Breeduit Première Sneak preview Zeeuws Archief laat den-zeeland CHUTTERSHOF IN ECITY dé uitgaanskrant m m b reed L Expositie over museale beginperiode Première Sproet de VOC-tijden herleven Spider Man r Straatfestival Vlissingen: vier dagen lang cultuur, muziek en theater 1 u r -b d UNE HIRONDELLE A FAIT THE CURSE OF LILIO STITCH (Nederlands gesproken) o F I L M W EEK MIDDELBURG UNFAITHFUL SCOOBY DOO SNEAK PREVIEW NOT ANOTHER TEEN MOVIE STAR WARS EPISODE II LA STANZA DEL FIGLIO THE JADE SCORPION SPROET - BAD COMPANY ABOUT A BOY 0 BLADE II UE PRIhlTEIVIP*^ SOME LIKE IT HOT F I L M W E E K SPIDERMAN F I L M W E E JK dr pagina 13 woensdag 3 juli 2002 www.cinecity.nl première première Donderdag 4 juli t/m woensdag 10 juli BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75 cpm) Iedere maandag om 21.45 uur Sneak Previews bij Cine City. Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. LILIO STITCH (Originele versie) Bijkomen en genieten met jongenskoor Buitenconcert in Kamperland VWS//VGSV yi Gust Romijn in Grote Kerk Veere I et Zeeuws Muse- um toont natuur- I historische ver zamelingen van 1750 tot 1850 onder de titel 'Het verdwenen mu seum'. Dat gebeurt van 6 juli tot en met 29 september op het adres Abdij in Middel burg. De directe aan leiding tot deze expo sitie is het 250-jarige bestaan van de Hol- landsche Maatschap pij der Wetenschap pen. De natuurhistori sche verzamelingen werden eerder in Haarlem getoond. Orgelconcerten in Goes Zomerconcerten bij het water Internationaal Volksdansfestival Eintjesantse mart in ere hersteld Goes terug in beeld Magda Luttikhuizen in Galerie T Butskop et Straatfestival Vlissingen staat bekend om baanbrekende acts die vaak voor het I eerst in Nederland te zien zijn. Maar dat is slechts een van de pijlers waarop het succes van het festival rust. VA c Dagelijks 13.45 16.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 uur Dagelijks 19.00 21.45 uur Dagelijks 13.45 uur Dagelijks 16.15 21.45 uur Maandag 22.00 uur s Chinese Images, Gust Romijn Dinsdag 20.30 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Dagelijks 19.00 21.45 uur Zaterdag *24.15 uur Dagelijks 19.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Donderdag en dinsdag 20.00 uur Zaterdag 22.00 uur Vrijdag en zaterdag 19.30 uur Woensdag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zondag en maandag 20.00 uur In het Zeeuws Archief, Hof plein 16 te Middelburg, gaat vrijdag 5 juli de tentoonstel ling 'Scheurbuik Scheeps beschuit: leven aan boord van een VOC-schip' van start. Werk van Magda Luttikhuizen uit de juli-tentoonstelling. Disney animatiefilm over een buitenaards wezentje op Hawaii De jongens van de Zeeuwse Koorschool verzorgen ook dit jaar weer een aantal concerten in de rk Maria Magdalena Kerk in Goes. Dat gebeurt op de dinsdagen 9, 16, 23 en 30 juli en de eerste twee dinsdagen in augustus en begint telkens om 11 uur. Dirigent Evert Heyblok heeft met het gerenommeerde koor wer ken van diverse componisten ingestudeerd, van de vroege mid deleeuwen tot hedendaagse muziek. Brassband 'Ons Genoegen' Kamperland geeft in samenwerking met de korpsen 'Wilhelmina' uit Colijnsplaat en E.M.M. uit Kort- genen zaterdagavond 6 juli een buitenconcert op het parkeer terrein aan de Veerweg in Kamperland. Het thema van dit con cert is 'zomer-vakantie'. Disney animatiefilm over een buitenaards wezentje op Hawaii MwWetiwrg 4 juti -Mwfitaater Constance mist een trein en ontmoet Jack, daarmee verandert alles en wordt haar huwelijk op het spel gezet Fred, Daphne, Shaggy, Velma en hond Scooby Doo worden gevraagd om de geheimzinnige gebeurtenissen in een vakantieoord te onderzoeken verrassingsfilm voor de liefhebber komedie met veel Amerikaanse clichés het lang verwachte vervolg met Ewan McGregor en Natalie Portman met Gouden Palm onderscheiden meesterwerk van en met Nanni Moretti nieuwe Woody Allen film met Helen Hurt Sproet is een wezentje dat hele bijzondere sproeten heeft, ze kunnen wensen vervullen als een ClA-agent wordt vermoord, neemt zijn tweelingbroer zijn plaats in Hugh Grant op jacht naar vrouwelijk schoon Wesley Snipes gaat de strijd aan met een nieuw soort vampier stadsvrouw geeft alles op om een boerderij op het Franse platteland te runnen klassieker met Tony Curtis en Marilyn Monroe aan boord vail een VOC-schip een compleet beeld te geven van deze vroege museale col lectie in Nederland. Het betreft een rijkdom aan natuurhistori sche objecten zoals fossielen, opgezette of op sterk water gezette uitgestorven dieren, exotische vogels en het ge raamte van een aangespoelde butskop, maar ook etnogra fisch materiaal zoals een Indi aantje op sterk water en een meer dan 2000 jaar oude Egyptische mummie. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina 9 van dit blad. In de 20 schilderijen uit de ja- ren tachtig presenteert Gust Romijn een virtuoos lijnenspel en kleurgebruik. 'Composities', zoals hij ze noemt, met soms een verwijzing naar jazz of klassieke muziek. De uit Rotter dam afkostige Gust Romijn ex poseert tot 5 augustus in de Grote Kerk te Veere: 80 Jaar Jong! Schilderijen met pen seelstreken die zich hebben gebundeld tot grotere en klei nere wolkenvelden die, wat kleur betreft, harmonisch op elkaar zijn afgestemd. student wordt gebeten door genetisch gemanipuleerde spin en wordt superheld De expositie was eerder te zien in het Teylers Museum in Haarlem. De jarige Holland- sche Maatschappij der Weten schappen is samen met het Zeeuws Genootschap der We tenschappen in Middelburg het oudste nog bestaande we tenschappelijk genootschap in Nederland. De alleenstaande meneer Tas- senbier leeft een rustig leven totdat hij het merkwaardige wezentje Sproet ontmoet. Sproet kiest meneer Tassen- bier als zijn eigen vader. Al snel komt meneer Tassenbier er achter, dat Sproets sproe ten wensen kunnen vervullen. Sproet en Tassenbier beleven theek: een lezing over 'Het le ven aan boord, voor en achter de mast' door Marijke Barend- Van Haeften met een muzikaal intermezzo door Geselscap Ghoet ende Fyn. Dit muziek gezelschap zal daarna met de genodigden een korte muzika le wandeltocht maken naar het Zeeuws Archief, alwaar de tentoonstelling Scheurbuik Scheepsbeschuit op een bij zondere wijze wordt geopend. Scheurbuik Scheepsbe schuit. Tentoonstelling in het Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg, van 5 juli 2002 tot 11 januari 2003, maandag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur. In de maanden juli en au gustus is het Zeeuws Archief op zaterdag gesloten. Toe gang gratis. Naar de Oost met de Zeeuwse zusjes Lammens. Tentoonstel ling in de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Mid delburg, 5 juli tot 31 augustus 2002, maandag 17.30-21 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10-21 uur, zaterdag van 10 tot 13 uur. 8 juli tot en met 15 au gustus is de bibliotheek maan dag en donderdag gesloten. Toegang gratis. De achttiende eeuw was het geboortejaar van het moderne museum. Toen namelijk wer den - wat werd genoemd - ra riteitenkabinetten systema tisch geordend. Overigens wa ren die kabinetten destijds al geruime tijd in zwang. Dieren, stenen en bijzondere voorwer pen werden geclassificeerd naar kenmerken, soort, plaats van herkomst en werden ge plaatst in speciaal daarvoor vervaardigde vogelkabinetten, schelpenkasten en laden met fossielen en mineralen. De or dening betrof overigens ook mensen, van wie schedels werden verzameld, ook exoti sche soorten kregen een plaats en Siamese tweelingen werden getoond in sterk wa ter. samen veel lol met alle rare wensen die de sproeten uit la ten komen. Als meneer Tas senbier verliefd wordt op zijn nieuwe collega Magrietje, wordt Sproet jaloers. Samen komen ze er uiteindelijk achter dat vriendschap belangrijker is dan al het andere dat je kunt wensen. Het leven De onpopulaire Peter Parker (Tobey Maguire) leidt een schijnbaar heel onopvallend studentenleventje in New York. Na een beet door een genetisch gemanipuleerde spin blijkt hij een aantal ver mogens van spinnen gekre- Ook de pop- en wereldmuziek is jaarlijks goed vertegen woordigd op het festival. Van 4 tot en met 7 juli gaan cul tuur, feest en theater hand in hand in Vlissingen. Overal waar publiek is, kan theater zijn. Zeker op straat. Extreme absurde personages. Sprookjesachtige, mythische verschijningen. Monsterlijke wezens, van steltlopers tot duivels. Soms niet meer dan een knipoogverhaal. Soms aparte, symbolische verhalen, met een boodschap. Maar ook: humor, spektakel, ver wondering. Want behalve ma gie en belering wil het publiek In de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes worden deze zo mer op een aantal zaterdagen avondconcerten en op dinsdagen tussen 12.30 en 13 uur marktconcerten gehouden. Het betreft wisselende concerten met telkens weer andere organisten. De Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling bespeelt zaterdag 13 juli het orgel en veertien dagen later is het de beurt aan de vas te organist van de Goese kerk, Kees van Eersel, die een Bach- herdenking verzorgt. Dirk S. Donker uit Sneek komt zaterdag 24 augustus naar Goes en Van Eersel is als laatste aan de beurt op zaterdag voor een verzoekprogramma. Wekelijks zijn er op de dinsdag tussen 12.30 en 13 uur concerten door diverse organis ten. ook verrast en vermaakt wor den. Het is allemaal terug te vinden in het programma van 23e Straatfestival. Met kleine optredens van een zaam rondtrekkende 'jugglers' en met grote voorstellingen van vooraanstaande gezel schappen uit diverse landen. Een groot deel van de voor stellingen kunt u zien in het weekend van 6 en 7 juli tij dens het Internationaal straat- theaterweekend. Een kleiner aantal ook op 4 en 5 juli. Bijna alle voorstelling zijn gratis. Het grasveld op het Bellamy- park fungeert dit jaar als podi um en inspiratiebron voor een bijzondere en spannende ont moeting van theater, muziek, beeldende kunst en bijzondere projecten. Hoofdsponsor Du vel presenteert in Vlissingen op deze locatie voor het eerst in Nederland het nieuwe Het Zeeuws Orkest brengt in de eerste week van juli haar klan ken ten gehore op een aantal unieke locaties. Hoogtepunt tij dens deze uitvoeringen zijn het vioolconcert van Goldmark, de Hebriden van Mendelssohn en werken van Schubert. De week begint op 3 juli om 20.15 uur aan de Kleine Kade te Goes. Op 4 juli speelt het Zeeuws Orkest aan de Herengracht in Middelburg om 20.30 uur en op 5 juli in Brouwershaven in de Grote Kerk om 20 uur eindigend met Aardenburg op 6 juli in de St. Baafskerk om 20 uur. Solist is chef-dirigent Joan Berkhemer. Het orkest wordt voor deze gelegenheid geleid door de Belgi sche dirigent Rudolf Werthen. Kleurrijke dansgezelschappen zijn van zondag 7 tot zaterdag 14 juli actief in Borsele tijdens het Internationale Volksdansfestival. Burgemeester en wethouders van de Zuid-Bevelandse gemeen te openen het programma op maandag 8 juli met een officiële ontvangst van de gasten in De Stenge in Heinkenszand. De dan sers komen uit Bulgarije, Polen, Turkije en Mongolië. De dans groepen treden ook op in andere Zeeuwse plaatsen. Vertegenwoordigers uit het verenigingsleven hebben de kop pen bij elkaar gestoken om wat oude tradities bij de kermis in Heinkenszand in ere te herstellen. Zo wordt onder meer het tentevenement (live muziek) nieuw leven in geblazen. De Stich ting Surrender, Wielercomite Vitesse en Café de Drie hebben het voortouw genomen om - wat vroeger werd genoemd - aan 'de Eintjesantse mart' een nostalgisch waarde toe te kennen. Om alvast te noteren, de evenementen worden gehouden op vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. Het begint vrijdag met de wielerkoers. In de tent speelt dan de coverband Naar de Haaien. Een dag later is er eveneens live muziek met Andy Dallanoy. Zondag speelt Surrender in de tent een thuisconcert met Big Chief Sugar in het voorprogramma. De organisatie heeft alle Bevelanders opgeroepen naar de Eintjesantse mart te komen zodat tradities in ere kunnen worden hersteld. Omdat het dit jaar honderdvijftig jaar geleden is dat de ge meente Goes een gemeentearchivaris kreeg is in samenwerking met het kunstenaarsinitiatief Trechter 5 een tentoonstelling op poten gezet onder de titel "Goes terug in Beeld'. Via een route zijn zo'n twintig foto's van oude stadsgezichten te zien op plek ken waar deze foto's ooit zijn gemaakt. Een folder wijst de weg voor wie de route wil lopen. Zaterdag 6 juli wordt de route met een officieel tintje geopend aan de Oostsingel met muziek van Advendo uit Wolphaartsdijk, de springgroep Forza en dance, aanvang 11 uur. 'droomschip; een bijzondere tentconstructie waarmee het gehele grasveld wordt over dekt. Onder deze 'grootste pa raplu van Europa' kunt u vier dagen lang genieten van con certen en voorstellingen van spraakmakende theaterma kers en veelbelovend talent uit de hedendaagse pop-, jazz- en wereldmuziek. gen te hebben. Als Spider Man zet hij deze vermogens in als strijder tegen de misdaad. Zijn directe tegenstander blijkt de vader te zijn van zijn rivaal in de liefde. Ook die rivaal blijkt over bovenmenselijke gaven te beschikken. De Juli-expositie in Galerie 'T', Turfkaai 25-27 te Middelburg, bestaat uit werk van Magda Luttikhuizen. In de expositie ruimte aan de Vismarkt is in de maand juli werk van diverse kunstenaars tentoongesteld, waaronder werk van Ton Bouchier. Tijdens de kunst en cultuurroute, zondag 7 juli, is er van 14 tot 16 uur gelegen heid om diverse exposerende kunstenaars persoonlijk in de Galerie te ontmoeten. De ope ningstijden van galerie 'T' zijn donderdag, vrijdag en zater dag van 11 tot 16 uur en iedere eerste zondag van de maand van 13 tot 17 uur. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850 De tentoonstelling 'Het ver-dwenen museum' beoogt De verzameling van deze ge nootschappen vormde de ba sis voor de huidige museale collectie; het Zeeuws Museum beheert de collectie van het Zeeuws Genootschap. De openingstijden zijn: maan dag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 12 tot 17 uur. Een halfjaar lang laat het Zeeuws Archief de oude tijden van de Verenigde Oostindi- sche Compagnie herleven: zakken met geurende specerij en, houten vaten en kisten vol exotische goederen, porselein en kleurige stoffen. Handels- waar die nu zo vanzelfspre kend is, maar toen zeer tot de verbeelding sprak. De tentoonstelling in het ar chief gaat dieper in op 'het le ven vóór en achter de mast' van een VOC-schip. Welke mensen verbleven aan boord, wat was hun achtergrond, wat aten ze, waar sliepen ze en welke ziekten kregen ze tij dens de langdurige reis naar de Oost? Een aantal personen staat centraal: een scheeps jongen uit een armenwees huis, een soldaat uit Duits land, een Zeeuwse matroos en een Middelburgse scheeps chirurgijn. leder heeft zijn ei gen verhaal. Samen vormen die geschiedenissen hèt ver haal van de Verenigde Oost- Indische Compagnie. Op vrijdag 5 juli komt om 16.00 uur de tentoonstelling in het Zeeuws Archief éénmalig "tot leven"! De kunstenaars groep The Essence in Art Group uit Middelburg zorgt ervoor dat scheurbuik volop toeslaat in het archief. Deze opening vormt een on derdeel van het gezamenlijke openingsprogramma met de Zeeuwse Bibliotheek waar de VOC-tentoonstelling Naar de Oost met de Zeeuwse zusjes Lammens geopend wordt. Rond 14.30 uur begint het pro gramma in de Zeeuwse Biblio- A t Zreuu.-s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13