EVENEMENTEN ZIJ GENIETEN DUBBEL VAN HUN VAKANTIE Giro 145 de Zonnebloem* "Stel dat mijn kind... .R Voor een zorgzame begeleiding CBF ’OOK IK HELP MEE’ OPENBARE KENNISGEVINGEN Concerten in Grote of Maria Magdalenakerk Goes t r 0113 311444 pslr de BEVELANDEN woensdag 17 juli 2002 DE BEVELANDER <3 r.? xx m is o» i 4 Dit jaar gaan ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehan dicapten met de Zonnebloem op vakantie. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van intensieve verpleging en verzorging. Mensen die door hun ziekte of handicap bovendien vaak ongewild aan huis ge bonden zijn. Daarom genieten zij dubbel van hun vakantie. De Zonnebloem kan deze volledig aangepaste en verzorgde vakan ties organiseren dankzij de hulp van meer dan 6500 vrijwilligers. Ook kunt helpen! Doe mee aan de 'Actie Zonnebloemvakan- ties', Giro 145, Breda. ook zo ziek en uitgehongerd was." Violet Falkenburg vraagt uw aandacht voor hulpouders voor kinderen in de derde wereld. Met een klein bedrag geeft u hen daarginds een toekomst... Word hulpouder. Helpen heeft 1 wèl zin! GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN Beiaardconcerten. Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl GEMEENTE GOES - n«ht bsrëktiaK - Allawoi2ÏenfiRSfi:QÓt thuis cp tebatsn nfanmtiepkkdt 'wn fecooa^ wékséi. Marktconcerten: Orgelconcerten: NATIONALE VERENIGING Voor sen vplladijjaJaii; wnutaartaiap:?: - Own I te ontbiajéfi'i Éi f GOES Ingekomen bouw- en sloopaanvragen II-07 Heemisseweg 4I INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES het EVENEMENTEN IN GOES VAN I8T/M 24 JULI 2002 20 juli Molenplein 9.00-16.00 uur, Vlooienmarkt 23 juli Grote Kerk I2.30 uur. Marktconcert door Wouter Blacquire Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. 23 juli R.K. Maria Magdalenakerk 11.00-12.00 uur. Zomerconcert door de Zeeuwse Koorschool 23 juli Grote Kerk 13.30-14.30 uur,Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga 23 t/m 26 juli Sportpunt Zeeland 25,40 of 60 km, Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse. Inlichtingen: 0113- 223016 In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag. Openbare Bibliotheek Goes: Van donderdag 18 juli t/m dinsdag 30 juli sluit de bibliotheek haar deu ren voor leners en overige bezoekers. Tijdens deze periode wordt de vloerbedekking vervangen. 18 juli Grote Kerk, Goes 19.30-20.30 uur. Beiaardconcert door Jan Bezuijen •X Overzicht Burgerlijke Stand van 02-07-2002 t/m 10-07-2002. Geboren: 02-07-2002 de Vos, Arie Johannes; 04-07-2002 Dieleman, Floris Johan; 04-07-2002 Sehins, Noah Alexander Franciscus Matthias; 04-07-2002 Ouwendijk, Merel; 04-07-2002 Selim, Déan Joaqim; 04-07-2002 Sulman,Jonathan; 04-07-2002 Paddist, Osama; 08-07-2002 Sinneckerjanick; 08-07-2002 Deutekom, Michael; 08-07-2002 van Oevelen, Elise; 08-07-2002 Muller,Jessie; 09-07-2002 van der Schraaf, Luc; 09-07-2002 de Jager, Emma Elisabeth; 09-07-2002 de Leeuw, Merijn Jacobus Jan; 10-07-2002 Smink, Merel Joëlle Cheyenne Femke Alyssa. Huwelijken: 05-07-2002 van Schaik, Pieter Willem en Maljeaars, Nelle Suzanna; 10-07-2002 Traas, Erik en Schijf, Cornelia Maria. VOOR GOEDE DOELEN De orgelconcerten beginnen om 20.00 uur. Donderdag 18 juli:Jan Bezuijen (Ne derland) Donderdag 25 juli: Marina Nevskaya (Rusland) Donderdag 8 augustus: Sjoerd Tamminga (Nederland) Donderdag 22 augustus: Geert D’Hollander en Liesbeth Janssens (België) Donderdag 29 augustus: Eddy Marien (België) Donderdag 5 september: Les carilloneuses (Internationaal) De beiaardconcerten beginnen om 19.30 uur en zijn het best te beluis teren op de Grote Markt of in de Manhuistuin. 05-07 10- 07 11- 07 08-07 08-07 08-07 08-07 09-07 09-07 09-07 09-07 11-07 11-07 11-07 11-07 11-07 11-07 11-07 11-07 11- 07 12- 07 Abbekindersezandweg 2 Ganzepoortstraat 6 Hammarskjóldstede 8213 Oostmolenweg 101 Golda Meirstraat 64 Klaphekkeweg 140 Lange Vorststraat 27 het verbouwen van de winkelgevel Kloetingseweg 86 het uitbreiden van de woning De Savornin Lohmanlaan 46 t/m 52 het verwijderen van asbest borstwe rings panelen het bouwen van een dakopbouw Simon Vestdijklaan 15 ‘s-Hr Hendrikskinderendk 56 Afdeling Communicatie Tel.; (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.; (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 A CWTWAL TELEÜCN NUMMER HÓOFDiaNTOOfc GdddcoztpdZÜ «68 AJ Goes td. 0113 227525 Oil? 312976 RÜUWCB4TM: i Gélddwiepsd20Goej Kitsldndïfschsvej 1 Kapdle -EtCIÜT A IR BEDRIJF Landweg 1 'sXtwenpdder OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. ;vx”: :Z:Sc:& :x::>Ö£x Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling com municatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stuk ken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu.West- singel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op ver zoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Overleden: 03-07-2002 Blok, Hendrik Jozias; 04-07-2002 Minnaar, Johannes; 05-07-2002 Meeuwse, Cornelia Neeltje; 06-07-2002 de Jonge, Abraham; 08-07-2002 Hamelink, Willem Adriaan. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bou wen en Wonen, bureau Bouwen. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot bouw voornemen in de periode van 08-07 t/m 12-07-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) Brugstraat 14 De Spinne 1127 De Stelle 35 Langeweg 7 Langeweg 8 Noordhoeklaan 58 Oostmolenweg 2 Vlijekreek 9 Lindenberghstraat 2 De Savornin Lohmanlaan 46 t/m 52 het verwijderen van asbest borstweringspanelen het plaatsen tijdelijke units het uitbreiden van de winkel het uitbreiden van de woning het plaatsen van tijdelijke units het bouwen van een garage het plaatsen van een bestaande woonwagen het bouwen van een dakkapel het venieuwen van schuur en bijkeuken het uitbreiden van de woning de uitbreiding van de woning het bouwen van een serre het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een blokhut het plaatsen van een zwembad het bouwen van een serre het plaatsen van een schuur In de maanden juli, augustus en sep- tember kunt u in de Grote of Maria Magdalenakerk luisteren naar orgel- markt en beiaardconcerten door verschillende organisten. Dinsdag 23 juli: Wouter Blacquire Dinsdag 30 juli: Kees van Eersel Dinsdag 6 augustus: Jasper van Eersel Dinsdag 13 augustus: Kees van Eersel Dinsdag 20 augustus: Arjen Leistra De markconcerten beginnen allen om 12.30 uur. Zaterdag 27 juli: Kees van Eersel Zaterdag 24 augustus: Dirk S. Don ker Zaterdag 7 september: Kees van Eersel Vrijstellingsprocedure voor erfmuur Middelburgsestraat 36 te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een erfmuur langs de openbare stoep aan de Sloestraat in het achterste deel van de zijtuin van het pand Middelburgsestraat 36 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie C nr. 4491. Het bouwplan is niet geheel in overeenstemming met de bebouwings- voorschriften uit het geldende bestemmingsplan “West", maar is plano logisch wel acceptabel. Burgemeester en wethouders Van Goes zijn dan ook van plan de bouw vergunning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 18 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijzen ken baar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge- Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding G.G.D.-kantoor aan Westwal 37 te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van het G.G.D.- kantoor op de 3e verdieping aan de Westwal 37 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D nr. 3801. Het bouwplan past is niet in overeenstemming met de bebouwings- voorschriften uit het geldende bestemmingsplan“Binnenstad-Centrum”, maar is planologisch wel acceptabel. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouw vergunning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 18 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijzen ken baar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Verkeersmaatregelen terrein Oosterschelde Ziekenhuis Burgemeester en wethouders van Goes hebben op I I juli 2002, onder nummer 2002/3278 besloten een aantal verkeersmaatregelen te treffen op het terrein van het Oosterschelde Ziekenhuis aan de ‘s Gravenpolderseweg. Het betreft de volgende verkeersmaatregelen: het instellen van een 30 km.-zone op de wegen op dit terrein; - het instellen van een parkeerverbodszone (alleen parkeren in de vak ken); - het instellen van een voorrangsregeling op de kruising van de toe gangsweg naar de ziekenhuisentree met de ontsluitingswegen van het zuidwestelijke parkeerterrein en het achterterrein; - het instellen van een voorrangsregeling op de kruising van de toe gangsweg tot de entree met de verbindingsweg tussen het noordelijke- en het zuidoostelijke parkeerterrein. De verkeersmaatregelen worden aangegeven door middel van borden en haaientanden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester én wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Dit moet gebeu ren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste be vatten; a. b. c. richt; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt ter inzage vanaf 17 juli 2002 tot en met 28 augustus 2002. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kap- vergunningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: Jan van Brabantstraat 3 te 's H. Hendrikskinderen: 2 Dennen Johnsonlaan 70 te Goes: I Berk Schumanstede 13-31 te Goes: I Walnotenboom Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 16 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 21 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het be zwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Vrijstellingsprocedure voor vergroting van het woonhuis aan de Perponcherpolderweg 5 te Wolphaartsdijk Stichting Arduin heeft een bouwaanvraag ingediend voor vergroting van het bij haar in gebruik zijnde pand aan de Perponcherpolderweg 5 buiten Wolphaartsdijk. kadastraal bekend gemeente Goes, sectie G. nr. 753 met een uitbouw. De aanvraag is niet in overeenstemming met het geldende bestemmings plan "Buitengebied”, maar is wel mogelijk op grond van het nieuwe plan "Landelijk Gebied”. Burgemeester en wethouders willen daarom via de vrijstellingsprocedure van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer king verlenen. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 18 juli 2002 vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes.Oost- singel 2 te Goes. BEGRAFENIS VER v. 'Cs INTERNATIONAAL^^ CHRISTELIJK STEUNFONDS Postbus 2480,1200 CL Hilversum Tel.: (035) 628 49 84 Fax: (035) 623 76 10 E-mail: ics@euronet.nl Giro 70730

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 14