I N E C I T Y VOCalen Kozakkenkoor EEST to dé uitgaanskrant to Bieding in Grote Kerk Premiere: Spirit in zijdemuseum Panfluit en orgel in Sint Jacobskerk in Oostkapelle Première: Murder by numbers F I L M W E E K Fl LMWEEK F I L M W E E K CHUTTERSHOF I a n Geen opgave WOESTE WESTEN SCORPION SCOORT DOO SPIRIT HENGST VAN HET LILIO STITCH PAULINE EN PAULETE SOME LIKE IT HOT MURDER BY NUMBERS SPIDERMAN ABOUT A BOY SPROET BAD COMPANY UNFAITHFUL BLADE II SNEAK PREVIEW THE CURSE OF THE JADE 15 DE BEVELANDER WWW.CINECITY.NL premiere premiere I Donderdag 11 juli t/m woensdag 17 juli BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (zscpm) VLISSINGEN MIDDELBURG GOES Zonder kleur kan ik niet leven Zomeravondconcert Oostkapelle JlB «M JU ■4» SSi Caribische carnaval in Goes Circus Bongo op tournee langs de kust Groeten uit Vlissingen I et Zijdemuseum, aan de Dorpsstraat 3 te Meliskerke, staat in 2002 in het teken I van de VOC. Zo loopt gedurende het hele seizoen de expositie "De zijden kant van de VOC". Er zijn ook dieverse andere activitei ten binnen dit thema, zoals muziek- voorstellingen, vertellingen over de VOC-rei- zen, lezingen, en uitvoeringen van Indonesische dansen. Zaterdag 13 juli is er om 15 uur, 16 uur en om 20 uur het concert VOCalen. I Woensdag 10 juli 2002 Middagpauzeconcert in St. Jabobskerk Exposities in het Polderhuis to Zomerconcerten Zeeuwse Koorschool to A B M I 'e Oost-Europese koormuziek zegt, denkt aan Kozakkenkoren: stoere, W W zwart geüniformeerde zangers met diepe basstemmen die de sfeer van de eindeloze Russische steppen in de Nederlandse concertza len brengen. Zaterdag 27 juli treden de Zwarte Zee. c Wesley Snipes gaat de strijd aan met een nieuw soort vampier verrassingsfilm voor de liefhebber B en hangen door heel 't Spui aan de wanden. Het totaal geeft VOCalen is een klankimpressie op diverse instrumenten. f. j ÏÜS& animatiefilm over een imposant dier dat wordt bedreigd door de komst van de mens 20 uur. Van Middelkoop en Mans vormen al jaren het Duo Gavotte. Ze worden gevraagd in binnen- en buitenland. Dit najaar vertrek ken ze bijvoorbeeld naar Austra lië op uitnodiging van The Musicsociety. Tijdens het concert in Vlissingen bespeelt Middelkoop vier pan fluiten. Tevens zal ze de diverse programmaonderdelen toelich ten. Maaskant.Het Zijdemuseum heeft in deze periode nog meer activiteiten in het teken van de VOC.Kijk daarvoor op de website Het Schwarzmeer Kosaken Chor, zoals de officiële bena ming van dit gezelschap luidt, is veel verplicht aan de traditie die het koor met zich mee draagt. Al sinds 1958 trekt het koor langs de podia van de we reld. De aankondigingen zijn nog steeds de affiches die bij de eerste tournee door de ar tiest Peter Orloff getekend wer den, de muziek heeft ook nog steeds dezelfde degelijke, hoogstaande kwaliteit van die vertellende stem van Spirit. Daarnaast spreekt James Cromwel (Babe) de stem in van de kolonel die vastberaden is om Spirit te temmen en Daniel Studi spreekt de stem van Little Creek in. De Nederlandse stem men zijn o.a. van Antonie Kamerling en Hugo Metzers II, de liedjes worden gezongen door Ruurd Boes. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u elders in dit blad. A nieuwe Woody Allen film met Helen Hurt Dagelijks 13.4516.1519.00 uur Fred, Daphne, Shaggy, Velma en hond Scooby Doo worden ge vraagd om de geheimzinnige gebeurtenissen in een vakantie oord te onderzoeken Dagelijks 13.4516.1518.30 uur Dagelijks 13.4516.15 uur (Nederlands gesproken) Disney animatiefilm over een buitenaards wezentje op Hawaii Donderdag en dinsdag 20.00 uur Zaterdag 19.30 uur de Belgische hit met Dora van der Groen als Pauline Vrijdag 22.00 uur Maandag 20.00 uur klassieker met Tony Curtis en Marilyn Monroe Dagelijks 13.4516.1519.00 22.00 uur twee studenten zijn ervan overtuigd dat ze de perfect moord kunnen plegen Dagelijks 13.3016.0018.45 20.15 22.00 uur Zaterdag 24.00 uur student wordt gebeten door genetisch gemanipuleerde spin en wordt superheld Dagelijks 19.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 21.45 uur Hugh Grant op jacht naar vrouwelijk schoon Dagelijks 13.4516.15 uur Sproet is een wezentje dat hele bijzondere sproeten heeft, ze kunnen wensen vervullen Dagelijks 13.4516.1519.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur als een ClA-agent wordt vermoord, neemt zijn tweelingbroer zijn plaats in Dagelijks 19.00 21.45 uur Constance mist een trein en ontmoet Jack, daarmee verandert alles en wordt haar huwelijk op het spel gezet Dagelijks 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Maandag 22.00 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 22.00 uur Zondag en woensdag 20.00 uur In het Marie Tak-van poortvlietmuseum is een tentoonstel ling van 45 werken van Claire Bonebakker. Er zijn schilde rijen, aquarellen en tekeningen die samen een goed overzicht geven van het veelzijdige oeuvre van de kunstenaar. Claire Bonebakker werd in 1904 in Surabaya geboren, waarvandaan ze op 11-jarige leeftijd verhuisde naar Amsterdam. Vanaf 1920 volgde ze aldaar tekenlessen. Omstreeks 1930 verhuisde ze naar het Duitse Dresden en volgde voortaan haar schilder lessen bij Ernst R. Dietze. Tijdens haar Parijse periode werd ze onderricht door de Zweedse kunstenares Anders Osterlind. In 1938 debuteerde ze met een tentoonstelling van haar werk in Amsterdam. Ze tekende en schilderde stillevens, portret ten en landschappen. Kort voor de tweede wereldoorlog ves tigde ze zich in Veere, waar ze tot 1956 zou blijven. Daarna vertrok ze naar Mexico, alwaar ze in 1979 overleed. Tot en met 3 november is een selectie uit het kleurrijke werk van deze kosmopoliet te zien in Domburg. In de Oostkapelse Dorpskerk wordt woensdag 10 juli om 20 uur een zomeravondconcert gegeven. Manon M.G. Meijs speelt hier viool en Jet Jansen zit achter de piano. Deze mu sici brengen stukken van W.A. Mozart, L. van Beethoven en Clara Schuurman. De entree tot het concert is gratis, bij d euitgang wordt gecollecteerd. b reed U tijd. Door het voortdurend in studeren van nieuwe liederen uit het rijke Russische reper toire kon het koor, onder leiding van de dirigenten Orloff en Kirtscheff succes na succes be halen. Het concert in de Neder lands Hervormde kerk begint om 20 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VW's van Domburg, Oostkapelle en Zoutelande en 's avonds voor het optreden aan de kerk. De Stichting Caribbean Carnaval houdt vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus weer een Caribisch weekeinde in Goes. Op het parkeerterrein op de Westwal staat die dagen een grote tent die wordt volgestopt met tropische verrassingen. De salsaband Toque De Muijer is vrijdag vanaf 20 uur hoogte punt. De band bestaat uit dertien vrouwen van de muziek aca demie. Ook is er een Caribischetuin op de parkeerplaats. Voor de jeugd is eveneens gezorgd, die komt zaterdag vanaf 15 uur aan bod en is er een verkiezing Little Miss Caribean. De zaterdagavond wordt ingeluid met een optocht waaraan wordt deelgenomen door een groot aantal (professionele) groepen. Dat alles moet een kleurrijke stoet vormen met muziek en authentieke kostuums Na afloop is er de volwas sen miss verkiezing en volop muziek in de tent. De animatiefilm Spirit is het spannende avontuur over het leven van een wilde en vrijge vochten hengst in de ongerepte natuur van Amerika. Spirit komt voor het eerst van zijn leven een mens tegen, maar hij laat zich niet temmen. Desondanks sluit hij een bijzondere vriend schap met de jonge Lakota In diaan Little Creek. Daarnaast wordt de dappere hengst ver liefd op Rain, een mooie bonte merrie. Tenslotte groeit hij uit tot een van de onbekende hel den van het Wilde Westen. Oscarwinnaar Matt Damon (Good Will Hunting) vertolkt de L t 1 f T Circus Bongo trekt ook deze zomer weer langs de Zeeuwse duldig. Zijn geduld komen ten goede aan Cassie's scherpe in telligentie. Hij vindt het leukom een goede mentor te hebben aan Cassie en is bereid haar verleden te vergeten. Cassie heeft nogal veel verschillende partners gehad. Het oplossen van deze perfecte moord brengt Cassie in contact met haar pijnlijke verleden en ze moet daar mee om leren gaan om de zaak tot een goede op lossing te brengen. Onder de titel 'Groeten uit Vlissingen' worden in 't Spui tot 2 september originele oude ansichtkaarten tentoongesteld van de binnenstad, de boulevard en de haven van Vlissingen. Zo'n 50 ansichtkaarten staan in vitrines, waar meestal de voor kant en een enkele keer de beschreven achterkant te zien zal zijn. Twintig kaarten zijn 'opgeblazen' tot een groter formaat n f VOCalen is een beeldend concert van Het Bedrijf v/h in samenwer king met het Zijdemuseum in Meliskerke. VOCalen is een mu zikaal beeldverhaal, waarin de sferen en ideeën zijn verwerkt van de culturen die de VOC op zijn roemruchte reizen naar de "Oost" tegenkwam. VOCalen is een klankimpressie gen die allen wijzen op een wil lekeurige gewelddadige daad. Cassie heeft echter het gevoel dat er meer is dan ze op het moment kunnen zien. Iets her innert haar aan een soort gelijk geval een tijd geleden. Cassie zet alles op alles op deze zaak op te lossen. Ze focust zich he lemaal op het beschikbare be wijs en de analyse daarvan en daarvan vormt ze zich een beeld van de moordenaar. Haar nieuwe partner is slim en ge- De Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling concerteert zater dag 13 juli op het beroemde Marcussen orgel in de Grote Kerk van Goes. Deze toetsen- virtuoos opent het concert met Danse Macabre van Saint Saens, dat oorspronkelijk be doeld is voor viool en orkest en van diezelfde componist sluit Bierling met een spectaculair deel uit de opera Samson en Dalila. Tussendoor brengt de Rotterdammer een integrale In de Vlissingse Sint Jacobskerk is vrijdag 12 juli een middagpauzeconcert door organist Henk G. van Putten uit Nieuw Beijerland. Tijdens dit concert, dat om 12 uur begint, speelt hij werk van Buxtehude, Johan Sebastiaan Bach, S. Karg Elert en A. Boëly. Met het oog op de beperkte financiële middelen van de orgelcommissie zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden. De opbrengst daarvan is bestemd voor de instandhouding van de middagpauzeconcerten. Tijdens het zomerseizoen staat het Westkapelse Polderhuis bol van de activiteiten. Tot 28 september zijn elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur drie exposi ties te zien. Er is een foto-expositie 'Veranderend Westkapelle van 1902 tot 2002, een expositie 'Westkapelle en de oorlog', een vogelvlucht met behulp van particuliere verzamelingen en een expositie van 11 amateur kunstenaars uit Westkapelle. De entree tot het Polderhuis is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Elke bezoeker die een korte vragenlijst invult krijgt een kortingskaartje voor een consumptie elders in het dorp. Panfluitist Noortje van Middel koop en organist Martin Mans spelen donderdag 18 juli in de Vlissingse Jacobskerk. Ze betre den beiden het muzikale pad van de bewerkingen, zowel het klas sieke als het geestelijke genre komt daarbij aan bod, gelardeerd met bewerkingen van Roem eense volksmuziek. Mans zal overigens ook een improvisatie brengen. Het concert begint om op balg- en windinstrumenten, gamelan, pjingels, stem, percussie, anklungs en stoom- orgel, waarbij de elementen lucht, stoom en water een be langrijke rol spelen. De musici die het concert presenteren zijn Annemarijke de Jong, Harry van der Wekken, Christien Schop, Coen Aalberts en Rob Ook dit jaar verzorgen de jongens van de Zeeuwse koorschool weer een zestal zomer concerten In de R.K. Maria Magdalena Kerk te Goes. Sinds 1974 is het een traditie geworden dat deze jongens zingen voor toeristen en andere belangstellen den. Dirigent Evert Heyblok brengt met zijn jongens werken ten uitvoer van verschillende componisten, van de vroege middeleeuwen tot hedendaagse muziek. Hoewel door vakan ties van de jongens het koor soms sterk aan bezetting moet inboeten, is het zeer de moeite waard om eens te komen luis teren naar één van deze concerten. De data van de concerten zijn op de dinsdagen 16, 23, 30 juli, 6 en 13 augustus en be ginnen om 11.00 uur. De concerten zijn vrij toegankelijk kust, namelijk van woensdag 17 juli tot woensdag 24 juli. On der de titel Circus Juwelen worden dan zeven voorstellingen op zes locaties gegeven. De voorstellingen beginnen om 19 uur. Het circus is de eerste twee dagen in Brouwershaven te gast in Bungalowpark Port Greve en daarna op Camping De Brem in Renesse, Camping Duinhoeve in Burgh- Haamstede, Camping Pekelinge in Oostkapelle, Camping Scheldenoord in Baarland en Camping schotsman in Kamperland. Onder de titel Circus Juwelen toont Bongo als vanouds het pure circus. De tent is verbouwd tot een koninklijk paleis waar paniek ontstaat als de koningin vertelt dat de koning in aan tocht is. De hofhouding, bestaande uit circusartiesten, zor gen vervolgens voor hilarische taferelen, gecombineerd met spectaculaire acts. Maar in het paleis blijken de medewer kers van de hofhouding anders te zijn dan ze op het eerste oog lijken. De prinsessen bijvoorbeeld zijn niet alleen super deftig, maar ook heel lenig. Wanneer zij de piste betreden vouwen ze zich in de meest onwaarschijnlijke bochten. Ook de dieren zijn net zo bijzonder als de mensen in het paleis en clowns vormen het zout in de pap. uitvoering van Vivaldi's Vier Jaargetijden en een aantal licht voetige dansen van Pierre Attaignant. Het concert begint om 20 uur. Van Bierling is be kend dat hij populaire concer ten niet schuwt. Hij maakte er naam mee in de Rotterdamse Doelen. De Commissie Kerk- concerten Grote Kerk Goes maakt ook gewag van haar Marktconcerten die elke dins dag tussen 12.30 en 13 uur wor den gehouden in de Grote Kerk. van het Zijdemuseum, www.zijdemuseum.nl of infor meer er naar bij het Zijde museum (tel 0118593305). Het lichaam van een jonge vrouw is gevonden in een grep pel in het bos van een klein stadje San Benito aan de Californische kust. Sandra Bullock schittert als Cassie Mayweather, de doorgewin terde zelfmoord detective en 'crime scene' specialist. Samen met haar nieuwe partner Sam Kennedy moet ze de moordenaar(s) zien te vinden. De twee onderzoeken de micro scopische hints en aanwijzin- een heel mooi beeld van Vlissingen van de mode en het straat beeld vanaf 1900. De collectie is beschikbaar gesteld door het Vlissings Gemeentearchief. Het Schwarzmeer Kosaken-Chor

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15