Mini Tennistoernooi LTC Bathse Kreek Wandeling rond het Veerse Meer EVENEMENTEN gin Gemeentearchief gesloten Beëdiging Natres-militairen op zaterdag 22 juni Kloetinge, Goese Polder, Oost en Zuid zoeken nog vrijwilligers voor de kindervakantieweek Goes laadt het huisvuil aan de zijkant OPENBARE KENNISGEVINGEN w Cursus Klussen voor Vrouwen Vergadering raadscommissies Manhuistuinconcert door Ons Genoegen uit Kapelle Weekmarkt 22 juni 2002 25 QE BEVELANDER Woensdag 19 juni 2002 rn I X A Periode 20 t/m 26 juni 2002 REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING O» WC KB g INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Het Het moment suprème.’lk beloof trouw aan de Koningin’. Ter inzage Overzicht Burgerlijke Stand van 28-05-2002 t/m 12-06-2002. Geboren: Burgemeester en wethouders van Goes Huwelijken: Overleden: Na een fulltime basisopleiding van ruis 4 f 20.21 en 22 Wielerwedstrijden 21 juni Vlooienmarkt 22 juni 22 juni Huldigingceremonie Natres 22 juni 23 juni 25 juni 25 juni 25 juni 26 juni 26 juni 't Schenge Straattennisdag 26 juni T/m 29 juni RILLAND - Op de tennisbanen van LTC Bathse Kreek in Ril land wordt zondag 23 juni een open KNLTB Mini tennis toer nooi gehouden. Dit toernooi is bedoeld voor kinderen t/m 11 jaar die (nog) geen competitie spelen. Ook kinderen die geen lid zijn van een tennisclub mogen meedoen. Het toernooi be gint om 10 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. Inlichtingen bij Ingird Suerink: tel. 0113 - 552 742. Het Korps Nationale Reserve( KNATRES is een eenheid van de Koninklijke Landmacht die vrijwel uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Deze vrijwilligers hebben zich voor meerdere jaren verplicht om een groot deel van hun vrije tijd ter be schikking te stellen van het Ministe rie van Defensie. Naast hun civiele werkgever hebben zij het Ministe rie van Defensie als tweede werk gever. Plaats De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. De commissie Middelen vergadert deze keer in het Gemeentearchief in de Wijngaardstraat 3. Iedereen is welkom. RWS - Stationspark 30 - 4462 DZ GOES - Telefoon: 0113 -231674 Het kantoor van onze vereniging is op Dinsdag 25 juni juni 2002 vanaf 14.00 uur gesloten 06-06-2002 van de Vrie, Dmitri; 08-06-2002 Wolbers, Robert Gerardus Hermannus; 10- 06-2002 joosse, Mik; 11- 06-2002 de Visser, Jacobus Johannes Jonathan; 11- 06-2002 Verburg, Demi; 12- 06-2002 Wiebrens, Kimon. 07-06-2002 Sinke,Willem en Varkevisser, Maria; 07-06-2002 van Sabben, Stefan Silvester en Hamelink.Thona Adriana; 07-06-2002 Wolkenhauer, Bodo en Bron,Johanna Maria Anthonia; 11-06-2002 Verhoeven, Adrianus Johannes Maria en Kiezenberg, Catha rina Johanna. 28-05-2002 Driedijk, Hubregt; 04-06-2002 Terol, Jacob; Donderdag 20 juni is het gemeentearchief aan de Wijngaardstraat ’s middags gesloten. sievoorzitter gerichte brief van de bezwaarschriftengroep tegen ont wikkelingen locatie De Groene Bespreking van de aan de gemeen teraad gerichte brief over illegale bewoning op het perceel van de voormalige AKF Bouwlocaties die in ontwikkeling zijn en in exploitatie genomen worden. Donderdag 27 juni om 19.30 uur in het gemeentearchief in de Wijngaardstraat 3 Commissie Middelen: Bezoek aan Gemeentearchief Bespreken Jaarverslag 2002 Video over het Gemeentearchief Toelichting door de gemeentear chivaris, de heer A.J. Barth, op de toekomst van het archiefwezen Rondleiding in de archiefbewaar plaatsen Diverse begrotingswijzigingen. In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag. Oostwal (start en finish) 19.00-22.00 uur Podium ’t Beest 20.30 uur Griffioen. 19.00-21.30 uur Diverse locaties Bevelanden 10.00-17.00 uur Grote Markt 10.00- 14.00 uur Manhuistuin Zusterstraat 12.30-13.30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Podium ’t Beest 20.30 uur Basisschool, De Achthoek 15.30-17.00 uur Filmvoorstelling; 8 Femmes Bevelandse Open Tuindagen Website: www.bevelandsetuinen.nl Walcheren Walcherse Tuindagen Website www.opentuindagen.nl Wolphaartsdijk Haltbureau Oosterscheldergio met de voorlichtingsactie "EXPOZE”: Stappen=lachuh Concert door; Muziekvereniging Ons Genoegen uit Kapelle Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Wolphaartsdijk Pleintjesactiviteiten Door middel van een camera ziet de chauffeur op een monitor in de cabine, de mini die leeggemaakt moet worden, de grijparm gaat om de mini heen en klemt hem vast. Met een joystick met bedienings knopjes kan de chauffeur de mini pakken, optillen en leegmaken in de huisvuilauto en weer terugzetten op het trottoir. Overzichtsexpositie "Goes En Passant”. Keramiek, schilderijen sculpturen van 8 kunstenaars. Filmvoorstelling: Persona Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenpar keerplaats te hebben aangewezen aan de M.A. de Ruijterlaan te Goes. 10-06 Korte Kerkstraat I het wijzigen van het winkelpand 10-06 Krommemeet I het bouwen van een erker 10-06 Beethovenlaan 70 het uitbreiden van de woning 10-06 Watertorenstraat 59A het bouwen van een fietstenstalling 10-06 Glenn Millerlaan 3 het bouwen van een woning 13-06 Leliestraat 27 het bouwen van een tuinkamer 13-06 Lewestraat 57 het uitbreiden van de bakkerij 13-06 Oranjeplaatweg 4A het uitbreiden van de produktie ruimte 13-06 Torenring 30 het uitbreiden van de woning 13- 06 s-Hr Hendrikskinderendk 103 het plaatsen van airco-ombouw 14- 06 Oosthavendijk 83 het bouwen van een schuur 14-06 Zwanenburg 25 het plaatsen van een kap op de garage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aange geven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. Gereedschappen Gereedschappen hoeft u niet mee te nemen. Er is een monumentenvergunning aangevraagd voor de algehele restau ratie van de N.H.-Kerk aan de Torenring 2 te ’s-Heer Arendskerke, ka dastraal bekend gemeente Goes, sectie H, nr. 3243. Vanwege de status van rijksmonument moet er voor de restauratie een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van artikel 12, lid 2 van de Mo numentenwet 2 weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen zijn zienswijzen over de aanvraag ken baar maken. Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl 20,21,22 en 23 juni Molenplein 9.00-16.00 Parkeerterrein 11.00-19.00 uur GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS wordt vervolgd over een terrein van Staatsbosbeheer richting Veer- sedam. Naast de twee café’s kan de wandelaar ook zich laten ver zorgen bij een van de tien wagenverzorgingsposten. Deelname kan vanaf zestien jaar. Inschrijven en starten is in ‘t Pra- etuus, wijkgebouw van de vereniging Zanddijk - Veere, Frans Nae- reboutstraat 1 te Zanddijk (gemeente Veere). De start is om acht uur ‘s ochtends en het bureau is geopend vanaf zeven uur. De eer ste wandelaars worden om vijf uur ‘s middags weer terugverwacht en de laatste om acht uur. Medische verzorging is in handen van deskundige EHBO-ers. Inschrijfgeld is n 9,08 met herinnering en n 5,67 zonder. Meer informatie is te verkrijgen bij mevr. Blokpoel, tel.nr. 0118-637164. De tocht die volledig voorzien is van aanwijzingen, gaat over ver harde en onverharde wegen en paden. Vanaf Veere gaat het in de richting van Wolphaartsdijk waar de eerste caférust is. Dan wordt de weg via de Zandkreeksluis vervolgd, waarna de wandelaar over Noord-Beveland de dorpen Kortgene en Kamperland aandoet. Daar wordt voor de tweede maal een caférust genomen. De tocht 4 Met het nieuwe type huisvuilauto wordt alles vanuit de cabine gere geld door één chaufeur/belader. En worden de mini’s aan de zijkant ge laden. De mini’s staan normaal naast el kaar aan de weg op de aanbied- plaats, zoals u gewend bent. De chauffeur zit aan de rechtse kant van de auto. Aan dezelfde kant, net achter de cabine, zit een grijparm. Spreekrecht U kunt tijdens de commissieverga deringen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpak ket van de commissie behoren. De Zeeuwse Natres-compagnie heeft haar hoofdkwartier op de Marinekazerne in Vlissingen. Van hier uit wordt de opleiding van de verschillende Natres-pelotons in Zeeland geleid. De pelotons heb ben hun oefenlocaties in Tholen, Vlissingen, Kapelle en Terneuzen. De Zeeuwse Natres-compagnie bestaat uit ongeveer 150 mannen en vrouwen en maakt deel uit van het 30 Natresbataljon. De andere eenheden van het bataljon uit Bre da, Oirschot, Weert en Venlo zijn op de beëdiging in Goes voltallig of met afvaardigingen aanwezig. Wat zijn de gevolgen voor U bij een eventuele overstap naar dit nieuwe type huisvuilauto? Mocht er besloten worden om zo’n auto aan te schaffen, dan U zult er weinig van merken. Er kan ook niet in alle straten van Goes met dit type auto worden gewerkt. De “oude” vertrouwde huisvuilauto met de twee beladers achter en bij de auto zal dus niet uit het straatbeeld verdwijnen. Als er voor het nieuwe systeem wordt gekozen, dan zal de nodige informatie en voorlichting moeten worden gegeven. Inhoud Tijdens de eerste twee bijeenkom sten wordt een verplicht werkstuk met verschillende vaardigheden gemaakt waarna de deelneemsters zelf mogen aangeven wat ze willen gaan maken tijdens de resterende vier bijeenkomsten. De docent geeft graag advies indien dat nodig is. De deelneemsters moeten zelf de benodigde materialen voor hun ei gen werkstuk in Doe Het Zelf za- De kosten van de cursus De kosten per persoon bedragen: 25,00 Materiaalkosten voor de eerste twee keer zijn inbegrepen. Materi aalkosten voor het eigen werkstuk dat tijdens de vier resterende bij eenkomsten wordt gemaakt dient u zelf te betalen. Koffie/thee is niet inbegrepen in het cursusgeld. Uiterlijk kunt u zich aanmelden tot 3 juli a.s wacht niet te lang met aanmelden want vol vol. Nadere informatie en/of aanmelden U kunt contact opnemen met Hetty Scheiuit van SMWO welzijn, tel. 0113 - 237087, op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.00 uur op tel.: 01 13-221270. Na 14.00 uur of bij geen gehoor kunt u con tact opnemen met SMWO, tel. 01 13 - 221270. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Door de ARBO-wet, die ook van toepassing is voor de Goese huis- vuilbeladers, wordt het steeds moeilijker om de minicontainers of rolemmers met menskracht leeg te maken. Om aan de wet te kunnen voldoen is het noodzakelijk om naar andere manieren van beladen te gaan kijken. Dit is gedaan door twee maanden een proef te doen met een nieuw type huisvuilauto. 21 en 22 juni Diverse locaties 10.00-17.00 uur MONUMENTENPROCEDURE RESTAURATIE N.H.-KERKTE ’S-HEER ARENDSKERKE Sportpunt Zeeland Senioren wandelmorgen. 09.30 uur Inlichtingen: 220695 Aantal bijeenkomsten De cursus bestaat uit zes bijeen komsten a twee uur. De data zijn: II, 18 en 25 septem ber, 2,9 en 16 oktober Iedere bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur Wat is het verschil? Bij de auto's die momenteel het huisvuil ophalen, zijn er drie chauffeur/beladers nodig. De bela ders moeten eerst de minicontai ner vanaf het trottoir, achter de au to rijden, automatisch wordt dan de mini leeggemaakt. De lege mini moet dan weer teruggezet worden op het trottoir. Start De cursus gaat van start op woens dag I I september om 19.30 uur in het wijkcentrum “De Spinne", ,de Spinne 1401 in de Goese Polder. MIDDELBURG - Voor de vijftiende keer houdt wandelsportver- eniging ‘t Zand uit Middelburg in samenwerking met wijkvereni- ging Zanddijk -Veere de Mars rond het Veerse Meer. Deze lange afstandswandeling over een lengte van zestig kilometer wordt op zaterdag 22 juni gehouden. In verband met een evenement op de Grote Markt rondom de beëdi ging van vrijwilligers van het Korps Nationale Reserve, zal de wekelijk se warenmarkt op zaterdag 22 juni 2002 worden gehouden op de noordzijde van de Grote Markt. U vindt alle verkopers in dezelfde op stelling en gedurende dezelfde uren als anders op de zuidzijde van het marktterrein. Afsluiting Singelstraat/Korte Kerk- MMMHMMHMMNMNMNMHMMMIMMI Tweemaal per jaar worden nieuwe Natres-militairen beëdigd. Tijdens de militaire ceremonie ligt de na druk op het feit dat de nieuwe Natres-militairen verplichtingen aangaan jegens de militaire organi satie en hun collega’s én hiervoor ‘en plain public’ uitkomen. enkele weken bij een opleidings- eenheid op de Veluwe worden de militairen verder opgeleid bij de compagnie in hun eigen regio. Over het algemeen besteedt een Natres- militair circa 100 uren per jaar aan opleidingsuren, waarbij de nadruk ligt op het optreden in groepsver band en het beheersen van de noodzakelijke, individuele militaire vaardigheden. Daarnaast staat het de Natres-militair vrij deel te ne men aan allerlei activiteiten waar voor de Natres-eenheden worden gevraagd, zoals deelname aan her denkingen, steun verlenen aan an dere militaire eenheden tijdens oe feningen, bewakingsactiviteiten op militaire complexen of in havens e.d. De periodieke beëdiging van nieu we vrijwilligers van het Korps Na tionale Reserve in Zeeland en West-Brabant vindt dit jaar op za terdag 22 juni in Goes plaats. De plechtigheid begint om 12.00 uur op de Grote Markt. Voorafgaand aan de ceremonie is er in het stad huis een ontvangst en informatie bijeenkomst voor genodigden, ge volgd door een korte mars door Goes. Na de plechtigheid is er een receptie in de Grote Kerk. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde- dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. De contactpersonen zijn: Petra/ Gerrie Menheere, tel. 231173 namens St. Jeugdwerk Kloetinge Sandra de Neef, tel 237086 namens SMWO welzijn/ wijkver. Goes-Oost Ronny/Anneke Menheere, tel. 21 1572 namens St. Buurtwerk Goes-Zuid ken gaan kopen. Begeleiding De begeleiding is in handen van een Technika 10 - trainster. Zij heeft onder meer veel ervaring met het geven van trainingen aan Technika 10- begeleidsters die cur sussen geven aan meisjes van 10 t/m 12 jaar op het gebied van techniek. U zult de auto voorlopig echter niet meer in Goes zien om het huisvuil op te halen, want verleden week was de laatste week van de proef. De voorbereiding voor de kindervakantieweken in de gemeente Goes zijn in volle gang. Op negen verschillende locaties, drie wijken en zes dorpen, worden in de laatste week van de schoolvakantie, 12 tot en 16 augustus, activiteiten georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Het aantal kinderen per vakantieweek loopt uiteen van gemiddeld tachtig kinderen in de dor pen tot gemiddeld 100 kinderen in de wijken met uitzondering van Goes- Zuid waar ongeveer tweehonderd kinderen komen. Op elke locatie worden de kinderen ingedeeld in kleine groepjes en bege leid door bij voorkeur twee vrijwilligers. Voordeel van deze werkwijze is dat de kinderen een vast groepje hebben en weten bij wie ze terechtkun nen. Voor de vrijwilligers biedt deze werkwijze ruimte om alle kinderen op een goede wijze te begeleiding. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter dit systeem werkt. In Kloetinge, Goese Polder, Oost en Zuid worden vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van de kinderen maar ook voor hand en spandiensten en het verzorgen van de koffie, thee en limonade. Kunt u de hele week meewerken, prima! U bent ook welkom als u één of enkele dagen aanwezig kunt zijn. Informeren naar de mogelijkheden om actief mee te doen aan de kinder vakantieweken kan via SMWO welzijn (tel: 0113 237087) of bij de con tactpersonen van Kloetinge, Oost en Zuid. De cursus Klussen voor Vrouwen wordt door de wijkvereniging Goese Polder en SMWO welzijn georganiseerd voor vrouwen uit de wijk Goese Polder. Op zondag 23 juni is er in de Manhuistuin in Goes een concert dat wordt verzorgd door Harmonieorkest “Ons Genoegen” uit Kapelle. Het orkest staat onder leiding van dirigent Nico Dijkstra. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalena- kerk. Maandag 24 juni om 19.00 uur: Commissie Grondgebied: Toelichting door wethouder Lins- sen op de plannen voor de Zuster straat Bespreking van de brief van de be woners van de Vlasmarkt gericht aan de gemeenteraad over het Masterplan Binnenstad Bespreking van de aan de commis- straat/Grote Markt op 21 en 22 ju ni 2002. In verband met de organisatie van de beëdigingsplechtigheid en de wekelijkse zaterdagmarkt, zal de route Singelstraat/Korte Kerk- straat/Grote Markt op vrijdag 21 juni 2002 vanaf 16.00 uur en op za terdag 22 juni tot ongeveer 17.00 uur zijn afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Parkeren op de Grote Markt is niet mogelijk. Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over on derwerpen die in de raadsvergade ring van 15 augustus aan de orde komen. De raadscommissies bren gen advies uit aan de gemeente raad. De complete agenda en stuk ken kunt u iedere werkdag (behal ve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij de afdeling com municatie in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefo nisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een ander tijd de stukken in te zien. 10- 06 s-Hr Hendrikskinderendk 56 het venieuwen van schuur en bij keuken I I -06 Hammarskjöldstede 8213 het uitbreiden van de woning 11- 06 Oostmolenweg 51 het bouwen van een tuinhuis 12- 06 Duke Ellingtonlaan 14 de bouw van een woning 13- 06 Ramusstraat 5 het uitbreiden van de woning 13- 06 Vlijekreek 9 het bouwen van een serre 14- 06 Oostmolenweg 101 het tijdelijk vergroten van de restauratieve voorz 14-06 Voorstad 68 de bouw van een garage en uitbreiding woning 14-06 Fluitekruidstraat 97 t/m 109 het bouwen van 23 appartementen 14-06 Lindenberghstraat 2 het plaatsen van een schuur Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 10-06 t/m 14- 06-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact op nemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) Grote Kerk, Goes Ma t/m za van 10.00-17.00 uur en donderdag tot 21.00 uur I Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Wie kunnen deelnemen Vrouwen die nog nooit gewerkt hebben met gereedschappen en er achter willen komen dat ze het leuk en handig vinden Vrouwen die al wat vaardighe den hebben opgedaan maar wat meer willen oefenen met ge reedschappen onder deskundige begeleiding GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 53298141 Internet www.goes.nl E-mail: sudskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Ambachtscentrum Poppentheater Sim Bolus Hollandsche Hoeve speelt de voorstelling 15.00 uur Opa's Geheim. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: 0113- 212031 Dinsdag 25 juni om 19.30 uur Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling: Toelichting door wethouder Lins- sen op de herziening van het bibli- otheekstelsel TegelkunstwerkTiedenplein Benoeming van een lid van de Cul turele Raad Wijziging Verordening Leerlingen vervoer Vaststelling van de Verordening Toeslagen en Verlagingen Abw ge meente Goes 2002-06-17 Benoeming van leden van de Sportraad t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en 05-06-2002 de Visser, Catharina Ung Burgerzaken is geopend van^maan- Neeltje; 10-06-2002 Staal, Johanna Catha rina. "w> '’’kW»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25