Streeknieuws Lange werkdag? F Herdenkingsboek ‘Gods Akkerwerk' Nieuw centrum 's-Gravenpolder ‘s-GRAVENPOLDER tiet weten waard internetcafé voor senioren Bevelander Puzzel ms Optiek I MARCONISTRAAT, GOES beveland Van dag tot dag Ontdek nu ook de vrijheid van CONTACTLENS DRAGEN Eijserhians Optiek ft w JUBILERENDE WINDSURFERS HOUDEN TOERTOCHT I woensdag 12 juni 2002 voor 15 en 16 juni 2002 9 ...u vindt het op de Woonboulevard! GOES - Ouderen krijgen meer en meer belangstel ling voor computers. Om daar goed op in te kun nen spelen opent ver pleeghuis Ter Valcke vrij dag (14 juni) een inter netcafé. Toen Zuidwest Zeven op 7 februari 1977 werd opgericht, stond het windsurfen nog in de kinderschoenen. De populari teit van de sport, begin jaren zeventig ontstaan op Hawaii, groeide in die tijd evenwel met Hij deed dit met een rondrit per paard en wagen, in gezelschap van Leen Boogerd die dit jaar afscheid nam van zijn rol als organisator van de braderie. Het rijtuig werd bestuurd door Sjaak de Korne. De braderie kende een grote opkomst, niet in de laatste plaats vanwege het mooie weer. nere groep fanatieke wedstrijd- surfers. Zo ook de Ronde van het Veerse Meer. De nieuwe tocht voor recrean ten dit jaar, is nadrukkelijk méér dan een stunt om het jubileum zetten. De vereniging wil met name ook nieuwe tijden onder de aandacht van het publiek Horizontaal: 1 Handel. 6 duister. 12 Ierland. 13 foedraal. 14 inhoudsmaat. 16 Europese hoofdstad. 18 reisje. 19 klaar. 20 lokspijs. 22 met betrek king tot het eigenlijke onderwerp. 23 lofdicht. 24 richting. 26 deug niet. 28 rivier in Spanje. 29 koolstofpoeder. 32 kledingstuk. 33 opgeld. 34 op deze plaats. 35 slipje. 37 wachthuisje. 38 vrouwelijk mythologisch wezen. 41 Europese hoofdstad. 43 eens. 46 jongens naam. 48 brede sjaal. 50 scharnier. 51 afgemat. 52 beschermeling. 55 bevel. 56 dierengeluid. 57 handeling. 58 bericht. 60 bijwoord. 61 behartiging. 62 durende vijandschap. 64 oxideren. 65 eenheid van temperatuur. 1 Imiteren. 2 persoonlijk vnw. 3 afstammeling. 4 fier. 5 honingbij. 7 loofboom. 8 mannelijk dier. 9 wedstrijdbeker. 10 bolgewas. 11 vol rafels. 15 land in Azië. 17 bijgevolg. 18 moeilijk breekbaar. 19 levenslucht. 21 muziekteken. 23 gele verfstof. 25 langharige borstel. 27 persoon van adel. 29 benul. 30 interest. 31 heden. 36 insect. 37 agavesoort. 39 koel. 40 medisch specialist. 42 Griekse zuilengang. 44 kleur. 45 evenzo. 47 rivier in Oost-Vlaanderen. 49 afzonderlijk. 50 vent. 53 bevlieging. 54 geschenk. 57 kleding. 59 kunstwerk. 61 per soonlijk vnw. 63 vogelproduct. Stuur uw oplossing vóór donderdag 20 juni naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 26 juni bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 29 mei: ‘Schoolreis’. brengen. Het windsurfen wordt de laatste jaren namelijk weer aantrekkelijker en populairder onder recreanten, met name als gevolg van veranderingen op materiaal-technisch gebied. De windsurfbranche heeft zich eigenlijk weer helemaal gericht op de recreant, die makkelijk en handzaam surfmateriaal wil. Internet Plaza, zoals de nieuwe voorziening van het verpleeg huis gaat heten, telt twee com puters. Bewoners, familieleden en per soneelsleden kunnen er naar hartelust internetten. Vrijwilli gers helpen de bewoners met op maat gemaakte cursuspro gramma’s. DINSDAG Muziekschool Goes, verga dering van de Culturele Raad Goes, 19.30 u. Joh. Clavijn- school Wolphaartsdijk, plein- tjesactiviteiten, 15.30 u. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 62-23-13-18-36-20-15. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Maud de Winter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bel len: 0118-414444. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbe scherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118- 473256. H. Slabbekoorn uit Kloetinge won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Zuidwest Zeven spreekt van een uitgelezen kans om oude plan ken uit de mottenballen te halen en roept alle windsurfers, zowel jongeren als veteranen, op om deel te nemen. De tocht heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer. Startpunt is de Schotsman in Kamperland, waar rond 13 uur van wal wordt gestoken. Inschrijven kan op diezelfde plek vanaf 11.30 uur. Bij het keerpunt in Arnemuiden halen de deelnemers een stem pel om daarna weer richting de Schotsman te surfen. Bij de keuze van materiaal worden geen beperkingen opgelegd. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.F.M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06- 53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uit sluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. De eerste keer dat de Ronde van het Veerse Meer plaatsvond, in 1982, beleefde het windsurfen in Nederland inmiddels hoogtij dagen. Dat bleek ook wel uit de belangstelling destijds: meer dan driehonderd windsurfers namen deel aan de toertocht, die van de Schotsman via Arnemuiden naar Geersdijk liep. Maar hoewel de grote po- .1 KAMPERLAND - Windsurfvereniging Zuidwest Zeven viert zaterdag 15 juni haar 25-jarig bestaan met een Ronde van het Veerse Meer in oude stijl. Net als twin tig jaar geleden, toen de Ronde zijn legendarische eerste editie beleefde, zal de aandacht vooral weer uitgaan naar de toertocht voor recreanten. Het wed- strijdonderdeel, dat de afgelopen jaren centraal stond, verdwijnt daarmee naar de achtergrond. gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk over de studiever eniging geeft hij een doorkijk op de discussiés die jaren geleden gevoerd werden. Dat maakt het boek ook voor niet- Kapellenaren boeiend. Voor iedereen die interesse heeft in de kleine kerkgeschiedenis, is Gods Akkerwerk een aanwinst. pulariteit van de sport enkele jaren standhield - mede doordat Stephan van den Berg in 1984 goud won op de Olympische Spelen van Los Angeles - begon de belangstelling later in de jaren tachtig af te brokkelen. Recreanten zijn er natuurlijk van Zuidwest Zeven kracht bij te altijd gebleven, maar georgani seerde tochten werden meer en meer het domein van een klei- MAANDAG Hotel Terminus Goes, pre sentatie onderzoek voorzie ningen en kosten op scholen voor voorgezet onderwijs in Goes, 20 u. Gemeentehuis Heinkenszand, ouderende bat, 20 u. Panoramazaal Goes Golf Goes, vergadering van het algemeen bestuur van de Goese Sportraad, 19.30 u. rasse sprongen. De vereniging hield zich vanaf uur één bezig met het organiseren van wed strijden op het Veerse Meer, het geven van aanwijzingen en voorlichting, en bescherming van windsurfers tegen allerlei wet- en regelgeving. Een geschikte accommodatie werd al snel gevonden op de Schotsman in Kamperland. Het verenigingsblad, dat inmiddels ook bestaat in digitale vorm, kreeg de naam Zuidwestertje. KAPELLE - De Gereformeerde Gemeente Biezelinge vierde onlangs het 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid van het jubi leum verscheen op 31 mei het gedenkboek Gods Akkerwerk, geschreven door L.E Kosten. Het boek is in samenwerking door de kerkenraad en uitgeverij De Ramshoorn uitgegeven. De Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge ontstond 75 jaar geleden uit de moederge- meente Goes. Voor de beschrij ving van deze geschiedenis putte de auteur uit kerkelijke archieven. Daarmee komen veel onbekende feiten aan het licht. Door de vele citaten roept het boek een sfeer van vroeger op. ‘Op 13 mei 1927 hebben wij deze broeders in hun ambt bevestigd, zoodat Biezelinge als zelfstandi ge gemeente geïnstitueerd, thans door hunne ouderlingen wettig ter vergadering is verte genwoordigd’, meldde ds. M. Hofman uit Krabbendijke in zijn schrijven aan de classis Goes. Het boek, met veel foto’s, behan delt vrij nauwkeurig wat er in de eerste vijftig jaar plaatsvond. De laatste vijfentwintig jaar zijn selectiever beschreven. Het jaar 1953 was een veel bewogen jaar. Toen vond de afsplitsing plaats door het ont staan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Mede dankzij de gesprekken van ds. A.F. Honkoop, indertijd predi kant van de Gereformeerde Gemeente te Goes, met de ker kenraad werd een scheuring in de Gemeente voorkomen. Vooral het feit dat ouderling R Slabbekoorn besloot in het kerk verband te blijven, heeft velen doen besluiten zich bij hem aan te sluiten. De auteur somt niet alleen de feiten op, maar brengt ook een lijn aan in de vele HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. Fluysman, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272001. De praktijken van de huisart sen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen wor den waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door Dr. R.C. Rijken, Beet hovenlaan 3a, Goes, tel. 0113- 252797. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes, tel. 0113-215003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ’s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ’s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Bood schappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aamoutse en Binnenkamp wordt waargeno men door: dr. GAC. Aamoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. JA Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo moge lijk vóór 10.00 uur. C.I. Risseeuw, Burg. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 381566. Krabbendijke, Riiland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo moge lijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kro nenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: G.L. v.d. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00- 18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zon dag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrij dag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. Biblio theek Goes, verkoop afge schreven materialen, 11 u. Nicky Noe Fashion Yerseke, doorlopende modeshow, vanaf 14 u. DONDERDAG Dorpshuis Amicitia Kloetin ge, postzegelavond, 19 u. ‘t Durpsuus Driewegen, seniorendebat, 10 u. Gemeentehuis Heinkens zand, vergadering Culturele Raad Borsele, 20 u. Gemeentehuis Heinkens zand, raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, 20 u. Montessori school Goes, lezing door Madeleine van Wanrooij over dyslexie, 20 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliënten raad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30- 11.30 u. Gemeentehuis Ka pelle, vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Museum voor Zuid- en Noord-Beveland’, 16 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliënten raad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30- 11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, wandelmorgen voor senioren, 9.30 u. Krabben dijke, skeelerronde, diverse categorieën, 18.30 u. Berg weg 88 Goes, samenkomst Women’s Aglow Goes, 9.30 u. Poort Fort Ellewoutsdijke, excursie Inlaag 1887 vogels kijken, 10 u. Wethouder van Opdorp opende zaterdag 1 juni niet alleen de braderie van ’s-Gravenpolder, maar hij nam daarbij gelijk de ver nieuwde ‘s-Gravenstraat in gebruik. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met knutselen en bijbelverhaal, 10 u. Den Inkel Kruiningen, mountain bike Zomercup X-Treme, 13 u. Tennispark Lewedorp, mannendag van de Lewe- dorpse Tennisvereniging. 9.30 u. Wijkcentrum De Spinne Goes, bingo, 14 u. Bar d’n Ospit Oudelande, EPZ loop, 16 u. Nisse, schaapscheerdersfeest the ma: Middeleeuwen, 10 u. Bibliotheek Goes, verkoop afgeschreven materialen, 10 u. Nicky Noe Fashion Yer seke, doorlopende mode show, vanaf 14 u. Grote Markt Goes, snuffelmarkt, 10 u. De Schotsman Kamper land, Ronde van het Veerse meer voor windsurfers, 13 u. Tempel, Langeweg 40, ’s-Gravenpolder, tel. 0113- 311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kers- seboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland, tel. 0113-371338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waarge nomen door: M.A.R. van den Boomgaard, tel. 0113-228866. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, HJ. van Dijk en P Stokman wordt waatgenomen door: dr. H.J. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreek uur 9.30 - 10.00 uur. Dieren artsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. as (advertentie) De Ronde van het Veerse Meer levert altijd mooie plaatjes op. foto z. SAVIC 20 24 28 36 48 51 56 64 (advertentie) Privé WOON E VA R I> A t Mikro Electro, Brugman Keukens Et Badkamers, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf Et Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. Verticaal: voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 wethouder van Opdorp en Leen Boogerd nemen per paard en wagen de vernieuwde 's-Cravenstraat in gebruik. FOTO JACCO DE JAGER fll £ÏPES llllllllll IJ Ronde Veerse Meer in oude stijl De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B.V. I Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Enschede. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 12.00 uur. Kleintjes: vrijdag 17.00 uur. Of ben je toe aan een lekker bubbelbad, een nieuw bed of een krantje op de sofa... Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113)274000 fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113) 344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 33 |34 37 39 (40 45 146 43 49 54 155 59 [60 [62 63 JP86 Xv

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21