Ter zake Nieuw pand voor PWG Goed jaar voor zlm Rafaël-jongeren knetteren iiiiiiiiii XPOSITIES o s IIIRHIIRIII Jaarmarkt in ‘s Heerenhoek Open dag landbouwbedrijf Wilhelminapolder F imiiiiif R E HilIGIlEI Vaderdag I O N A L E - NIEUWE BEHUIZING VOOR ACCOUNTANTSKANTOOR r* woensdag 12 juni 2002 pagina 19 r Het nieuwe pand aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk. <- «laag GOES - Recreatie en toerisme vormen de belangrijk ste peilers van de Zeeuwse economie. Het is om die reden dat de brancheorganisatie RECRON nu graag eens de Zeeuwen zelf en niet de toeristen wil laten kennismaken met recreatiebedrijven in de omgeving. Dat kan op 15 juni, naast een vrijblijvend bezoek kunnen geïnteresseerden ook een gratis Natuurpas ophalen met aantrekkelijke kortingen op natuur- educatiecentra in de buurt. GOES - Tevreden kijkt ZLM Verzekeringen terug op 2001, het 51e boekjaar. Over dat jaar valt namelijk een batig saldo van elf miljoen euro na aftrek van belasting te registreren. Alle verzekeringsproducten scoorden positief, dit in tegenstelling tot het landelij ke beeld. Eye Care weken A G E N D A Podium GOES - Het sinds 1987 aan de A. Plesmanweg in Goes gevestigde bedrijf PWG Bedrijfsveilige Kleding B.V. gaat verhuizen. Afgelopen vrijdag werd de eerste paal geslagen op de nieuwe uitbreiding van het industrie terrein, Poel V. Oud-directeur Westveer had de eer de hamer te mogen hanteren. WILHELMINADORP - Onder de noemer ‘Akkerbouw nu en in de toekomst’ gaan op zaterdag 22 juni de deuren van landbouwbedrijf De Wilhelminpolder open voor het publiek. Een boeiende dag over ont wikkelingen in de landbouw en toepassingen van moderne technologieën Rondleidingen, demonstra ties en een fietstocht bieden de bezoekers een leuke en informatieve dag. Summerday bij Nicky Noe - - L W! GOES - ABAB Accountants opent donderdag 13 juni haar nieuwe kantoor aan de ‘s-Heer Hendrikskinderendijk in Goes. ABAB is gevestigd op de eerste verdieping van liet recentelijk compleet in gebruik genomen kantoorpand ‘lie de France’. Voor klanten en relaties vinden die dag diverse festivitei ten plaats. 3D fc- - ‘jy E FOTO DE BEVELANDER Zeeuwen leren Zeeland kennen Noe i V. I Cameleon. I 1 y. Na de officiële opening door bur gemeester Van der Zaag en zijn collega uit de Litouwse zuster stad Panevezys kan het publiek een kijkje nemen in de schuren mee de recreatiebedrijven in te kleden in het Zeeuwse land- schap. en tussen de machines. Daar is alles van informatieborden voor zien, er zijn demonstraties en de informatiestands worden bemand door bedrijven als De jaarmarkt op 9 juni in ‘s Heerenhoek wordt om 11 uur geopend. Deze duurt tot 17.30 uur. bewoners te praten over ont wikkelingen zoals bijvoorbeeld de inpassing van het milieu in deze sector en onze inzet bij natuurontwikkeling, want dat is de toekomst.” een en De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar GOES - Knetter Together 2002. Zo heet het evene ment dat de jongeren van de evangelische gemeenschap Rafaël Goes 15 juni houden. Evenals vorige jaren kende de particuliere verzekeringen die deel uitmaken van het zoge naamde gezinspakket weer een sterke groei. Ruim 36000 klan ten met dit pakket ontvingen in totaal voor een bedrag van 990.000 aan pakketkorting. En de verwachting voor dit jaar is dat dit bedrag nog eens over schreden gaat worden tot 1.1. miljoen euro. Naast deze prachtige cijfers was 2001 ook een bijzonder jaar voor de ZLM. Het bedrijf vierde haar Steitz Secura veiligheidsschoe nen. Tezamen met de twee dochterbedrijven in Rotterdam en Veenendaal werken er veer tig mensen bij PWG. Inmiddels is de leiding in han den van Marcel en Angelique Westveer, kinderen van de oud- directeur. De nieuwbouw komt voort uit de stijgende omzet en de groeiende markt. Bedrijven als Pechiney Nederland, Delta Nuts bedrijven, Total maar ook landelijke bedrijven als DuPont, Eneco Energie en KWS horen tot de klantenkring van PWG. Het is de intentie om het nieu we pand op 3 april 2003 te betrekken. Verrichtte in 1983 prins Bernhard de openings handeling, nu is deze eer voor behouden aan de heer Van Gelder, commissaris der Konin gin in Zeeland. GOES - Eye Wish Groeneveld houdt in juni de Eye Care Weken. In de winkel ligt fol dermaterial van Asian Eye Care, een vereniging die zich bezigheid met de bestrijding van blindheid in Azië. Alle Eye Wish-vestigingen roepen hun klanten op om geld aan het goede doel te doneren. De actie is een respons op het bericht dat het aantal blinden in Azië de komende twee decennia zal verdubbelen. Asian Eye Care is een resul taatgerichte vereniging die chirurgen en verpleegkundi gen er op uit stuurt voor oog heelkundige missies. DONDERDAG 20 JUNI Koorkerk, Middelburg; Mini concert door Willy Feytel en leerlingen, 15 uur. VRIJDAG 14 JUNI Podium 't Beest. Goes; Palio- Paréa, 21 uur. De Piek. Vlissingen; Flexa- bility, hiphop, 21.30 uur. Rockcafé Groen Licht. Vlis singen; The Fat Butchers Dog, 21.30 uur. I DONDERDAG 13 JUNI Koorkerk, Ogelconcert Molenaar, 15 uur. De Drukkery, Middelburg: Niels Augustin leest gedich ten van Elisabeth Augustin, 19.30 uur. Toen PWG in 1910 begon met haar bedrijfsactiviteiten, waren klompen het hoofdproduct. Door de opkomst van de indus trie, ontstond er een markt voor bedrijfskleding, waar PWG op insprong. De invoering van de ARBO-wet bracht nieuwe eisen met zich mee en hierdoor kwam beschermende werkkleding op de markt. Ook kleding in bedrijfskleuren, de zogenaamde Corporate Identity kleding, werd een goedlopend product. Inmiddels is PWG marktleider van hoogwaardige veiligheids- kleding. De door haar geprodu ceerde artikelen zijn voorzien van een CE certificaat en vol doen aan de voorgeschreven EN normering. Ook veiligheids schoenen vormen nog steeds een onderdeel van het assorti ment, PWG is leverancier van om het schooljaar af te ronden. Ingrediënten zijn veel jongeren, eigentijdse muziek en een theaterproductie van Youth for Christ. Voor een hapje en drank je wordt gezorgd. Aanvang 19.15 uur in het Buys Ballot College aan de Bergweg 4. Bovenstaande zaken kunnen nu eens rustig bekeken worden door alle inwoners van Zeeland op zaterdag 15 juni. Iedereen is bij onderstaande bedrijven van harte welkom tussen tien en vijf uur. Naast een rondgang over het bedrijf ontvangt men een gratis drankje terwijl sommige bedrijven speciale kinderactivi- teiten organiseren. Het thema van de open dagen is dit jaar ‘Natuurontwikkeling’. De recre- atieondernemers zullen hun gasten graag laten zien hoe hun bedrijf dit vormgeeft en verwij zen hen tevens door naar de andere natuureducatiecentra in Zeeland. „Ook in dat soort zaken zijn we partners in de provincie”, aldus regioconsulent Toon Peters, „Recreatiebedrij ven beginnen steeds meer onderdeel te worden van het aantrekkelijke buitengebied en niet alleen de recreanten maar ook de inwoners kunnen daar van genieten. Wij willen graag in de praktijk laten zien met welke ontwikkelingen wij bezig zijn. De camping van vroeger met een kleine kampeerplaats en een summier toiletgebouw bestaat al helemaal niet meer en het lijkt ons juist leuk met de bedrijfsleven en belangenorga nisaties. Loco-burgemeester Linssen zal omstreeks 19.45 uur de officiële openingshandeling verrichten. Aansluitend is er een feestelijke avond voor cliën ten en genodigden met ver schillende vormen van enter tainment. Tijdens deze avond krijgen gasten ruimschoots de tijd om de nieuwe behuizing van ABAB te bezichtigen. Ter gelegenheid van de opening zullen er in het pand diverse kunstwerken worden geëxpo seerd van het Galerie Atelier De Kaai van Het Gors te Goes. De Kaai begeleidt verstandelijk gehandicapten in het maken van kunstwerken van verschil lende materialen. Omdat ABAB Accountants Galerie Atelier De Kaai financieel ondersteunt, heeft zij ter gelegenheid van de opening een speciaal bankreke ningnummer geopend. Relaties die hun felicitatie willen onder- steunen met een gift, kunnen voor dit goede doel een bedrag overmaken; uiteraard doet ABAB Accountants zelf ook een duit in het zakje. Galerie Atelier De Kaai besteedt de gift aan de aanschaf van schildersmateria- len. ABAB “Veilig achterop, bij vader op de fiets; vader die weet alles en ik weet nog van niets”. Een bekend liedje van Paul van Vliet, symbolisch voor de levensweg die wij hopen te bewandelen. Althans, voor diegenen onder ons die voor het vaderschap gaan. Ooit zat ik achter op, op de bagagedrager van zijn flets: “Hou je voeten van tussen de spaken", want kinderpijn vond hij maar niets. Zondag is het Vaderdag, een speciale dag om vader te eren. De mijne zei vroeger altijd: “Vaderdag, dat is S.O.S., sokken, overhemd, stropdas”. De vaders van tegenwoordig kunnen zich gelukkig verheugen in een keur van geschenken, maar het mooiste blijft toch de aanwezigheid van je kinderen. Vooral als ze nog klein zijn en op kinderdagverblijf of school een versje geleerd hebben. "Al ben ik nog een kleine mop, toch zeg ik voor U mijn versje op.”Zelfgemaakte tekeningen en toepasselijke attenties worden aan het wettelijk hoofd van het gezin gegeven. Speciaal de doe-het-zelf artike len zijn ideaal want dan kan Pa meteen aan het werk. Of die mooie cd die Ma toevallig ook heel leuk vindt. En dat originele wandtegeltje met spreuk: ‘vader wor den is geen kunst, vader zijn een hele gunst’. Met de zomer in aantocht zijn er T-shirts met tekst ‘Voor De BESTE Vader van de hele wereld'. De handel speelt er aardig op in en vindt gretig aftrek. Ton, vader van drie kinderen, had voor zo’n T-shirt XXXI nodig want hij was nogal omvangrijk. Dat kwam omdat hij een echte snoepkont was, geen gebakje was veilig voor hem. Als hij op de flets zat was dat een compliment voor de kwaliteit van dat fietsmerk. Zijn kroost had hem bedacht met een grote mokkataart, voor bij de koffie, maar Ton, nog in pyjama sloeg zijn vingers er al in. “Ho, ho, eerlijk zullen we alles delen”, riepen ze in koor. Breed lachend zei vader Ton tegen zijn oogappeltjes: “Heerlijk zullen we alles delen” en hij likte de mokka van zijn vingers. Vader. Ooit zat ik achterop, op de bagagedrager van zijn fiets. Ik hou mijn voeten van tussen de spaken want vaderpijn vind ik maar niets. Verwen hem zondag, vader verdient het. Middelburg; door René OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duin- vlietweg 6, ‘Manteling van Walche ren’, tentoonstelling over het na tuurgebied De Manteling. Jurassic Polderland, Nederlandse amfibieën en reptielen: kikkers, padden, sala manders, hagedissen en slangen. Di t/m zo. van 12-17 uur. VLISSINGEN W#AK zaal I en II, Oranjestraat 4, 19 kunstenaars, ‘Gardening with artists II’. Do. t/m zo. Van 12-17 uur. Kunst’ique, Groenewoud 56, Henk Glerum, olieverfschilderijen ‘Wrakstukken uit de Wester- schelde’. Do. van 11 -18 uur. Vr. van 11-20 uur. Za. van 11-17 uur. Koopzondag van 13-17 uur. Begijn, Badhuisstraat I, Saskia Eggink-du Bourck, etsen, zeef drukken en monoprint. Ma. t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. Rondom het Kerkplein treden om 13 uur het majorettekorps The Showgirls op, verder is er doorlopend een sport en spel show met mini-motortrikes, reuze springkussen en een computershow. In de Heerenstraat is live muziek van 16 tot 19 uur. In de Jeugdhoeve wordt de hele dag een tentoonstelling over de tunnel gehouden, zijn oude kermisfoto’s te koop en worden dia’s gepresenteerd over bedrij ven vroeger en nu. Op de Bevelanden zijn de vol gende campings te bezoeken: Camping Orisant Colijnsplaat, RCN De Schotsman Kamper land, Camping Anna-Friso Kamperland, ZeelandCamping De Paardekreek Kortgene, Cam ping De Molenhoek Kamper land, Camping Linda Wemel- dinge, Camping en Witlof- kwekerij Veldzicht Lewedorp, ComfortCamping Scheldeoord Baarland, Camping Het Veerse Meer Wolphaartsdijk en Camping De Haas Wolphaarts dijk. De opening wordt groots aange pakt. De festiviteiten beginnen om 19 uur met de ontvangst van genodigden uit de regionale politiek, de overheid, het Elf procent van de beroepsbe volking is werkzaam in de recre atiesector en het is te verwach ten dat de omzet en werkgele genheid in alleen maar zal toe nemen. Dit hoeft niet te beteke nen dat er meer mensen naar Zeeland zullen komen: door kwaliteitsverbeteringen worden campings luxer en fraaier waar door de sector een steeds betere positie op de markt kan inne men. Ontwikkelingen die snel gaan en waar de recreatieon- dememers hard mee bezig zijn. Verschillende bedrijven hebben de laatste jaren hun voorzienin gen (speeltuinen, toiletgebou- wen, kampeerplaatsen, restau rants et cetera) vernieuwd of totaal gerenoveerd naar de eisen van de tijd. Hiernaast zien we ook een andere ontwikke ling, namelijk de “vergroening van de recreatiebedrijven in Zeeland”. Dit betekent dat de campings, bungalowparken en groepsaccommodaties investe ringen plegen in meer ruimte, dus grotere en betere voorzie ningen maar vooral veel aan dacht voor natuurontwikkeling op en rond het bedrijf. Verschillende delen van bedrij ven worden in het kader van het project Groen Uitgerust opnieuw ingeplant volgens de adviezen van Landschapsbe heer Zeeland met als doel daar- ZONDAG 16 JUNI Minitheater, Middelburg; Hét Middelburgs Theater, bewerking van Peer Gynt, 14.30 uur. Podium ‘t Beest. Goes; Me tal-matinee met Hatred, Backlash, Disavowed en Callenish Circle, 15.30 uur. ABAB Accountants is sinds 2001 gevestigd op de eerste verdie ping van het imposante kan toorpand. Momenteel zijn op de vestiging ruim 20 medewer kers werkzaam. ABAB Accountants bedient vanuit deze Zeeuwse vestiging zowel MKB-, als agrarische-als parti culiere klanten. Vanwege sterke groei en derhal ve een grote toename van het aantal medewerkers op de Goese vestiging, was de ruimte in de vorige behuizing niet lan ger toereikend. In het nieuwe pand aan de ‘s-Heer Hendrikskinderendijk, tevens een prachtige zichtlocatie, is er voldoende ruimte om verdere groei te kunnen realiseren. vijftig jarig jubileum, het bestuur maakte plaats voor een Raad voor Commissarissen, er werd een nieuwe vleugel opge leverd en het bedrijf moest Euro-proof worden gemaakt. Wat dit laatste betreft, heeft ZLM dit overigens in het voor deel van de klant laten uitvallen. Premies en eigen risico’s werden naar beneden afgerond en dek- kingsbedragen en aansprake lijkheidsverzekeringen naar boven. Mogelijk zal dit de resul taten van 2002 iets drukken. WOENSDAG 19 JUNI Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, 'Opa's geheim'. 15 uur. 1 advieskantoor. Er werken circa 1.000 medewerkers vanuit een dertigtal kantoren in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg. ABAB werkt voor ruim 18.500 cliënten, zowel in het midden- en klein bedrijf, de agrarische sector en particulieren. De overige vestigingen zijn in Alphen, Beneden-Leeuwen, Best, Bladel, Boxmeer, Breda, Deurne, Gemert, Groningen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Hulst, Oisterwijk, Oostburg, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Someren, Terneuzen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Waalwijk, Wanroij, Weert en Wijchen. Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, CZAV, Advanta van der Have, Weststrate, Van Gilst maar ook de Zeeuwse Milieu Federatie en Natuurmonumenten zijn van de partij evenals bedrijven die tech nologische apparatuur voor de hedendaagse landbouw ontwer pen. Voor kinderen is een spring kussen opgesteld en liefhebbers kunnen een fietstocht door de polder maken waar gewassen die door het bedrijf gekweekt wor den, te zien zijn. De dag is vrij toegankelijk en parkeren is gratis. YERSEKE - Nicky Fashion houdt vrijdag 14 en zaterdag 15 juni Open Summerdays. Doorlopend wordt de nieuwste en meest draagbare zomerkleding gepresenteerd. Topjes, shorts en shirts, jurk jes, capribroeken in menge lingen van linnen, katoen en viscose: zomermode in al haar veelzijdigheid. Ook schoenen, trendy tasjes en accessoires passeren de revue. Geïnteresseerden kunnen vrijdag 14 juli terecht van 14 tot 18 en van 19 tot 21 uur. Zaterdag is de deur tussen 14 en 16.30 uur geopend. Lyklema, gemengde techniek. Marlou Pluymaekers, acryl op doek. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. KRUININGEN Bachten Vaete, Brouwerijstraat 1, Basisscholen gemeente Reirnerswaal, kunst- en cultuur project 'Water-Land'. Ma. t/m vr. van 8.30-16 uur. MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Leerlingen van zeven Middelburgse scholen, tekeningen en schilderijen ‘Naar de werkelijkheid?’. Ludmila Kalmaeva, ‘Plenty to go on’ foto’s en schilderijen. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; pentekeningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Gorrie Akkermans; olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen, keramiek eq mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, Roosevelt expositie, over het leven en werk van drie Roosevelts: Theodore Roosevelt (1858-1919), Franklin Delano Roosvelt (1884- 1945) en Eleanor Roosevelt (1884- 1962). Ma. t/m vr. van 11-16.30 uur. Zeeuwse Bibliotheek, Kou- steensedijk 7, Rudolf Hagenaar, werken op papier. Ma. van 17.30- 21 uur. Di. t/m vr. van 10-21 uur. Za. van 10-13 uur. Caesuur, Lange Noordstraat 67, Tom Küsters, schilderijen (t/m 19 juni). De Vleeshal, Markt, Hendrik-Jan Hunneman, ‘Kiss go’. Di. t/m zo. van 13-17 uur. Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, Sara Blokland, ‘Neutrals’. Di. t/m zo. van 13-17 uur. Galerie T, Turfkaai 25-27, lurry, Arie de Groot en Eveline van Bogerijen, papierreliëfs, schilderij en en tekeningen 'Dromen in Zeeland’. Loek Hambeukers, bron zen beelden en objecten. Do. t/m Accountants is allround accountancy- Linssen opent nieuw kantoor ABAB In.notriiH in UK ftajttt>aiitktl«9in pil ZATERDAG 15 JUNI Dijktheater, Vlissingen; Reü nie van orkesten met oud- showbandleden ‘The band meet', 13 uur. Geerteskerk. Kloetinge; Zo- meravondconcert door het Christelijk Symfoni&h Orkest Con Vocare. 19.30 uur. Grote Kerk, Veere; VU Orkest, 20.15 uur. Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, bewerking van Peer Gynt, 20.30 uur. De Piek, Vlissingen: Terra Gotha III met Asrai, Dawn Visitors en The Cruxsha dows, 21 uur. GOES Oosterscheldeziekenhuls, ‘s- Gravenpolderseweg 114, Kees van Burg, schilderijen. Dagelijks van 9- 20 uur. Centrum De Pijlers, Van Dusseldorpstraat I-11, Ida Groeneveld-Niuta, ‘Water’, schil derijen in acryl, aquarel en pastel. Ma t/m vr. van 9-17 uur (t/m 15 juni). Grote Kerk, Singelstraat Diverse kunstenaars, ‘En passant’, over zichtsexpositie van schilderijen, keramiek en sculpturen. Ma. t/m za. van 10-17 uur. Do. van 10-21 uur. Bloedbank, 's-Gravenpolderseweg 4a, Paula van den Elshout, mon- oprints, sjabloondruk en grafiek in gemengde druktechnieken. Ma., di. en do. van 14-20 uur. Vr. van 12- 15.30 uur. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Dave Meijer, ‘Nulpunt’. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. HeartBreak Café, Grote Markt 22, Herman Brood, tekeningen en zeefdrukken. Dagelijks van 11-24 uur. Zorgcentrum Gasthuis, Kievitlaan 64, Ronald en Patricia Felius, foto’s uit de Serengethi in Tanzania. 100 Zeeuwse Portretten. Dagelijks van 8-18 uur. De Muynck Optiek, Ganze- poortstraat 3, Christianne Altena, beelden. Ma. t/m za. van 10-18 uur. Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade 65, Coen Wieman, Martijn Linzel) en Mariska Schilperoord, ‘Eigen-wijs’. Da gelijks van 9-16 uur. ‘S-GRAVENPOLDER Bibliotheek, Magnoliastraat 10, Angelien Vogelenzang, schilderij en. Di. en vr. van 14-17 uur en 18- 20.30 uur. Wo. van 10-12 uur en 14- 17 uur. HEINKENSZAND Gemeentehuis, Stenevate 10, Marja Driessens-Diessel en Petra van der Bijl, 'Stad en land’. Tijdens kantooruren. 't Kunstuus. Dorpsstraat 43, Leo za. 11-16 uur. Burgs, stads- en mensengezichten uitgevoerd in pentekeningen, olie en aquarel. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10- 16 uur. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingse- weg 10, 'Aardbeien te kijk', oude voorwerpen, foto's en allerlei voor beelden met aardbei-afbeeldin- gen. Marinus van der Schelde, schilder en illustrator. Wo. t/m za. Van 13-17 uur. ABN-AMRO Bank, Biezeling- sestraat 7, Carry Duyser en Heleen Poelhekke, schilderijen. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Galerie De Zeeuwse Buitenplaats, Eversdijkseweg 22, Gerard Menke, schilderijen. Toos Vos, bronzen beelden. Do. t/m za. van 13-17 uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Henk Bisschop, aquarellen. Henk Harthoom, olieverf op linnen. Greet .A.E3ZSJB ACCOUNTANT»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 19