7 rl DEBEL 0 21 17 11 Zïulp 10 24 7 12 Pak nu je voordeel tijdens de keuken-idee-dagen van Tulp 1 injectie voor esdoorns 27 FEESTCAFÉ KIEKIERIS VAN B KING EN THE SOLACANC BEKEND VAN FOLLOW THE LEADER Tito terug bij baasje GRIEKSE BARBECUE? Heren broekenactie 7e WIELERRONDE VAN GOES DUWLER THE SHOWBIJGTERS LIVE 100% FEEST SOMBRERO PARTY Spanning bij De Koperen Tuin Raadsvergadering te Goes Late beslissers-inschrijving! Vrijdagavond 21 juni a.s. Ik ben Fabia. Kunsttentoonstelling in Wilhelmindorp Oecumenische bijeenkomst in Zeeuws Bridge Drive in de Stenge (0113) 230 230 KANAALCIRCUIT MET DIIKTALUD ALS TRIBUNE woensdag 19 juni 2002 jaargang 53 nummer 25 .E De nieuwe klasse van F Skoda. EUROCAR GOES B.V. zaterdag 22 juni: zaterdag 29 juni: zondag 6 juli: De wegraces in Wemeldinge zorgen elk jaar voor veel spektakel. De keuken-idee-dagen www.geijtenbeek.com •t r- TOKO Tulp. De keuken van je leven Zie speciale pag. in deze krant WEMELDINGE - De Stichting ProMotor Zeeland houdt zaterdag 22 juni - onder auspiciën van de Stichting Organisatie Brommer Wegraces (SOBW) en de KNMV - de achtste editie van de Wemeldingse Wegraces. Zie onze advertentie op de pagina Breedllit volop Zeeuwen aan de start klasse. Niet zo verwonderlijk dus dat het grootste aantal deel nemers in de 125 cc uit de 50 cc klasse afkomstig is. Alles voor de buitenkant in één zaak veilig en goed te volgen De Expiklasse de klasse met de snelste machines wordt door niet minder dan vijf Zeeuwen vertegenwoordigd. René Kesselaar (‘s-Gravenpol- der) welke evenals vorig jaar hierin uitkomt heeft dit jaar de beschikking over een nieuw Minarelli, blok een motorblok wat verassend snel is zoals in voorgaande wedstrijden bleek, en snelheid is zeker op het uiterst snelle Kanaalcircuit iets wat goed van pas komt. Een plaats bij de eerste vijf moet zeker mogelijk zijn. vloog dan de bedoeling was. „Hij is hier wat verderop gevan gen en naar vogelasiel De Mikke in Middelburg gebracht”.En zo begon een lang juridisch steek spel tussen justitie enerzijds en de Heinkenszandse vogellief hebber aan de andere kant. Uiteindelijk besloot de rechter vorige week dat Westdorp zich voortaan depothouder mocht noemen, zodat de uilen in elk geval weer legaal bij hem kon den wonen. hij momenteel op de vierde plaats in de tussenstand van het kampioenschap, kan hij mis schien voor een verrassing en een podiumplaats zorgen? Suzanne van Hartingsveldt is op de weg terug Zeelandcup nu uitgereikt aan de coureur welke de snelste ronde tijd van de dag op zijn naam zet. Deze hoofdprijs wordt elk jaar beschikbaar gesteld door de Gemeente Kapelle. Uniek voor het Wemeldingse ‘Kanaalcircuit’ zijn de ‘natuurlij ke tribunes’ die gevormd wor den door het dijktalud. Toe schouwers kunnen hierdoor de race vanaf veilige hoogte op de voet blijven volgen. Het circuit bevindt zich nabij de jachthaven, direct aan het Ka naal door Zuid-Beveland en de CZAV-gebouwen. KLOETINGE - Je zet je auto schoon en glanzend langs de stoeprand en de volgende och tend is hij dof en bedekt met een vieze vette laag. De bomen waar het voertuig onder stond, zat onder de luizen en deze schei den een vette substantie af. De toegang tot het wegrace eve nement is door de sponsoring en medeweking van het be drijfsleven, evenals voorgaande jaren, weer geheel gratis. Muziekfeest in Middelburg GOES - Steven Maat, redacteur van uitgeverij Bruna, bezoekt vrijdagavond 21 juni boekhandel De Koperen Tuin in Goes. De maand juni is de Maand van het Spannende Boek. In het kader daarvan heeft De Koperen tuin een specialist op het gebied van spannende boeken uitgenodigd voor een lezing over het genre. Uitgeverij Bruna brengt in Nederland bijvoorbeeld de boeken van John Grisham, Elisabeth George, Robin Cook en vele ande ren op de markt. Steven Maat zal die avond vertellen hoe het nou allemaal reilt en zeilt op zo’n grote uitgeverij. De lezing begint om 19.30 uur. WILHELMINADORP - Kunstenaresse Corrie Kik van kunststich ting Quo Vadis houdt op zaterdag 22 juni een open dag van haar werken. Tegelijk met een expositie aan haar atelier aan de Langeweg te Wilhelminadorp zijn ook schilderijen en penteke ningen te zien in het accountantskantoor De Boeiert en de gebouwen van Hofstede Goenje, het meetstation van het KNMI en een van de zes oorsponkelijke boerderijen van de Koninklijke Maatschap (KM) de Wilhelminapolder. Tegelijk met deze ten toonstelling is er op deze dag een open dag van de KM, waarbij allerlei aspecten van de moderne landbouw te zien zijn. GOES - Op donderdagavond 20 juni wordt om half acht in de raadszaal van het stadshuis de openbare vergadering gehouden. Op de agenda staat onder meer de beschikbaarstelling van een krediet voor de nieuwbouw van het stadskantoor. Hier is een bruto investeringsbedrag van 24 miljoen euro voor vereist. Verder zal het ontwikkelingsperspectief voor één Bevelandse gemeentelijke samenwerking besproken worden. ELLEWOUTSDIJK - Voor de laatste maal dit seizoen wordt op zondag 23 juni een oecumenische bijeenkomst gehouden in het kerkje van Ellewoutsdijk. Het thema is ‘Mie de muziek mee’ en de verzorging is in handen van de werkgroep Levensbeschou wing. Aanvang is om half drie. Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bersmachines.nl Uw woning optimaal beveiligd •B E E HEINKENSZAND - De Bridgeclub Borsele houdt op zaterdag 6 juli haar eerste Braderie Drive in de Stenge te Heinkenszand. Aanvang is 10.15 uur, de uitslag zal rond 17 uur bekend zijn. Inschrijfgeld bedraagt twaalf euro per paar. De eerste prijs is een prachtige bokaal, daarnaast zijn vele andere prijzen te winnen. Tot 30 juni kan ingeschreven worden bij Kor Groen, tel.nr. 0113- 563720. Tijdens de lunchpauze kan de braderie bezocht worden. Personeel GRASMAAIEN ZONDER AFVAL? VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur 3 73 O) 0) E •«M c o 5 ZJ IMS Ik ben te zien en te berijden bij: Traditiegetrouw was de Zeeland Cup de afsluitingswedstrijd met strijd tussen de vier snelste cou reurs uit elke klasse. Was inder daad, want door een groot aan tal deelnemers, het overvolle programma en het strakke tijd schema is de organisatie genoodzaakt deze wedstrijd te laten vervallen. Net als vorig jaar wordt de De 50cc races zijn een populaire raceklasse met een toenemend aantal deelnemers en spannen de wedstrijden. Deze lichtge wicht wedstrijdklasse wordt vooral gezien als ‘opstapklasse’ voor de zwaardere motorweg- racesport. Adri den Bekker - in het verle den winnaar in Wemeldinge van de Expiklasse en de Zeelandcup - is een topper in de 125 cc klas se met een start in de TT van Assen. Hetzelfde geldt voor Wilhelm van Leeuwen en Harold de Haan, maar zeker ook voor de uit ‘s-Heerenhoek afkomstige Johan Fredriks, de kampioen 2000 uit de automa tenklasse nu actief in de 125 cc SALONIKI WESTDORP - Kerkuil Tito is weer terug bij zijn baasje in Heinkenszand. Na een jaar van gedwongen afwezigheid be paalde de rechter vorige week dat Huib Westdorp gewoon weer zelf mag zorgen voor zijn roofvogel. Westdorp kocht een paar jaar geleden een koppel kerkuilen in België. Niet lang daarna kondig den zich vijf jongen aan, waar onder Tito. „Ik heb ze met de hand opgekweekt en tam gemaakt, zodat ze op een blok konden zitten. Zo konden ze lekker bij elkaar zijn en zelfs een stukje vliegen”. Tot Tito op een slechte dag wat verder weg Ook William van Gilst is dit jaar overgestapt naar de Expiklasse en komt hierin uit op een Honda. Eveneens op Honda, afkomstig uit ‘s-Gravenpolder en ook aan zijn eerste jaar in de Expiklasse bezig is Ronald van Liere. Marco Krijger (Wemeldinge) komt aan de start met zijn Yamaha TZ in voorgaande wed strijden wist hij geplaagd door gebrek aan vermogen en techni sche problemen nog weinig resultaten te boeken. Walter Bek (Hoedekenskerke) de Tovami auto- materukampioen van 2001 heeft ook de overstap gemaakt naar de Expiklasse en presteerd in zijn eerste jaar hierin bijzonder goed door o.a. een derde plaats op het kartcir- cuit van Nieuw Weerdinge staat Een medewerker van de Bomendienst injecteert een esdoorn. worden de zogenaamde vloei- stofreservoirs in geplaatst en vervolgens wordt onder lichte druk Acefaat ingebracht. Dit middel wordt volledig door de boom opgenomen en voor de bladval weer afgebroken. Deze zeer effectieve behande ling van bomen wordt vooral toegepast in de bebouwde kom. Bij het injecteren komt in tegen stelling tot vernevelen, geen schadelijk bestrijdingsmiddel in de lucht terecht en hebben nut tige insecten er geen last van. Alleen de boom krijgt het mid del toegediend. Al na enkele dagen leggen de luizen het af en de bomen zijn dan een heel sei zoen vrij van luis. En de auto blijft glanzen. 'C BEW. E Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 17 11 verhuizers Het dagprogramma begint ‘s ochtends om 9 uur met de trainingen en de eerste wed strijd gaat om 13 uur van start. De prijsuitreiking vindt plaats rond 17.30 uur, waarbij alle win naars persoonlijk worden gefeli citeerd door Annemiek van de Berge die zichzelf dit jaar Miss Wegrace Wemeldinge mag noe men. Dit wegrace evenement vindt, net als voorgaande jaren, op het 1700 meter lange asfalt 'Kanaalcircuit’ van Wemeldinge plaats. De te behalen wedstrijd- punten van deze wegrace tellen officieel mee voor het Neder lands kampioen schap ze maken onderdeel uit van een kam pioenschap van 14 te verrijden wedstrijden en zijn uniek voor de regio Zuid-west Nederland. Voor een goed verzorgde uitvaart Eerste paal voor Coese wijk Ouverture Wielerronde Goes (advertentie) zondag 13 juli CHOCO BODY PAINT Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: «nrw.kiekieris.nl Kim met de tfeppenteiti Huib Westdorp en Tito wonen weer onder één dak. In Kloetinge is daar vorige week resoluut een eind aan gemaakt. De 'Bomendienst’ van Arcadis, heeft daar alle esdoorns geïn jecteerd. Veel mensen zullen zich hebben ongetwijfeld afge vraagd waar deze mannen mee bezig waren. Allereerst worden naarmate de dikte van de boom, rondom in de stam acht tot tien gaatjes geboord van ongeveer 5 centimeter. Daar Op de Wegraces Wemeldinge wordt Zeeland vertegenwoor digd door de vol gende rijders. In de Formuleklasse komt Robert Koppejan uit Kloetinge aan de start. Voor Robert, momenteel bezig aan zijn eerste racesei- zoen met een Honda. Een klas sering bij de eerste vijftien moet voor hem mogelijk zijn. In de Sportklasse staan niet minder dan vier Zeeuwse deel nemers uit Middelburg op de deelnemerslijst. Wim Maas, Robert Cranen, met hun Kreidlers en Johan en Hubertus Dirven met een Honda, ook zij zouden best eens voor een ver rassing kunnen zorgen. Op de deelnemerslijst van de Standaard scooterklasse vinden we de naam van Paul de Bruine (Nieuwerkerk) de rijder welke in Lelystad in de wedstrijd in de groep B als winnaar over de finish ging. Advertentieverkoop: (0113) 274 000 .2ARCAC MM (advertentie) ■MHMI (Advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) ■i (advertentie) Mode voor Dames, Heren en Kids Teens Goes Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 «-■ 4 Hogeschool Brabant Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen Heb je nog geen HBO-opleiding gekozen of twijfel je nog? Speciaal voor late beslissers houdt de Hogeschool Brabant twee inschrijfavonden: op woensdag 19 juni in Tilburg (Prof. Cobbenhagenlaan 13) en op donderdag zo juni in Breda (Hogeschoollaam). De medewerkers van de faculteiten Techniek Natuur, HEAO, ICT Management. PABO, Sociaal Agogisch Onderwijs. Gezondheidszorg Onderwijs staan op beide avonden voor je klaar voor een adviesgesprek en uitgebreide informatie. Op 20 juni kun je in Breda ook terecht voor informatie over Kunst Vormgeving. Kijk voor meer info op: www.hsbrabant.nl Duthler Goes Lange Vorststraat 6-8 - 0113-217269 donderdag koopavond - www.duthler.com 2+1 gratis Zie actielabels. laagst geprijsde van de drie is gratis (geldig t/m 22 juni) e DAT KAN MET DE TORO@ PROLINE RECYCLERS A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 C ra J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 FOTO TANNIE DE JONGE ILL L 4 SNERKENDE Rv ZH Ir VERHUIZERS BLIJFT JE VERRASSEN FOTO JAAP WOLTERBEEK Spektakel bij wemeldingse wegraces ‘■S’. J ,;’U g e

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1