13 9 7 zomerfeest in teken van kunst tulp 12 10 18 15 Pak nu je voordeel tijdens de keuken-idee-dagen van Tulp Zaterdag 6 juli BRADERIE HEINKEHSZAND I FEESTCAFE KIEKIERIS uitverkoop jt tot T|p 50% in twee jaar naar de top STEÜTEL ITY Zr] korting 4 o E Rommelmarkt en open tuinen nzomeravondconcert Yerseke Model paarden geshowd PvdA bedenkt wijkraadslid Braderie Goes biedt veel vertier Track- en tractorpulling 1 woensdag 3 juli 2002 jaargang 53 nummer 27 zaterdag 13 juli: zaterdag 20 juli: zaterdag 27 juli: Tel.: 0113 214291 of 06 10730321 Een agent demonstreert de slide. De keuken-idee-dagen 4 I er Tulp. De keuken van je leven ze achter het dartsbord en tij dens de wedstrijden gaan we ervoor.” Sinds kort hebben de darters van Yip Plaza hun eigen club. Tot nu toe waren het al leen de teams die competitie speelden en verder geen bin ding hadden. Op initiatief van Paul Sohilait, de vader van Joel en Jethro, werd een club opge richt die inmiddels 28 leden telt. De darters hoeven zich nu alleen met het darten bezig te houden en alle huishoudelijk zaken worden geregeld. In Yip Plaza wordt elke vrijdag een ‘open toernooi 501’ gehou- Maria Alejandra wil Miss Zomercarnaval worden Flets als pressiemiddel bij wurggreep Kleur mee en win circuskaartjes sneller in de binnenstad, zeker in de oude gedeeltes met de nauwe straten”, vult hij aan. Het project past dan ook helemaal bij het beleid dat de korpslei ding heeft ingezet; zichtbaarder zijn en meer contact hebben met de mensen. Ondertussen houden de cursisten even pau ze. Het vergt fysiek nogal wat van de mannen en vrouwen. Overigens is de Biker Unit geen werk geschilderd door leerlingen van het ROC, het dak gerepa reerd en sierbestrating gelegd door dorpsbewoners. Tevens plaatste de gemeente een aantal fietsenrekken. De metamorfose heeft van de muziektent weer een markant punt in het dorp gemaakt en is wel een feestje waard, aldus de Kattendijkers. De officiële heropening vindt plaats om 12.00 uur, opgeluis terd door de plaatselijke muziek vereniging Oefening en Uitspan ning. De wederdoop van de mu ziektent maakt deel uit van het jaarlijkse Kattendijkse Zomer feest. Het dorp telt nogal wat kunstenaars en galeries, die tus sen 12.00 en 17.00 uur hun werk aan het publiek presenteren en te koop aan bieden in veertien kramen rond de muziektent. Om 14.00 uur start een muzikale rondgang door het dorp van mu ziekgezelschap ‘Jonge Kracht’ uit Kapelle. In dorpshuis ‘t Blokhuis worden miniatuurpaarden ten op zichzelf staande eenheid. De agenten draaien ook mee op de wagens. „Het is meer een aan vulling op de bestaande midde len die we tot onze beschikking hebben”, legt Louw uit. De groep gaat verder naar de vol gende oefeningen, ze hebben nog twee dagen te gaan. Dan krijgen ze hun certificaat uitge reikt en kunnen ze gelijk wor den ingezet. TMC Kruiningen gerestyled Straatfestival Vlissingen jtihiaarfverzórginc) Alexandra MjarktMe Braderie Heinkenszand NISSE Liefhebbers van tuinen en koopjesjagers kunnen zater dag 6 juli terecht in Nisse, waar die dag een rommelmarkt wordt gehouden en de tuinen van de families Smallengange en Leng ton voor iedereen te bezichtigen. De rommelmarkt begint om 13 uur. Een uur later begint in de kerk een verkoop bij opbod. Ook is er een plantenkraam. Die is al ‘s morgens om tien uur open. De tuinen van de beide families aan de Zuidweg en aan het Dorpsplein zijn ook al om 10 uur open die zaterdag, overi gens net als zondag. De opbrengst van dat alles wordt gestort op de rekening van het restauratiefonds van de kerk. YERSEKE - Het comité ‘Woord en Daad’ Reimerswaal verzorgt vrijdag 5 juli in het kader van het landelijke gezondheidsproject ‘Zeg’s AAA’ een zomeravondconcert. Hieraan wordt medewer king verleend door het duo Noortje van Middelkoop en Martin Mans. Beiden zijn zeer bekend om hun muziekcombinatie met orgel en panfluit. Dit concert vindt plaats in de Nederlands Her vormde Kerk te Yerseke en vangt aan om 19.30 uur. Op deze avond zal veel gemusiceerd worden uit hun nieuwste cd-opna- me Kinderconcert deel III. Toegang 3,50 euro, kinderen 1 euro. Het appelwoord deze avond zal verzorgd worden door dhr. A. Duyster. Info: 0113502121 Eventuele giften voor dit project zijn welkom op Rabobank rekeningnummer: 334054141. KATTENDIJKE - Het Blokhuis in Kattendijke is zaterdag 6 juli decor voor een live show van de Nederlandse modelpaarden- club Horse Pleasure. Iedereen kan er die dag zijn modelpaarden showen aan de jury’s. Maar liefst zeventien kampioenschappen zijn er te verdienen. In totaal worden zo’n 250 modellen ge toond. Overigens wordt dezelfde dag de Kattendijkse Dag ge houden met onder meer stokbrood bakken, muziek, kantklos sen, bronzen en stenen beelden, keramiek en veel aandacht voor de jeugd. GOES - Nu in Goes het fenomeen wijk-wethouder is afgeschaft, introduceert de raadsfractie van de Partij van de Arbeid in de Ganzenstad het fenomeen 'wijkraadslid. Met dit initiatief pro beert de politieke partij het contact met de bevolking te verbe teren.De vijfkoppige fractie heeft in dit verband een duidelijke taakverdeling gekregen. IJ ra ra Q. 3 CD (D fit! GOES - De Goese binnenstad is van donderdag 4 tot en met za terdag 5 juli decor voor de braderie, oftewel de jaarmarkt. Naast talrijke vertegenwoordigers van de ambulante handel, venten ook de winkeliers uit de Ganzenstad koopwaar voor de deur. Maar liefst honderd kramen worden donderdag en vrijdag op de Grote Markt verwacht. Naast de gebruikelijke waren van standwerkers zijn ook Zeeuwse producten vertegenwoordigd; onder meer babbelaars, zelfgemaakte wijnen en bieren. Voor de kleintjes is er een draaimolen en op een springkussen kunnen de wat oudere kinderen hun energie kwijt. Op de zaterdag is er op de Grote Markt de reguliere weekmarkt en aan de Noordzij de kunnen koopjesjagers terecht op de snuffelmarkt. De winke liers hebben die laatste dag van de braderie nog koopwaar in de aanbieding. Uiteraard zijn er ook muziekgroepen, onder meer uit Zuid-Amerika. De openingstijden: donderdag van 10 tot 21 uur, vrijdag van lOtot 18uuren zaterdag van lOtot 17 uur. 5 13 0» ca 4 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 ZEELAND - Bromsnor zou zich achter zijn oren krab ben. De tijden dat veldwachters de polders (on)veilig maakten is al lang voorbij. Zo ook de manier waarop een fiets gebruikt wordt bij de politie. Bewoog Brom snor zich nog voort op een traditionele zwarte dienstfiets, de Biker Unit gebruikt high-tech moun tainbikes in een modern blauw kleurtje. Eén ding willen de moderne dienders gemeen hebben met de veldwachters van weleer; een goed contact met de ‘burgerij’. den waaraan iedereen kan deel nemen. Op de laatste vrijdag van de maand worden de tac tics gespeeld, inschrijven kan tot 20.00 uur tegen betaling van 3 euro.,Verder is er op de eerste zaterdag van de maand even eens een open toernooi voor de huisranking. Wie meer wil we ten over de dartssport kan te recht op de site van Yip: www.yip-plaza.nl door Jerry Esajas De dienstfiets is eigenlijk nooit weggeweest bij de politie. Hoe wel er meer gesurveilleerd wordt met auto’s, maakte menig politieambtenaar gebruik van dit vervoersmiddel. Toch zitten er wezenlijke verschillen in het gebruik van de traditionele fiets en de mountainbikes van de Bi ker Units. Het grootste verschil is de manier waarop met de fiets wordt omgegaan. In plaats van een simpel vervoermiddel, is de mountainbike een hulp middel geworden voor de berij der en kan hij gebruikt worden om (lastige) situaties de baas te blijven. Een belangrijk onder deel hierbij is de training, waar bij alle aspecten - zoals beheer sing van de fiets - aan bod ko men. Voorloper in Nederland op dit gebied is de regiopolitie Hollands-Midden, met Leiden Staand vlnr: Peter Schrijver, Pascal Schipper, Joel en Jethro Sohilait. Zittend vlnr Greg Anuels en Karl Mese. stuk van jezelf als het ware”, legt Louw uit. Op een parkeerplaats in Scha- rendijke rijden 24 ‘agenten in training’. Het is de tweede dag van de opleiding en het enthou siasme is groot. In het kader van fietsbeheersing doen de deelnemers allerlei kunstjes op hun gloednieuwe fietsen. In amazonezit op de fiets, zittend op het stuur, een agent voert zelfs een balletstukje op door op het zadel te gaan staan en elegant één been de lucht in te steken. De agenten splitsen zich hierna op in groepen om weer een ander onderdeel te gaan oefenen. Spectaculair is het aanhouden van een verdachte terwijl die loopt. Een agent nadert stille tjes van achteren, terwijl de tweede van voren aan komt rij den en met een zo geheten slide (techniek om zo snel en veilig in zijn/haar eigen nadeel. „Hoe spectaculair het er ook uitziet, de voornaamste reden dat wij zo’n Unit in het leven hebben geroepen is om weer in contact te komen met de bevolking. Dat is het grootste voordeel van sur veilleren op de fiets. Mensen spreken je makkelijker aan dan in de auto”, vertelt Alwin Don, van de afdeling voorlichting, een stuk KATTENDIJKE - Waar een klein dorp groot in kan zijn is op zaterdag 6 juli te zien en te ervaren in Kat tendijke. De kleine gemeenschap aan de voet van de Kattendijkse dijk organiseert dan het jaarlijkse Zo merfeest, dat in het teken van de kunst staat. Het feest gaat van start met de officiële opening van de geheel gerestaureerde muziektent in de Dorpsstraat. Het had op zeker moment in het verleden niet veel gescheeld, of de Kattendijkse muziektent in het hart van het dorp was ten prooi gevallen aan de sloopha mer. De leden van de alerte dorpsvereniging hebben dit, tot opluchting van velen, weten te voorkomen. Wel was duidelijk, dat het bouwseltje hard toe was aan een fikse opknapbeurt en vele handen hebben in deze licht werk gemaakt. De gemeen te Goes stelde een bedrag be schikbaar en een aantal enthou siastelingen toog aan het werk om de muziektent in een nieu we jas te steken. In het jaar 2000 was met het Millenniumproject reeds een klein maar fijn begin gemaakt met het nemen van voetafdrukken van de basis schoolleerlingen van Kattendij ke, door plaatselijk keramist Ro nald Versteeg. De vervolgens door hem gebakken tegels von den hun plaats rondom de voet van de tent. Ook werd het hek- KAPELLE - Op de Breijerweg in Kapelle wordt zaw.. 6 juli een flinke dosis macht aangesleept. Vanaf 11 uur is er een truck en tractorpulling. Naast dit geweld is er ook een jetcar demo te bekijken. zaterdag 6 julik ^SOMBRERO PARTY voorop. Ze moesten ervoor naar de Verenigde Staten - waar Bi ker Units al langer meedraaien en de technieken ontwikkeld zijn. De opgedane kennis en er varingen uit de praktijk worden nu aangewend om agenten in Nederland op te leiden. Initia tiefnemer en enthousiast ‘biker’ in Zeeland is hoofdagent Louw Dekker. „Wij hadden in Middel burg het BiMi project (Binnen stad Middel burg) waarbij we gebruik maakten van de fiets. Maar iedere keer als we ergens ter plaatse kwamen, gooiden we de fiets weg en gingen er te voet op af. Met de technieken die we hier leren wordt de fiets een stuk gereedschap, een verleng- GOES - Een groepje enthousiaste darters, dat regel matig de pijltjes gooide in Yip Plaza, besloot twee jaar geleden zich met anderen te gaan meten in de competitie van de Zeeuwse Darts Federatie. Dat ging niet onaardig. Na het eerste seizoen ging al gelijk de kampioensvlag in top en maakt Yip Plaza 1 de over stap van derde naar tweede divisie. Ook dit jaar werd het kam pioenschap met ruime voor sprong behaald. Vorige week mocht het Yip-team zich in Loosdrecht meten met de tweede divisiekampioenen van de andere regio’s. En het onge looflijke gebeurde de Neder landse titel was voor de Goese- naren. In het kampioensteam kwamen uit: Karl Mese, Greg Anuels, Peter Schrijver, Joël en Jethro Sohilait en Pascal Schip per. Karl Mese (37), aanvoerder van het winnende team: „De jongens in ons team zijn zeer fanatiek. Veel vrije uurtjes staan Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 e toongesteld. Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt kunst en kitsch ingezameld voor een veiling die ‘s middags om 16.00 uur plaats vindt. Door de aanschaf van lo ten kan worden meegedongen naar een serie mooie prijzen, met als hoofdprijs een kunst werk van een Kattendijkse kun stenaar. Ook aan de kleinste gas ten is gedacht. Zij mogen aan het eind van de middag zelf stok brood bakken (stok meenemen, voor deeg etc. wordt gezorgd), ‘s Avonds is er gezellige muziek en een BBQ in de Dorpsstraat. Wie niet opziet tegen een nat pak en een incidentele hap authentiek Zeeuws slik, wordt van harte uit genodigd zich in te schrijven voor de slikvoetbalwedstrijden op de avond van 5 juli. Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 Braderie Goes Personeel o» E Uit in Midden Zeeland en mogelijk van de fiets te stappen) tot stilstand komt, waarna degene die van achteren nader de de verdachte in een wurg greep neemt en hierbij de fiets gebruikt als pressiemiddel. Geen enkele verdachte zal te genspartelen, het is simpelweg „Bovendien ben je Politie Zeeland introduceert Biker units FOTO JAAP WOLTERBEEK (advertentie) (advertentie) (advertentie) Goes Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 De gerestaureerde muziektent. Dag en nacht bereikbaar zowel voor begraven als cremeren op Walcheren en de Bevelanden www.uitvaartinzeeland.nl inlo@uitvaartinzeeland.nl Complete dienstverlening bij uitvaarten in Zeeland WSh b. Br 1 JO) Ij 3! bezoek ons ook eons op internet: www.kiekieris.nl Kom mot Je itaffotstoxi N 0) I 8 2 Lange Kerkstraat 41 Goes, tel. 0113-270025 ■btïl gte, -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1