^.uüerhuis PERSONEEL NODIG? Uw advertentie huis-aan-huis in heel Zeeland BEL 0113 - 274015 Kom snel langs OPENING 10% KORTING r v NOORDHOEK SCHDENMDDE I Van Pijkeren v Van Leeuwen n 7 egv is h a nde OP HET HELE ASSORTIMENT Motormuizen Opgelet u wij d&Vreef. DE BEVELANDER Woensdag 26 juni 2002 2 INFORMATIERUBRIEK NEP- 2,45 te OFFIC INGEN BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Geeft verbluffende resultaten! 3 artikelen kopen 4 /- 1 Zomercollectie tot 50% En informeer eens naar onze speciale tarieven. Bij inlevering van deze bon 2 kg mosselen zakje kruiden fles Riesling 8,- ’s-Heerenhoek Molendijk 21 3,50 5,33 2,67 DONDERDAG 27 IUNI n D NIEUW ADRES: Dreef 4 4401 EC Yerseke Tel. 0113 - 571843 Toertocht ’We zien wel’ is er weer. 3e artikel voor 10,- m.u.v. schoenen Zusterstraat 3 te Goes JC Donderdag 27 juni van 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 28 juni van 9.00 - 21.00 uur Zaterdag 29 juni van 9.00 - 16.00 uur Gemeente Noord-Beveland DE ZEESTER Sint Adriaanstraat 17 -19 - Goes Tel/Fax 0113-216056 Het adres voor al uw vis visproducten Hollandse nieuwe! de beste, 4 voor5,00 per stuk1,50 Verse Hollandse pelgarnalen per kilo7,50 Heerlijke Zeeuwse hangcultuur- mosselen (imperial) uit Oosterschelde per kilo3,00 2 kilo5,50 Kwaliteit door eigen slacht. Ma./di. Schouderkarbonade I kilo4,48 Verse worst I kilo4,48 Woensdag gehaktdag met gratis kruiden Do./za. Soepvlees I pnd Steaks I pnd Rundgehakt I pnd Komkommersalade ISO gr. halen I00 gr. betalen IOO gr. Boerenham en I00 gr. Kipfilet samen Kwaliteit van eigen slacht Huisslachtingen Bezorging overal gratis (voor I0 uur bellen dezelfde dag in huis) Barbecue partijen (I week vooraf bestellen) Vakantie van 22 juli t/m 7 aug. Openingstijden ma. 13.00-17.30 woe. 8.00-12.00, za. 8.00-14.00 di./do./vrij. 8.00-12.00, 13.00-17.30 Openingstijden gemeentehuis BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN Internet: www.noord-beveland.nl Ook voor de gemeenteberichten! De gemeente Noord-Beveland is voornemens om deze wagen naar de sloper te brengen. 3e WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED” Eigenaar kan zich melden bij dhr A.J. Schrijver 0113-377366 DECORATIE T.B.V. DE ALGEMENE GELEGENHEID 2003 binnengekomen aanvragen om bouwvergunning binnengekomen aanvraag om monumentenvergunning 19-06-2002 Oosthavendijk 2, Kamperland BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN MILIEUVERGUNNINGEN BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN van de reepe OPRUIMING SCHOENMODE VAN DE REEPE Papegaaistraat 8,4461 AD Goes - Tel. (01 13) 230796 Ons eerstvolgend inloopspreekuur vindt plaats op woensdag 3 juli 2002 Voor de regio Goes zijn wij gevestigd aan het Stationspark 34 (zijstraat van de Fruitlaan) en telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0113-211666 of faxnummer 0113-252100. Tel. 0113-351256 Inzage De stukken met betrekking tot de beschikking liggen vanaf 27 juni 2002 tot en met 8 augustus 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ‘s avonds na telefo nische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). Merk auto: Type: Kenteken: Indien geen reactie binnen 14 dagen na publicatie gaat de gemeente over tot het defini tief verwijderen van deze auto. Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur. Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. De Buitendienst is vrijdag 28 juni 2002 niet bereikbaar. De medewerkers van deze afde ling zijn dan namelijk op excursie naar de Floriade. Hier gaan ze het laatste nieuws leren over tuinaanleg, infrastructuur en wegenaanleg. Met die kennis hoopt de Buitendienst de gemeente en haar inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is tevens te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de Civiele Orden op het adres: www.lintjes.nl. C.J. van Liere burgemeester van Noord-Beveland Wissenkerke, 26 juni 2002. De burgemeester van Noord-Beveland, C.J. van Liere. Het uitbreiden van de woning Het uitbreiden van de woning Het verbouwen en uitbreiden van de woning Peugeot 209 automatic NR-42-KG ADVOCATEN Wissenkerke, 26 juni 2002. De burgemeester van Noord-Beveland, C.J. van Liere. Wissenkerke, 26 juni 2002. De burgemeester van Noord-Beveland, C.J. van Liere. Wissenkerke, 26 juni 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Verzoeken kunnen worden ingediend vóór 1 augustus a.s. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot onze bestuursassistente, mevrouw R. Eshuis - Wolfs, telefoon: 0113- 377.313. GRATIS GRATIS Rechtshulp moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen met ons een m.u.v. geneesmiddelen en zadels c GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK te voeren over alle bij u voorkomende juridische problemen tijdens een van onze maandelijkse inloopspreekuren, telkens op de eerste woensdagavond van de maand vanaf 19.00 uur tot en met 20.30 uur. Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: Provincie Zeeland Directie I&V, Abdij 6 te Middelburg, voor het bouwen van een wegensteunpunt aan de Noordlangeweg 42b te Colijnsplaat. Dit bouwplan is niet geheel in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestem mingsplan “Landelijk gebied”. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland heb ben besloten om toepassing te geven aan de vrijstellingsprocedure van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens te besluiten omtrent het verlenen van vrijstelling, ligt deze aanvraag met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken (tot 26 juli 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schrif telijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Op 1 september 2002 vertrek tussen 10 en 11 uur met volle tank vanaf Hotel Smits te Wemeldinge lengte 200 km. Kosten in schrijfgeld is 6,- per persoon, ’s Avonds barbecue 11,- p.p. aanmelden ’s morgens bij de start. Na afloop van de rit is er een loting. Deze rit wordt mede mogelijk gemaakt door: Hotel Eetcafé Smits - Wemeldinge Install.bedr. Zuidweg Zwartepoorte - Heinkenszand Lingerie Astrid - Kapelle Kapsalon Therèse - Yerseke Motor 2000 - Heinkenszand Snackbar-restaurant 'Micha’ - Wemeldinge Jade Shoe-Fashion - Wemeldinge Dames- en Herenkleding Yoshji - Wemeldinge Smits Assurantiën - Wemeldinge Restaria De Pauw Novy - Kapelle Mossel- en Oesterhandel Piet van Oost - Yerseke Sidney’s Haarstudio - Wemeldinge Glashandel ’Moerstee’ - Kapelle-Biezelinge Autobedrijf ’t Hart - Wemeldinge Timmer- en Metselwerk Fa. Louwerse - Wemeldinge Drukkerij Jumbo-Offset - Goes Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voornemens zijn de milieuvergunning van het Waterschap Zeeuwse Eilanden voor de afvalwaterzuiverings installatie (azwi) aan de Burg. Snellenstraat ong. te Kortgene op grond van de Wet Milieubeheer in te trekken 17-06-2002 Weststraat 11, Kortgene 17-06-2002 Eikenlaan 5, Kamperland 17-06-2002 Hoofdstraat 40, Kortgene Inzage De stukken met betrekking tot de ontwerp-beschikking liggen vanaf 27 juni tot en met 11 juli 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ‘s avonds na telefoni sche afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). Auto Bij Garage de Moor staat een Peugeot in opslag, deze is door de gemeente op verzoek van de Politie verwijderd uit de Hoofdstraat te Kortgene. d.d 29 maart 2002 De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, dus op 9 augustus 2002, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot schor sing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage). ‘Ere Wie Ere Toekomt’ Net als ieder jaar kunnen ter gelegenheid van Koninginnedag in 2003 Koninklijke onder scheidingen worden uitgereikt. Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoor den. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving komen deze mensen in aanmerking voor een Koninklijke onderschei ding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voordragen voor een lintje. Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de samenleving. Ook verdienstelijke vrijwilligers in uw omgeving kunnen worden voorgedragen. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan. Overigens kunnen voorstellen het gehele jaar door worden ingediend. Anders dan bij de Algemene Gelegenheid, een Bijzondere Gelegenheid, dient een onderscheiding te wor den uitgereikt op een moment dat aansluit bij de bijzondere verdiensten. Met andere woorden: het zwaartepunt van de verdiensten van betrokkene moet aansluiten bij de aard van de bijzondere gelegenheid. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland brengen ter kennis dat zij van plan zijn toepassing te geven aan de hen ingevolge artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toekomende bevoegdheid om voor een bepaalde termijn vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan “Landelijk gebied” en het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kamperland”. Dit naar aanleiding van de aanvraag van ZeelandNet te Kamperland om een bouwvergunning voor het uitbreiden van het kantoorgebouw aan Het Rip 9 te Kamperland. Het kantoor is gepland op grond met de bestemming “agrarische doelein den” en op grond met de bestemming “groenvoorzieningen”. De vrijstelling van het bepaalde in de bestemmingsplannen zal worden verleend tot uiterlijk 5 jaar na de datum van verlening van de bouwvergunning. Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot en met 11 juli 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te wor den gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 11 juli 2002 over het ontwerp van de beschikking van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken, gelet op het bepaalde in arti kel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij toepassing willen geven aan de wijzigingsbevoegdheid in artikel 25 lid 4.2 van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied”. De wijziging houdt in dat de bestemming van het perceel Provincialeweg 8 te Wissenkerke wordt gewijzigd in ‘agrarisch hulp- en nevenbedrijf’ ten behoeve van de vestiging van een loonbedrijf. In verband hiermee ligt het ontwerp van de 3e Wijziging bestemmingsplan “Landelijk gebied” met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken (tot en met 24 juli 2002) voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie (kamer 1.17), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn naar keuze schriftelijk of moijdeling kenbaar maken bij het col lege van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: de heer P.J.Kesteloo, Wilhelminastraat 49 te Kortgene voor het plaatsen van een dui- ven/kippenhok op het perceel Wilhelminastraat 49 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt deze aanvraag met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken (tot 26 juli 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: de heer A. Mol, Colijnsplaatseweg 20 te Colijnsplaat voor het uitbreiden van de tuin kamer en het plaatsen van een garage op het perceel Colijnsplaatseweg 20 te' Colijnsplaat. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt deze aanvraag met ingang van 27 juni 2002 gedurende vier weken (tot 26 juli 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij aan Roompot Recreatie B. V. een wijzigingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend voor de inrichting aan de Mariapolderseweg 1 te Kamperland, ten aanzien van gasopslag, het vuilwaterstation en de milieustraat. Beroep Tot en met 8 augustus 2002 kan tegen de beschikking beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak door: degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking; de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking; degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het vaststellen van de beschikking ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. Alvorens tot het verlenen van de vrijstelling over te gaan ligt de aanvraag om bouwver gunning met ingang van 27 juni 2002 gedurende twee weken (tot 12 juli 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. 'U Wissenkerke, 26 juni 2002. De burgemeester van Noord-Beveland, C.J. van Liere.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2