23 19 9 Glijbaan voor Den inkel Tulp t I: 10 26 Pak nu je voordeel tijdens de keuken-idee-dagen van Tulp i ai Open tuindagen in Kats 15 h 7 Koorschool bij jubileum Muskens De BeUaBtiJsIlgi DE BEL At GAMMA GOES BLIJFT BEREIKBAAR mum 3 Opbrengst Roparun Humanitas Jeugdvakantiekamp Open tuinen weekend op Tholen Whiplash inloopochtend Gratis introductieles Tai Chi Qigong F Zomerschool bij ROC r Basisschool De Hoeksteen honderd jaar Zie verderop in deze krant voor de alternatieve route en een GRATIS KLUSBON t.w.v. 5.- Sul maar wat graag mee Kasteel Westhove naar nuls' bij Domburg, het stadhuis van Middelburg en de Zeeuws- Vlaamse Basiliek van Hulst uit 1200. Van de beroemde Zeeu wen worden genoemd: Michiel Aanpassing speeltuin ‘s Gravenpolder THEO SPINNEWIJN ONTWERPT KWARTETSPEL woensdag 12 juni 2002 jaargang 53 nummer 24 Theo Spinnewijn:,lk heb er slapeloze nachten van gehad". De keuken-idee-dagen De nieuwe glijbaan van Zwembad Den Inkel. 4 Rijden zonder rijbewijs Tulp. De keuken van je leven 1 Met grote voldoening en trots vertelt Karei Weijland, bedrijfs leider, dat zijn zwembad weer meetelt. Nu waren de voorzie ningen al niet kinderachtig. Vooral als wedstrijdbad speelde het 50-meter openluchtbad zijn partij behoorlijk mee. Maar met de komst van de in opvallend geel en groen gekleurde glijbaan kan het zwembadcomplex ook op recreatief gebied de toets der kritiek meer dan doorstaan. Weijland vertelt, dat Den Inkel nog maar één van de weinige baden is, die een forse investe ring in de buitenbaden doet. Veel zwembaden concentreren zich op de binnenbaden en bouwen die geleidelijk om tot - deren met en zonder handicaps gezamenlijk moeten kunnen spelen. Een definitief besluit over de toekenning van het benodigde bedrag zal genomen worden in de raadsvergadering van de gemeente Borsele op 13 juni. Bert van Cilst gaat voor de jeugd gemaakt door Anton Dinge- manse uit Kloetinge. Het doosje kreeg de allure van een ge- schenkverpakking mee. Negen miniatuurbeeldjes geven reeds een blik op de inhoud. Ze staan geprojecteerd op een echte Zeeuwse wolkenlucht met het beroemde Zeeuwse licht. Land van Saaftinge, het schor ren- en slikkengebied langs de Westerschelde centraal. Voor de eerste keer gooien de families Willebrands en Van Strien hun tuinen open voor publiek. „Een experiment”, aldus de heer Willebrands. „In samenwerking met de vereni ging Groei en Bloei hebben we dit aangedurfd. Zelf zijn we ook Ook het R.K. Herenkoor St. Cecilia reist mee naar Breda om een wens van de Bisschop in ver vulling te laten gaan, namelijk de uitvoering van de Fugenmesse de Ruyter, Johan Hendrik van Dale, de grondlegger van het Groot Woordenboek der Neder landse Taal, de Brouwse dichter en staatsman Jacob Cats en de uitvinder van het haringkaken Willem Beukelszoon uit Bier vliet. We zien sfeerfoto’s van de jaargetijden uit Veere, Hein- kenszand, de Zak van Beveland en de Banjaard. Verder nog folk lore en klederdrachten uit alle delen van de provincie. Als Zeeuwse lekkernijen worden genoemd, de zilte groente lams oor, de oester, de lekkernij de wel benieuwd omdat we nog niet weten wat we er van moe ten verwachten. Onze tuin aan de Dijkstraat 31 is een Engelse tuin met zitjes. Mijn vrouw, die de meeste tijd in de tuin door brengt, zal toelichting geven en bezoekers rondleiden. De ande- K.V 195 in D van WA. Mozart. Naast het uitvoeren van deze mis, zal er tevens kerkmuziek ten gehore worden gebracht van Gabriëlli, Scarlatti én Mozart. De algehele muzikale leiding is han den van de directeur van de Zeeuwse Koorschool, Evert Heij- blok, het orgel wordt bespeeld door Marcel van Westen. Nieuw kantoor voorABAB ROTTERDAM - Stichting Roparun zet zich in om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren. De deelnemende teams die afkomstig zijn uit het hele land hebben bij elkaar een bedrag van 2.343.556,- bij elkaar gerend, zo bleek op de slot manifestatie op zaterdag 1 juni in Ahoy Rotterdam. VEERE - Voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar uit gezinnen met een minder brede portemonnee, organiseert Humanitas van 6 tot en met 12 juli een kamp in Veere. Onder leiding van vrijwilli gers vermaken de kinderen zich een week lang met een afwisse lend programma. Er wordt geslapen in tenten. Aanmelden kan via Maaike Besselink, tel.nr. 0118-418418. THOLEN - Het weekend van 14 en 15 juni staat op Tholen in het teken van de open tuinen. Er kan een kijkje genomen worden bij de familie Balk, Zuidplantsoen 5 en bij de familie Van der Zwan, Schelphoekseweg 3, beiden in Poortvliet. Bij de familie Van der Gurp, Stenepad 1, Sint Maartensdijk en familie Kok, Langeweg 46 te Scherpenisse. De tuinen zijn op vrijdag 14 juni van 13 tot 21 uur en op zaterdag 15 juni van 10 tot 17 uur open. Een vrijwilli ge bijdrage aan de gratis te bezoeken tuinen is voor de stichting Hulphond. GOES - De maandelijkse inloopochtend in het Oosterschelde Ziekenhuis te Goes is op donderdag 20 juni van tien tot twaalf uur. De toegang is gratis. MIDDELBURG - De Tai Chi Qigongschool Midden Zeeland start in de week van 2 september met nieuwe cursussen. Ter voorbereiding worden in Goes op 20 juni en op 27 augustus gra tis introductielessen gegeven. Aanmelding voor de gratis les en de cursus kan via tel.nr. 0118-636054. Metalmiddag sluit seizoen 't Beest Geniet meer van uw tuin met een Stiga frontmaaier Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bersmachines.nl KL 5 KLI 5 KRUININGEN - Zwembad Den Inkel in Kruiningen neemt vrijdag (15 juni) een fonkelnieuwe glijbaan in gebruik. De Reimerswaalse wethouder J.C. Jansen opent de baan om 11 uur. Ö1 C QJ Q. O VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 GOES - In de eerste week van de vakantie, van 8 tot en met 12 juli wordt bij het ROC de Zomerschool gehouden, een themaweek voor senioren. Deelnemers kunnen kiezen uit de thema’s Oosterschelde en Levensverhalen, waarvan het eerste een actief programma biedt. Bij de Levensverhalen wordt ingegaan op het vastleggen van ieders persoonlijke levensverhaal. Een vooroplei ding is niet nodig en de kosten bedragen 103,-. Inschrijven is mogelijk via het ROC, tel. 0113-558000. WEMELDINGE - Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van basisschool de Hoeksteen te Wemeldinge wordt op zaterdag 22 juni een feest voor alle huidige- en oud-leerlingen, bestuurs leden en personeelsleden gehouden in de Wemel. Er is een her inneringsboek uitgegeven, waarvan de kosten 15,- bedragen. Deelname aan de reünie kost 7,50. Wilt u deelnemen of bestel - len dan graag dit bedrag overmaken op rekeningnummer 33.15.64.181 t.a.v. Schoolfonds de Hoeksteen inzake jubileum- fonds 100 jaar, Bierweg la Wemeldinge. Vermeld a.u.b. uw post code en huisnummer. Hierna krijgt u een bevestiging thuisge stuurd. E 0) s V) ■o o» w ca re tuin aan de Noordlangeweg is een stuk groter, het geheel beslaat ongeveer een hectare, met veel vaste planten, fruitbo men, boomsoorten en rozen.” In beide tuinen staan beelden opgesteld van beeldend kunste nares Frida van Overbeeke. Haar werken zijn overwegend uit brons en beton-aluminium gevormd. De entree bedraagt 1,50 per bezoeker. ZIERIKZEE - Theo Spinnewijn uit Zierikzee heeft een Zeeuws kwartetspel ontworpen. Het spel ligt inmid dels al in een groot aantal winkels in Zeeland. „Ik heb er slapeloze nachten van gehad/’ vertelt Spinnewijn. „Toen het idee eenmaal geboren was, kon ik aan niets anders meer denken. Het spel is leerzaam, informa tief en gezellig en vertelt veel over Zeeland.” door Anja Romijn een kwartetspel te maken, met 36 foto’s van de provincie Zeeland erin. Daardoor krijg je meteen een heel andere kijk op onze provincie,” vertelt de ont werper. ‘ik wilde een zo breed mogelijk beeld van de provincie geven' In het spel wordt er iets verteld over vier bekende Zeeuwse bouwwerken, te weten de Zeelandbrug, ‘onze Oosterburen nemen net spel - De Blauwe Speeltuin te ‘s-Gravenpolder die veel wordt bezocht door kinderen van mytylschool De Sprienke en kinderen en cliënten van de beschermde woonvormen en het gezinsvervangend tehuis, gaat heringericht worden. Uitgangspunt daarbij is dat kin- Op de achterkant van de speel kaarten staat de kaart van Zeeland op een strandgezicht. Van de Zeeuwse steden worden Zierikzee, Middelburg, Goes en Tholen belicht. „Ik heb speciaal ook Tholen erbij gekozen, omdat die stad bij toeristen niet zo bekend is, als de drie andere steden. De stadskern van Tholen herbergt een aantal monumentenpanden en is omgeven door stadswallen. Belangrijke monumenten zijn daar het 15e-eeuwse stadhuis en de gotische Onze Lieve Vrouwekerk.” Voor de categorie Zeeuwse dorpen koos Spinne wijn voor Colijnsplaat, Sint Philipsland, ‘s-Heer Arends- kerke en Groede. „Ik heb er steeds aan gedacht om aan alle delen van de provincie aan dacht te schen ken," vertelt hij. Wat betreft de natuur, staan de Prunje,de Pluim- pot in het pol dergebied van de gemeente Tholen, het Zwin, het natuurge bied in westelijk Zeeuws- Vlaanderen en het Verdronken „Waar ik nou echt wakker van heb gelegen, was de vraag wat ik er wel en wat ik er niet in zou stoppen. Ik wilde een zo breed mogelijk beeld van de provincie geven en dan moet je er voor zorgen dat ook werkelijk alle regio’s duidelijk aan bod komen. Je hebt al gauw de neiging om alleen de bekende oorden in de schijnwerpers te zetten.” Het Zeeuwse spel bestaat uit negen kwartetten. Spinnewijn heeft een half jaar aan de productie ervan gewerkt. Hij schreef zelf de begeleidende teksten. Hij belicht daarin Zeeuwse steden en dorpen, de natuur, bouw werken, beroemde persoonlijk heden, de Zeeuwse kleder dracht, folklore, de jaargetijden en Zeeuwse lekkernijen. De foto’s zijn ‘om in te lijsten’ en De nieuwe VIRGO! Personeel KATS - In het weekend van 21, 22 en 23 juni organiseren twee tuinen in het Noord-Bevelandse Kats Open Tuindagen. De beide tuinen zijn in deze dagen van tien tot vijf uur te bezichtigen. Ronde van net Veerse Meer in oude stijl ZTIGfr g 8.60°’ vaderdag Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 15 babbelaar en natuurlijk de Zeeuwse bolus. Het Zeeuwse Kwartetspel is inmiddels te koop in boekhan dels, campingwinkels, speel goedzaken en toeristenwinkel tjes. „Een aantal makelaars geeft het spel cadeau als relatie geschenk,” vertelt Spinnewijn. „Verder heb ik gehoord, dat het al veel cadeau is gegeven aan oud-Zeeuwen en natuurlijk hebben onze Oosterburen er belangstelling voor. Zij nemen het spel graag als souvenir mee naar huis.” al dan niet subtropische - zwemparadijzen. Den Inkel richt zich vooral op de buiten activiteiten, aldus Weijland. Behalve het wedstrijdbad zijn er verschillende baden van geva rieerde diepte, zodat er door al dan niet geoefende zwemmers met volle teugen kan worden genoten. Uitgestrekte ligweiden bieden de zonaanbidders de ruimte om in alle rust bij te komen van de dagelijkse beslommeringen. De glijbaan is van een modern ontwerp. Via enkele bochten kom je van een hoogte van zes meter tot vlak boven de water spiegel. Er stroomt water door heen zodat de gebruiker een soepele afdaling kan maken. Ook de kunststof constructie waarborgt een veilig gebruik: alle eventuele oneffenheden zijn bij de bouw zorgvuldig ver wijderd. Natuurlijk wordt door deskundig personeel toezicht gehouden. Er zijn namelijk wel enkele regels, die een veilig gebruik waarborgen. Op grote borden worden deze eenvoudige regels op een voor iedereen duidelijke wijze uitge legd. GOES - De zuivere jongens stemmen van De Zeeuwse Koorschool zijn zondag (16 juni) te horen op het jubi leum dat de bisschop van Breda Muskens dan viert. Muskens, die in een Pontifi cale Hoogmis geëerd wordt vanwege zijn 40-jarig pries terschap, had zelf om de aan wezigheid van de Zeeuwse Koorschool verzocht. ,Een andere kijk op Zeeland’ is de ondertitel die het spel mee kreeg. Van de eerste oplage zijn al 5.000 exemplaren gedrukt. Het kwartet is eigenlijk te mooi om mee te spelen, welhaast een verzamelobject. Het is bijna van het Boudewijn Büch-gehalte: eerst handschoentjes aan en dan voorzichtig de plaatjes bekijken. Inmiddels zijn er al 3500 exemplaren van verkocht. „Dit product loopt als een trein. Het geeft een prachtig beeld van de provincie. Er komt steeds meer vraag naar Zeeuwse artikelen. Toeristen willen graag een cadeautje voor het thuis front meenemen en bedrijven geven graag een kwalitatief hoogstaand relatiegeschenk. Zeeuwse bedrijven zijn dan ook altijd op zoek naar cadeautjes met een Zeeuws tintje. Een boek is meteen weer zo’n zwaarwe gend artikel. Daarom ben ik me erop gaan beraden om met iets nieuws op de markt te komen dat ook een leuk prijsje heeft. Opeens kwam ik op het idee om bekers medailles vaamtje<^'ro^^n beeldjes schalen fl6svLaoTjeuL_-- sporttenues relatiegeschehK^i^DgLB'J^^-^ Graveren doen wij GRATÏS! Spotprijzen Yerseke Trouwen FOTO MARIEKE MANDEMAKER MHMH ■MM (advertentie) (advertentie) FOTO HENK BACKER (advertentie) Goes Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 Marconistraat 11, Goes, www.gamma.com 4 MICROCAR Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, 's-Gravenstraat 32, 4431 AC ’s-Gravenpolder, tel. 0113-311465 Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen A». Kaartspel met bijzondere kijk op zeeland Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeeland1- Tel 0113 221 792 r minint

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1