Streeknieuws Vutters trappen naar Santiago de Compostela tiet weten waard Een vrijwilliger in hart en nieren Eindfeest Noorderlicht EURI r Grijp uw kans! r r TÖ^Il «PAKKER 5995 2^95 I Puzzel llllllllll FIETSEN DOOR DORPJES WAAR DE TIJD STIL STAAT Eijsem^W Optiek MARCONISTRAAT, GOES fteveland van dag tot dag A I I I 1 2 f I EUROPA UIN -JM pagina 7 woensdag 10 juli 2002 «B «B «B ...u vindt het op de Woonboulevard! LEWEDORP - Wat doe je als je in de Vut gaat: uitrusten of iets bijzonders ondernemen? Dat laatste deden Corrie en Jan Traas uit Lewedorp die onlangs de stoute schoenen aantrokken en een fietstocht van 2456 km. naar Santiago de Compostela maakten. Het was een zware tocht van vier weken, die echter de moeite dub bel en dwars waard bleek. Vorig jaar oktober stopte bus chauffeur Jan Traas met werken. Van een collega hoorde hij van diens reis naar Santiago de Compostela, een bedevaarts oord in Noord-West Spanje. “Ik wilde graag een uitdaging, en was van plan met twee mannen de tocht te gaan ondernemen. Uiteindelijk ging dit toch niet door, waarna mijn vrouw wel graag mee wilde”, zegt Jan Traas. Corrie valt hem bij: “We fietsen geregeld, zij het dat mijn man meer fietst dan ik. We hebben de reis zuiver als uitdaging gezien. Voor ons was het dus geen bede vaart. Het leek me goed mijn le vensloop eens in alle rust te la ten bezinken.” Ter voorbereiding op de tocht bezocht het echtpaar lezingen van het Nederlands Ge nootschap van St. Jacob. Hier hoorden zij de verhalen van an deren die er al lopend of per fiets geweest waren. “De natuur en de cultuur met zijn mooie kathedra len spraken ons erg aan, evenals de sfeer van vroeger die in deze gebieden nog heerst”, aldus Jan. “Toon is niet zo maar een vrijwilli ger. Hij heeft meer betekent voor onze school dan menigeen denkt”, vertelt Matty Steendijk, huidige locatieleidster van de DBS Wemeldinge. “Hij zorgde er ge woon voor dat dingen geregeld werden. Het was een geruststel lende gedachte dat Toon er was als je iets organiseerde, want dan kwam het altijd wel goed. Bijvoor beeld de vieringen van Koningin nedag. Dat gebeurt in Wemeldinge eens in de vijf jaar groots met een optocht. Hij zette een compleet draaiboek in elkaar, regelde de vrij willigers die de wagens moesten gaan bouwen, zorgde voor mate- Het echtpaar vertrok op 6 mei en kwam 3 juni op bestemming aan. Slechts twee keer was er pech onderweg. "We hebben een prachtige tocht achter de rug, De eerste twee weken kwamen we amper fietsers tegen; we reden via België, Parijs, Tours, Bor deaux, Les Landes naar de Pyreneëen en naar Spanje. Noord-Frankrijk was zeer een zaam met weinig dorpjes. We konden soms weinig eten en drinken kopen, en veel campings waren nog niet open. Dat was wél afzien. Soms kampeerden we illegaal. In Spanje had je de zo genaamde ‘refugios’, slaapplaat sen door de kerk ingesteld. Je moet dan niet te nauw kijken. In Zuid-Frankrijk kwamen de pel grims bij St. Jean Pied-de-Port uit allerlei landen bij elkaar. Het was onvoorstelbaar, mensen uit de hele wereld trof je daar.” Van de vier weken die zij fietsten hadden Jan en Corrie twee dagen de wind mee, en de rest alleen maar té gen. “We fietsten ongeveer 100 km. per dag. De pauzes die we Zoals traditioneel sloot de Goese basisschool ‘t Noorderlicht het schooljaar af met een eindfeest. Voor deze gelegenheid was het schoolplein versierd met vlaggen van allerlei landen uit Europa en stonden er kramen waar wat kon worden gedronken of een zak heuse Vlaamse frieten gegeten kon worden.. De kinderen kwa men verkleed als Europeaan of als toerist op school. Het feest werd afgesloten met een voetbal wedstrijd van de meesters en juf fen. Twee aan twee gebonden moes ten ze proberen te scoren. Ten slotte werden er ballonnen opge laten. En nu maar afwachten vanuit welk vakantieland een kaartje wordt teruggestuurd en welke ballon het verste is geko men. de Compostela zélf viel ons te gen. Een grote steile stad met een mooie kathedraal, waar veel mis sen werden opgedragen. Een wierookvat in deze kerk werd door acht personen naar boven getrokken en slingerde dan door de hele kerk, wat een fantastisch gezicht was.” Voor de terugreis werden Jan en Corrie opgehaald door vrienden. Santiago de Compostela is, samen met Jeru zalem en Rome, één van de be langrijkste christelijke bede vaartoorden waar ieder jaar dui zenden bezoekers komen. St. Jacobus is de nationale heilige van Spanje, zijn symbolen zijn de deed het. Een ontelbaar aantal uren stak hij in de school, vaak ge holpen door zijn vrouw Jeanette, die als overblijfjuf de kinderen de laatste jaren in de gaten hield. On langs nam hij afscheid. Zijn jong ste kind is inmiddels van school en daarmee is zijn taak volbracht. De school is hem veel verschuldigd en dat liet men ook blijken, want als dank voor al zijn inspanningen draagt het schoolplein voortaan de naam 'Toon Zuijdwegt plein’. En Toon, hij was er helemaal stil van. Want een vrijwilliger klopt zichzelf toch niet op de borst, die doet ge woon. Zo ook Toon, de volgende dag was hij er gewoon weer om de achtergebleven rommel van zijn eigen afscheidsreceptie op te rui men. Toon Zuijdwegt, een man van goud. BB MAANDAG Parkeerplaats Schotsman weg Kamperland, avond wandeling door natuurge bied De Schotsman, 19 u. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima van de ge meente Goes, 9.30-11.30 u. 3 APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoed vereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. R. W. de Bruin, Vermetstraat 15, ‘s-Heer Arendskerke, tel. 06-53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. VERLOSKUNDIGEN: Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boom gaard en drW. Verboom wordt waargenomen door: MAR. v.d. Boom gaard, tel. 0113-228866. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en R Stok man wordt waargenomen door: dr. P Stokman, ‘s-Gravenpolderse- weg 39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets af wisselend weekenddienst. Santiago de Compostela zelf viel tegen De fietsers raakten langzaam maar zeker in een andere wereld. “Het leek het of de tijd had stil gestaan in de arme dorpjes met huizen die daken van plaggen hadden”, vertelt Corrie. “Santiago DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Enkele dagen voor de aanvang van de grote vakantie nam de Openbare Basisschool Wemeldinge afscheid van Toon Zuijdwegt. In het dagelijks leven werkzaam als procesoperator bij Hoechst maar als voorzitter van de ouderraad was hij bijna twaalf jaar actief als vrij williger. En die taak vervulde hij met hart en ziel. Een organisator, een gangmaker op de achtergrond die zo het onderwijzend personeel heel wat werk uit handen nam. ft Stuur uw oplossing voor donderdag 18 juli naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 24 juli bekend ge maakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 26 juni: ‘Stranddag’. Er stond echter een letter te weinig, maar toch ontvingen we vele inzendingen. Onze excuses hiervoor. N.E. Kaat uit Krabbendijke won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. 6 Sint Jacobsschelp en het zwaard - kruis. De St. Jacobsschelp staat als voornaamste versiering op alle gebouwen langs de Camino, de weg van 800 km. die dwars door Spanje naar Santiago gaat en die wordt gemarkeerd door gele pijlen. Voor de meeste men sen is de pelgrimstocht een reis naar persoonlijk inzicht. Kaarten en gidsen helpen de moderne pelgrim, waarbij de pelgrimsstaf vervangen is door de telescopische wandelstok uit ruimtevaartmetaal. De natuur van Noord-West Spanje doet denken aan Ierland, Bretagne of de Hebriden. DINSDAG Grote Kerk Goes, caril- lonbespeling door Sjoerd Tamminga, 13.30 u. school. Zoals de kerst- en paasviering, waarbij alle kinderen op school mogen eten. Geen klei nigheid, want behalve het versie ren, moet er ook voor een com pleet aangekleed kinderbuffet ver zorgd worden. Toon zette in de loop der jaren draaiboeken in el kaar voor dergelijke gebeurtenis sen. Zoals de hapjes en drankjes voor het personeel na afloop, Toon regelde het. Of de barbecue op het schoolkamp, Toon ontstak het vuur. En de speelwerktuigen op het schoolplein, Toon maakte ze. Moesten er boodschappen gedaan worden, afval afgevoerd worden of iets gerepareerd worden, Toon Voor 13 en 14 juli 2002 HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr van Straalen, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272005. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uurtot zondag 19.00 uurdoor: Dr. R.C. Rijken, Beet hovenlaan 3a, Goes, tel. 0113-252797. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: dr. J. Binnekamp, Veerweg 6A, Wolphaartsdijk, tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschap pen zo mogelijk vóór 10.00 uur. L. Breukers, Lange Geer 21, Hansweert, tel. 381344. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschap pen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. WJ. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt'waargenomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland, tel. 0113-371338 en dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima van de ge meente Goes, 9.30-11.30 u. De Casembroothuis Kamperland, puzzelrit voor automobilisten en fietsers, 18.30-19.30 u. Zaal Onder de Toren Wissenkerke, bingo, 19.30 u. DONDERDAG Informatiecentrum Schaapskooi Heinkenszand, wandelen langs de bloem- dijken, 10 u. Havenplateau en Hoofdstraat Kortgene, Havendagen met kermis, muziek, straatartiesten en rondvaart, 19 u. VW Noord-Beveland Wissen kerke, pannenkoektocht- huifkartocht, 14 u. MOOI WEER I- VRIJDAG Grote Mark Goes, nacht- markt, 20 u. Mariakerk Nisse, Pastorale au Parvis, kerkconcert, 19.30 u. Havenplateau en Hoofd straat Kortgene, Haven dagen met kermis, muziek, straatartiesten en rondvaart, 13 u. rialen en gereedschappen. Kortom, de regisseur achter het hele gebeuren. En zo was hij bij alle activiteiten. Op de achtergrond aanwezig waardoor het leek alsof anderen het gedaan hadden. Dat was misschien ook wel zijn kracht, onzichtbaar er bij zijn en toch al les regelen.” In de loop der jaren heeft Toon Zuijdwegt een groot aantal activi teiten tot leven gebracht op de ZONDAG Sportcomplex Kwaden- damme, Victoria schieting, 14 u. Havenplateau en Hoofdstraat Kortgene, Havendagen met kermis, muziek, straatartiesten en rondvaart, 12 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanjestraat Goes, trim- groep, eenvoudige conditie- oefeningen en spelvormen, 8.20 u. Nisse, Pastorale au Parvis, concerten op het dorpsplein, 15 u. Haven plateau en 4 a*" namen waren kort, maar na een tocht waren we toch redelijk snel hersteld. Blijkbaar hebben we een goede conditie. En dat was maar goed ook, want hoe zuide lijker we kwamen, hoe steiler het werd met drie bergen van 12%. Zonnebrillen in uw eigen sterkte vanaf 45,50 W, '3 V (advertentie) door Trea Borghstijn gammel 9 14 7 Toon Zuijdwegt op het naar hem vernoemde plein. 15 (advertentie) rund 5 19 12 gebak 17 1 3 20 10 krediet vroeger V 4 8 13 2 11 16 |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20 8 9 5 6 7 2 3 4 1 lil WOON E VA R O Je eigen stijl, je eigen sterkte. Rodenstock zonne glazen. Mikro Electro, Brugman Keukens Et Badkamers, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf Et Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. We zetten de Woonboulevard op z'n kop! GOES, 0113 215395, DONDERDAG KOOPAVOND Het eindfeest van 't Noorder licht vreemde taal geplooi* de stof nauwe door gang on bewo gen korte kous sprook jesfiguur grote menigte zoon van Zeus Turkse titel boom wol film- prijs slechte auto bijen product klein café zeer oud maal tand goud staaf drie kroon sabel kwast kleding stuk bos gang sier- steen w on duidelijk be jaard voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 ge gevens lidwoord 6 boven het gewone 18 vogel- product lof U“ ooster ling dieren tuin DeB De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. R HM Parasol met opdraaimechanisme Aluminium stok met polyester doek. In ecru, blauw of groen. 0 300 cm. klooster* overste oude maat pootloze larve gelijk- matig op stootje Tru'IA iPRUIM NALLERS Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 17.00 uur Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 (11 juli géén koopavond)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7