TERRASWIJNEN VAN 10.00 TOT 21.00 UUR 5 JULI VAN 10.00 TOT 18.00 UUR VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 6.50 175 1.« 7.50 per kilo I f i ”De Zaete” 3,75, sexy VERSRUNDVLEES rechtstreeks van onze boerderij in Baarland Bij u thuis bezorgd in pakketten van 20 kilo voor -litl l iedere Zeeuw gaat naar Verschoore! w A m m VERSCHOQjRE De Gouden Korenaar GRATIS FLIP ALBUM! voor 100 10/15 foto’s. r WEEKAANBIEDING 3 INFORMATIERUBRIEK EVENEMENTENBURO “Z.W. NED.” 0113-220107 BRAMENVLAAI 1 Woensdag 3 juli 2002 DE BEVELANDER VI Gemeente Noord-Beveland 'INGEN OFFIC 1 1000 m2 overdekt Nu leuke aanbieding: zonnebank stenderen 10,- SF'***** I SANDBAG TABLE ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIEREN. VERSCHOORE i 4 t Grintweg 79 Yerseke - Tel. (0113) 5720 75 r' MUILiri-VLAAir kaas speciaal salade kaas I kilo 100 gram Voor de grootste keuze brood en broodjes moet u bij de ambachtsbakker zijn? Ook voor al uw traktaties. Alles uit onze eigen bakkerij u kunt ons aan het werk zien in onze open bakkerij De lekkerste palingbroodjes met een flink stuk paling! Donker Ambachtsbrood 400 gr. a 0,75 Kersenvlaai 8 personen 4,53 Zeeuwse specialiteiten «a> Catering aan huis van koude schotels en barbecues (minimaal 100 personen) LEG TABLE Dit toestel verstevigd uw benen, buik, heu pen en het zitvlak. In tien minuten, op dit toestel, beweegt u zich even intensief als tijdens een wandeling van 3 km. Dit toestel versoepelt de onderrug en verstevigd de heupen en bovenbenen. Het verbetert de vorm van het zitvlak en vermindert cellulite. WAIST TUMMY HIP TABLE Dit toestel verstevigt de taille, buik en heupen. Maar ook de rugspieren worden extra versterkt. STRETCH TABLE Met dit toestel traint u uw hele lichaam. Uw houding wordt verbeterd en uw boven rug en armen worden verstevigd. EI-SALADE MET LENTE-UITJES SIT-UP TABLE Dit toestel versterkt uw buik, rug en mid denrif. Tien minuten lang is dit toestel een aangename steun in de rug bij het doen van 90 sit-ups. RELAX TABLE Dit toestel is een weldaad voor uw hele li chaam. De bloedsomloop wordt gestimu leerd zodat overtollig vocht en afvalstoffen verdwijnen. Na afloop voelt u zich ont spannen en fit. Open dagelijks 8.00-12.00 uur 13.00-18.00 uur Za. 8.00-17.00 uur zondag gesloten De Nierstichting zoekt collectanten Korringaweg 3 - Yerseke Tel. 0113-573272 Ruime parkeergelegenheid Kom nog voor uw vakantie kennismaken met Dorpsstraat 82, Heinkenszand Tel. 0113 - 563797 fax 563553 8 HIMAY BIERE trappisten-kaasje gewassen in trappistenbier Wie is de Ambachtsbakker? Vrijdag en zaterdag aanbieding: AMBACHTSBAKKER St. Adriaanstraat 15 - Goes - 0113-215077 100 gram I 1 JONG BELEGEN KAAS STOMPETOREN deze kaas verkoopt zich zelf, proeven... Uw adres voor: bruiloften, barbecuepartijen, familiefeesten, koude en warme buffetten, vergaderingen, personeelsactiviteiten, enz. enz. (tot 400 personen Ook kunt u Slender You toepassen bij verschillende klachten van medische aard (zoals: reuma, artritis, artrose, spieraandoeningen, stijve nek en schouders, koude handen en voeten). Ook voor zonnebanken! Openingstijden: ma t/m zat. (ook ‘s-avonds) op af spraak. Magdalenastraat 4, 4461 AL Goes, Tel.: 0113-231342 VLEESVEEBEDRIJF J. GOUD Telefoon: 0113-639644 twwn 't LekJctrrt I 1' BASTIAANSE GEITENKAAS een eerlijk Hollands 5X2L* gram sausje-eitje-preitje produkt EM buddleja davidii (vlinderstruik) ff 2 r-JJ A-l. =3 I Br 1 sa MKoiöro. IQlIhïOi 7 VllsTfidioJOi I Internet: www.noord-beveland.nl Ook voor de gemeenteberichten! W' Fe meesi complet, 1 Uur Fotowinkel BRADERIE Ons tuincentrum is uw bezoek waard GOES Tegen inlevering van deze waardebon bij onze 1 Uur of 24- Uurs Fotoservice een Ontwikkelen en afdrukken van uw Kleinbeeld/APS en al uw digitale bestanden! Verschillende kleuren bladverliezende heester bloeitijd: juli-stept.geurende bloemen snoeien: in maart, flink terugsnoeien hoogte: plm. 200 cm standplaats: zonnig op goed vochtdoorlatende aarde GOES: Gasthuisstraat 6, 0113 250139 VLISSINGEN: Aagje Dekenstraat 12c, 0118 430155 MIDDELBURG: Lange Viele 25, 0118 616566 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur. Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Wat te doen met overhangend groen? Regelmatig krijgt de gemeente klachten van inwoners over overhangend groen. Bomen, struiken en planten die over de weg hangen, maken trottoirs en wegen soms moeilijker toegankelijk. Dit is niet prettig! Als gemeente kunnen we echter niet zoveel met die klachten beginnen. Het ver wijderen van overhangend groen is namelijk eerst en vooral een taak van de eigenaren van die planten. Slechts in het uiterste geval zal de gemeente overhangend groen zelf verwijderen, als dat niet door de eigenaren naar tevredenheid wordt gedaan. Let Wel: de kosten die hiermee gemoeid zijn, verhaalt de gemeente op de eigenaren! OFFICIËLE INFORMATIE VERKEERSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij hebben besloten tot het intrekken van hun besluit tot het instellen van een invalidenparkeerplaats voor de Westhavenstraat 43 te Colijnsplaat. Dit omdat aan deze invalidenparkeerplaats niet langer behoefte bestaat. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar worden inge diend bij ons college, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. BOUWEN EN WONEN Rouwen in afwijking van het bestemmingsplan I Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: de heer H. Dommanschet/A. van der Poel, Ovezandseweg 11 te Oudelande voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel Reigerlaan 15 te Kamperland. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Bevqland zijn van plan om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt deze aanvraag met ingang van 04 juli 2002 gedurende vier weken (2 augustus 2002) voor eenieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze over de aan vraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wissenkerke, 3 juli 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, Drs. D. Sinke De burgemeester, C. J. van Liere Wissenkerke, 3 juli 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, Drs. D. Sinke De burgemeester. C. J. van Liere 21-06 24-06 24-06 24-06 24-06 24-06 26-06 26-06 26-06 26- 06 27- 06 BEKENDMAKING IN KADER WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij aan Mol Schuddebeurs BV een wijzigingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend voor de inrich ting aan de le Deltaweg te Kats ten behoeve van de verkoop van autobrandstoffen, auto-onder- delen en aanverwante artikelen, verkoop van etens- en drinkenswaren en lectuur. De vergunning is verleend onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, dus op 15 augustus 2002, ten zij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Wissenkerke, 18 juni 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Namens hen, het hoofd van de afdeling Grondgebied, mr. B. Melis. Heer Janszdorp 27, Kamperland Eikenlaan 5, Kamperland Sportlaan 33, Wissenkerke Hoofdstraat 128, Kortgene Willem Alexanderstraat 59, Kortgene Botterlaan 32, Kortgene Tuindorp 13-14, Wissenkerke Sportlaan 63 .Wissenkerke Ostrea 130, Kamperland Veerse Dam, Kamperland Dorpsdijk 12, Wissenkerke het verbouwen en uitbreiden van de woning het plaatsen van een tuinhuisje het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning het gedeeltelijk slopen van colovinyl tegels uit de keuken/hal het uitbreiden van de woning het bouwen van een schuur en het slopen van de bestaande schuur het bouwen van een aanbouw het bouwen van een berging het bouwen van een prieel en trap het verbouwen/uitbreiden van de woning appartementencomplex en het gedeelte lijk slopen Wissenkerke, 3 juli 2002. De burgemeester van Noord-Beveland. C.J. van Liere. Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting enthousiaste collectanten. Bel voor meer informatie: 035-697 80 50 INZAGE De betreffende stukken liggen voor eenieder ter inzage op elke werkdag tijdens werkuren, als mede ’s avonds na telefonische afspraak, 4 juli tot en met 15 augustus 2002 ter gemeentesecre tarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). BEROEP Tot en met 15 augustus 2002 kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ont werp-beschikking; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te heb ben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. GOES VLISSINGEN MIDDELBURG TERNEUZEN HULST ETTEN-LEUR ZIERIKZEE www.fotosonline.nl De Ambachtsbakker is een bakker met I iefde voor het vak. Bereidt zij n producten met zorg, verwerkt de beste grondstoffen, garandeert een unieke kwaliteit. Is creatief en verassend. Voordat een besluit wordt genomen inzake het starten van de procedure ingevolge artikel 19/19a WRO, wordt gedurende de periode van donderdag 4 juli 2002 tot en met woensdag 31 juli 2002 aan eenieder de gelegenheid geboden om een inspraakreaclie kenbaar te maken. Daartoe ligt de bedoelde aanvraag voor eenieder ter inzage ter gemeentesecretarie, kamer 1.16, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wet houders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u kiest voor het monde ling naar voren brengen van uw inspraakreactie, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer M. van der Maarl (tel. 0113 - 377 328) of de heer B. Melis (tel. 0113 - 377 355). Voor informatie en/of bestellingen BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN II Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - Recreatiecentra Nederland, Hydepark 10 te Doom, voor het bouwen van 3 appartementsge bouwen aan de Schotsmanweg te Kamperland. Het bouwplan is niet geheel in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn voornemens om medewerking te verlenen aan het bouwplan, met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). INGEKOMEN MELDING OM BOUWVOORNEMEN, BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Burgemeester Vogelaarstraat 17 4435 AR Baarland Van het door ons gefokte "Blonde d’ Aquitaine” vleesvee, laten wij regelmatig een vrouwelijk dier slachten door een ambachtelijke slager. Het gehele rund wordt gelijk verdeeld over alle pakketten, zodat u van elke vleessoort een deel krijgt in de verhouding zoals die aan het rund gezeten heeft. Het pakket bestaat uit Gehakt, Soepvlees, Schenkels, Tartaar, Sucade-lappen, Lende-lappen/Entre Cóte, Kogelbiefstuk, Bieflappen, Rosbief, Soepbeentjes, Haasbiefstuk, Magere lappen, Biefstuk, Lever, Riblap en Hamburgers. <4 f VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 17-06 T/M 28-06-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). 28-06 Emelissedijk 2, Kats het bouwen van een rundveestal KIWIVLAAl €10.45 VLAAI V/D WEEK: AARDBE1ENBAVAROISE- VLAA1 VOOR €9.95 I Tuurlijk. Nationale collecte 3® week van september NIERSTICHTING 8 <NJ w 1 O) 3 o ,o> CD s iet n r 7 'tU Uw

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2