Sport Jeugd proeft van korfbal 122 Het wordt steeds leuker bij Jan 1055 70 1104 Dubbeltoernooi wemeldinge geslaagd Nieuwe verdediger voor vv Kloetinge I I J Bert van Gils leeft voor de wielersport Mooie skeelerrronde Krabbendijke v NIKS HOGE BENZINE PRIJZEN! 114 778 1194 b w IAN BRUUNS JANBRUUHS I I Riy lp) DIESEL SUPER PLUS ongelood SUPER 98 met loodvervanger Twee kilometer zwemmen WISSENKERKE - Effe twee kilometer zwemmen. In het Wissenbad draaien ze er hun hand niet voor om. Goed nieuws: het hoeft niet in één middag. Deelnemers heb ben tot en met 13 september de tijd om de 2000 meter te halen, bij elkaar te zwem men in clusters van 250 of 500 meter. De gezwommen meters worden bijgehouden op kaart. Een volle kaart geeft kans op één van de te verloten prijzen. De hoofd prijs is een 10-daagse busreis naar Benidorm (2000 km), inclusief verblijf in een appartement op basis van logies. Verder zijn er geldprij zen te winnen. Er kan elke maandag tot en met zater dag tussen 11 en 12 en tus sen 18 en 19 uur gezommen worden. Het afstandzwem- men is een initiatief van Nationale Raad Zwemdiplo ma’s en Zwemfanpromo- tions. 'we hebben volop erkenning gekregen bij ook diverse en dat werkt Middelkampers Stimulerend van de partij zul len zijn. In eigen STEEDS MEER JEUGDWEDSTRIJDEN EURO k'R woensdag 12 juni 2002 Nieuwe sponsor voor SSV’65 E1 en E2 gele- Tovaal sluit seizoen met varken aan spit een Dyslexie op school LANDELIJK BIJ JAN pagina 9 KLOETINGE - De korfbalvereniging Blauw Wit heeft voor de twee komende zaterdagen activiteiten op het programma staan om deze sport te stimuleren. Het vizier is speciaal gericht op zeer jonge kinderen, om de mini-groep uit te breiden. Na de zomervakantie start er weer een nieuwe groep die iede re zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur actief zal zijn in het sport- zaaltje aan de Oranjeweg bij het Vogelzangsepad. De mini-groep in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar leert daar op speelse manier korfballen en ouders die dit willen stimuleren zijn daar- De winnaar was Cees Kole. Zondag vonden de overige fina les plaats. Die wedstrijd begint om 20.15 uur, aanvang van de andere wedstrijden is vanaf 18.30 uur. Luctor Belting Benelux Skeeler Cup. hoofdzakelijk jongens actief zijn, wordt ook bij de meisjes de interesse groter. Van Gils be stempeld dit als het ‘Leontien van Moorsel effect’. „We hebben nu acht meisjes die in wedstrij den uitkomen en ik verwacht dat dit aantal zal groeien. In In de hoofdklasse B hebben we het zo zoetjesaan wel gezien en daarom hebben we bij de KNVB een verzoek inge diend om uit te mogen komen Rabobank/Tjoba Korfbaltoernooi GOES - Op zaterdag 24 augustus vindt het Rabo bank Tjoba Korfbaltoer nooi plaats op het sportpark in ‘s Heer Hendrikskinderen. Deelnemers zijn hoofdklas sers Deetos/Primair Comfort uit Dordrecht, HKV/Ons Ei bernest uit Den Haag, For tuna uit Delft, KVS/Pensioen Partners uit Den Haag en de Belgische hoofdklasser AKC uit Antwerpen. De aanvang is half elf ‘s ochtends en er wordt in twee poules ge speeld. Toegang is gratis. Sponsorfietstocht voor verstandelijk gehandicapten Op 29 juni wordt voor kinde ren vanaf twaalf jaar een sponsorfietstocht gehouden. Doel van deze 70 kilometer lange tocht is om geld bijeen te zamelen voor een schom- melbank voor Hofstede Su zanna, een boerderij die een thuis beidt aan verstandelijk gehandicapten. De kinderen zoeken zelf een sponsor, waarna Hofstede Suzanna de bedrijven benaderen. '■’fe 1 GOES - Zowel de El als de E2 van SSV’65 zijn onlangs geheel in het nieuw gestoken door sponsor Beffect. Op de foto de spelers die toekijken terwijl Jolanda Huissen namens het jeugdbestuur een shirt overhandigd krijgt van directeur Hans Sinke van SBeffect. Deze firma is een bekende in de IT wereld waar het zich heeft gespecialiseerd in het leveren, implementeren en onderhouden van complete computernetwerken. Omdat hun meeste werkzaamheden zich richten op extern systeembeheer (=SB) wilde ze dit in de naam van het bedrijfverwerken. Zo kwam al snel de slogan SBeffect voor Effectief Systeembeheer naar voren. De spelers van SSV’65 El en E2 waren erg in hun nopjes met dit prachtige tenue. Vooral de keepers komen flit send naar voren in hun oranje outfit. I GOES - De Goese Rugbyclub Tovaal sluit zaterdag (15 juni) het seizoen traditiegetrouw af met een duel tussen een team van oud-spelers en de huidige selectie. De huidige selectie zal bestaan uit spelers, die dit seizoen meestreden om de titel in de tweede klasse zuid en rekenen op de rentree van Peter van Stee, die geheel hersteld lijkt van een knieblessure. In het team van oud-spelers zullen naar verwachting Jack van Biemen, Ron Burgs, Staf Leemans, Boris van Hoek, Tieme Bos en Sjoerd Wartena hun opwachting maken. Het duel wordt gespeeld op sportpark Het Schenge en de kick-off is om 15.00 uur. Scheidsrechter Janwillem Adriaanse uit Tilburg heeft de leiding in handen. De wedstrijdbal wordt geschonken door Ijssalon Maestro Gelato uit Goes. Na afloop is er bij het clubhuis van de Goese Rugbyclub Tovaal bij de ingang van sportpark Het Schenge een barbecue, waarbij een varken aan het spit wordt geroosterd. ieder geval staat momenteel het licht op groen in de Zeeuwse jeugdsector en daar kan men wellicht straks van profiteren in de hogere ran gen.” Van Gils, die ook als spea ker bij wieler- wedstrijden grote bekend heid geniet en de meeste deel nemers met naam en toenaam kent, beschouwt zijn inzet voor de jeugd als fascinerend. „Het is een grote hobby van me en kan goed met de jongeren omgaan, dus dat scheelt een stukje. Dat mooie werk hoop ik nog lang vol te kunnen houden. Met veel enthousiasme en inzet. Op deze manier wil ik een bijdrage leve ren aan het algemeen belang van de Zeeuwse wielersport.” Op een zonovergoten tennis baan, werd zaterdagavond de finale Heren dubbel 3 gespeeld tussen Schipper/Schouw en Godrie/Verwei. Het was een prachtige partij met veel toe- bij uiteraard van harte welkom. Allereerst wordt op zaterdag 15 juni een ‘Kennismakingsmor- gen’ gehouden voor de kinderen en hun ouders en daarna mogen de kinderen vier keer gratis meedoen als na de zomervakantie de mini-groep van start gaat. Contactadressen zijn: Annelies Matthijsse (tele- streeft er naar om in de nieu we competitie uit te komen in de hoofdklasse A. Voorzitter Piet Louwerse: „Dat zou voor de spelers en voor onze sup porters bijzonder aantrekke lijk zijn omdat we dan gere nommeerde tegenstanders treffen en dat geeft voor ons ook nieuwe impulsen. Gereden wordt in drie catego rieën met respectievelijk twee, acht en vijftien kilometer, daar naast is er een snelheidswed strijd over twee kilometer. Tevens is de eerste start van de Alwin trok veel deelnemers. 85 Personen namen deel aan het buffet en dansten door tot in de vroege uurtjes. Onder de aan wezige spelers werd een VIP- arrangement tennistoernooi Rosmalen verloot, beschikbaar gesteld door Cees Priem. Skaten door mooi Beveland GOES - Sportpunt Zeeland houdt vrijdag 14 juni voor het eerst een skatetour. Deelnemers rijden van en naar Goes door Wemeldinge, Kloetinge en Kapelle. De tour begint om 19.30 uur beginnen. Inschrijving kan vanaf 19 uur. Deelname kost twee euro. Op deze eerste skate-avond is er ook een stand aanwezig van Koole Sport die gespecialiseerd is in de skate-sport. Zij ver strekken informatie over de verschillende onderdelen van skaten. Dit varieert van veiligheid tot materialenon- derhoud. ‘ik verwacht dat ook het aantal meisjes zal groeien' Succes voor Goese karatedames GOES - Drie Goese karateka’s zijn tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen Kyokushin karate in de prij zen gevallen. Jeugd tot 18 jaar streed in het Zuid- Hollandse Strijen (Zuid Hol land) om de hoogst mogelij ke nationale eer binnen hun klasse. Het team van Capital Sports uit Goes was behoor lijk succesvol. Drie van de 8 deelnemers vielen in de prij zen. Klaartje Decraene werd le plaats bij de dames in het zwaargewicht. In dezelfde klasse werd Sheila Omzigtig 3e. Manon Coppoolse uit Schore won de 2e prijs in het middengewicht. VLISSINGEN - Dankzij een serieuze en enthousiaste aanpak van diverse kanten begint het jeugdwielren- nen in Zeeland steeds beter van de grond te komen. Dat is uiterst belangrijk voor het algemeen belang van de wielersport in onze provincie, want het bevor dert de doorstroming naar hogere categorieën, waar men al geruime op zat te wachten. Zeeland beschikt nu over 36 KNWU -licentie houders en slaat daarmee landelijk een goed figuur. Tevens staan diverse jongeren, die nog geen acht jaar zijn, te dringen om een licentie aan te vragen. Zij zijn inmiddels reeds bedrijvig in de zogenaamde ‘Dikke Banden Races’ en ook dat biedt perspectief. De belangen van de Zeeuwse wielerjeugd worden in het dis trict Zuid-West behartigd door de Zeeuws-Vlaming Honkie Pieters. Maar vast staat dat de Vlissinger Bert van Gils, voorzit ter van de Jeugd commissie bij de Goese club Theo Middelkamp, zich in de loop der jaren een voorvechter mag noe men, wat betreft nieuwe impul sen voor de jeugd. Reeds een jaar of zeventien geleden kwam hij daarmee aandragen, maar volgens zijn mening kreeg hij toen nog weinig steun van het toenmalige Zeeuwse districts- bestuur. „We werden toen in feite beschouwd als bijwagen- tje. Maar nu ik aan mijn tweede periode bezig ben als jeugdsti- mulator mag ik gelukkig consta teren dat er een frissere wind is gaan waaien. We hebben nu volop erkenning gekregen en dat werkt ook voor mij stimule rend.” 'ook de begeleiding van jongeren wordt beter' WEMELDINGE - Dit jaar vond voor het eerst het open dub beltoernooi plaats van tennisvereniging ‘t Swaecke te We meldinge. Er hadden zich totaal 90 koppels aangemeld in de categorieën Heren dubbel 3 t/m 8, Dames dubbel 6 t/m 8 en Gemengd dubbel 5 t/m 8. regio wordt op 24 augustus in Veere een landelijk foon 250679) en Els van Diemen (telefoon 2117090). Op zaterdag 22 juni houdt Blauw Wit een mixed-toernooi voor leden, oud-leden en vrienden van de vereniging. Deelname is mogelijk als team (vier dames en vier heren) met maximaal twee jeugdleden vanaf 12 jaar. Er kan ook indivi dueel worden ingeschreven, vanaf 15 jaar. Opgave tot en met zaterdag 15 juni bij Karin Deurloo (telefoon 223348) of bij Ineke Hogendorf (telefoon 343224). Bij Kloetinge is men van mening dat Van der Woerdt een welkome versterking bete kent en hij mag zich waarma- Hoogerland timmeren nu als amateur flink aan de weg. Zij stammen uit de jeugd van Theo Middelkamp.” De Goese club gaat op 15 juni met een grote afvaardiging deel nemen aan het Nationaal Jeugdkampioenschap in het Limburgse Bocholz, waar zo’n duizend vertrekkers worden verwacht. Daar wordt van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gekoerst, want er wordt tevens een groot landelijk Jeugdtoernooi wielerwedstrijden tot nu toe afgewerkt waar- GOES - Madeleine van Wanrooij van het R.P.C.Z. houdt 13 juni een lezing over dyslexie. De lezing vindt plaats in Goes-Zuid in het gebouw van de Montessorischool, Frambozestraat 29 in Goes. De aanvang is 20 uur en de toegang is gratis. Ongeveer 4 van de kinderen heeft last van dyslexie. Dat betekent dat er in elke schoolklas één of twee kinderen zitten die extra problemen heb ben met lezen en schrijven. Dyslexie is een stoornis bij de taal verwerking. De kinderen om wie het gaat, lopen vast met lezen en hebben bij het schrijven problemen met spellen. Ze bereiken niet die fase waarin het lezen en schrijven bijna automatisch gaat. Omdat kinderen voor vrijwel alle andere leervakken juist móeten lezen en schrijven, gaan ze op alle gebieden achterlopen als de leerkracht niet ingrijpt. In de lezing beschrijft Van Wanrooij de ‘schoolloopbaan’ van een dyslectisch kind, hoe je de problemen herkent en over welke methoden de onderwijzer beschikt om er iets aan te doen. Aan de orde komen niet alleen de signalering van de dyslexie, maar ook de toetsen en testen op school, hulp op school en mogelijke handelingsplannen. Verder komt de rol van de ouders aan de orde, de gevolgen van zitten blijven, het inschakelen van externe hulp en het contact WINKFICEinB^ KLOETINGE - Bij zaterdag- hoofdklasser Kloetinge wordt Erwin van der Woerdt als vierde nieuw komer begroet voor het nieuwe seizoen. De verde diger stond eerder onder contract bij de eerste divi- sieclub Dordrecht ‘90 maar kon daar geen vaste basis plaats veroveren. loodvrij schouwers. Harold Schipper en Marcel Schouw wisten de titel naar zich toe te trekken met een eindstand van 6-1 6-2. Ook de feestavond met sate- buffet en live optreden van KRABBENDIJKE - IJs-skeeler- vereniging Krabbendijke heeft voor 12 juni een mooi parcours uitgezet waarop beoefenaars van de skeelersport naar harte lust te keer kunnen gaan. men volgens Bert van Gils wel kan rekenen op zo’n driehon derd deelnemers, waaronder natuurlijk veel Zeeuwen. De Zeeuwse wieler jeugd kan zich op 20 juni ook waar maken in een tijdrit, die als afwachtingswed- strijd van de eerste etappe in de damesklassieker Ster van Walcheren staat gepland. Hoewel in de Zeeuwse Jeugd- Van Gils vervolgt: „Toen het dis- trictsbestuur zo’n zeven jaar geleden problemen kreeg met de doorstroming van renners naar hogere categorieën koos men nog tijdig voor een andere aanpak bij de jeugd en dat gaat nu duidelijk vruchten afwerpen. De twee Zeeuwse wielerlubs Theo Middelkamp en WV Zeeuws Vlaanderen, alsmede de Zeeuwse Sportraad, hebben daartoe trou wens een flinke bijdrage verd. Er worden steeds meer jeugdwedstrijden georganiseerd en ook de begeleiding van jon geren wordt beter. Dat werkt zeker in deze sector stimule rend. Een club als Theo Middelkamp telt nu bijvoor beeld 46 jeugdleden, waarvan er 36 rondfietsen met een licentie. Landelijk scoren we daarmee hoog en ook kwalitatief worden er goede resulta ten geboekt. Dat vertaalt zich trouwens ook wanneer de over stap is gemaakt naar een hogere categorie. Jongens als bijvoorbeeld Veere een Richard Slabbekoorn en Johnny Jeugdtoernooi gehouden, waar dit gestalte krijgt”. oefenprogramma. Kloetinge Bert van Gilst. FOTO TANNIE DE JONGE De spelers zijn in hun nopjes met hun nieuwe outfit. Peter Godrie wacht ingespannen op de volgende bal. ~ÖÖST~ CENTRUM aSËMx^- GOES WEST Q k BES PM REN VERDIEN! 't® I NS STATION' I *1 RICHTING Il ZJERIKZEE ROTTERDAM Vlnr. Sheila Omzigtig, Manon Coppoolse en Klaartje Decraene. door Rien de Jonge metvolop parkeer gelegenheid RONDOM HET WINKEL CENTRUM raOESZUID RIJKSWEG A 58 L -I KUNT BETALEN met UW PINPAS' aaaaaailBBiaaBaBBaaaiMMBaBaaaaaHai i (advertentie)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9