I Bieb veegt niets meer onder tapijt EVENEMENTEN LE Prijzen ABN AMRO kleurwedstrijd en prijsvraag uitgereikt r «XMENSPEL .1 12 tot 16 jaar Activiteiten in de zomervakantie OPENBARE KENNISGEVINGEN Manhuistuinconcert door Oosterlands Fanfare ^1. Uitslag parkeerenquête Bosdijklaan/Valckeslotlaan/ Pauwenhof Verslag praatavond Goes-West Verspreiding Samenspel Tweede fase 30-km plannen ter inzage pagina 12 woensdag 10 juli 2002 DE BEVELANDER GOES - De Bibliotheek Goes gaat tussen donderdag 18 en dinsdag 30 juli de gehele vloerbedekking vervan gen in de uitleen- en kantoorruimten en is dan dicht. Met gemiddeld 600 bezoekers per dag is de bibliotheek één van de meest bezochte culturele organisaties in de regio Goes. GEMEENTE GOES Milieuvergunning perceel Albert Joachimikade 46 t/m 54 te Goes. INFORMATIE RUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES Dag-Tijd- Locatie-Activiteit -Doelgroep: Ingekomen bouw- en sloopaanvragen t Overzicht Burgerlijke Stand van 26-06-2002 t/m 04-07-2002. Geboren: Burgemeester en wethouders van Goes Evenementen in Goes van 11 t/m 17 juli 2002 I2 juli Grote Markt. Goes 20.00-00.30 uur Goese Nachtmarkt 13 juli Grote Kerk, Goes 20.00 uur Orgelconcert door Geert Bierling I6 juli Grote Kerk I2.30 uur Marktconcert door Kees van Eersel Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. IN DIT NUMMER O.A.: ONDERZOEK t NIEUW GEMEENTEBESTUUR POPPENMUSEUM IN GOES Vanwege dit veelvuldige be zoek zijn vloeren, kasten en overig meubilair onderhevig aan slijtage en wordt vervan ging noodzakelijk. De inventaris, die met diverse interne verhuizingen mee is gegaan, is inmiddels zo’n 15 jaar oud en ook de vloerbedek king stamt uit 1987, sinds de bibliotheek aan de Oostwal ge vestigd is. Behalve slijtage en veroudering dienen ook van wege arbo-technische eisen zaken aangepast te worden. Daarnaast springt de biblio theek in op maatschappelijke veranderingen. Naast het re creatieve aspect wordt een bi bliotheek steeds meer een infotheek, die op digitaal ge bied aanpassingen behoeft. Computers hebben hun in trede gedaan, internet is niet GOES - De winnaars van zowel de Efteling kleurwedstrijd als de Efteling prijsvraag hebben hun prijzen in ontvangst genomen. De jeugd kreeg de kleurplaten en de prijsvraag uitgereikt tijdens de avondvierdaagse in Goes. De feestelijk getinte uitreiking vond plaats in het gebouw van de ABN AMRO in Goes. Bij de kleur wedstrijd ging de eerste prijs naar Carline Dekker, tweede werd Michelle Danielse en Tim Schoe kreeg de derde prijs over handigd. Jasper Sturm werd tot winnaar verklaard bij de Efteling prijsvraag. Samantha van de Berg werd tweede en Willemijn Molenaar nam de derde prijs in ontvangst. Michelle Danielse kon niet aanwezig zijn bij de uit reiking. gevraagd voor de parkeersituatie in de bocht van de Bosdijklaan, en de verkeersonveiligheid die dat met zich meebrengt. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin be vindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (ach terzijde). Bezien wordt verder of er door mid del van een parkeervakindeling een verkeersveiliger situatiebij de bocht in de Bosdijklaan kan worden bereikt. Daar laten we het even bij in dit ge bied. meer weg te denken, en ook het gebruik van audiovisuele materialen zoals cd-rom’s vi deo’s en dvd’s is gemeengoed geworden. Plaatsing van appa ratuur en materialen eist her indeling van ruimten. Geavanceerde inname- en uitleensystemen zullen voor publiek en personeel efficiën ter en minder arbeidsintensief worden. Met het oog op deze feiten hebben bestuur en directie zich reeds geruime tijd gebo gen over een vervangings- en herinrichtingsplan. Als non-profit organisatie, is de bibliotheek daarbij in over leg gegaan met de gemeente om, naast besteding van eigen 29- 06-2002 Reijnhout.Adriaan Leander; 30- 06-2002 Suylen, Georgette Dominique Rosalie; 02-07-2002 van Toer, Eline; 04-07-2002 Riedijk, Leintje Jacoba. Huwelijken: 28-06-2002 Struijcken, Johannes Wilhelmus en van den Dries, Johanna Magdalena Maria; 28-06-2002 Boonman, Cornelis Franciscus Josephus en de Putter,Anouk Lidwien Léonie; 28-06-2002 Bijleveld, Michiel Yves en den Exter, Johanna Wilhelmina Catharina; 03-07-2002 Huijbregsen, Pieter Karel en Simonse Marjon; 04-07-2002 Bijkerk, Gerrit en van Koeveringe, Dina Geertruida. Overleden: 26-06-2002 van Burg, Maarten; 29-06-2002 Houtman, Jan Adriaan; 29- 06-2002 Wiarda, Gustaaf; 30- 06-2002 Landouw, Kyara; Donderdag 11 juli 2002 13.00-16.00 Capital Sports Sportinstuif o.a. volleybal 12-16 Vrijdag 19 juli 2002 19.00-21.00 Basketbalveld aan Sportpark‘t Schenge Basketbalinstuif 12-16 Donderdag 18 juli 2002 09.00-17.00 Capital Sports Recordspelen, Aerobics, Sport en Spel 12-16 Donderdag 25 juli 2002 13.00-16.00 Windhonden-Renbaan Slagbalinstuif Softbal instuif 12-16 Vrijdag 26 juli 2002 12.30-15.30 Goese Oostvest a/d StenenbrugVissen (E.G.H.V.) 12-16 Dinsdag 6 aug. 2002 13.00-16.00 Sportpark ‘t Schenge kunstgrasveld Penalty schieten en hooghoud- toernooi op diverse disciplines 12-16 Dinsdag 30 juli 2002 13.00-16.00 Goes-Oost Bergweg Skaten met muziek en instructie 12-16 m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 24-06 24-06 01-07 01-07 01-07 02-07 02-07 03-07 04-07 04-07 05-07 05-07 01-07 01-07 01-07 01-07 03-07 03-07 03-07 03-07 03-07 03-07 03-07 03-07 03-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 04-07 Juli en augustus op di, wo. do en za. Ambachtencentrum Goes, Kattendijksedijk 27 Goes 13.00 - 17.00 Diverse activiteiten Iedere middag 13.00 -16.30 Kinderboerderij De Hollandsche Hoeve Kattendijksedijk 23 Goes Diverse activiteiten I I juli Grote Kerk, Goes 19.30-20.30 uur Beiaardconcert door Brian Swager 14 juli Manhuistuin 12.30-13.30 uur Concert door: Muziekvereniging Oosterlands Fanfare o.l.v. Jaap Knuist 16 juli Grote Kerk 13.30-14.30 uur Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga 's-Heer Elsdorpweg 18 ‘s-Heer Elsdorpweg 18 Ganzepoortstraat 7 Noordoord plaat 10 Friesestraat 5 Oostmolenweg 7 John Lennonlaan I Jim Morrisonpad 2 Blauwewijk 2 Kasteelstraat 5 Kasteelstraat 7 Koningstraat 3 Koningstraat 5 Vuilstraat 6 Westhavendijk I ‘s-Heer Elsdorpweg 18 Bachlaan 20 Dillenburglaan 65 Dorpsstraat 2 Frambozestraat 30 Hazelaarstraat 4 Oostmolenweg 51 Oostmolenweg 101 Pauwenhof 51 Reigerstraat 13 Vogelzangsweg 44 Lindenberghstraat 17 het slopen van twee raamkozijnen het veranderen van bestaand gebouw het wijzigen van de voorgevel het maken van een bovenverdieping op de garage het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de kantoorruimte het verbouwen van het museum het verbouwen van de woning het plaatsen van garge/berging het bouwen van een woning de bouw van een berging het uitbreiden van de woning het plaatsen van een brug het plaatsen van een brug het verbouwen van de woning en bouw van een serre het verbouwen van de woning bet verbouwen van de woning een interne verbouwing een interne verbouwing het verbouwen van het pakhuis tot woning het bouwen van accommodatie voor de roeivereniging het slopen van twee raamkozijnen het uitbreiden van de woning het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde het vernieuwen van dak en bouwen carport het plaatsen van een dakkapel het plaatsen van een dakkapel het bouwen van een tuinhuis het slopen van verschillende delen van het pand het verbouwen en uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het vergroten van de hobbyruimte het uitbreiden van de woonkamer teerd aan vertegenwoordigers van de wijken en dorpen en liggen twee weken ter inzage. Voor vragen, op merkingen of suggesties over de plan nen kunt u terecht bij de heer H. Feij van de afdeling stadsontwikkeling, tel. 249675, e-mail: h.feij@goes.nl. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergun ning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Inzage De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Wet milieubeheer Ontwerp-beschikkingen Nadere eis o.g.v. -het Besluit bouw- en houtbedrijven -het Besluit opslag- en transportbedrijven Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 0113-249718. op Eindewege: W.J. van de Kreeke. Ambachtsweg 2 te ‘s-Heer Arendskerke Terinzage De ontwerp-beschikkingen met de daarbij behorende stukken liggen tot 24 juli 2002 gedurende de kantooruren terinzage. Beleidsverslag ABW, IOAW EN IOAZ 2002 De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 20 juni jl. het Beleidsverslag Abw, foaw en loaz 2001 vastgesteld. Dit verslag geeft een zo goed en uitgebreid moge lijk inzicht in de geleverde prestaties en de besteding van de middelen van de afdeling sociale zaken. Het verslag ligt vanaf heden ter inzage. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kap- vergunning heeft verleend voor de volgende particuliere boom: Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenparkeerplaats te hebben aangewezen in de Naereboutstraat te Goes. In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag. 18.30-22.00 Capital Sports Windhonden-Renbaan Volleybaltoernooi 16+ Dinsdag 16 juli 2002 13.00-16.00 Goese Meer (bij het scoutinggebouw) Kanoën (Kanoclub Zeeland) 12-16 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Bezwaar(Bedenkingen). Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn schriftelijke, gemoti veerde. bedenkingen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Goes, Post bus 2116, 4460 MC Goes. Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 in noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.ni. Bereikbaar met buslijn 24 Gezien de enquêteresultaten laten we het parkeerregime voorlopig dus ongewijzigd. Onder 118 huisadressen in deze omgeving is een enquête uitgevoerd waarin de wenselijkheid is onder zocht van een uitbreiding van het systeem voor vergunninghouders- parkeren. 53% van de bewoners reageerde hierop. Een grote meerderheid daarvan (79%) heeft geen behoefte aan een uitbreiding van het parkeerregime. 16% voelt wel voor een parkeer regulering en voor 5% van de res pondenten maakt het niet uit. In de enquête werd verder aandacht de gelegenheid geweest om dit aan te geven maar wilt u het verslag wel ontvangen dan kunt u contact opne men met gemeente Goes, afdeling Communicatie, telefoon; 249873. Of via e-mail: m.vant.westeinde@goes.nl. gereserveerde gelden, subsidie te bepleiten. Dit overleg is nog gaande. Inmiddels is door het bestuur besloten tot een gefaseerde aanpak, waarbij het aircosysteem, de kantoor inrichting en het tapijt, volr gens Arbo-eisen urgent, ver vangen zullen worden uit ei gen financiële reserves. Een vervolgaanpak, waarbij de bi bliotheek heringedeeld en ge deeltelijk, heringericht zal worden, kan pas gerealiseerd worden, zodra extra gelden beschikbaar zijn. Bezoekers van de bibliotheek hebben in de afgelopen maand al een voorproefje ge kregen wat vervanging van on derdelen betreft. Op zondag 14 juli is er in de Man huistuin in Goes een concert dat wordt verzorgd door Muziek- vereniging“Oosterlands Fanfare”. Dit orkest telt momenteel 35 musice rende leden en staat onder leiding van Jaap Knuist. Het orkest komt sinds 1993 uit in de afdeling “Uitmuntendheid” van de K.N.M.F. De muziek die ten gehore wordt gebracht heeft een licht populair ka rakter. Bij minder goed weer wordt uitge weken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Op maandag 10 juni is er een praat avond geweest voor de inwoners van Goes-West. Het verslag van deze avond is gereed. Op de avond zelf is er gelegenheid geweest om aan te geven of u dit verslag toegestuurd wilde hebben. Bent u echter niet in Er is een bouwaanvraag ingediend voor een serre, carport en tuinhuis bij de wo ning Lenshoeklaan 16 te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie A nrs. 2224 én 2609. De bouwwerken passen niet geheel binnen de erfbebouwingsvoorschriften uit het geldende bestemmingsplan‘Bebouwde Kom Kloetinge', maar zijn wel in over eenstemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergunning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 11 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Het betreft op De Poel I: Boot schilder- en afbouwwerken B.V.,Verrijn Stuartweg 41 te Goes; Metadak V.O.F.Albert Plesmanweg 33 te Goes; Lakwijk Kunststoffen B.V.. Olympiastraat 11 te Goes: Houtepen B.V.,Albert Plesmanweg 96-98 te Goes; Revalidatietechniek Jeremiasse B.V.Verrijn Stuartweg 43 te Goes; Dyka Steenwijk B.V.,Volkerstraat I te Goes; Zee Electronics B.V.Verrijn Stuartweg 47 te Goes; A.G.Vleeswaren Groothandel, Olympiastraat 5 te Goes; Schildersbedrijf “De Vos”,Verrijn Stuartweg 35 te Goes; Meesters De Koeijer,Verrijn Stuartweg 29 te Goes; BouwbedrijfVan de Linde Kloetinge B.V.. Albert Plesmanweg 19 te Goes; Corstanje Groente FruitVOF,Albert Plesmanweg 62 te Goes; BAM Infra B.V,Albert Plesmanweg 17 te Goes; Rijnberg Wegenbouw B.V, Albert Plesmanweg 13 te Goes; Nijkamp Zuidwest B.V.,Albert Plesmanweg 15 te Goes; OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00- 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling 30-06-2002 Rijk, Laurentius Danker: Burgerzaken is geopend van maandag t/ 01 -07-2002 van de Kreeke. Dirk; m - -*■ 02-07-2002 de Koster, Gerrit Johannis; 02-07-2002 Petersen, Harmen; 02-07-2002 van de Reepe, Anna Johanna. hebben ontvangen. Op deze manier hopen wij dat Samenspel alle inwo ners van Goes bereikt. Mocht u toch onverhoopt Samenspel niet hebben ontvangen, dan kunt u contact op nemen met de afdeling communica tie, tel. 249615. De plannen voor de tweede fase van de invoering van de 30-km zones lig gen vanaf heden ter inzage. Het gaat om de plannen voor Noordhoek, Goes-Zuid, Kattendijke, ‘s-Heer Arendskerke en Wilhelminadorp. De voorstellen zijn onlangs gepresen- Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning d.d. 10 juli 2002 kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Beroep Tot 21 augustus 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE GOES Hf lAARGANG NU HIKtJOA? Vorige week heeft de gemeente huis- aan-huis het gemeentelijke informatieblad Samenspel verspreid. Deze keer hebben wij ervoor geko zen om het blad via de PTT Post te bezorgen, aangezien wij de laatste keer veel klachten over de bezorging Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum Over een raads besluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: Jachtwerf Goes Albert Joachimikade 46 t/m 54.4463 AA Goes. Betreft een jachtwerf op het adres Albert Joachimikade 46 t/m 54 te Goes. Aangevraagde vergunning: voor het veranderen van de jachtwerf; m.n. voor de uitbreiding met een vuil- en bilgewaterafvoerstation. Vrijstellingsprocedure voor serre, carport en tuinhuis Lenshoeklaan 16 te Kloetinge Voor de hieronder genoemde bedrijven zijn de voorschriften uit één van de bovengenoemde Besluiten van kracht. Burgemeester en wethouders van Goes hebben het voornemen om aan de genoemde bedrijven een nadere eis te stel len. Deze bedrijven zijn gelegen op een (geluids)gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat de geluidsnorm (voor alle bedrijven samen op het industrieterrein 50 dB(A)) op de zone rond het industrieterrein niet mag worden overschreden. Op grond van art. 5, juncto voorschrift 4.1.3 van bijlage 2 van het bovenge noemde Besluit is daarvoor een nadere eis gesteld. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bou wen en Wonen, bureau Bouwen. Walstraat 20 Etty Hillesumlaan 22 Heernisseweg 25 Westwal 37 Singelstraat 13 Westsingel 34 Meidoornstraat 16 Glenn Millerjaan 11 Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 01-07 t/m 05-07-2002. Marktveld 5 te Kloetinge: I Beuk GOK UITSLAG KLANTTE VREDE NHEIDS-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 12