SPIERZIEKTE? VSN FIETS KAPOT bel 581935 X //F EVENEMENTEN Rijwielshop Cor den Haan Papeweg 6-8, Wolphaartsdijk OPENBARE KENNISGEVINGEN I 5 Ophalen huisvuil in ‘s-Heer Arendskerke Vereniging Spierziekten Nederland Lt.Gen. van Heutszlaan 6,3743 JN Baarn. Postbank 1422400 Internet: www.vsn.nl i® Hoogste punt Brede School Ouverture Extra vergadering raadscommissie Middelen Kindervakantieweek 12 t/m 16 augustus 2002 Rioleringswerken J.Valckestraat Blanckstraat en Oostsingel Turkse culturele avond in De Spinne 8 juni a.s. Afwerking rotonde Ringbaan-West Stremming Dorpsstraat Kattendijke i.v.m. baggerwerkzaam heden Jaarlijks proefalarm sirene op 5 juni 2002 om I2.00 uur Manhuistuinconcert door “Vlijt en Volharding” X' xr r(GILDE 25 DE BEVELANDER Woensdag 29 mei 2002 m Hij wordt door ons opgehaald en thuisgebracht voor slechts A A. A A Periode 30 mei t/m 5 juni 2002 GEMEENTE GOES Moderne fietsen ouderwetse service Er zijn honderden spierziekten. Er is één vereniging. Bel voor informatie, steun of advies de Spierziekten Infolijn 0900 5480480 op werk dagen van 10.00 tot 16.00 uur (10 c p/m) (geldig voor Goes, 's-Heer Hendrikskinderen,'s-Heer Arendskerke, Lewedorp, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Nieuwdorp, Wilhelminadorp) ji if \^7 VAN DE NIJVERE RE I SEN MAKERS (Jok INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN stukken in te zien. KAPPEN BOMEN Overzicht Burgerlijke Stand van 12-0S-2002 t/m 23-05-2002 Geboren: Huwelijken: AANWIJZING STRATEN MET ALCOHOLVERBOD Overleden: Ter inzage Cl Burgemeester en wethouders van Goes de Ml 30 en 31 mei 31 mei Multicultureel Festival I juni Scholierenatletiekdag I juni I juni 2 juni Zeelandhallen Vanaf I juni Wolphaartsdijk Avondvierdaagse I 3 t/m 7 juni 4 juni Goes 4 t/m 7 juni Avondvierdaagse Pleintjesactiviteiten 4 juni 4 juni 6 en 7 juni 5 juni Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. lO tV lin Dit jaar valt deze dag op 5 juni. Op die dag gaat om 12.00 uur de sire ne. Het alarmsignaal duurt I mi nuut en 26 seconden en wordt om 12.05 en 12.10 uur herhaald. U hoeft dan niet te schrikken; het is loos alarm. Indien u de sirene op de school. De openbare basis school ‘De Zuidwesthoek’ en de Protestants Christelijke basisschool ‘Prinses Beatrixschool’ nemen in de herfst van 2002 hun intrek in het nieuwe pand aan de Elvis Pres- leylaan. De kosten van het totale project, zowel de afwerking van de rotonde als de plaatsing van het kunstwerk, bedragen circa 580.000,-. De raadscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. De com plete agenda en stukken kunt u ie dere werkdag (behalve vrijdagmid dag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij de afdeling communicatie in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een ander tijdstip de In verband met de jaarlijkse sport dag van de gemeente Borsele op woensdag 29 mei wordt het huis- 15-05-2002 Meulenberg Stijn; 15-05-2002 de Jong.Jara; 18-05-2002 Swart, Floor; 18- 05-2002 van deWalle, Isa Laura; 19- 05-2002 de Rijke, Lukas Jan; 19-05-2002 Karelse, Roos Esi. Plaats De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt. Ie dereen is welkom. Spreekrecht U kunt tijdens de commissieverga dering het woord voeren over on derwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste ge vallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan. vuil, de grijze mini’s, in ‘s-Heer Arendskerke en het buitengebied opgehaald op donderdag 30 mei. Al jaren wordt de kindervakantie- week georganiseerd op verschillen de plekken in de gemeente Goes. Dat aantal plekken heeft zich in middels uitgebreid tot vijf kernen en vier wijken. Doorgaand verkeer dient gebruik te maken van de route Oude Zee- Daar staat onder meer tegenover: het meemaken van een kinderva- kantieweek, inclusief de glunderen de gezichtjes, een aantal consump ties, ondersteuning bij de werk- Podium 't Beest 20.30 uur Podium ‘t Beest 20.30 uur Kunststofbaan Het Schenge Goes, 11.00-15.00 uur Podium ‘t Beest 20.30 uur Manhuistuin. Zusterstraat 12.30-13.30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Basisschool Stamperius, Wilhelminadorp 15.30-17.00 uur Boekhandel de KoperenTuin, I9.45 uur Podium ‘t Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: Open Podium voor Kleinkunst Concert door: Muziekvereniging‘‘Vlijt en Volharding" uit Oost-Souburg Filmvoorstelling: Le fabuleux destin d’amélie poulain Konsert: Mummy the Peepshow Lulabelles Filmvoorstelling; The shipping news Kartbaan Inlichtingen:0113- 250463 Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Lezing Drs. Robert van Dierendonck 21 -05 A.van Saksenlaan I 23-05 Abbekindersezandweg 2a 23-05 Beatrixlaan 36 23-05 De Stelle 35 23-05 Lewestraat 31 23-05 Oostmolenweg I0I 23- 05 Van Dusseldorpstraat 45 24- 05 Abbekindersezandweg 2 24-05 Vuilstraat 6 De reden voor deze werkzaamhe den is dat de kwaliteit van de riole ring op bovengenoemde locaties Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ning(en) heeft verleend voor de volgende bomen: - Zomerweg 11 te Kloetinge; 3 Coniferen - Ruisdaelstraat Rembrandtlaan te Goes: 3 Populieren Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 28 mei kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2I 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. 17-05 Krommemeet I 17-05 Westhavendijk I Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. het bouwen van een erker het bouwen van accommodatie voor de roeiverening het bouwen van een berging het uitbreiden van De Reilhof het uitbreiden van de woning het bouwen van een serre het bouwen van een serre het plaatsen van tijdelijke units het slopen van het schoolgebouw het plaatsen van tijdelijke units het verbouwen van het pakhuis het bouwen van een serre het plaatsen van een blokhut het plaatsen van een tuinhuisje het verbouwen van een woning het verbouwen van de woning het plaatsen van een dakkapel het bouwen van een bedrijfshal het bouwen van een woning het bouwen van een woning nl od Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantooruren:' 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Zeelandhallen 15.30-01.00 uur Indien u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. €2,50 iV 2? ui sb 9b >lle vo ab ik sU 93 ;iT 91 9C Behalve deze twee scholen komen er in het gebouw een peuterspeel zaal, een kinderdagverblijf, buiten schoolse opvang en het centrale kantoor van de Stichting Kinderop vang ‘De Bevelanden’. Een moderne gymnastiekzaal maakt het gebouw compleet. Gemiddeld 700 a 800 kinderen ge nieten van de kindervakantieweek. Iedere kern/wijk heeft haar eigen thema en activiteiten. Jaarlijks is er één gezamenlijke activiteit waaraan meerdere kernen/wijken deelne men, namelijk de theatervoorstel ling. Wat wordt verwacht van een vrijwilliger? Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze het leuk vinden met kinde ren om te gaan, enthousiast zijn, geduld hebben met kinderen, sa men willen werken met andere vrijwilligers en zich houden aan af spraken. Het sirenesignaal heeft tot doel om personen die buiten zijn te waar schuwen. Om deze reden is het mogelijk dat het sirenesignaal bin nen niet goed hoorbaar is. Indien het sirenesignaal buiten niet goed hoorbaar is, wordt u verzocht om dit aan de ambtenaar rampenbe strijding van de gemeente Goes door te geven op het doorkies- nummer 249610. een ander tijdstip hoort, is er wel wat aan de hand. Weet wat u dan moet doen: ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of televisie aan. de saz en de Turkse fluit. Bij deze groep kunt u niet stil blijven zitten, ze dwingen u als het ware om de dansvloer op te gaan. Op het pro gramma staat verder Ay Yildiz een folklore dansgroep. De groep laat u een aantal Turkse traditionele dan sen zien. Daarnaast is het ook mo gelijk om met de Turkse keuken kennis te maken. Een aantal Turkse vrouwen heeft speciaal voor u een aantal heerlijke Turkse gerechten klaargemaakt die u tijdens deze avond kunt proeven. Om het ge heel te complementeren maakt u ook nog eens kans om een mooie prijs te winnen tijdens de verloting Oost: Wijkvereniging Goes Oost organiseert voor het eerst sinds ja ren de kindervakantieweek. Zij doet dit in samenwerking met SM- WO welzijn. Volgende week is er een extra ver gadering van de raadscommissie Middelen over de voorjaarsnota en jaarrekening. De extra commissie vergadering vindt plaats op don derdag 6 juni 2002 om 19.30 uur. Een kindervakantieweek vindt na tuurlijk niet zomaar plaats. Een groot aantal vrijwilligers is al gerui me tijd bezig met de voorbereiding van de kindervakantieweek in de kernen en wijken. Op zondag 2 juni geeft de Muziek vereniging “Vlijt en Volharding" uit Oost-Souburg een Manhuistuin concert. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt nl w »o De kindervakantieweek omvat vier dagen, maar dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers zijn. Heeft u interesse en wilt u zich opgeven of wilt u eerst nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met San dra de Neeff, tel. 237086/06- 25431878. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Ingeni eursbureau gemeente Goes, tel. 249755 of het Waterschap Zeeuw se Eilanden, tel. 241000. Het bestuur van de Turkse stichting Goes organiseert op zaterdag 8 juni a.s. een Turkse culturele avond voor alle inwoners van Goes. Tijdens de ze culturele avond kunt u genieten van Turkse muziek, Turkse folklore dansen en de Turkse keuken. Tijdens deze avond wordt de mu ziek verzorgd door Gurbet Arka- daslari, een Turkse muziekgroep die gebruik maakt van traditionele Turkse muziekinstrumenten, zoals Ambachtscentrum Poppentheater Sim Bolus Hollandsche Hoeve speelt de voorstelling 15.00 uur Opa’s Geheim. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: 0I I3- 212031 Gezocht vrijwilligers Voor de kindervakantieweek in Kloetinge, Oost en Zuid zoeken we nog vrijwilligers. Zuid: al jaren wordt hier de kinder vakantieweek georganiseerd. Het aantal kinderen is door de jaren heen meegegroeid, gemiddeld ko men er dagelijks I90 a 200 kinde ren. Voor dat aantal kinderen heb ben we veel vrijwilligers nodig. Wilt u nadere informatie of u aanmel den als vrijwilliger, dan kunt u con tact opnemen met Anneke of Ron- ny Menheere, tel. 211572. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen, tel. 249709. 23-05 Cort van der Lindenstr 201 het bouwen van een garage 23-05 Dorpsstraat 12 23-05 J.D.van Hellestraat 62 23-05 Oostmolenweg 58 23-05 Slotstraat 59 23-05 Sluis De Piet 3 23-05 Velluweweg 8 23-05 Hensonweg 10 23-05 Duke Ellingtonlaan 4 23-05 Duke Ellingtonlaan 18 al It el ik Op het kruispunt Ringbaan West Van Hogendorplaan Klein Frank rijk werd vorig jaar een nieuwe ro tonde aangelegd, waarmee een on veilig verkeersknooppunt werd verbeterd. De toplaag van het asfalt van deze rotonde bleef echter ge ruime tijd achterwege. Op 3,4 en 5 juni aanstaande wordt ook dat on derdeel uitgevoerd, tezamen met de definitieve belijning en marke ring, zodat het geheel er straks compleet bij ligt en optimaal kan functioneren. Volgende week voert het Water schap Zeeuwse Eilanden bagger- werkzaamheden uit in de water gang bij Kattendijke. In verband met deze werkzaamheden is de Dorpsstraat ter plaatse van de brug over de watergang overdag gestremd. heeft het afgelopen jaar voldoende gelegenheid gehad om zich te ma nifesteren en kan nu tegelijkertijd met het aanbrengen van de toplaag volledig worden weggewerkt. De definitieve markering en belijning worden uitgevoerd in duurzaam materiaal met een betere zicht baarheid, zodat de klachten hier over tot het verleden zullen beho ren. De fietspaden op en rond de rotonde worden voorzien van as falt met een donkerrode kleur en zijn daardoor beter te onderschei den van het zwarte asfalt van de rijbanen voor het autoverkeer. De ervaringen met de rotonde zijn po sitief. De verkeersveiligheid is reeds aanzienlijk verbeterd en zal met de afwerking nog verder ver beteren. 12- 05-2002 Waterman, Andries Jan; 13- 05-2002 van der Vliet, Wilhelmina Leuntje; 15-05-2002 Welleman Christiaan; 15-05-2002 den Broeder,Adriaan Cornell's; 15- 05-2002 van Liere, Janna Elizabeth; 16- 05-2002 de Wild, Johanna Elizabeth; 17- 05-2002 Schrijver, Adriaan Gerardus; 17-05-2002 Slabbekoorn, Tannetje Elizabeth; 17-05-2002 Aarden, Antonius Johannes; 17- 05-2002 Janse, Anna; 18- 05-2002 Boets, Elisabeth Johanna Antonia; 18-05-2002 Schipper, Adriana Francina. Plaatsing kunstwerk Het middeneiland van de nieuwe rotonde wordt binnenkort ver fraaid met een kunstwerk, naar ontwerp van de kunstenaar Nico las Dings. Het ontwerp bestaat uit een open, ronde “toren”. Het werk refereert aan het verleden van Goes waar al in de 12e eeuw een toren werd gebouwd ter verdedi ging van het toenmalige stadje. Het kunstwerk symboliseert ook het samenkomen van verschillende functies rondom de rotonde: wo nen in de Goese Polder, nijverheid in Klein Frankrijk en kantoren bij de ZLM. De plaatsing van het kunstwerk wordt uiterlijk I okto ber 2002 gerealiseerd. zodanig is dat herstel op korte ter mijn gewenst is. In verband met de werkzaamheden is doorgaand ver keer voor zowel fietsers als auto’s tijdelijk niet mogelijk. De werkzaamheden worden uitge voerd door aannemingsbedrijf Ge- brs. van den Dries uit Driewegen, die met de werkzaamheden in de Jacob Valckestraat begint. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in de Oostsingel voor de bouwvakva- kantie gereed zijn. Voor nadere in formatie kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk dhr. M.F. Sinke van het Ingenieursbu reau, gemeente Goes, tel. 06- 53298078 In verband met het specifieke ka rakter van de werkzaamheden worden de rotonde en de aanslui tende weggedeelten volledig voor alle verkeer afgesloten. Omdat overdag veel verkeer van de roton de gebruik maakt, vindt de uitvoe ring in de avonduren plaats, van I9.30 uur tot 23.00 uur op maan dag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 juni a.s. Deze afsluiting wordt vooraf middels borden aan de weggebrui kers kenbaar gemaakt. Vanwege de geringe verkeersintensiteit in de avonduren wordt geen omleidings- route ingesteld. Aan hulpdiensten kan ten allen tijde doorgang wor den verleend. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen. In het geval van een ramp kunt u worden gewaarschuwd via de sire nes die in de gemeente Goes zijn geplaatst. De sirenes kunnen on hoorbaar worden getest. Maar om u bekend te maken met het geluid van de sirene, vindt één keer per jaar een landelijk oefenalarm plaats op de eerste woensdag van juni. dijk, Monnikendijk. Deze route wordt via omleidingsborden aange geven. De werkzaamheden in het dorp duren ongeveer één week. Burgemeester en wethouders hebben besloten, dat het verboden is in de volgen de straten alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben: 1. de binnenstad van Goes, te weten de Oostsingel, Grote Kade, Bierkade, Turfkade, Ossenhoofdstraat. Wijngaardstraat, Westwal, Piet Heinstraat, v.d. Spiegelstraat tussen Wijngaardstraat en J. Valckestraat, Voorstad tussen J. Valckestraat en Oostsingel en de wegen die liggen binnen het gebied dat door vorengenoemde straten wordt omgeven; 2. de Lijnbaan, het Stationsplein, het NS-station en het spoorwegemplacement; 3. de wijk Goese Polder, te weten het gebied dat begrensd wordt door de stra ten Westhavendijk, Ringbaan West,Van Hogendorplaan, Laan der Verenigde Naties en Oude Zeedijk. Het besluit is opgenomen in het register voor algemeen ver bindende voorschriften onder volgnummer 299. Het register ligt voor iedereen ter inzage op de afdeling Communicatie in het stadskantoor van Goes. Tegen betaling kan een afschrift van het besluit verkregen worden. Dankzij de medewerking van Sportpunt Zeeland en subsidie van de Culturele Raad kan de theater voorstelling gerealiseerd worden. Kloetinge: Stichting Jeugdwerk Kloetinge organiseert de kinderva kantieweek voor de tweede keer. Het aantal vaste vrijwilligers groeit, maar is nog niet voldoende. Wilt u nadere informatie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u terecht bij Petra of Gerrie Men heere, tel. 231 I73. Binnenkort wordt gestart met een gecombineerd rioleringsproject in Goes-Oost. Het betreft het ren overen en vervangen van de be staande riolering in de volgende straten: 1J.Valckestraat; tussen Ganze- poortbrug en v.d. Spiegelstraat week 22 t/m 23 2. Blanckstraat; tussen v.d. Spiegel straat en Emmastraat week 23 t/m 26 3. Oostsingel; tussen Zonnebloem- straat en Voorstad week 25 t/m 29 Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aange geven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van I7.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan Zusterstraat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Ma ria Magdalenakerk. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - I2.30 uur en dinsdag van 13.30 - I6.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - I2.30 uur, dinsdag en woensdag van I3.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 20.00 uur. Bureau Voorlichting Is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. g e I- i- e >r <t it >r P d De Turkse stichting organiseert de ze avond onder andere om: andere nationaliteiten kennis te laten maken met de Turkse cul tuur, waardoor meer begrip en verdraagzaamheid kan ontstaan tussen de verschillende nationali teiten; om naamsbekendheid op te bouwen in de gemeente Goes, zowel onder de Turkse gemeen schap in Goes als bij de andere inwoners van Goes; en natuurlijk om de iedereen een leuke gezellige avond te be zorgen. Met alleen voorbereiding ben je er nog niet, want tijdens de kinderva kantieweek moeten kinderen groepsgewijs begeleid worden. Voor een kwalitatief goede kinder vakantieweek heb je veel vrijwilli gers voor de begeleiding nodig. /Vlet het plaatsen van een lichtkoepel werd gevierd dat de brede school in Ou verture het hoogste punt heeft bereikt Vorige week bereikte de Brede School in Ouverture het hoogste punt. De heer H.W. Hoogerland, voorzitter van de commissie Maat schappelijke Ontwikkeling, verricht te op de bouwplaats aan de Elvis Presleylaan de officiële handeling. Tijdens de bijeenkomst kon het reeds afgebouwde voorbeeldlokaal bezichtigd worden. Dit lokaal geeft een goede indruk van hoe de in richting van de toekomstige loka len in het nieuwe gebouw eruit ko men te zien. In de uitbreidingswijk Ouverture bouwt de gemeente Goes een bre- Schoenmakerij 12, 4762 AS Zevenbergen, tel. (0168) 328305, fax (0168) 336697 e-mail: info@janssen-bouw.nl, website: www.janssen-bouw.nl •Uitblinkers in Fietsmanschap- 17-05-2002 van Helleman, Cornelis Pieter en Corbijn, Geertruida Maria; 17-05-2002 van der Holst, Richard en de Roos. Sylvia; 17-05-2002 Nijssen,Adriaan Jan en Suk, Vanessa; 17-05-2002 van Hoesel, Olaf Johannes Antoine en Duinkerke, Natasja Maria; 17-05-2002 van Eijkeren, Kurt en van Wilgenburg, Marieke Christine; 23-05-2002 Blok,Jeroen en Creemers,Anouk; 23-05-2002 Eggebeen Cornelis Jan en van Velzen, Lena Janna Laurina. Veel weggebruikers en inwoners van Goes vroegen zich af waarom deze rotonde er zo vreemd en slordig uit zag. Ook waren er soms klachten over de slechte zichtbaar heid van de (tijdelijke) markering. De reden van het uitstel van deze “finishing touch” was gelegen in het feit dat een ongelijkmatige zet ting werd verwacht van de oude t.o.v. de nieuw aangebrachte ver- hardingsconstructie. Deze zetting Deze avond wordt gehouden in wijkgebouw De Spinne, De Spinne 14-01 te Goes, tel 214896. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 24.00 uur. De toegangs prijs is 5,00 (kinderen tot 12 jaar 1,00). Iedereen is van harte welkom (HOS GELDiNiZ) Voor meer informatie kunt u te recht bij mevrouw Gönül Uysal, tel 232241. zaamheden, contacten met andere vrijwilligers en gezelligheid. We spreken over het begeleiden van kinderen, maar er zijn natuur lijk ook andere werkzaamheden te verrichten. Wilt u bijvoorbeeld lie ver klussen of sjouw- en andere werkzaamheden verrichten dan bent u uiteraard ook welkom. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouw voornemen in de periode van 20-05 t/m 24-05-2002 Vraag onze gratis documentatie aan Casco leverbaar Persoonlijk ontwerp Korte bouwtijd Hoge isolatiewaarde Duurzaam bouwen NVOB

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25