Breeduit Premiere Première Stitch idden-zeeland CHUTTERSHOF INECITY Bad Company Streetparade weer in Middelburg ■k la het succes van vorig jaar wordt zater- IVIdag 6 juli de tweede Streetparade gehou- Big Chief Sugar in Groen Licht e Vlissingse f Eblues-rockband Expositie uitvaartbegeleider in crematorium r mid première LILIO STITCH première LILIO STITCH première UNE HIRONDELLE A FAIT LE ICE AGE (Nederlandse versie) animatiefilm over een groep dieren in de Ijstijd die een mensenkind vinden F I L M W E E K NOT ANOTHER TEEN MOVIE ABOUT A BOY UNFAITHFUL BLADE II SCOOBY DOO KILLING ME SOFTLY STAR WARS EPISODE II SNEAK PREVIEW PERSONA JOHN O PRINTEMPS STORYTELLING F I L M W E E K VWSWVGEA/ Sneak Preview: (Nederlands gesproken) (Originele versie) BAD COMPANY _jjl - pagina 19 woensdag 26 juni 2002 www.cinecity.nl BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75 cpm) Dance MoTiVation in de schouwburg Teirlinck in het spotlicht Professioneler MIDDELBURG l"' iedere maandag om 21.45 uur Sneak Previews bij Cine City. Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. Internationaal Dichtbundel Kunst- en Natuurroute Wemeldinge Straatfestival zoekt etalagevolk Finnigans Wake in Hoogelande I lldenNiet alleen het uitgaansleven, maar iedereen die zaterdag in de binnenstad is zal weten dat Middelburg sinds vorig jaar een vas te plaats heeft op de Party-landkaart van Ne derland. Big Chief Sugar speelt zaterdag 29 juni in Groen Licht, Aagje Dekenstraat 5 Vlissin gen. Het is hun laatste try-out optreden in een reeks die ander half jaar lang maande lijks plaatsvond. Het optreden begint om 21.30 uur en de toe gang is gratis. n het crematorium Ite Middelburg is een I expositie van werk van uitvaartbegeleider Ted van Aarsen. De ex positie is de komende maanden te bezoeken tijdens de openings uren van het cremato rium. - Dagelijks 13.45 16.15 uur Dagelijks *19.00* 21.45 uur Dagelijks 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Een beeld van de Streetparade 2001. Dagelijks 13.45 uur Maandag 22.00 uur s Maandag 20.00 uur WMF A Donderdag 27 juni t/m woensdag 3 juli Qasfjr- Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag *bol* 24.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 13.45 uur Zaterdag 24.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 16.15 uur Dagelijks *19.00 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 22.00 uur Dinsdag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 uur Zondag en woensdag 20.00 uur zich vorig jaar als beroepsma tig uitvaartbegeleider in de Zeeuwse hoofdstad gevestigd. Het werk van Van Aarsen is te bezichtigen op werkdagen tus sen 9 en 16 uur in diverse ruimtes van het crematorium. Het is mogelijk dat er op elk moment van de dag een uit vaart bezig kan zijn, waardoor er nabestaanden en belang stellenden aanwezig kunnen zijn in de expositieruimten. Even bellen met de receptie van de begraafplaats is raad zaam (tel.: 0118-6753030). band was het even zoeken naar een geschikt repertoire, daar drumster Wiek nog maar pas begonnen was met drum- geving moeilijk om hem te ac cepteren, maar dankzij Lillo's liefde en haar standvastige ge loof in de familieband opent Stitch zijn hart en leert hij dat gene waartoe hij genetisch niet in staat leek: genegenheid te voelen voor een ander. Met The King in de soundtrack. Werk van uitvaartbegeleider Ted van Aarsen wordt geëxpo seerd in het Middelburgs cre matorium. Dance MoTiVation, de jazzafdeling van de Middelburgse Turnver eniging geeft dit jaar wederom een spetterende voorstelling in de grote zaal van de Middelburgse Stadsschouwburg. Ook dit jaar belooft het weer een vlotte wervelende show te worden. De voor stelling is vrijdag 28 juni om 19.30 uur. Tijdens deze dansshow, die als thema 'No Nonsense' heeft meegekregen, laten bijna alle groepen van Dance MoTiVation hun kunnen zien. Een boeiend programma waarin kindergroepen en gevorderde demonstratie- groepen elkaar in vlot tempo afwisselen. De choreografie is in handen van de vier huischoreografen van MTV. Kaarten zijn te koop aan de kassa van de schouwburg en kosten 7,00. De kassa is alleen open op 28 juni vanaf 19.00 uur. Wie een zwak heeft voor de schrijver Herman Teirlinck kan van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni terecht in Kats. Daar wordt de Vlaming die dagen in het spotlicht gezet onder de titel Een proeve van Teirlinck onder de hoede van Het Gezelschap van de Zee. Het betreft gelezen voorstellingen en lezingen over het to neelwerk van Teirlinck (1879-1967). In de oude Dorpsschool halen Rense Royaards en Jan Schuurman Hess vrijdag herinneringen op aan de schrijver. Vervolgens speelt Fred van der Hils de mono loog Ode aan mijn Hand, de regie heeft Koen Schyvens. Het be gint die vrijdag om 20.30 uur. Een dag later - 's avonds om acht uur - wordt in de Katse Kerk Beatrijs in het Middelnederlands op gevoerd door Rense Royaards en Kees van Zantwijk, Ingrid Kuy- pers begeleidt het duo op de piano. Jan van Schoor van de Rijks universiteit Gent introduceert daarna het leven en werk van Teirl inck, waarna 'Ik dien', de bewerking van Teirlinck van de Beatrijs, wordt gelezen door Tineke Schrier en Adri Overbeeke, in een re gie van Floor Huygen. Dorpshuis De Vriendschap is zondag vanaf 14.30 uur de plaats waar Teirlincks werk centraal staat. Ook dan een gelezen voorstelling van 'De Vertraagde Film', regie in han den van Margreet Sweers met onder anderen Angelique de Brui ne, Hein van der Heijden, Jan van Dijck en Piet Korteknie. Het succes van de Parade en de Parties, en alle positieve re acties daarop, waren aanlei ding om aan het begin van de- Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 13.45 21.45 uur komedie met veel Amerikaanse clichés Hugh Grant op jacht naar vrouwelijk schoon Constance mist een trein en ontmoet Jack, daarmee verandert alles en wordt haar huwelijk op het spel gezet Wesley Snipes gaat de strijd aan met een nieuw soort vampier Fred, Daphne, Shaggy, Velma en hond Scooby Doo worden gevraagd om de geheimzinnige gebeurtenissen in een vakantieoord te onderzoeken Heather Graham start een gevaarlijke zoektocht naar de ware bedoe lingen van haar man het lang verwachte vervolg met Ewan McGregor en Natalie Portman verrassingsfilm voor de liefhebber klassieker van Ingmar Bergman met Liv Ullman Denzel Washington gijzelt een ziekenhuisafdeling om een operatie voor zijn zoontje af te dwingen stadsvrouw geeft alles op om een boerderij op het Franse platteland te runnen messcherp en pijnlijk beeld van de Amerikaanse samenleving moet namelijk in een underco veroperatie de plaats innemen van zijn vermoorde tweeling broer. Oakes heeft slechts ne gen dagen de tijd om deze on mogelijke klus te klaren, daar na zal hij samen met Jake een riskante wapendeal tot een goed einde moeten brengen. b reed L Kunst en natuur gaan samen tijdens de Kunst- en Natuurroute Wemeldinge. Het grootste Dance-event van Zuid-Nederland wordt zater dag weggezet met vele DJ's uit binnen en buitenland op verschillende podia in Middel burg. Zo zorgen de DJ's Marco V, Jurgen, Eric-E, Ronald Mo lendijk, Misja Helsloot, Jip de luxe Jeroenski en de MC Marion van Iwaarden er voor Disney animatiefilm over een buitenaards wezentje op Hawaii Disney animatiefilm over een buitenaards wezentje op Hawaii als een ClA-agent wordt vermoord, neemt zijn tweelingbroer zijn plaats in Academy Award winnaar An thony Hopkins speelt Gaylord Oakes, een door de wol ge verfde ClA-agent. Hij krijgt de opdracht om de sarcastische en eigenwijze Jake Hayes (Ch ris Rock) op korte termijn op te leiden tot een geraffineerde en professionele spion. Jake In deze nieuwe Disney-film zoekt de eenzame Elvis-fan Lilo een hondje uit, Stitch, dat een oerfect huisdier zou zijn als het niet een ontsnapt genetisch ex periment van een andere pla neet was geweest. Stitch' on gecontroleerde, eigenzinnige gedrag maakt het voor zijn om- In het verlengde van zijn be roepsmatige werkzaamheden houdt Van Aarsen zich ook be zig met schilderen, aquarelle ren en tekenen en is hij daar naast op bezig met de uitgave van een dichtbundel. De ge dichten in deze bundel, geti teld 'De Oversteek', spelen zich allen af op dat grensvlak van hier en daar, het tijdelijke en eeuwigdurende, het ver gankelijke en onvergankelijke, het driedimensionale en het onbegrensde. De woorden men. Er werd dan ook gekozen voor covers die voor haar te doen waren. Big Chief Sugar heeft anno 2002 covers van on der andere Jimmi Hendrix, The Rolling Stones, Stevie Ray Vaughan, Steve Miller, AC/DC en ZZ Top op het repertoire staan. Na een half jaar weke lijks repeteren in DE Piek te Vlissingen kwam er ook de mogelijkheid om de eerste zondag van iedere maand te oefenen in café Groen Licht. De band kon op deze wijze po- diumervaring opdoen. Intus sen spelen ze overal in Zeeland in het voorprogramma van Surrender. Zaterdag 29 juni is de laatste try-out, waarbij ook enkele gastmuzikanten op het podium zullen staan. Ted van Aarsen is al weer eni ge tijd actief als uitvaartbege leider op Walcheren. Na jaren als vrijwillige uitvaartbegelei der gevraagd én gewaardeerd te zijn, heeft de Middelburger Wemeldinge, het pittoreske dorp aan de Oosterschelde staat za terdag 29 juni weer in het teken van de Kunst- en Natuurroute. De Kunst- en Natuurroute beleeft dit jaar haar lustrum en om dit te vieren krijgen de routes een extra dimensie door middel van the ma's. Zaterdag staan de zee en het land centraal wat geïllustreerd wordt met een gedicht van Elma Smit-van Wuijckhuijse. Waar het wijde water weifelt, tussen zilte zee en land, raapt het kind van lang geleden blanke schelpen van het strand. Zoals gebruikelijk openen alle deelnemende kunstenaars deze dag van 10 tot 17 uur hun ateliers en zijn diverse natuurlocaties te bezichtigen. De di versiteit onder de kunstenaars is groot, een greep uit het aanbod: beeldhouwwerk, fotografie, schilderijen in verschillende stijlen, poëzie en keramiek. Muziekvereniging O.K.K. zal de locaties oplui steren met muziek. Met uitzondering van 'de tuin' 't Hof Overwel- lingen zijn alle locaties gratis te bezichtigen. De route is zo'n 2,5 ki lometer, de volgorde kan de bezoeker zelf uitstippelen. Meer info over de Kunst- en Natuurroute: http://www.members.tripod.ly- cos.nl/kn-route of via VVV: www.vvvmiddenzeeland.nl. De eerst volgende Kunst- en Natuurroute is 17 augustus. Onder het motto 'Het menselijk lichaam in alle vormen' creëerde het ophefmakende Franse gezelschap Cacahuète tijdens het straat festival 2001 een aantal performances in winkelvitrines. Ze pro mootten publiekelijk een product waar zij zelf onderdeel van wer den. Iedere vitrine werd als het ware omgetoverd in een klein theater dat waarden visualiseert, die we ook in de publiciteit terug vinden, zoals estheticisme, humor en voyeurisme. Slechts zeven keer overschreed dit unieke project de Franse landsgrenzen. Tijdens het Straatfestival 2002 komt Cacahuète terug, maar nu om twintig vitrines gedurende meerdere uren artistiek te bevolken. Van 2 tot en met 5 juli wordt in het Vestzaktheater te Vlissingen een aantal workshops verzorgd voor maximaal 15 amateurtheatermensen uit de regio. De voorstelling is zaterdag 6 juli, tijdens de internationale Straattheaterdag, in de etalages van de Vlissingse Jacobspassage en hun omgeving. Het Straatfestival Vlissingen 2002 is op zoek naar 15 personen die aan dit project willen meewerken. Degenen die in teresse hebben kunnen contact opnemen met Nicky Kipperman via telefoon 0118-415244, fax 412648 of info@uitinvlissingen.nl ze zomer de Parade weer op de agenda te zetten. Alleen is de organsiatie dit jaar nóg professioneler. Diverse party organizers zijn aangetrokken en enthousiaste sponsors hebben hun medewerking toegezegd. Ook de gemeente Middelburg, enthousiast ge worden door het succes van vorig jaar, verleent alle mede werking. Door de onvermoei bare inzet van het eigen cre atieve team staat er zaterdag weer een Streetparade die klinkt als een klok. Kaarten voor de Brooklyn Par ty op het Brooklyn plein, kos ten 7,50 en de Brooklyn Par ty is van 14.00 - 05.00 uur. Pas separtout kaarten kosten 12,50. DJ's hun shows presenteren. Kaarten voor de Streetparade zijn te koop bij Cafe Brooklyn, de VVV, Peter Christ, Tourist Shop, De Platenbaas en Marti no's, allemaal in Middelburg. Kaarten voor de City Party (Hof van Tange) kosten 7,50. De Cityparty is van 16.00 - 23.00 uur. Vorig jaar hield het Leids-Delftse kamerkoor 'Het Zingend Hart' een zeer succesvol optreden in de prachtige en sfeervolle Kapel van Hogelande. En dit jaar zal dit oude kerkje wederom de locatie zijn van de seizoensafsluiting van dit koor, dat traditiegetrouw met kroost en aanhang de zomervakantie begint op een camping aan het Veerse Meer. De rode draad van het concert wordt ge vormd door het verhaal van Tim Finnigan. De immer dorstige Tim Finnigan valt van zijn ladder, breekt zijn schedel en komt tij dens een opmerkelijk vrolijke dodenwake - tot schrik van de rou wenden - weer tot leven. Dit Ierse verhaal is al in 1978 magistraal getoonzet door de Nederlandse componist Henk Badings. Op 30 juni zal Het Zingend Hart deze weinig bekende compositie op nieuw én theatraal tot leven wekken: "Oh it's lots of fun at Finni gan's wake". De vrolijke dodenwake en de geserveerde "cake and whiskey punch" maken vele verschillende emoties los rond om dood en liefde. Onderwerpen die Scarlatti, Monteverdi, en Wilbye tot hun mooiste koorwerken hebben geïnspireerd, maar ook moderne componisten als Jurriaan Andriessen Arvo Part en Walther Stuhlmacher. Zo is een gevarieerd theatraal concert sa mengesteld, van de 16e tot en met de 21ste eeuw; van madrigaal tot commedian harmonist; op teksten van Italiaanse, Engelse, Duitse (Heine) en Nederlandse (P.N. van Eyck, Komrij) dichters; voor vrouwen- en heren- en gemengd koor, tutti-stukken en solis tische bezettingen. Het optreden in de Kapel Hogelande, Hoge- landseweg 3, Grijpskerke, begint 30 juni om 15.00 uur. Kaarten 7,50 euro; kinderen tot 12 jaar 2,50 euro. Reserveren kan bij Lies- beth van Amersfoort 071-532 08 47. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina 18 van dit blad. spreken over die reis die een mens mag, moet of wil ma ken. De reis terug, terug naar de toekomst. Of, zoals de on dertitel zegt: 'van voorbij ruimte en tijd'. Dirk van den Berg -slaggitaar. Wiek Verduijn -drums en zang en Kees van der Heijden -bas en zang. In de begintijd van de dat de sfeer in Middelburg 'hot' zal blijven. De Streetpa rade vertrekt om 14 uur vanaf de Punt, bij het industrieter rein. Via de Rotterdamse Kaai, de Dam en het Damplein komt de parade aan bij de Korte Delft. De route wordt vervolgd over de Lange Delft, Markt en Pottenmarkt waarna, via de Langeviele en het Domburgs Schuitvlot koers gezet wordt naar het Hof van Tange, waar de parade ontbonden wordt. De wagens blijven achter op de Markt, waar tot 19 uur live muziek verzorgd wordt en de Het idee van de Streetparade is afkomstig uit La Rocca, een van de meest trendy clubs van België. De ambiance, sfeer, muziek en entertainment brengen je daar in extase. En kele Middelburgse horeca-on- dernemers vroegen zich af of zoiets in Zeeland kon. The Opera werd geboren en het Zeeuwse uitgaanspubliek heeft de trend massaal over genomen. Na een tijdje, en na vele succesvolle parties in het Middelburgse café The Opera werd er een grote city party gegeven. Na overleg met de diverse overheidsinstanties, veel ups en downs en vooral veel slapeloze nachten werd 28 juni 2001 de eerste Middel burgse Streetparade gevierd. Big Chief Sugar werd in maart 2000 opgericht. De huidige be zetting is Wesley Koole -zang, sologitaar en mondharmonica, '-i - 7» T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 19