van Loon F C. van Liere Airco in huis wordt heel gewoon Airconditioning voor een optimaal binnenklimaat ELEKTRO-en STEKK KOELTECHNIEK AIRCONDITIONING 24 UURS SERVICE Installateur van: 1 8 DE BEVELANDER n - Centrale verwarming - Airconditioning en ventilatie - Sanitair - Onderhoud en reparatie n NVKL Ook voor inbouw. Transport-koeling, levering en ombouw van koelauto’s. Gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van auto-airco. TECHNISCH BUREAU BEN GROOL Hermesweg 17a, Vlissingen, tel. 0118-412404/462973 Fax 0118-414963 v.d. SLUYS PIEPER B.V. Koeltechniek - airconditioning /Z/T Verkoop, installatie en onderhoud airconditioning U Advies A T Woensdag 26 juni 2001 lECHLIJK TMUENS WAH HAGEN I i KOELTECHNIEK AIRCONDITIONING ELEKTROTECHNIEK Postbus 6 4413 ZG Krabbendijke Tel. 0113 - 501460 Fax 0113 - 502387 KOEL- EN ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF Zuidweg 17 3244 AZ Nieuwe Tonge 4338 PL MIDDELBURG 4330 AG MIDDELBURG FAX 0118-628044 koudetechniek {lichtbehandeling HERCULESWEG 32 POSTBUS 252 TEL. 0118-635745 E-mail: loonmid@zeelandnet.nl Vestigingsadres: ZVU Goes Livingstoneweg 9 tel.: 0113-221116 ZVU Terneuzen Energiestraat 12 tel.: 0115-613641 Hermesweg 17A, 4382 ND Vlissingen. Tel.: 0118-412402/0118-412402. Fax: 0118-414963 ABN-Amro, rek. 45.07.47.271. Postgiro 4261102 - ELECTRO- EN KOELTECHNIEK AIRCONDITIONING Kloetinge Tel0113-215393 Fax 0113-230093 En met onze winters, met een gemiddelde tempera tuur van 5 tot 7 graden, een zeer gunstig rende ment. Ons klimaat is altijd al wisselvallig geweest, maar het verandert ook in de loop der jaren. De winters wor den steeds minder koud en we krijgen nattere en warmere zomers. In deze omstandigheden kiezen steeds meer mensen voor 'climate control', ofwel kli maatbeheersing. Een airconditioner raakt steeds meer ingeburgerd. In auto's bijvoorbeeld worden ze al standaard ingebouwd. Een airco in huis is binnen een aantal jaren 'gewoon'. Verkoeling en verwarming De airconditioner werkt uiterst doeltreffend en zui nig. Het koelelement in een airco trekt warmte uit de lucht en voert deze af. Op deze manier blijft het klimaat in huis goed onder controle en wordt het hoofd koel gehouden in de zomer. Maar het appa raat kan ook andersom gebruikt worden. Als het koud is, wint het apparaat juist warmte uit de buiten lucht om deze naar binnen te transporteren. Vanaf een buitentemperatuur van 6 graden Celsius is het rendement optimaal. Dit betekent dus in het voor- en najaar goed profiteren. Er bestaan diverse oplos singen om in huis een fris se, schone en gezonde lucht te creëren. De lucht- ontvochtiger zorgt ervoor dat overtollig vocht uit de ruimte wordt opgenomen. Tegelijkertijd wordt door de ingebouwde filters de lucht ontdaan van stof en vuil. De (mobiele) aircon ditioner is natuurlijk de perfecte vorm van klimaat beheersing. Ventilatoren verplaatsen enkel de lucht, terwijl een airconditioner daadwerkelijk de tempera tuur en de luchtvochtig heid omlaag brengt. Deze apparaten zijn in verschil lende modellen verkrijg baar. De wandmodellen bieden overigens niet alleen ontvochtiging en verkoeling, deze kunnen de ruimte zelfs ook verwar men. Dé oplossing voor een optimale klimaatbe heersing. lucht houdt de schadelijke stoffen vast en bevordert de groei van schimmels, huis- zwam en huisstofmijt. Het gevolg is een ongezond binnenmilieu, waardoor o.a. luchtweg klachten, allergieën, vermoeidheid en hoofdpijn kunnen optre den. Dit probleem wordt verholpen met een lucht- ontvochtiger. Tevens voelt een droge en frisse lucht al snel veel koeler aan. Binnenmilieu De lucht in huis is vaak vui ler dan de buitenlucht. Dit komt onder meer door roken, koken op gas, huis dieren, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen en vocht. Zeker 20% van de huizen kampen met een vochtprobleem. Vochtige Welk model is het meest geschikt voor welke situ atie? Komt het apparaat in de huiskamer of op de werkplek te staan? Er moet met veel zaken rekening worden gehouden. Niet alleen met de inhoud (m3) van de ruimte, maar ook met de ligging ten opzich te van de zon, de hoeveel heid glas, het aantal aan wezige personen en nog meer. Vóór de aanschaf van een model is het dus verstandig om informatie in te winnen. De klimaat- specialist Zibro Clima brengt hierover graag advies uit. Zij biedt een keuze uit twee luchtont- vochtigers en vijf aircondi tioners, zowel mobiel als in wandmodel. Allemaal fraai van vorm, uitstekend van kwaliteit en eenvoudig te bedienen. Kijk voor meer informatie -. op www.zibro.com of bel 0412 - 69 46 70. Tevens zijn deze apparaten ver krijgbaar bij de meeste bouwmarkten en speciaal zaken in ijzerwaren en gereedschappen. ens warme dagen J fy V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 8