DEBEL 19 13 11 7 Einde aan gratis mossels eten Kiekje voor het thuisfront Da's niet om te lachen.... Suip oc 18 10 uiWertcpop tot 50% FEESTCAFE KIEKIERIS 17 16 tl 5 20°/ u NLIGHT CRUISES 40% Je eigen ideeën vind je snel en voordelig terug in je eigen keuken bek K* STEÜTEL l MOSSELMAN EN VAN PROOYEN KLAAR VOOR BIKE TRANSALP CHALLENGE 'Een loodzware uitputtingsrace Nederlands fabrikaat .4 p p T L Ik ben Fabia. Nieuwe trainer voor SSV’65 Fruitteeltmuseum krijgt kostbaar boek Kinderopvang ’s Gravenpolder breidt uit korting «I Dé VAN WIJK MOTORSLOEPEN komen naar Kortgene! te' 1 woensdag 17 juli 2002 jaargang 53 nummer 29 KEUKENS BADKAMERS Uitgebreid colofon: zie pagina 13 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 I jüi: ^sdg27iiL: de r I De nieuwe klasse van Skoda. GOES - Ze hebben nog nooit zó lang en zó ver achter elkaar gefietst en toch durven ze de uitdaging aan. Eelco Mosselman en Ruth van Prooyen staan zaterdag aan de start van de Bike Transalp Challenge, ‘s werelds langste en zwaarste tocht pér MTB-fiets. In 8 dagen moeten er 580 kilometer en 18.000 hoogtemeters wor den overbrugd. Van Prooyen: „Het wordt een loodzware uitputtingsrace”. ELLEWOUTSDIJK - De laatste dwarsverbinding in de Westerschelde- tunnel - nummer 26 - is vorige week donderdag feestelijk geopend. Het gereedkomen van de ver binding, die de naam Kay kreeg, markeert het feite lijke einde van het tunnel - bouwproces. Op 20 en 21 juli in watersportcentrum Delta Marina, Veerdam 3, van 10.00 - 17.00 uur. Bel voor meer informatie Van Wijk Maritiem b.v. 0172-518687 of kijk op www.vwm.nl ‘op grote wapenfeiten hebben ze ons nog nooit kunnen betrappen' Ouderen krijgen computerles ‘s Morgens om tien uur wordt groen licht gegeven aan de mosselkaravaan die dan uit Yerseke naar de afnemers ver- veelzijdig programma Podium Reimerswaal trekt. Overigens wordt de Mosseldag in Yerseke precies een maand later gehouden op zaterdag 17 augustus. landbouwgebieden langs de oevers van de Schelde. Stikstof kan voorkomen als ammonium, nitriet, nitraat, lachgas of stikstofgas. Bacteriën hebben hierbij een grote vinger op het Veerse Meer d-vaartochten op de 'lady Madeleine' heen, verloopt, is uiteraard de grote vraag. Want aan de tocht doen zowel profs als amateurs mee. Toch lijkt een plaats bij de eerste honderd ze wel aardig. Alhoewel, uitrijden op zich is al een hele aardige prestatie. VWS Noord-Beveland en Walcheren één Herstructurering Middengebied Vlissingen Breeduit advertenties I 73 CD CD 1- ca kaar goed verzorgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een topdag hebt en je maat niet. Dan moet je hem proberen te steu nen.” Hoe hun eerste deelname, mede totstandgekomen dankzij spon sors en mensen om het tweetal GOES - Hoewel veel voetballers nog genieten van een welver diende zomerrust zijn de meeste clubs alweer bezig met de voor bereiding op het nieuwe seizoen. Zoals het Goese SSV ’65, dat op 23 juli start met de eerste training voor de hoofdselectie on der leiding van nieuwe trainer Adriaan Nieuwenhuijse. Hij gaat voorlopig aan de slag met 26 spelers, waaronder routiniers als Rudi Blommaert, Maurice van den Hemel, Marcel Kole, Wim Westenberg, Paul Bom, Paul Eversdijk en Michel Jonkman. De zaterdag-eersteklasser, die vorig seizoen uitstekend presteerde, neemt 6 en 10 augustus deel aan het toernooi om de Borsele Sloepoort Cup en 17 augustus aan het toernooi van de W GOES. Interessant kan ook de ontmoeting worden tussen SSV en hoofd klasser Terneuzen op 27 augustus. De nieuwe competitie be gint op 7 september. KAPELLE - Het Fruitteeltmuseum in Kapelle is verrijkt met een kostbaar boek, De Nederlandsche Boomgaard. Het museum kreeg het boek aangeboden van mevrouw Maarse van de be kende fruittelersfamilie uit Schellinkhout. Het tweedelige werk werd in 1368 uitgegeven bij Wolters in Groningen en bevat twee honderd fruitrassen uit die tijd. Normaliter kan dit boek alleen worden aangeschaft bij antiquariaten en kost een fikse duit. ‘s GRAVENPOLDER - Dankzij twee niet gebruikte lokalen in de openbare basisschool De Linden in ‘s Gravenpolder kan het plaatselijke kinderdagverblijf Tante Tuimelaar uitbreiden. Er komt dan plaats voor 24 kinderen tot vier jaar. Voor de buiten schoolse opvang van tien kinderen van vier tot dertien jaar is dan eveneens plaats. De lokalen worden momenteel verbouwd. Tante Tuimelaar verhuist in agustus. re re Noord Beveland Personeel Weg droom, weg uitdaging, weg Transalp Challenge. De bank was vergeten de inschrijving mee te sturen. Volgende keer beter. Terwijl Mosselman zich over de teleurstelling probeerde te zet ten, deed Van Prooyen buiten medeweten van zijn maat nog een poging. Een positieve en ge voelige brief over waarom het fout was gegaan, bleek in goede aarde te vallen bij de organisatie. „Ik geef niet snel op”, zegt Van Prooyen. „Wanneer ik iets doe, doe ik het voor honderd procent als het al niet voor 150 procent is.” Mosselman vond het niet erg dat Van Prooyen het toch nog voor elkaar had gekregen. „Geweldig, je zit meteen anders op je fiets. Je hebt weer een doel en rijdt zo veel beter.” Met behulp van erkend MTB-rij- der Patrick Tolhoek uit Yerseke werd in mei van dit jaar een heus trainingskamp in Spanje belegd. En op de terugweg werd in Frankrijk ‘nog even’ de Mont Ventoux, een vreselijke pukkel, beklommen. Mosselman: „In die week leefden we bijna als profs, ‘s Ochtends op tijd ontbijten, dan trainen, ‘s middags verplicht ge strekt rusten en daarna weer op de fiets.” Het is overigens niet voor niets dat Mosselman en Van Prooyen samen trainen. Tijdens Transalp Challenge, die zaterdag 20 juli start in het Zuid-Duitse Mittenwald, dwars door Oosten- 7? Herre Weigl, projectleider dwars verbindingen, onthulde bij de in gang een naambordje. Kay is het anderhalf jaar oude dochtertje van een kantinemedewerkster van NVWesterscheldetunnel. De fotograferende pers was massaal aanwezig. Ook de KMW-mede- werkers maakten van de gelegen heid gebruik om een kiekje te maken voor het thuisfront. Iedere 250 meter bevindt zich een dwarsverbinding tussen de twee tunnelbuizen. In geval van nood dienen de dwarsverbindingen als vluchtroute voor automobilisten en als toegang voor hulpverleningsdiensten. in de pap: zij kunnen de verschil lende vormen in elkaar omzet ten. Zo kan ammonium via nitriet/nitraat omgezet worden in stikstofgas, dat vervolgens vanuit het water de lucht in gaat. Dit is een natuurlijke vorm van waterzuivering. Helaas kan het proces ook ‘ontsporen’ en een ander gas opleveren: lachgas. Berekeningen van Stolte tonen aan dat de Westerschelde bijna altijd oververzadigd is met lach gas. Het gevormde lachgas ver dwijnt naar de atmosfeer, in to taal ongeveer 280 miljoen gram per jaar. Bij heel lage zuurstof- concentraties komt er het meeste lachgas vrij. (advertentie) YERSEKE - De Westerschelde is oververzadigd met lachgas. Dit stelt onderzoekster Monique Stolte-de Bie van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onder zoek (NIOO-KNAW) in haar proefschrift waarop ze pro moveerde. Lachgas is een broeikasgas en speelt ook een rol bij de afbraak van de ozonlaag. „Hoewel de water kwaliteit van de Schelde aan de beterende hand is, is er nog een lange weg te gaan tot een gezond estuarium”, stelt Monique Stolte. YERSEKE - Gratis mossels eten tijdens de Mosseldag in Yerseke is er niet meer bij. Het schelpdier is (wordt) te kostbaar, meent de organisatie. En de mossel is schaars, waardoor de aanvoer naar de veiling minimaal zal zijn. Niettemin begint het mosselseizoen dit jaar woensdag 17 juli. rijk gaat en zaterdag 27 juli ein digt in het Italiaanse Riva del Garda, is het verplicht met twee tallen te fietsen. Nu kan het wel eens voorkomen dat de een wat vooruit rijdt, maar er moet een bepaalde tijd tussen de renners zitten. Van Prooyen: „Je moet el- Op de keper beschouwd is het gekkenwerk waaraan de Goesenaren Mosselman (27 jaar) en van Prooyen (29) beginnen. Uitzonderlijke prestaties hebben beide MTB’ers tot dusver niet geleverd. Allebei zijn ze lid van MTB-vereniging X-treme. Hier voor behartigt Mosselman de sponsor- zaken en ver zorgt Van Prooyen het clubblad. Natuurlijk fietsen ze ook al een aantal jaren. Af en toe een toertocht en zo nu en dan een fietsvakantie. Maar de Transalp Challenge is toch echte andere koek. Mosselman: „Op grote wapenfeiten hebben ze ons nog niet kunnen betrap pen. Daarom is het ook zo mooi meteen naar het zwaarste te grij pen. Dat best wel een beetje bij onze benadering.” De MTB’ers - de eerste Zeeuwen ooit die aan een dergelijk monstertocht deelnemen - mo gen zich gelukkig prijzen dat ze aan de start mogen verschijnen. Het regelen van de inschrijving is al een hele toer op zich. De wedstrijd, die dit jaar voor de vijfde keer wordt verreden, is zeer po- p u 1 a i r Voor 2002 wilden maarliefst 5.000 tweetallen over de hele wereld meedoen, terwijl er slechts plaats is voor 380 duo’s. Aanvankelijk dachten Mossel man en Van Prooyen ook tot de uitverkorenen te horen. Begin januari zou de bank het geld èn de inschrijving regelen. Dachten ze. Echter, na twee maanden kre gen de rijders een brief dat de inschrijving incompleet was. De waterkwaliteit van de rivier de Schelde is de afgelopen 30 jaar sterk verbeterd. Dat blijkt onder andere uit de zuurstofmetingen die promovendus Monique Stolte heeft uitgevoerd. Vergele ken met andere estuaria op aarde blijkt de Westerschelde toch nog steeds het estuarium met de hoogste stikstof- en lachgas concentraties. Een estuarium is de plek waar ri vier en zee elkaar ontmoeten. In Zuidwest-Nederland is de Westerschelde het enige intacte estuarium sinds de voltooiing van de Deltawerken. De Wester schelde wordt gekenmerkt door een hoge concentratie stikstof in het water. Dit komt door de lozing van afvalwater van steden als Brussel, Antwerpen en Gent, van industriegebieden en van *^27 juli uropaTuin’ I^rktstraet 16 - s-Tfeaetedc - 0113-351717 teadc as ak ems qp irtBret: w kiêdeisxi De mosselkaravaan vertrekt om 10 uur vanaf de Korringaweg. Overigens is het de verwach ting dat de aanvoer vanuit Zeeland de eerste weken nog niet optimaal zal zijn. Het wachten is op de mossel uit de Waddenzee. Het meren deel van de Waddenzee.- mosselen heeft nog een paar weken nodig voordat ze rijp zijn om geoogst te worden. Autopagina I Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR GOES B.V. TT door Peter Godrie OKMi Ml MMHBMOMa MMMMMMMMBMI MMMMMMMBMBMMMMMMaSMMMMMnM MMMMMMM (advertentie) Goes Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 (advertentie) ft 1 Tulp. De keuken van je leven - Zaterdag 10 en zaterdag 17 augustus Prijs 33.50 Reserveer nu en bel: Rederij Dijkhuizen tel. 01 18-419367 Een avond vol gezelligheid, amusement, eten en varen Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 3 tMM Q KMW-medewerkers fotografe ren de bedrijvigheid tijdens de opening van de laatste dwars verbinding. FOTO PETER VERDURMEN *^1/8- Lange Kerkstraat 41 Goes, tel. 0113-270025 'RUKWeG.2l I jSrVlr f KmttócèstgïHStad r^NSE_BIBDo^ Lz<BEW. EX^>\ ii w - ft» ffijj w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1