a Diversiteit troef bij braderie Duthler Goes DUT/7LER Stropop siert de A58 E 23 Pak nu je voordeel tijdens de keuken-idee-dagen van Tulp 13 13 De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. DE BEL Sportpr ijzen 22 Juf Tineke zegt onderwijs na ruim 40 jaar vaarwel 19 1 Tulp F GAMMA GOES BLIJFT BEREIKBAAR GRIEKSE BARBECUE? UB Wijngaarden te kijk Expoze in Hansweert Schoolkunst onthuld Turnclub wint clinic EciririLi Onvoldoende gastgezinnen Rabogeld voor jeugdsoos <u z Zie verderop in deze krant voor de alternatieve route en een GRATIS KLUSBON t.w.v. €5.- The very special SALES of Benetton 50% I S A OOG ONDERWIJZERS ZIJN VOORAL KLASSENMANAGERS 52_50c KWALITEIT EN BETAALBAAR door Trea Borghstijn De keuken-idee-dagen t GOES - ‘Juf Tineke’ Braspenning uit Kortgene werkt al meer dan 40 jaar in het basisonderwijs en met zéér veel enthousiasme. Eind juni stopt ze echter met haar werkzaamheden aan de Bisschop Ernstschool in Goes, omdat ze binnenkort 65 jaar wordt. Vrijdag 28 juni aanstaande krijgt de scheidende onderwijze res een feestdag aangeboden, met ‘s middags een re ceptie, waarbij ook oud-leerlingen van harte welkom zijn. Ooit woonde Napoleon in Wemeldinge ‘tegen woord ig, ligt de nadruk op zelfstandigheid' Wemeldinge een bijzonder dorp Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bersmachines.nl Airco houdt het koel in hete dagen E <D ■o 5 H KLll 5 1 ca Eintjesantse mart in ere hersteld Monique Verschuure komt terug met Primeur Graveren doen wij GRATIS! Alles voor de baby SALONIKI ‘ik heb de kinderen met m'n ogen' Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina met kortingen van25% en 50% op de Dames-, Heren- en Kids Teens afdeling WONING TAXATIE NODIG? www.goesschemakelaardij.nl 0113 - 212 317 06 - 53799 954 'x^dde lbu^S^ Streetparade in Middelburg Personeel Juf Tineke neemt na ruimt 40 jaar afscheid van het onderwijs. FOTO: TANNIE DE JONGE Z.UL11C11 KUllieil. (Advertentie) VERRASSEN BLIJFT JE Lange Vorststraat 6-8 Goes - Tel. 0113-217269 - donderdag koopavond (Advertentie) (advertentie) (advertentie) Beeld van de gezellige drukte tijdens de braderie vorig jaar. (Advertentie) MM ra (advertentie) Goes Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 Marconistraat 11, Goes, www.gamma.com Tulp. De keuken van je leven Start uitverkoop Zie onze advertentie op de pagina BreedUit Aan de Zuidbaan van de A-58 tussen de afslag Kruiningen- Rilland staat in dit kader een reusachtige stropop. De stropop is een creatie van jongeren van het Agrarisch Jon geren Kontakt. Elke provincie heeft in de plat- telandsweek ergens een stro pop geplaatst. Al deze poppen GEHELE KOLLEKTIE dingen mee naar de verkiezing van de mooiste stropop. De Week van het Platteland duurt nog tot en met vrijdag. UNITED COLORS OF BENETTON. Naast talrijke vertegenwoordi gers van de ambulante handel, venten ook de winkeliers uit de Ganzenstad koopwaar voor de deur. Maar liefst honderd kra- men worden donderdag en vrij dag op de Grote Markt ver wacht. Het is overigens voor de derde keer dat het Evenemen- tenburo Zuid-West Nederland dit spektakel heeft georgani seerd.Naast de gebruikelijke waren van standwerkers zijn ook Zeeuwse producten verte genwoordigd; onder meer bab- GOES - De Goese binnenstad is van donderdag 4 tot en met za terdag 6 juli decor voor de bra derie, oftewel de jaarmarkt. GOESE WINKEUERS HEBBEN DONDERDAG 27 JUNI SUPER KÓÓÓÓPJES OP DE ZOMERKOOPJESMARKT VAN 8.00 TOT 16.00 UUR OP DE GROTE MARKT Hoe leuk ze het lesgeven ook al tijd vond, na vrijdag gaat juf Ti neke heerlijk van haar rust ge nieten. Hoewel rust, boven aan het lijstje van activiteiten waar mee zij haar vrije tijd wil gaan vullen staan een aantal reizen die zij samen met haar man gaat maken. De openingstijden: donderdag van 10 tot 21 uur, vrijdag van 10 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur. GOES - Zeeland Wijnland? Inderdaad. In de Noord-Bevelandse plaats Wissenkerke is een wijngaard en in Vrouwenpolder even eens. Beide Zeeuwse wijnboeren houden open huis, omdat sinds 17 juni de druifjes bloeien. Beide wijngaarden zijn al een aantal jaren in bedrijf. Wijngaard De Druivengaerde aan de Dorpsdijk 2a in Wissenkerke is nog tot en met september elke woensdag tussen 13 en 17 uur open en in de maanden juli en augustus ook op donderdag op dezelfde tijden. Wijngaard ‘t Vie rendeel aan de Vrouwenpolderseweg in Vrouwenpolder is op de vrijdagen en de zaterdagen van 13 tot 16 uur open. GEERSDIJK - Een afgevaardigde van het college van burgemees ter en wethouders in de gemeente Noord-Beveland opent don derdag 27 juni het kunstwerk, dat gemaakt is door beeldend kitnstenaar J. van Rijt in samenwerking met leerlingen van CBS De Dubbele Punt in Geersdijk. Het betreft de afronding van een project waar ongeveer een jaar aan is gewerkt. Jaarlijks pakken de basisscholen op Noord-Beveland twee pro jecten uit het cultuurmenu van Scoop, het provinciaal orgaan voor zorg, welzijn en cultuur. Zo ook vorig jaar, toen kunstenaar Van Rijt de leerlingen allerlei wetenswaardigheden leerde om een kunstzinnig werk te maken. De samenwerking beviel zo goed, dat besloten werd om de werkjes van de leerlingen een bijzondere plaats te geven. Dankzij financiële steun van de ge meente Noord-Beveland zijn nu alle kunstwerkjes van de kinde ren ondergebracht in een grote mossel. Die krijgt nu een plaats en wordt donderdag onthuld. HANSWEERT - Jeugdsoos Hansweert houdt vrijdag 28 juni in samenwerking met Halt een Expoze op het voetbalterrein van Hansweertse Boys, aanvang 19.30 uur. Voor de jeugd van tien tot achttien jaar is er van alles te doen. Wall-paint, breakdance, hairstyling en muziek met eigen dj’s. K 5 Nu eens geen billboards in het groen, maar een reusachtige stro pop. FOTO: JAAP WOLTERBEEK GOES - De afdeling Brabant/Zeeland van AFS heeft onvoldoen de gastgezinnen om kinderen tussen de 16 en 18 jaar een schooljaar lang in Nederland te laten verblijven. In augustus zouden ze moeten komen, maar er zijn onvoldoende gezinnen die de jeugd wil opvangen, treurt de AFS. En in augustus staan 110 jongeren klaar om aan jaar lang Nederland te proeven. AFS is een organisatie voor interculturele uitwisselingsprogramma's met zestig deelnemende landen, verspreid over de hele wereld. Voor informatie: 073-6560121. KAMPERLAND - De Stichting Instuif Kamperland heeft 1650 euro gekregen van het Rabobankfonds Noord Beveland. Het geld zal worden besteed aan de nieuwe lichtinstallatie voor jeugdsoos De Sik. De verbouwing in het jongerenhonk is inmid dels begonnen. De Rabobank stelt via het fonds gelden beschik baar voor sociaal culturele doelen op Noord-Beveland. ■D CS CS Q. YERSEKE - De gymnastiekvereniging VZOS Yerseke krijgt zater dag 29 juni in Alphen aan de Rijn een clinic aangeboden door Monique Nuijten en haar trainer Willem Veldman. De Zuid-Be- velandse turnclub heeft de hoofdprijs gewonnen van de wed strijd in het kader van de campagne ‘Sport blessure vrij' van NOC/NSF. 3 0) Rectificatie i- Ol Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 leerkracht flexibel bent, houd je het niet vol. En jt natuurlijk het vertrouwe de leerlingen hebben, zij UIUC" ten zich thuis voelen in je klas en in de groep.” Aanstaande vrijdag is de laatste werkdag van juf Tineke Braspenning. Die dag wordt eigenlijk meer een feestdag dan een laatste werk dag voor haar, ‘s Middags tus sen 16 en 17.30 uur wordt haar een receptie aangeboden in de aula van het Buys Ballotcollege RILLAND - Het is de Week van het Platteland. Dat zal bijna niemand ontgaan zijn. Middels allerlei acties wordt de aan dacht van het publiek ge vraagd voor het agrarische be drijfsleven. Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagers heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers eiektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen „In al die jaren heb ik lesgege ven aan alle groepen, ruim 20 jaar in de bovenbouw, acht jaar in groep 3 en later in de mid denbouw. De laatste jaren werk ik vier dagen per week. Ik vond het heerlijk werk om te doen, en vind het dan ook hele maal niet zwaar, in tegenstel ling tot andere berichten die je vaak hoort met betrekking tot het onderwijs. De sfeer op de school is geweldig, we werken met een fantastisch team die er allemaal voor gaan. Dat is na tuurlijk ook een belangrijke fac tor. Het is echt een genot op de ze school te werken.” Aan een andere carrière heeft de onder wijzeres in hart en nieren, die zelf haar opleiding bij de non nen genoot, nooit gedacht. „Het is altijd mijn wens geweest juf te worden. Ik heb het werk ook altijd leuk gevonden en nooit echte problemen onder doorgemaakt. „Vroeger was de lesstof aangepast aan de leerlin gen, er werd klassikaal lesgege ven, de kinderen deden wat je zei, en nu legt men de nadruk op zelfstandig heid. Voor de leerkracht komt het er nu meer op aan een goede klassenma nager te zijn, die goed kan orga niseren, registreren en observe ren. Het is belangrijk dat je als VIKING MULTIMAAIER mulchen en m„ien nut elektrische- ot benzinemotor Tiny Braspenning komt uit een groot Brabants gezin van elf kinderen, waar ze hard moest werken. De leeftijd van 65 jaar is haar niet na te geven, omdat ze een stuk jonger oogt. Juf Ti neke blijkt een enthousiast en bevlogen vertelster. „Toen ik 18 jaar was kwam ik van de kweek school af, wat voor tegenwoor dige begrippen erg jong is”, ver telt Tiny, die door de kinderen ‘juf Tineke’wordt genoemd. Ik heb zes jaar in Brabant voor de klas gestaan; mijn eerste klas telde .45 leerlingen. Daarna ben ik naar Zeeland verhuisd.” Enkele jaren onderbrak de juf haar loopbaan om haar eigen kinde ren op te voeden. En nu alweer 30 jaar geleden haalde zij haar hoofdakte. In 1970 kwam zij bij haar huidige werkgever, de Cas par Berseschool in Goes te recht, die nu na een fusie Bis schop Ernstschool heet. 1 Dniri ïïïnrn ik mVHANDï i! VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 (advertentie) GOES LARGE KERKSTRAAT 44 Onderaf '"‘‘O, - belaars, zelfgemaakte wijnen en bieren. Voor de kleintjes is er een draaimolen en op een springkussen kunnen de wat oudere kinderen hun energie kwijt. Op de zaterdag is er op de Grote Markt de reguliere week markt en aan de Noordzijde kunnen koopjesjagers terecht op de snuffelmarkt. De winke liers hebben die laatste dag van de braderie nog koopwaar in de aanbieding. Uiteraard zijn er ook muziekgroepen, onder meer uit Zuid-Amerika. /<^BEW. EZ vonden, omdat ik de kinderen ‘met mijn ogen’ heb. Als ik de klas binnenwandel is het rustig. Ordeproblemen heb ik gelukkig nooit gehad; ik noem mezelf wel een strenge juf. Mijn doel is alles uit het kind te halen wat erin zit, de maatschappij ver langt ook prestatie. Binnen zes weken zie ik al wat een kind in zich heeft.” Volgens juf Tineke zijn in de loop der jaren de kin deren zelf niet echt veranderd. Ze zijn wel wat mondiger ge worden. Wat haar wel zorgen baart is de toenemende sociale problematiek. „Kinderen van nu zijn hetzelfde als vroeger: ieder kind krijgt graag een aai over de bol of een stickertje. Er zijn nu wél meer sociale proble- men die vanuit de thuissituatie mee naar school genomen wor den, zoals echtscheidingen, tweeverdienende ouders die weinig tijd voor de kinderen hebben, en de hectische maat schappij, die een grote invloed op de kinderen heeft. Evenals de veranderende normen en waarden en het grote televisie- aanbod. Daarnaast vind ik dat kinderen vaak overladen wor den met spullen. De druk op kin deren is groot en de kinderen wor den hierdoor onrustig.” Niet alleen de maatschappij is veranderd, ook het onderwijs heeft heel wat ontwikkelingen te. i ■■Ss

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1