^Breeduit Sneak Preview: I N E C I T Y Griekse tegenhanger van fado EEST Stevig middagje sluit seizoen af Première Blade II Urker Mannen Ensemble Reünie van Cees Hoogesteger denf&eland presenteert nieuwe cd in Middelburg CHUTTERSHOF dé uitgaanskrant J première y ICE AGE (Nederlandse versie) 0 ABOUT A BOY THE COUNT OF MONTE CRISTO KILLING ME SOFTLY STAR WARS EPISODE II SNEAK PREVIEW 8 FEMMES KAGEMUSHA BLADE II NOT ANOTHER TEEN MOVIE JOHN Q 25 WATTS GOSFORD PARK SEXY BEAST F I L M W E E K M/DDEZ.ÖGHG F I L M W E E K Vl/SSWGE/V F I L M W E E K pagina 23 woensdag 12 juni 2002 www.cinecity.nl Sexy Beast in 't Beest Donderdag 13 juni t/m woensdag 19 juni BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75 cpm) iedere maandag om 21.45 uur S neak Previews bij Cine City. Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. Urker dracht Symfonisch orkest in Geerteskerk Hygiëa en Jes dansen samen e Bevelandse zanger van het levenslied Cees Hoogesteger houdt een reünie voor alle mensen waar hij ooit voor gespeeld heeft. Een feestavond waar liedjes zoals 'De klok van Arnemuiden' en 'Greetje uit de polder' weer ten gehore ge bracht worden. Op 19 oktober staat de Sten- ge in Heinkenszand in het teken van het re pertoire van Cees Hoogesteger. ^^ebètika, zo heet de Griekse muziekstijl die gezien kan worden als het equivalent van de Portugese fado of Spaanse flamenco. Het Nederlandse gezelschap Palio-Paréa laat vrijdag (14 juni) in 't Beest zien wat dat nu eigenlijk inhoudt. 4 I et bekende Urker Mannen Ensemble, be- ■■4 staande uit 12 zangers, geeft onder lei- I ding van dirigent Pieter Jan Leusink za terdag 29 juni een concert in de Oostkerk in Middelburg. Tijdens dit concert, dat om 20 uur begint, zal het ensemble zijn nieuwste cd pre senteren. Medewerking verleent de befaamde organist Martin Mans. GOES Dynamische presentatie Jazzdansgala in Arsenaaltheater Tentoonstelling in Fruitteeltmuseum Expositie gemeentehuis Kapelle Concert in Kapelle lefhebbers van stevige metal kunnen zondag middag (16 juni) hun hart ophalen in 't Beest in Goes. De bands Hatred, Bac klash, Disavowed en Callenish Circle ver zorgen samen een metal-matine. Het is het laatste optre den in 't Beest voor de zomer stop. te c Dagelijks 16.15 19.00 22.00 uur Dagelijks 13.30 16.15 19.00 22.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 uur Sexy Beast is geen doorsnee gangsterfilm. Maandag 22.00 uur s Donderdag 20.00 uur Callenish Circle. Maandag 20.00 uur Donderdag en zaterdag 20.30 uur Palio-Paréa. Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag «24.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag «24.15 uur Dagelijks 13.45 19.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 22.00 uur Zondag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 uur Dinsdag en woensdag 20.00 uur animatiefilm over een groep dieren in de Ijstijd die een mensenkind vinden optredens waren het gevolg. De zangers die naast hun hob by veelal ook een drukke baan hebben zien kans om zich, naast alle repetities, vrij te maken voor ruim 30 concer ten per jaar. Het Urker Man nen Ensemble maakte een cd met de titel 'Een lied voor mijn Koning' waarvan de lan delijke verkoop een groot suc ces is. De optredens worden gege ven in de traditonele Urker- dracht wat een extra dimensie geeft aan het geheel. Het re pertoire van het ensemble (6 tenoren, 3 baritons en 3 bas sen) bestaat naast de traditio nele Psalmen en Gezangen uit diverse klassieke composities en negro spirituals waarbij tij dens de concerten duidelijk wordt dat men ook uitvoe ringstechnisch een hoog ni veau aan kan. Ook zullen di verse zangers uit het ensem ble solistische bijdragen verle nen. In mei 2002 werden in de Grote Kerk in Elburg cd-opna- men gemaakt voor het nieuwe album 'Urker Mannen Ensem ble in Concert'. Op deze cd staat o.a. het repertoire wat vertolkt wordt tijdens de Zo- mertoer 2002. Aan deze opna men werd ook medewerking verleend door het beroemde Netherlands Bach Collegium (barokorkest). De cd is tijdens de concerten verkrijgbaar te gen een speciale prijs. De zangers kregen grote be kendheid door hun TV optre den in het kader van de her denking van de ramp in Volen dam. Vele reacties van kijkers en talrijke uitnodigingen voor Christelijk symfonisch orkest Con Vocare uit Kapelle geeft op 15 juni een zomeravondconcert in de Kloetingse Geerteskerk. Ook jeugdkoor Jong Crescendo verleent hieraan haar medewerking. De organisatie is in handen van comité Woord Daad dat met haar zustercomités actie voert voor Philippijnse straatkinderen. Aanvang van het concert is 19.30 uur. De dansverengingen Hygiëa uit Westkapelle en Jes uit Middel burg verzorgen zondag 16 juni samen een dansvoorstelling in het Arsenaaltheater te Vlissingen. Jaarlijks werken de leerlingen van de Middelburgse dansvereniging Jes naar een voorstelling toe. Omdat de club zelf niet groot genoeg is om een avond- of middagvullendprogramma te dansen zoeken zij steeds samen werking met een andere dansvereniging. Dit jaar is gekozen voor Hygiëa. Samen is het de dansers prima gelukt een geva rieerd programma neer te zetten. Alle leeftijdsgroepen leveren een bijdrage aan de voorstelling en de muziek loopt uiteen van house tot rock en veel soorten daartussen. Een hoogtepunt waar de Walcherse dansers zelf ook erg naar uitkijken is het gastop treden van de Zuid-Nederlandse kampioenen breakdance 2002. De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Kaar ten kosten 7 euro en zijn aan de zaal verkrijgbaar. Hugh Grant op jacht naar vrouwelijk schoon James Caviezel neemt wraak op zijn vriend Guy Pearce Heather Graham start een gevaarlijke zoektocht naar de ware bedoelingen van haar man het lang verwachte vervolg met Ewan McGregor en Natalie Portman verrassingsfilm voor de liefhebber acht vrouwen worden verdacht van een moord speelt zich af in het feodale Japan van de 16e eeuw Wesley Snipes gaat de strijd aan met een nieuw soort vampier komedie met veel Amerikaanse clichés Denzel Washington gijzelt een ziekenhuisafdeling om een operatie voor zijn zoontje af te dwingen Moviezone: komische zwart/wit film volgt jongeren in Montevideo met zeven Oscars genomineerde film over het wel en wee van de bewoners van het landhuis Gosford Park Gary Dove zijn grootste tegenstander heeft hem nodig voor een bank roof en accepteert geen nee Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV in Middelburg en de Bruna aan de Lange Delft 39 in Middel burg. Het is mogelijk telefo nisch kaarten te reserveren: 0525-684819 of per E-mail: www.urkermannenensem- ble.nl breed Na vijftig jaar bruiloften en I partijen leek het Hoogesteger I wel een leuk idee om al die I gezelschappen waar hij voor I gespeeld heeft, bijeen te bren- I gen. I Hij zal uiteraard zijn eigen J liedjes zingen, maar ook het Visserskoor uit Bruinisse, de Bergmuzikanten uit Goes en de Belgische vedette Eddy Wally verlenen hun medewer king aan deze muzikale reünie. Hoogesteger heeft voor zijn gasten nog een verrassing. Is het langer dan 25 jaar geleden dat hij op uw partijtje of feest speelde, dan is de toegang gratis en voor gasten die hem langer dan veertig jaar gele den ontvingen, heeft hij zelfs een kleine verrassing. Wel verlangt hij een klein bewijs stuk in de vorm van een foto of trouwkaart want het aantal gezelschappen waar Hooge steger voor speelde is zo groot dat hij dit niet allemaal meer weet. Voor overige gas ten is de entree 7,50 euro. Meer informatie en kaarten zijn te verkrijgen bij Cees Hoogesteger, tel. 0113-622269. De eventuele opbrengst van de avond gaat naar de Berg muzikanten. - De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina 15 van dit blad. Afsluiter Callenish Circle be hoeft voor de fanatieke metal- heads geen nadere introductie. Hun laatste CD 'Flesh-Power- Dominion' kwam uit bij het roemruchte Metal Blade Re cords, gooide hoge ogen in vrijwel de gehele metal-pers en bevat een wonderlijke men geling van razende Thrash (ou de Soilwork) en melodieuze Death-metal van hoog niveau. Het hardrock-matiné begint om 15.30 uur, toegang 8 euro. Pieter Jan Leusink, dirigent studeerde aan het Conserva torium te Zwolle en volgde Masterclasses bij Sir David Willcocks (King's College Choir, Cambridge en Royal London Bach Choir, Enge land). Als dirigent van Holland Boys Choir bouwde hij inter In zijn strijd tegen de vampiers moet Blade ditmaal samenwer ken met zijn gezworen vijanden 'The Bloodpack'. Samen moe ten deze aartsvijanden 'The Reapers' stoppen, een groep gemu teerde, zeer snelle supervampiers. Hun variant van het vam- piervirus is zeer agressief, en als The Blade hen niet stopt zullen spoedig de straten van de wereld gevuld zijn met duizenden van deze monsters. Het Urker Mannen Ensemble bestaat uit 12 zangers met een geschoolde stem en een grote ervaring als koorzanger. Sinds september 2000 staat het unieke gezelschap onder lei ding van dirigent Pieter Jan Leusink. In een relatief korte periode smeedde hij de stem men tot een geheel en steeg het niveau van het Urker Man nen Ensemble. Tijdens de Zomertoer 2001, met vele druk bezochte con certen door geheel Nederland, bleek het publiek zeer gecha- meerd te zijn van de zang door het Urker Mannen En semble. De dansgroepen van VTV laten woensdag 19 juni tijdens het Jazzdansgala in het Arsenaaltheater te Vlissingen een greep uit het dansaanbod zien. Het wordt een danshappening met een gevarieerd programma. Het publiek krijgt maar liefst 25 dansen te zien. Van kinderdans vanaf 4 jaar, streetdance, moderne dans tot jazz-dance. Iedere groep vertoont 2 dansen. Na de pauze ne men de dansers de toeschouwer mee naar het oude Egypte. Pa tricia van der Linden maakte vier dansen over dit inspirerende onderwerp. Het Jazzdansgala begint om 19.00 uur. De zaal gaat open om 18.30 uur. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar a 5 euro bij de kassa van het Arsenaaltheater. In podium 't Beest in Goes draait donderdag (13 juni) de film Sexy Beast van Jonathan Glazer. Aanvang 20.30 uur, entree 6,40 euro. Een villa met zwembad aan de Costa del Sol, een paar goede vrienden in de buurt, een mooie vrouw, genoeg geld om het een tijdje uit te zingen. Gal Dove heeft het voor el kaar, en verlangt geen ogenblik terug naar zijn vroegere be staan als beroepscrimineel in Londen. Zijn zonnige bestaan wordt wreed verstoord door de komst van collega-gangster Don Logan die hem nodig heeft voor een ingewikkelde bank roof. Gal slaat het aanbod af, maar Logan is een wrede en on voorspelbare psychopaat die zich niet gemakkelijk laat overtui gen. Hoewel de plot - een gepensioneerde crimineel die nog eenmaal aan de bak moet - niet verrassend lijkt is Sexy Beast geen doorsnee gangsterfilm, maar een aardige aanvulling op het genre. Tot 14 september is in het Fruitteeltmuseum te Kapelle de ten toonstelling Bloesemknop en Snuitkever te zien van de Zeeuw se illustrator Marinus van der Schelde. Schilderijen, penteke ningen en aquarellen maar ook stadsgezichten zijn onderdeel van een omvangrijke collectie.Tijdens zijn leven was Van der Schelde beroepsmatig verbonden aan het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en later aan het Instituut voor Verdedeling van Tuinbouwgewassen in Wageningen. Maar al voor de oorlog maakte hij tekeningen en schilderijen, waarmee hij zelfs in de oorlog aan de kost wist te komen. Bij zijn werk voor het proefstation maakte hij een groot aantal illustraties van insecten en plantenziekten, die voldeden aan de strenge wetenschappelijke eisen. In diezelfde tijd, eind jaren veertig, werden een serie ansichtkaarten met getekende stadsgezichten van Goes uitgegeven. Van 1948 tot 1956 werkte hij in Wagenin gen. Uit die tijd dateren een groot aantal werken van planten. Hierna stapte Van der Schelde over naar de Landbouwhoge school, waar hij collegeplaten, aquarellen, pentekeningen en ruimtelijke modellen van insecten en planten maakte ten be hoeve van onderwijs, publicaties en tentoonstellingen. Ook het tijdrovende prepareerwerk voor het zichtbaar maken van spie ren, zenuwen en organen van insecten deed hij zelf. Het Fruit teeltmuseum is van woensdagmiddag tot zaterdagmiddag van een tot vijf uur geopend. nationale bekendheid op. Vele cd-opnamen (meer dan 100!) werden onder zijn artistieke muzikale leiding een feit zoals de Matthaus Passion van Bach, de Messiah van Handel, het Requiem van Mozart, en alle 200 kerkelijke Cantates van J.S. Bach ter gelegenheid van het Bach Herdenkingsjaar. Zijn unieke benadering van de uitvoeringspraktijk garandeert een heldere dynamische inter pretatie. Onderzijn inspireren de leiding zingt het Urkerman- nen Ensemble met grote uit drukkingskracht. Vier schilders die ook deelnemen aan de Wemeldingse Kunst en Cultuurroute tonen tot eind juni hun werk in het Kapelse ge meentehuis. Dit zijn Greet Lyklema met haar gemengde technie ken. Natuurelementen, herrineringsbeelden en tekens uit oude culturen inspireren haar. Marlou Pluymaekers met acryl op doek exposeert met een drieluik 'de zee'. Henk Harthoorn werkt met olieverf op linnen, de Zeeuwse kust is zijn bron van inspiratie. Henk Bisschop is aquarellist. Hij schildert diverse onderwerpen. De tentoonstelling is vrij te bezichtigen tijdens openingstijden. De culturele commissie Kapelle heeft een aantal concerten ge organiseerd. Het eerste van deze reeks wordt op donderdag avond 27 juni ten gehore gebracht in de hal van het gemeente huis te Kapelle. Optredend is het Aquarel-Quartett, een strijk kwartet van afgestudeerde conservatorium studenten. Kaarten zijn te koop voor 4,540 per stuk in het gemeentehuis en bij Verweij te Wemeldinge. klash is een nieuwe metalband uit Vlissingen. Zij brachten eind vorig jaar de demo 'Ambi tion To Follow' uit en stonden al op diverse festivals. De death-metalband Disavo wed bestaat reeds 8 jaar en heeft als ultiem doel het pro duceren van 'straight-forward grinding death-metal'. Hun laatste wapenfeit is de CD 'Per ceptive Deception', uitgebracht op het amerikaanse Unique Leader Records. De titel vgn hun inmiddels vierde cd Stin Perron (op het perron) verwijst naar een plek bij uitstek waar 'afscheid' plaatsvindt, een onderwerp dat in vele gedaanten in de lie deren terugkomt. Bij concerten wordt het publiek uitdrukkelijk deelgenoot gemaakt van de muzikale reis van Palio-Paréa, wat ze zelfs in Griekenland lo vende reacties opleverde. Dit laatste is opmerkelijk, aange zien het hier toch echt een Ne derlands gezelschap betreft. Het concert begint om 21 uur, toegang 8 euro. Openings-act Hatred mag met recht het best be waarde geheim van Zee land genoemd worden. Want hoewel dit brute de- ath-metalgezelschap (denk aan Death, Slayer Vader) al door heel Eu ropa toerde, stonden zij nog nimmer op de Zeeuwse poppodia! Het hiernavolgende Bac-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 23