Bekendmaking TUINHOUT I UITVERKOOP l KORTIN4 OPRUIMING ZUIDWEG IITVERKOOP UITVER p KORTING I OPRUIMING Offil IITVERKOOP UITVER IP UITVERKOOP UITVERKOOP UITV De Schipper ///A deltA IIIL-A NIEUW 0118-633601 0113-355220 Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij geopend Nieuwe Elektriciteitstarieven Zakelijk Kleinverbruik m.i.v. 1 juli 2002 OPRUIMING UITVERKOOP L UITVERKOOP UITVERKOt BESTRATING FIETSENREK SIERGRIND Suriss Jtgure. 9 -Sierkeien Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat ARNEMUIDEN -plank18x145 360I p/st. -rabat 360I p/st. -paal 270I p/st. Maar liefst 210 cm kwijt... en van 88,9 kg naar 65 kg DIV. TUINSCHERMEN vanaf 19 5,00 5,90 -Straatsteen 20x10x6 (deklaag) div. kleuren van €17,15 DEGO COMPACT Paalhouder verzinkt van €4.30 voor€3.99 -Voor 15 fietsen 2e hands Nu €11.80 p/m2 voor €11.80 p/m2 -Tombourstenen (getrommeld) div. maten en kleuren van €24,- -Div. soorten in Big Bag vanaf €70f- p/m3 vanaf €20,- p/kg voor €17.- p/m2 pagina 19 Woensdag 10 juli 2002 op=op Ministerie van Verkeer en Waterstaat B Openingstijden: JiI van 109,00 voor 79,00 p.st. 0,0601 0,0200 0,0061 95 cm 71x71 mm verzinkt 09.30 - I7.30 uur 09.30 - 17.00 uur 16,72 22,82 28,27 36,14 17,27 23,37 28,82 36,69 0,07981 HOUT 0,08021 0,04831 0,1403 0,1084 0,1399 GASKACHELS EN GEBRUIKTE GEISERS onder volledige garantie. Vakkundige plaatsing. 0113-216806 (216524) 6,65 Figuurcorrectie- en Afslankinstituut Lammerensteeg 9, 4331 MB Middelburg Website: www.swissfigure.nl WOONCENTRUM -Kunststofplaat -Wit 130x280x6mm -t.b.v. boeiboord en gevel bekleding van €32,- voor €27.50 Rozenboog 215x120 cm Robuuste degelijkheid DE BEVELANDER Elektriciteitstarieven per 1 juli 2002 (exclusief 19% BTW) Vastrecht per maand (conventionele stroom en Zeeuws Groen): Zeeuws Groen: l’ Over Zeeuws Groen betaalt u geen energiebelasting (dit geldt tot 10.000 kWh). Energiebelasting per kWh: Postbus 5048 4330 KA Middelburg tel. 0800-5150 e-mail: info@delta-zld.nl www.delta.nl UWMARKT sago* Wet verontreiniging oppervlaktewateren u s it voor €0.45 t’ ID Dl De normaaltariefuren zijn tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De laagtarieturen zijn op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen en tijdens erkende feestdagen. Deze zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en le en 2e Kerstdag. Het leveringstarief en de vermogensvergoeding per aansluiting zijn met ingang van 1 juli jl. verhoogd. De overige componenten van de elektriciteitstarieven (netwerktarieven, meterhuur en energiebelasting) zijn ongewijzigd. Onder zakelijk kleinverbruik.vallen klanten met een aansluiting waarvan de hoofdveiligheid 3 x 35, 3 x 50, 3 x 63 of 3 x 80 ampère (A) bedraagt. 3x 35 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A kWh-tarief kWh-tarief tijdens normaaltariefuren kWh-tarief tijdens laagtarieturen kWh-tarief kWh-tarief tijdens normaaltariefuren kWh-tarief tijdens laagtarieturen 0 tot 10.000 kWh 10.000 tot 50.000 kWh 50.000 tot 10.000.000 kWh Vergunning voor de gemeente Noord-Beveland te Wissenkerke voor het lozen van afvalwater en hemelwater op het oppervlakte water van het Veerse Meer De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Bij besluit van 1 juli 2002, nr. WVO5482 is aan gemeente Noord-Beveland te Wissen kerke vergunning ingevolge de Wet veront reiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het lozen van afvalwater, met hemel water verdund afvalwater en hemelwater, via rioleringswerken binnen de gemeente, op het oppervlaktewater van het Veerse Meer. Terinzagelegging Het besluit, alsmede het ontwerpbesluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 11 juli 2002 tot en met 21 augustus 2002 ter inzage op de volgende adressen en tijd stippen: 1Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.12); 2. Gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Beroep en voorlopige voorziening Tegen het besluit kan tot en met 22 augus tus 2002 beroep bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingé bracht tegen het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ten minste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. Het besluit wordt op 23 augustus 2002 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Van de indiener van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Middelburg, 10 juli 2002. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, ir. W P A. Broeders Petra Osté, 33 jaar uit Koudekerke enkeltariefmeter dubbeltariefmeter Van Cittersweg 2a, 4341 RC Arnemuiden Tel. 01 It 6Ö3075 enkeltariefmeter n.v.t. n.v.t. -Rachels div. lengtes 20x50 p/mtr. van €0,50 -Ribben geschaafd (ronde kant) 44x69 p/mtr. div. lengtes van €1,55 dubbeltariefmeter n.v.t. dubbeltariefmeter n.v.t. enkeltariefmeter n.v.t. n.v.t. BEL NU en maak een afspraak voor een gratis figuur- analyse! “Mam... vroeger was jij wel dik.” zeggen mijn kinderen van 6 en 7 jaar nu. En het verschil is goed te zien: in anderhalf jaar tijd ging ik van maat 46 naar een maatje 38-40. Weer terug naar de Petra van 8 jaar geleden, toen ze trouwde. Helaas heeft de trouwjurk een andere bestemming gevonden. An ders had ik hem nog graag eens een keer geshowd. Ik was in de loop der jaren flink zwaarder geworden, deels doordat ik een hernia had. Af en toe volgde ik een dieet door middel van maaltijdvervangende shakes, maar dat werkte maar tijdelijk. Ook deed ik regelmatig wat aan fitness, maar dat leverde me vaak spierpijn op en het maakte me moe. Toen las ik een advertentie van Swiss Figure en dat sprak me wel aan, vooral omdat de betreffende dame ook lichamelijke klachten had. Na een kennismakingsgesprek, waarbij ik me meteen op mijn gemak voelde, besloot ik met dit instituut in zee te gaan. In het begin kwam ik er 2x per week, later werd dat 1 x per week. De ozon-cabine geeft een heerlijke 20 minuten ontspanning. Ondertussen worden vocht en afvalstoffen afgedreven en de spieren opgewarmd voor de oefeningen in de cabines. Deze oefeningen zijn speciaal aangepast op grond van je fysieke mogelijkheden en de plekken waar je de meeste centimeters .kwijt wilt. Hierbij werd ik prima begeleid en gestimuleerd om door te gaan. De voedingsvoorschriften die ik kreeg waren goed na te volgen. Er hoefde niet zoveel te veranderen in mijn eetpatroon en ik kon gewoon met de pot meeëten. Voor mijn ‘lekkere trek’ droegen ze alternatieven aan. Ik voel me een stuk fitter, eigenlijk ben ik nog steeds onder de indruk dat het zo simpel is geweest. Voorlopig ga ik nog door. Ik ben nu aan het verstevigen en dat is een aparte gewaarwording. Alles aan mijn lijf wordt strakker en mooier. Zoals ik er nu uitzie ben ik gewoon een levende reclame voor Swiss Figure. Ik kan het iedereen aan raden. UITVERKOOI Wij hebben nog enkele gebruikte De energiebelasting komt bovenop de elektriciteitsprijs per kWh. Per periode van 12 maanden wordt per elektriciteitsaansluiting een bedrag van 142,00 (excl. BTW) belastingvermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee al rekening gehouden. Op uw energienota wordt de energiebelasting en de belastingvermindering apart vermeld. Heinkenszandseweg 22,4453 VG 's-Heerenhoek Open: ma. t/m vr. 7.30 tot 17.00 uur zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur Zoals gebruikelijk kunt u tussentijds opgenomen meterstanden schriftelijk of per e-mail aan DELTA N.V. doorgeven. Een volledig tarievenoverzicht is op te vragen bij onze afdeling Klantenservice, via het gratis telefoonnummer 0800-5150; e-mail: info@delta-zld.nl De tarieven staan ook op onze website: www.delta.nl Dinsdag t/m vrijdag Zaterdag Zondag en maandag gesloten. OPENINGSTIJDEN: maandag, donderdag van 10.00 tot 20.00 uur dinsdag, woensdag, vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 1 Conventionele stroom: voor €1.39 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 19