Verrassingen uit de kelder van Motown BU JAN BRUUNS SUPER Liesbeth Kamerling put voor rol in speelfilm uit eigen ervaring Op Dag van Architectuur vliegt de tijd voorbij I I •JPAKKER DltStl78S 701 ÏURO looiM 106 I Het weer Muziek en meer Puzzelland in de sterren... i Het wordt steeds leuker bü Jan f JAN BRUUNS 8 10 11 1 2 3 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t 3 VOOR 2 70 EUROPA1UIN i ÊLDERSiiay n I Regenton 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS r van Motown luidde, sprak zwar- hers. tot architectuurdag bij uitstek en organiseerd worden. Ton ten Hove Willem Gunneman HORIZONTAAL: VERTICAAL: 1. Godsdienstig lied, dagteke ning; 2. wier, roem. Organisatie der Verenigde Volken; 3. bloot, tamelijk; 4. windrichting; 5. ri vier in Oost-Vlaanderen, meer in Kazachstan; 6. kledingstuk; 7. spraakor gaan, gehoororganen; 8. enzo voort; 9. vioolbouwer, boven het genoemde; 10. Zijne Kei zerlijke Hoogheid (Fr.), manne lijk dier, opstootje; 11. nis, glans. 1. Forum, tennisterm; 2. groen te, eventueel (afk.), voormalig Chinees leider; 3. trompefvo- gel, tandglazuur; 4. Edelgroot- mogende; 5. plaats in Frankrijk, Ierland; 6. lijn op een voetbal veld; 7. proefopname v.e. muziekuit voering, moedervarken; 8. at- mosfeeroverdruk; 9. ambtelijk repetitor, terug; 10. enkelvou dig, oppervlaktemaat, hertach tig dier; 11. iemand met veel macht en invloed, etsgereed- schap. Supremes, Four Tops, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Tempta tions, allemaal hitmakers voor Tamla Motown. In de jaren ze stig en zeventig maakte de pla tenmaatschappij uit Detroit furo re. Het Londense filiaal van Mo- town/Universal Records maakt zich nu voor de echte verzame laar onsterfelijk met het uitbren gen van 'A ceUarful of Motown'. Tamla Motown is het levens werk van Berry Gordy. Hij was profbokser, fabrieksarbeider bij Chrysler en free lance producer, totdat 'ie eindjaren vijftig voor zich zelf begon. De muziek van de grote orkesten die in Las Vegas voor vertier zorgden, de passie van de gos- Het kan raar lopen in het leven. Liesbeth Kamerling treedt met een filmrol in de nieuwe rolprent ‘Science Fiction’ opnieuw in de voetsporen van haar broer. De 26-jarige actrice schittert al ge ruime tijd als Daantje in Goede Tijden Slechte Tijden, maar een filmrol zat er nog niet in. De rol van kindermeisje in 'Science Fiction' lijkt haar echter op het lijf geschreven. In de schaarse vrije uren volgde ik evenals vele soapcollega’s een acteursopleiding aan ‘De De Dag van de Architectuur is een jaarlijkse happening waar nen is een speling van het lot.” Liesbeth schitterde vervolgens in Costa!, speelde gastrollen in onder andere ‘Blauw Blauw’ en speelde de rol van Petra in de te levisieserie ‘Doei’. „Het moment dat ik auditie mocht doen voor 'Science Fic tion' sprong ik een gat in de lucht. Het is een spannende thril ler die begin september in pre mière gaat. Ik speel de rol van kindermeisje. De film wordt ge draaid in België en ook Wendy van Dijk speelt een rol. Natuur lijk droom je van een filmrol. Dat het waarheid wordt is in één woord geweldig.” WATERMAN Thuis: dit gaat goed. Je succes blijkt stevig onderbouwd. Liefde: je kunt volledig op je partner vertrouwen. Geld: gunstig voor een ge sprek met de bank. Gezondheid: vitaal. formatie kunt u terecht op de si te: www.dvda.nl of bel: 020- 5553666. KREEFT Thuis: je komt dichter bij je doel. Liefde: met je charme bereik je alles. Geld: je kunt rustig plannen maken. Gezondheid: gevoelige huid. STIER Thuis: probeer het een beetje rustig te houden. Liefde: vertel watje dwars zit. Geld: geen schulden maken. Gezondheid: meer fruit en groente eten. MAAGD Thuis: onvermoeibare inzet, dat wordt beloond. Liefde: je wilt alles of niets. Het wordt alles! Geld: goed overzicht. Gezondheid: pijn in de nek serieus nemen. WEEGSCHAAL Thuis: kleine tegenslagen de renje niet. Liefde: voorzichtig, je partner laat zich niet voor de gek hou den. Geld: naar de spaarbank bren gen. Gezondheid: let op voldoende mineralen. SCHORPIOEN Thuis: Super! Je hebt einde lijk de boel op orde. Liefde: bij je partner vind je begrip. Geld: je planning ziet er goed uit. Gezondheid: goed. STEENBOK Thuis: voer routineklusjes nu uit, straks is er geen tijd meer voor. Liefde: je bent moeilijk uit je tent te lokken. Geld: geen nieuwe uitgaven doen. Gezondheid: bloedsomloop zwak. 4 Een van de meest gehoorde weer spreuken luidt: ‘kring om de zon, regen in de ton’. Vaak wordt dan nog de toevoeging gemaakt: ‘kring om de maan, dan zal het wel gaan’. Het eerste deel van de spreuk bevat een hele grote kern van waarheid. Immers, een kring om de zon (halo) heeft te maken met een grote hoeveelheid vocht in de atmosfeer, vaak een signaal van een op handen zijnde weers verandering. Het enige juiste aan het tweede deel, is dat het rijmt op het eerste deel. Een kring om de maan is natuurkundig gezien hetzelfde verschijnsel als een kring om de zon. Ook een maan- kring duidt in het overgrote deel van de gevallen op een omslag. Onze voorouders wisten wel waarover ze praatten, ook al was hun waarneming wel eens wat vertekend. Laten we ons echter niets verbeelden. Wij zijn geen haar beter. Als ik ’s ochtends ver kondig: ‘Vrij zonnig, later een kleine kans op een bui’ dan hoor ik ’s avonds nog wel eens de op merking: ‘We zouden toch regen krijgen?’ Tja. „Ik heb iets met kinderen. Thuis waren we met vier kinderen. Mijn broers Anthonie en Kristi- aan en mijn zus Anique. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Ge boren in Gouda en na het VWO vertrokken naar Amsterdam. Een jaar economie en twee jaar psychologie. Het gaat Liesbeth zichtbaar voor de wind. Alleen op het gebied van de liefde gaat het nog niet helemaal naar wens. Haar stor machtige relatie met soapcollega Johnny de Mol ligt nog maar net achter haar. Eerder liep een hu welijk met Bas Frenkel Frank op de klippen. „Ik zie wel wat er op mijn weg komt. Momenteel heb ik genoeg aan mij zelf. Een le ven vol kansen, nieuwe stappen en uitdagingen. Niet alleen wat spelen betreft, maar ook op an dere vlakken. Ik heb pas mijn motorrijbewijs gehaald en ik ben regelmatig te vinden op de kart- baan. Je leven moetje leven daar gaat om. BOOGSCHUTTER Thuis: niet zoveel hooi op je vork nemen, dat breekt je op. Liefde: er is alle reden je meer om je partner te bekommeren. Geld: laat je niet in de boot nemen. Gezondheid: wisselvallig. VISSEN Thuis: je ijver levert je deze week veel complimentjes op. Liefde: een flirt kan gevaariij- ker worden dan je lief is. Geld: de situatie verbetert. De Dag van de Architectuur is een jaarlijks evenement, met als doel architectuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dit jaar duurt de dag maar liefst een heel weekend. De data: 29 en 30 ju ni. Liesbeth Kamerling schittert binnenkort op het witte doek in Science Fiction. veranderende aanblik van Ne derland' duidt de vele verande ringen aan en de en de rol die ar- Het thema is dit jaar'De Tijd chitectuur daarin speelt. Woon- Vliegt; de veranderende aanblik wijken, infrastructuur, bedrij venterreinen en groengebieden zijn in veel gemeenten de afge lopen decennia sterk gewijzigd en geven de leefomgeving een heel ander aanzien. Veel evene menten van de Dag van de Ar chitectuur gaan in op de beteke nis van de veranderende ruimte lijke inrichting van Nederland. LEEUW Thuis: blijf buiten een machtsspel in de (schoon)fa- milie. Liefde: je moet er nu hele maal voor gaan. Geld: waag een gokje. Gezondheid: krachten goed verdelen. Fleurig perkgoed Eenjarige zomerbloeiers in diverse soorten en kleuren. In extra grote potJ M O O 1 WEER ^-T-^ RAM Thuis: je loopt over van cre atieve ideeën. Liefde: je bent een romanti sche dromer. Geld: dat kleinzielige gedoe vind je maar niks. Gezondheid: op gewicht blij ven. Trap’. Ik had al in wat commer cials gespeeld, tot de rol van Daantje op mijn pad kwam. Dat Anthonie ook in GTST is begon- TWEELINGEN Thuis: enorme energie, spran kelende ideeën, maar erg hec tisch! Liefde: je kunt heel lief zijn! Geld: zaken goed afgelekt. Gezondheid: gespannen. I met lood- I VERVANGER De Dag van de Architectuur is een jaarlijks evenement dat offi cieel op 1 juli wordt gevierd met als doel architectuur onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Dit jaar zal in het weekend van 29 en 30 meidengroepen The Marvelet- juni de Dag van de Architectuur tes, Martha and the Vandellas en georganiseerd worden. De Dag Motown-helden als Marvin van de Architectuur is in 1985 door de internationale architec- van Nederland'. In totaal zijn er ruim 70 evenementen in het ka- mensen via fiets- en wandel- der van de Dag van de Architec- tochten, lezingen, openstelling tuur georganiseerd. Op de web- van gebouwen, prijsvragen en site 'www.dagvandearchitec- excursies de Nederlandse archi- tuur.nl' kan iedereen een evene- tectuur kan beleven en bewon- ment bij hem of haar in de buurt deren. Deze dag duurt dit jaar opzoeken. maar liefst 48 uur! Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zal door Het thema 'De Tijd Vliegt; de heel Nederland speciale aan dacht zijn voor architectuur. pelgroepen en het ritme van de lopende band van de Detroitse autofabrieken, dat nam Berry als basis voor de Motownsound. Al direct vanaf het begin slaagde Gordy erin getalenteerde muzi kanten aan zich te binden, van wie Smokey Robinson wel de Motown-helden als belangrijkste was. 'The sound of Gaye, saxofonist Junior Walker, young America', zoals de slogan Stevie Wonder en de Isley Brot- tenorganisatie UIA uitgeroepen van Motown luidde, sprak zwar- hers. 1 te en blanke tieners aan. De dub- Niet eerder gehoorde nostalgie zal dit jaar voor de 17e keer ge- belcd 'A cellarfill of Motown' is van het kaliber 'Baby love' en een letterlijk uit de kelder van de 'Papa was a rolling stone'. In het platenmaatschappij opgediepte cd-boekje wordt op elk van de In ondermeer Zwolle, Nijmegen, collectie opnames die nooit de veertig nummers een toelichting Apeldoorn en Arnhem zijn acti- plaat, laat staan de cd haalden, gegeven en ook wordt verwezen viteiten aan de Dag van de Ar- In het studiolab werden ze digi- naar andere albums. De lettertjes chitectuur gewijd. Voor meer in taal opgepoetst. Kim Weston, zijn wat klein, maar de informa- Brenda Holloway, Gladys tie is het aanschaffen van een Knight, Syreeta komen langs, de loep waard. JAN BRUUNS (Advertentie) EOCDKOBER (Advertentie) JP380 SALTO. SCHROEF... 114 IN TEKST: JAN DUVNDAM TEKENINGEN: WILLY CROEZEN Foto: Roland J. Reinder Studio Kroon. Extra GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND jÜKSWEG A 5? NS STATION MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM u^mNG GISSINGEN RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 F I |g| I CENTRUM GOES WEST X&'-'N CONCENTRATIE PLAF.J ZE DENKT DAT ZE DAPHNE JONGEJANS IS!! LOOPING...

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21