Streeknieuws Dikke Banden Race in Goes Manhuistuinconcert brassband tiet weten waard Bevelander Puzzel Dorpshuizen op digitale snelweg De Stenge beter beveiligd Wielerkoers met vette premies EijserHiims Optiek Transferium bij de Zeelandhallen (afslag Goes-Zuid) met gratis pendelbus naar hartje centrum Elke dinsdag van 9.00 tot 18.30 uur fteveland Van dag tot dag Elke zaterdag van 9.00 tot I8.30 uur in juli en augustus maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.30 uur donderdag tot 21.30 uur - i nw pagina 7 woensdag 3 juli 2002 A A Zonnebrillen in uw eigen sterkte vanaf 45,50 ■BI GOES - Het worden spannende tijden voor Maria Ale jandra Quiroz-Moreno uit Goes. Enkele weken gele den is zij verkozen tot Miss Colombia-Nederland. Nu wil zij binnenkort in Rotterdam een gooi doen naar de titel van Miss Zomercarnaval. Een Colombiaans Zeeuws meisje op de praalwagen? door Rien Hardus GOES - De Dikke Banden Races genieten al jaren een grote populariteit in vele Zeeuwse plaatsen, tot nu toe was Goes hierop een uitzondering. Maar hier gaat 6 juli aanstaande verandering in komen. Het breed- tesportteam van de stichting SMWO van de Gemeen te Goes organiseert samen met de wielervereniging “Theo Middelkamp” het eerste scholenkampioen schap van Goes. 4 üiS BI s a (advertentie) Een multicultureel Zeeuws meisje Je eigen stijl, je eigen sterkte. Rodenstock zonneglazen. voor 6 en 7 juli 2002 <^0 J Privé - A De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Redactie: BORSELE - Na de cyberzol- der, interactieve jeugddebat- ten en de digitale gemeente raadsvergadering maakt de gemeente Borsele de volgen de stap. De dorpshuizen. Die gaan nu ook de digitale snel weg op. In elk dorpshuis in de gemeente komt een in ternet pc, zodat de inwoner van de vijftien dorpen we reldwijd het web kunnen verkennen. Stichting Goes Promotie wordt bij de organisatie van festiviteiten en evenementen financieel gesteund door: ABN*AMRObank - Bison International - Gemeente Goes - Horeca Goes - Imtech Projects BV - Kon. Maatschap Wilhelminapolder - Ondernemers Organisatie Goes (OOG) - Regionale Woningbouw vereniging Samenwerking - Schipper Accountants - ZBWM Bouw in de sport op de eerste plaats. Dat wielrennen ook op jonge En die vakantie zal de Miss no dig hebben want wie die titel draagt verplicht zich een jaar lang beschikbaar te zijn voor de pers en voor het opluisteren van talloze evenementen. „Ik hoop dat ik de Bevelanders niet teleur zal stellen”, besluit Maria. De categorie-indeling is als volgt. Dikke banden: 6 t/m 8 jaar (2 km); 9 t/m 10 jaar (4 km); 11 t/m 12 jaar (6 km); race: 8 t/m 9 jaar; 10 t/m 11; 12 t/m 13 en 14 jaar. Maria Alejandra Quiroz-Moreno is Miss Colombia-Nederland en dingt mee naar Miss zomercar naval titel. Brassband Wilhelmina uit Colijnsplaat verzorgd zon dag 7 juli een concert in de Manhuistuin in Goes. Het repertoire vermeldt zo wel licht klassiek als pop- U begint linksboven in de hoek bij nummer 1 en zo volgt u, tegen de klok in, de slang. Van de antwoorden op de omschrijvingen is telkens de laatste letter ook het begin van het volgende woord. Die letter gebruikt u dus maar een maal. De oplossing wordt gevormd door van links naar rechts en van boven naar beneden de letters bij de pijltjes te lezen: de hele rij wel te verstaan. Stuur uw oplossing vóór donderdag 11 juli naar de redac tie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 17 juli bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woens dag 19 juni: „Kampioen”. C. Hageman uit Goes won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes. Oplage: 42.300 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. X Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz. wegener.nl voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (11 juli géén koopavond) j i'.wswo. muziek. Het concert begint om 12.30 en duurt onge veer een uur. Bij minder goed weer wordt uitgewe ken naar de rk Maria Mag- dalenakerk. manier kan worden beoefend wordt deze dag ook nog gede monstreerd door leeftijdge nootjes en de wat oudere kin deren tot 14 jaar die al in het bezit zijn van een racefiets. Het parcours van het scholenkam pioenschap ligt bij het Molen plein in Goes. Een volledig afgezet parcours, voorzien van een officiële jury- wagen, het geluid van een echte wielerspeaker zal de deelne- maakt op het gebied van cul tuur, kunst of dans. Miss Zo mercarnaval wordt gekozen uit twaalf deelnemende groepen. De uiteindelijke Miss opent het festival, gezeten op de praalwa gen. „Het is heel spannend”, lacht Maria. „Maar het is nog spannender wanneer je een maal de ‘koningin’ bent, want die krijgt een vakantie naar Aru ba aangeboden.” Dertien scholen gaan de uitda ging aan. Een prachtige moge lijkheid voor de kinderen om de leeftijd op een verantwoorde eer van de school hoog te hou den, maar ook om individueel de strijd aan te gaan om de prijzen. Zaterdag is dus niet en kel een belangrijke dag voor Lance Armstrong en de andere renners die deze dag in Luxem burg van start gaan voor de Tour de France, maar ook voor de deelnemertjes aan de Dikke Banden wedstrijden in Goes. In tegenstelling tot de Tour de France staat in Goes het plezier PARK HEINKENSZAND - De jaarlijkse kermiswielerkoers, die op vrij dagavond 5 juli wordt gehouden door het comité Vitesse is een der meest aansprekende wedstrijden in onze provincie. Een groot rennersveld, dat strijd levert op een parcours dat 2 kilo meter lang is presenteert zich ook dit keer en de kermisattrac ties daarom heen met live mu ziek in de feesttent op het Van der Biltplein geven mede cachet aan het dorpsfeest. Ruim 400 vette premies zijn uitgeloofd voor de renners en dat is uniek. Aan het vertrek komen deelne mers in de Sportklasse A/cyclo’s, Veteranen en Recreanten/sport- klasse B. Evenals bij alle TMZ- wedstrijden staan zij open voor renners van de Vrije Bonden als van de KNWU. Bij de cyclospor- tieven/sportklasse A start John ny van der Klooster uit Lewe- dorp als favoriet. Hij zal rekening moeten houden met streekgeno ten als Peter Mol (Kapelle), Wil fred Geijs (Kwadendamme) en de Brabanders Matti de Baat en Andy van Loon. Ook de plaatse lijke renners Glen van Gessel en Kevin Gideonse zullen hun neus wel aan het venster steken. Bij de Veteranen geldt dat voor de Ne derlandse kampioen Wim Hoon- dert, die in eigen dorp als ge duchte tegenstanders krijgt Peter Heeren, de gebroeders De Baat en Rudi van Vlimmeren. In de Recreanten/sportklasse B moet Nels van Iwaarden (Heinkens- zand) het onder andere opne men tegen Nico Zweedijk en de broers Jaap en Leon Weststrate. Programma: 18.00 uur Recrean- ten/sportklassse B 38 kilometer; 19.00 uur Vetereranen 50 kilome ter; 20.15 uur Sportklasse A/cy clo’s 60 kilometer. Van 17.30 tot 21.45 uur is het parcours Dorp- straat-Stenevate- Kraaiendijk- Clara’s pad voor alle verkeer af gesloten. HEINKENSZAND - De ge meente Borsele heeft een be veiligingsbedrijf ingescha keld om bij De Stenge en de basisscholen tijdens de zo mermaanden een oogje in het zeil te houden. Het toe nemende vandalisme en de 'graffity-bekladding' in mei zijn daar debet aan. Ook zijn de schoolpleinen buiten de schooltijden verboden ter rein. noten. Toen er enkele weken geleden in hun informatieblad een oproep stond voor de Miss Colombia-Nederland verkie zing heb ik meteen ingeschre ven.” Maria werd uit 24 kandi daten verkozen tot Miss Colom bia-Nederland. „Gesteund door dit onverwachte succes heb ik mij kandidaat gesteld voor de verkiezing tot Miss Zomercar naval. Die gaat vooraf aan de op 27 juli te houden multiculturele Zomerstraatparade van Rotter dam. Ik hoop dat alle Bevelan ders die dag voor mij duimen.” De jury bestaat uit mensen die zich verdienstelijk hebben ge- nenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. Pee- ne, Monsterweg 8, Borssele, tel. 0113-354010. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersse- boom, dr B.J.H. Hasken, dr. G. RJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.PJ.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijns plaat, tel. 0113-695304. en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113- 372565. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. WJ. Duininck, Dorps straat 93a, Krabbendijke, tel. 06-53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uit sluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op za terdag en zondag van 10.00- 18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel'. 227104. Spoedvereisende re cepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Ineke van Zutphen, tel. 0113-224099. Bij geen ge hoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huis dieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mossel man, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Ver boom wordt waargenomen door: W.L. Verboom, tel. 0113- 342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waarge nomen door: H.J. van Dijk, Si- monswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdie ren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cor- nelisse en M. Berrevoets af wisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbe scherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. mertjes in de sferen van de Tour de France brengen. Niet alleen voor de winnaars maar voor alle deelnemers ligt er een herinnering klaar en ook aan de verzorging ontbreekt het niet. Omdat de meeste kinderen nog door hun ouders zullen worden vergezeld, zal er een drankje en hapje voor hen beschikbaar zijn. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113)274000 fax: (0113) 274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 Kinderen die zich niet op school hebben aangemeld, kunnen die zich nog steeds op geven bij Henk de Jong, tel. 220890 of op de dag van de wedstrijd tussen 17.30 en 18.15 uur bij Bikeshop Rabout. Maria Alejandra is achttien jaar. Ze is al elf jaar in Nederland en woont in Goes. In Middelburg volgt zij de opleiding Toerisme. Onlangs werd zij door een in Nederland gevestigde Colombi aanse instelling verkozen tot Miss Colombia-Nederland. Hoezo ‘Colombia-Nederland’? Vertegenwoordigt zij twee Mis sen in één persoon? Maria legt uit: „Ik heb een dubbele natio naliteit, de Nederlandse en de Colombiaanse. Hier in Neder land kunnen Colombianen zich door een vereniging uit Rotter dam op de hoogte laten houden van het wel en wee van landge- HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. H. Slager, Van Dus seldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-221344. De praktijken van de huisart sen Kooiman, Oortman, Sch- meitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. MJ. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes, tel. 0113-214450. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Bood schappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Har ten, Wolbers, Aarnoutse en Binnenkamp wordt waarge nomen door: dr. Harten-Hei- lig, Clara’s Pad 12, Heinkens zand, tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/ C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Heinkenszand, tel. 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00- 17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Ammerlaan, Zeeburg 1, Yerse ke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00- 17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. S.S. Mulder, Vinkenissestraat 2, Rilland, tel. 551343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Parklaan 1, Ka pelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.OO IT. 15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kro- Het inschakelen van het be veiligingsbedrijf is tevens een experiment voor een project Beveiliging Bedrij venterreinen. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Emergis Goes, AV’56 Emergisloop, 15 kilometer, 19.30 u. Restaurant Aphro dite Wissenkerke, skeeler- wedstrijd, 18.30 u. DONDERDAG Cenrum Goes, braderie, 10 u. Grote Kerk Goes, bei- aardconcert door Koen van Assche, 19.30 u. VRIJDAG Cenrum Goes, braderie, 10 u. Heinkenszand, wieler koers, recreanten, veteranen en A-renners, vanaf 18 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Breijerweg Kapelle, truck- en tractorpulling wedstrijd, 11 u. Centrum Nisse, rommel markt, 13 u. De Stenge 1 leinkenszand, braderie bridgedrive, 10.15 u. Beve- landse Tuindagen, open tui nen, voor inlichtingen en adressen tel. 0113-214742. ‘t Hof Overwellingen Wemel dinge, open tuindagen, 10 u. Cenrum Goes, braderie, 10 u. Informatiepaneel Mui- denweg Wolphaartsdijk, Middelplaten excursie, 10 u. Kapelleweg 27 Kapelle, open tuin, 10 u. Ooststraat Wissenkerke, rommelmarkt, 9 u. ZONDAG Parkeerplaats Waterland Neeltje Jans Oosterschelde- zijde, excursie ‘Wandelen rondom de vloedlijn’, 14 u. Bevelandse Tuindagen, open tuinen, voor inlichtingen en adressen tel. 0113-214742. 't Hof Overwellingen Wemel dinge, open tuindagen, 10 u. De Meerkoet Wolphaarts dijk, openluchtdienst aan het Veerse Meer, 10 u. MAANDAG Parkeerplaats Schotsman weg Kamperland, avond wandeling door natuurge bied de Schotsman, 19 u. DINSDAG Grote Kerk Goes, carillonbe- speling door Sjoerd Tammin- ga, 13.30 u. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreek uur Cliëntenraad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. 9 16 10 *EN 20 19 2 18 6 02 ,13 3 5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7