Tarieven Huishoudelijk Kleinverbruik m.i.v. 1 juli 2002 Elektriciteit Gas Water ra INFO 0800-5150 V Elektriciteitstarieven per 1 juli 2002 (inclusief 19% BTW) Enkeltariefmeter: 0,1654 0,1654 Totale vergoeding per kWh Dubbeltariefmeter: 0,1741 0,1741 Totale vergoeding per kWh normaaltarief 0,1337 0,1337 Totale vergoeding per kWh laagtarief -- Aardgastarieven per 1 juli 2002 (inclusief 19% BTW) 0,4317 Vastrecht per maand 3,68 De energiebelasting komt bovenop de prijs per m3 en wordt apart op de afrekennota vermeld. Drinkwatertarieven per 1 juli 2002 (inclusief 6% BTW) incl. 19% BTW De genoemde huurbedragen zijn exclusief de plaatsingskosten van het toestel. TB I 4 4 A A kWh-vergoeding Energiebelasting (tot 10.000 kWh) Als gevolg van hogere prijzen voor huisbrand olie is het leveringstarief voor gas verhoogd. De tarieven voor het netwerk, de energie belasting (REB) en de brandstoffenbelasting zijn niet gewijzigd. Dit zijn vaste tarieven per jaar. De kostenverhoging voor een gemiddeld huishouden (2.500 m3 per jaar) komt per saldo uit op 0,7%. Dit is ongeveer 0,64 Euro per maand. De leveringstarieven voor kleinverbruik van DELTA N.V. voor het derde kwartaal 2002 zijn gestegen ten opzichte van de leveringstarieven voor het eerste en tweede kwartaal 2002. Deze tariefstijging is het gevolg van correcties van de landelijke toezichthouder DTe. DTe waakt over de tarieven die de energie bedrijven in rekening mogen brengen aan de beschermde afnemers. Naast de leveringstarieven vormen de netwerktarieven, de meterhuur en de energiebelasting onderdeel van de elektriciteitsprijs. Deze onderdelen worden per jaar bepaald en zijn niet gewijzigd. De verhoging voor een gemiddeld huishouden (3.000 kWh per jaar) komt per saldo uit op 3,6%. Dit is ongeveer 1,16 Euro per maand. Een uitgebreide schriftelijke toelichting op.de elektriciteitstarieven kunt u opvragen bij onze afdeling Klantenservice, via het gratis telefoonnummer 0800 5150. De tarieven voor zakelijk kleinverbruik 3 x 35 A t/m 3 x 80 A) worden in een afzonderlijke advertentie bekend gemaakt. Het maandelijks voorschot zal in verband met bovenstaande wijzigingen worden aangepast. Zoals gebruikelijk kunt u tussentijds opgenomen meterstanden schriftelijk of per e-mail aan DELTA N.V. doorgeven. Een volledig tarieven overzicht is op te vragen bij onze afdeling Klantenservice, via het gratis telefoonnummer 0800-5150; e-mail: info@delta-zld.nl De tarieven staan ook op onze website: www.delta.nl m3-vergoeding Belasting op leidingwater De belasting op leidingwater komt bovenop de prijs per m3 en wordt apart op de afrekennota vermeld. Hierbij geldt dat per aansluiting maximaal 300 m3 per periode van 12 maanden wordt belast. m3 -vergoeding Energiebelasting per (tot 5.000 m3) Vastrecht per maand: 1 x 35 A 5,70 3x25 A: €6,41 Vastrecht per maand: 1 x 35 A 6,45 3x25A:€7,10 De energiebelasting komt bovenop de prijs per kWh en wordt apart op de afrekennota vermeld. Per periode van 12 maanden wordt per woning waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt een bedrag van 168,98 belastingvermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee rekening gehouden en op de afrekennota vindt u deze eveveens apart vermeld. kWh-vergoeding normaaltarief Energiebelasting (tot 10.000 kWh) kWh-vergoeding laagtarief Energiebelasting (tot 10.000 kWh) Conventionele stroom 0,0939 0,0715 Conventionele stroom €0,1026 0,0715 0,0622 0,0715 1,110 0,144 0,2841 0,1476 De tarieven van het verhuurprogranma zijn ongewijzigd gebleven. Voor de duidelijkheid hebben we deze voor u cp een rijtje gezet in onderstaand overzicht. (keuken/douche)ventilatorgeiser (badjventilatorgeiser douchegeiser met geveldoorvoer badgeiser met geveldoorvoer keukenboiler (ondermontage) normaal ondermontage normaal super comfort normaal super comfort 7,89 8,23 4,66 6,41 6,75 7,19 7,66 8,67 Energie Service Delta B.V. is een 100% dochterbedrijf van DELTA N.V. dat per 1 januari 2000 alle toestelverhuuractiviteiten van DELTA N.V. heeft overgenomen. Naast de verhuur van diverse soorten geisers, het afsluiten van onderhoudsabonnementen, de verhuur van boilers, is ook de verkoop en verhuur van CVTCombi)ketels een belangrijke activiteit van ESD. 0,1654 0,1741 n.v.t. 0,1337 n.v.t. Energie Service Delta B.V. Postbus 69, 4460 AB Goes Tel. (0113) 884100, Fax (0113) 884040 e-mail: esd@delta-zld.nl 1 De tarieven van onderhcudsabonnementen gp eigen toestellen van de klant alsmede de tarieven van de CV-verhuur ondergaan ook geen wijzigingen. Voor informatie over deze activiteiten kunt u bellen met (0113) 884100. Als gevolg van gestegen kosten (inflatie) heeft DELTA Drinkwaterbedrijf B.V. (een dochteronderneming van DELTA N.V.) haar tarieven per 1 juli 2002 aangepast. Bovendien heeft de overheid het tarief van de belasting op leidingwater verhoogd. Door deze wijzigingen komt de kostenverhoging voor een gemiddeld huishouden (125 m3 per jaar) uit op ca. 4,5 Dit is ongeveer 0,56 per maand. 10 liter 20 liter 30 liter 30 liter 50 liter 80 liter 120 liter normaal super comfort 150 liter normaal 200 liter normaal Algemene bepalingen Energie Service Delta B.V. Voor de verhuur van boilers en gasgeisers gelden de "Algemene voorwaarden voor de verhuur van een boiler of gasgeiser” zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden. *- o a Totale vergoeding per m3 Totale vergoeding per m3 De normaaltariefuren zijn tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De laagtariefuren zijn op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen en tijdens erkende feestdagen. Deze zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en le en 2e Kerstdag. energieservicedelta DELTA N.V. Postbus 5048 L 4330 KA Middelburg nË'ÏT'JÜ Tel. 0800 - 5150 fj f e-mail: info@delta-zld.nl f f f Elektrische boilers: Huurbedragen per maand, BTW-vrij (incl. reparaties bij storingen) keukenboiler (onder-/bovenmontage) 2,63* 3,11* 3,59 4,83* 4,99 5,77 7,05 7,88 9,32 Gasgeisers: Huurbedragen per maand, BTW-vrij (incl. onderhoud en reparaties) keukengeiser douchegeiser badgeiser grote badgeiser j ///A DELTA 'HL n 35% Leveringstarief REB L. Netwerktarief BTW 2,17 2,15 2,08 2,08 5,75 5,30 5,30 5,30 4,57 4,36 01-07-2002 01-10-2001 0 Leveringstarief REB Netwerktarief BTW 54% 30% Verbruikskosten Belastingen BTW 1,254 Vastrecht per maand 3,72 77% 17% Verbruikskosten Belastingen BTW 1,28 MO 1,28 Opbouwkosten waterkosten op basis van 125 m3 per jaar (verbruik gemiddeld huishouden - inclusief vastrecht) Opbouw gaskosten op basis van 2500 m3 per jaar, inclusief vastrecht Ontwikkeling van het elektriciteitstarief (inclusief vastrecht en belastingvermindering) 4,75 Opbouw van het elektriciteitstarief bij een verbruik van 3.000 kWh (incl. vastrecht en belastingvermindering) Zeeuws Groen n.v.t. Zeeuws Groen 4,36 01-01-2002 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 2 4.00 2,00 0,00 c c o Q c 3 ui -T 01-04-2002 40% 9% 6% 16%

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 18