Streeknieuws Wie I erf es tij n in Kruiningen Miiil Profiteren Eintjesantse mart in ere hersteld tiet weten waard maar! Bevelander Puzzel F MARCONISTRAAT, GOES T Eijserhians Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 V fteveland Van dag tot dag 7® 4 14l_ YERSEKESE AMAZONE VERSCHUURE STREEFT NIEUWE ZEEUWSE TITEL NA woensdag 26 juni 2002 pagina 13 door Peter Godrie 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jf 11 B B 7' 1 9 We zetten de Woonboulevard op z'n kop! ...u vindt het op de Woonboulevard! A (11 juli géén koopavond) «awna Zonnebrillen in uw eigen sterkte vanaf 45,50 1 HEINKENSZAND - Vertegenwoordigers uit het ver enigingsleven hebben de koppen bij elkaar gestoken om wat oude tradities bij de kermis in Heinkenszand in ere te herstellen. Zo wordt onder meer het tenteve- nement (live muziek) nieuw leven in geblazen. De Stichting Surrender, Wielercomité Vitesse en Café de Drie hebben het voortouw genomen om - wat vroe ger werd genoemd - aan ‘de Eintjesantse mart’ een nostalgisch waarde toe te kennen. Om alvast te note ren, de evenementen worden gehouden op vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. I B YERSEKE - Monique Verschuure wil best weer eens Zeeuws dressuurkampioen worden en normaal ge sproken had dat deze zomer ook wel gekund. Toch is de amazone uit Yerseke er eind augustus niet bij. „Ik ga op vakantie naar Kreta”, lacht ze. „Ik had het even niet goed ingepland, maar vroeger bleef ik er voor thuis.” 2 3 4 5 6 7 -1 nFTBB- i B w, w .1 2 (advertentie) Je eigen stijl, je eigen sterkte. Rodenstock zonneglazen. voor 29 en 30 juni 2002 Monique heeft alle vertrouwen in Primeur. FOTO TANNIE DE JONGE I 39, (Advertentie) Privé E VA R D «r „Wat de wielerwedstrijden be treft kunnen we in alle catego rieën rekenen op een grote en attractieve bezetting”, zegt Fes ter Aarts, voorzitter van de or ganiserende wielerclub Rentoc. Op vrijdag wordt om 18.30 uur het programma geopend met KRUININGEN - Het tweedaag se wielerfestijn in Kruingen op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni om de ‘Grote Prijs Rabobank’, met daaromheen wat kermis attracties en gezellige terras jes, kan als vanouds weer aar dig wat volk op de been bren gen. Het feit dat Verschuure de afge lopen maanden na lange tijd weer van zich laat horen, heeft zijn oorzaken. Vier jaar geleden moest ze afstand doen van haar paard Jetset, dat het hoge ni veau van de Z-klasse niet meer aankon. In haar zoektocht naar een nieuw paard stelde Ver schuure eveneens hoge eisen. „Ik wil een paard waarvan ik denk dat hij voorin met wed strijden kan meedoen en dan is het wel eens moeilijk om een paard naar je zin te krijgen. Een wedstrijden. Ze zegevierde in twee proeven in de L2-klasse met 168 punten. Overigens, in alle voorgaande wedstrijden kwam ze met winstpunten naar huis. De resultaten van de laat ste tijd smaken naar meer. Want wie Verschuure een beetje kent, weet dat ze behoorlijk fanatiek is. Ze was ook goed en blijkt dat nog steeds te zijn. Verschuure: „Wanneer je een paar keer Zeeuws kampioen bent geweest en steeds bij de eersten hebt ge zeten, wil je het niet voor min der doen. Dan is het streven om daar weer naar toe te werken.” Met Jetset leek ze enkele jaren terug ook een goede periode te gemoet te gaan. Dat was net in de tijd’dat ze Thamar Zweistra een paar keer versloeg en net in de tijd dat Laurens van Lieren zijn opmars naar boven maakte. Verschuure geeft toe dat ze na tuurlijk wel eens heeft nage dacht over het verloop van haar loopbaan als Jetset niet ziek was geworden. Maar tegenwoordig heeft ze er bij neergelegd dat het zo gegaan is. En met Jetset gaat het trouwens weer prima. Ergens in het Brabantse land heeft het paard een nieuwe ei genaar gevonden. Af en toe ver schijnt Jetset op wedstrijden. Onlangs haalde hij daar een uit zonderlijke hoge score in de B- klasse. Verschuure: „Dat is toch heel leuk om te horen.” En van Verschuure gaat de concurren tie eveneens nog veel horen. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 42.300 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. MAANDAG Sportcomplex Kwadendam- me, kermisschieting, 14 u. Mikro Electro, Brugman Keukens Et Badkamers, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf Et Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, M0NTÈL, Decorette en Beter Bed. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op za terdag en zondag van 10.00- 18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende re cepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. C. Duvekot, Kloeting- seweg 84, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uit sluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz. wegener.nl I Wie nu mocht denken dat Ver schuure van slag is, komt snel van een koude kermis thuis. De betrokkenheid en de beleving van de allereerste dag, toen ze als meisje van elf jaar een pony van de buren bereed, zijn er nog altijd. Dat kleine meisje van destijds is nu 22 jaar en heeft een dagtaak aan haar grootste hobby: paarden. Om het alle maal een beetje te kunnen be kostigen, werkt ze ‘s avonds fulltime in de horeca (De Sport visser), geeft ze les en staat ze zo nu en dan als verkoopster in het Zeeuwse Ruiterhuis. En dat allemaal in Yerseke, de plaats waar ze sinds haar geboorte woont. De omgang met paar den geeft Verschuure veel vol doening. Op dit moment houdt ze zich bezig met vier paarden. Eén, Primeur, is van haar zelf, de andere drie (Nelson, Ramira en Fleron) onderhoudt ze in op dracht van de eigenaren. Met Primeur komt ze op wedstrij den uit. Onlangs bij een dres- suurconcours op manege de Braanjenhoek in Kapelle liet de amazone zien waartoe ze nog altijd in staat is: het winnen van voriet Marc Eckhardt en zijn streekgenoten, Niek Rentmees ter, Marijn de Munck, Jacob Wijnstra en Arco van den Berge. Bij de Junioren, die om 17.30 uur vertrekken, rijden twee plaatselijke favorieten, Pieter Israël, die al een keer met de bloemen reed en de sterke Ar jen Mosselman. De Zeeuwse in breng komt verder van Corné van Ast, Wouter Lugtenburg, Wilbert Kruijt, Hans en Dirk van Dam, Emiel Nijsse en John van de Vrede. Bij de wedstrijd voor Amateurs, die om 19.00 uur be gint en waarvoor reeds vijftig renners staan ingeschreven, be vinden zich diverse blikvangers uit Zeeland en Brabant. Veler ogen zullen gericht zijn op de plaatselijke renners Mark Aarts en Jan van Koeveringe die voor eigen publiek zeker willen vlammen. Ook Francois Franse, Mare Blok, Michel Rommers, Arnold Duijnhouwer, Jacky van Ast en Jacco Ringelberg zijn al tijd smaakmakers. De 69e wie lerronde van Kruiningen ziet er dus gezien het deelnemersveld gezond uit. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huis dieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mossel man, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Ver boom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en R Stokman wordt waarge nomen door: dr. P Stokman, 's-Gravenpolderseweg Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdie ren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreek uur 9.30 - 10.00 uur. Dieren artsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. tweede Jetset vind je dan niet zo snel.” Nadat ze wat paarden zadelmak had gemaakt en hier en daar een concoursje be zocht, kreeg ze tweeëneenhalf jaar geleden Primeur op stal. „Ik heb Primeur als jong paard gekocht en zelf helemaal afge richt”, vertelt Verschuure. „In het begin kostte me dat veel moeite want hij is groot en sterk. Dus altijd even makkelijk ging het niet. Maar ik heb altijd het vertrouwen gehad dat het goed kwam, ook al was-ie weer eens vervelend of als ik er weer eens naast lag. Ik wist dat het een goed paard was en dan zet je wat sneller door.” Het geloof in zichzelf en Pri meur betaalt zich nu uit in re sultaten. Verschuure: „Primeur pakt alles heel goed op. Zo lang zal het niet meer duren dat ik in de Z-klasse kom.” De amazone verwacht dat ze komende zo mer en winter genoeg punten haalt in de M-categorie om dan volgende zomer tot de hoogste provinciale dressuurklasse toe te kunnen treden. Een Zeeuwse titel zou dan een prachtige be kroning op een even zo mooie comeback kunnen zijn. „Maar”, benadrukt ze, „je paard moet er wel aan toe zijn.” een koers voor renners van Trimbelangen Midden-Zeeland, waaraan tevens de overeen komstige categorieën van de KNWU aan mogen deelnemen. Bij de cyclosportieven vertrek ken als favorieten Johnny van der Klooster, Wilfred Geijs, Mat ti de Baat, Kees Schouwenaar en Andy van Loon. Bekende deelnemers bij de Veteranen dan de coverband Naar de Haaien. Een dag later is er eveneens live muziek met Andy Dallanoy. Zondag speelt Sur render in de tent een thuiscon- cert met Big Chief Sugar in het voorprogramma. De organisa tie heeft alle Bevelanders opge roepen naar de Eintjesantse mart te komen zodat tradities in ere kunnen worden hersteld. De vakjes met de sterretjes vormen de oplossing van de puzzel van deze week. U moet ze nog wel in de goede volgorde zetten. Horizontaal: 1 Kruipend dier, luister. 2 persoonlijk vnw, lofdicht, thans. 3 sier plant, opwekkend middel. 4 streek in Zuid-Frankrijk. 5 muziek noot, persoonlijk vnw. 6 lichte bedwelming, edelknaap. 7 rond hout, thans. 8 altaarblad. 9 heilige stier, rekening. 10 visgerei, Spaanse uitroep, tijdperk. 11 molentrechter, palmriet. Verticaal: 1 Omslagdoek, bekoorlijk. 2 deel v.h. oor, soort papegaai, voorzet sel. 3 god v.d. liefde, kerkgebruik. 4 partij in een rechtsgeding. 5 Ja pans bordspel, voorzetsel. 6 deel v.d. hand, haarloos. 7 persoonlijk vnw., bijwoord. 8 keren. 9 dwergbuffel op Celebes, ovenkrabber. 10 wolpluisje, de mensen, bosgang. 11 soort leer, lansier. PRUIM Ws nenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. de Graaf, Korteweg 23, Driewe gen, tel. 0113-655275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersse- boom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.30 uur. DINSDAG Grote Kerk Goes, carillon- bespeling door Sjoerd Tam- minga, 13.30 u. Restaurant Aphrodite Wissenkerke, skeelerwedstrijd, 18.30 u. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbe scherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Stuur uw oplossing vóór donderdag 4 juli naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 10 juli bekend ge maakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 12 juni: ‘Voetbal’. M.C. Uitterhoeve uit Goes won door het inzen den van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Zaterdag wordt om 14.30 uur het programma voortgezet met een Rabo Dikke Banden Race voor de jeugd op gewone fiet sen en om 15.15 uur gaan ruim honderd jeugdrenners op mountainbikes met elkaar du elleren. KNWU-licentiehouders komen vanaf 16.30 uur in actie. Allereerst de Nieuwelingen. Naast renners uit alle delen van zijn Sjaak Rommers, Johnny het land ook de plaatselijke fa- Stroosnijder, Ko Blok en de plaatselijke favoriet Evert Eck hardt. Bij de Recreanten komen onder anderen aan de start Cees Hoogerland, Nico Zwee- dijk en Jaap Weststrate. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kas- tanjestraat Goes, trim- groep, eenvoudige condi- tieoefeningen en spelvor men, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kinderclub met knutselen en bijbelverhaal, 10 u. Strand Krabbendij ke, strandvoetbaltoernooi, 13 u. Schaapskooi Hein kenszand, Dijkdagen, ge zinsdag met spelletjes en opdrachten, 13.30 u. Dorpsstraat Wemeldinge, rommelmarkt, 9.30 u. Kwekerij Eleonore de Ko- ning Oudelande, open dag, 11 u. Wemeldinge, hoe- denparade, 10 u. ‘t Hof Overwellingen Wemeldin ge, open tuindag, 13 u. Oostwal Goes, Tropicana Sunshine-tour, 10 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spirme Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Emergis Goes, AV56 Emergisloop, 15 kilometer, 19.30 u. Restaurant Aphro dite Wissenkerke, skeeler wedstrijd, 18.30u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliën tenraad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, wandelmor- gen voor senioren, 9.30 u. Gereformeerde Kerk Yerse ke, presentatie van het zen dingswerk in Kenia en de vluchtelingenkampen, 20 u. Informatiecentrum Schaapskudde Heinkens zand, Dijkendagen, kinder- activiteiten, 13.30 u., Zeeuwse vertelavond met aansluitend een wandeling, 21 u. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 I 4460 AA Goes, I tel.: (0113) 274000 I fax: (0113)274010 I Service-adres: I Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes I Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 I privé (0113)613394 I Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 I Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Joke Stevens en Matty Stroo, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. De kermis in Heinkenszand was - in de volksmond beter be kend als de ‘Eintjesantse mart’ - al ver voor de Tweede Wereld een begrip in heel Zuid-Beve- land. Het was de grootste plat telandskermis van Zuid-Beve- land en een begrip, getuige de uitspraak ‘bie de eintjesantse mart ete me nieuwe petoaten’. Ook de tent met live muziek was een begrip, de mensen vroeger noemde dat ‘meziek voe d’n dans’. En dat tentevene- ment is de laatste jaren in het gedrang gekomen, treurden de initiatiefnemers, en ze gingen goed gemutst rond de tafel zit ten om in een wip tastbare re sultaten te boeken. De tent die vanaf vrijdag 5 juli op het plein voor de Rabobank staat is het directe resultaat van de ge sprekken, het programma eveneens. Het begint allemaal vrijdag met de wielerkoers. In de tent speelt I De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Redactie: Met Primeur weer eerste worden HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-230318. De praktijken van de huisart sen Kooiman, Oortman, Sch- meitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: Dr. R.C. Rijken, Beetho venlaan 3a, Goes, tel. 0113- 252797. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, 's-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ’s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Bood schappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Har ten, Wolbers, Aarnoutse en Binnenkamp wordt waarge nomen door: dr. G.A.C. Aar noutse, Havenweg 16, Nieuw dorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/ C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00- 17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. J.H. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00- 17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. A. Plaisier, Burg. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 381566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Riemeijer, Park- laan 1, Kapelle, tel. 0113- 341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kro- VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreekuur Bureau Oude- ren-hulpverlening, 14-16 u. Buurthuis De Pit Goes, seniorenbingo, 14 u. De Vliedberg Rilland, bingo voor ouderen, 14 u. Schaapskooi Heinkenszand, Dijkdagen, avondwandeling door de Kreek en het Heggenge- bied, 21 u. Dorpskerk Heinkenszand, opening ‘Kunstspeuren in de Zak’, 20 u. Sportcomplex Kwa- dendamme, puntenschie- ting, 19.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, AV’56 Sport punt Zeelandloop, 19.30 u. ZONDAG Tennisbanen Heinkens zand, Gotib-tennistoer- nooi, 9.30 u. DONDERDAG Schaapskooi Heinkens zand, Dijkdagen, creatieve activiteiten, 13.30 u. Ge meentearchief Goes, verga dering van de raadscom missie Middelen, 19.30 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, seniorenbingo, 14 u. Grote Markt Goes, koop- jesmarkt, 8 u. Raadzaal Heinkenszand, raadsverga dering van de gemeen teraad van Borsele, 20 u. ^L.,1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13