1l iden land r Première Premiere Not Another Teen Movie Sneak Preview: Vocaal ensemble Cantare in concert Brassband Festival MH Breeduit CHUTTERSHOF IN E CITY gg dé uitgaanskrant EEST Middelburg Killing me softly De V.O.C. en het Scheldeloodsenkoor ft première I voorpremière MOT ANOTHER ,z LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE F j L M W E E K WONDERBOYS GHOST WORLD LAST TANGO IN PARIS THE SCORPION KING FAT GIRL POULAIN F I L M W E E K COLLATERAL DAMAGE KILLING ME SOFTLY F I L M W E E K ALI G INDAHOUSE I AM SAM SNEAK PREVIEW SHOWTIME TEEN MOVIE STAR WARS EPISODE II DOMESTIC DISTURBANCE JOHN O www.cinecity.nl Rockende vrouwen in 't Beest I t l A Donderdag 30 mei t/m woensdag 5 juni BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75 cpm) pagina 21 iedere maandag om 21.45 uur Sneak Previews bij Cine City. n het kader van de viering van het 400 jarig I bestaan brengt het Scheldeloodsenkoor de I musical 'Shadows of Time' op vrijdag 7 juni in de schouwburg van Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Musical Jozef in 's Heer Abtskerke Kunst speuren in de Zak WDOElötWG VWS/A/GE/V woensdag 29 mei 2002 Jfocaal Ensemble Cantare uit Goes geeft op 1 juni een bijzonder concert, waarin W een aantal uiteenlopende thema's muzi kaal belicht worden. Avond en nacht, afscheid en de zee lopen als rode draden door het pro gramma. A capella uitgevoerde liederen wor den afgewisseld met muziekstukken op harp en dwarsfluit. Programma Gerenommeerde muzikanten GOES e Middelburgse Markt is zaterdag 1 juni Ede place to be voor liefhebbers van brassbands. Deze middag wordt alweer het derde Brassband Festival Middelburg ge houden. De organisatie van dit evenement gaat uit van brassband ONDA Middelburg. Drijvende kracht achter dit festival is nog altijd oud-lid Rudi Boone, tegenwoordig woonachtig te Den Haag. Op zoek naar werk van De Schouwenaar Bizar sprookje uit de grote stad ICE AGE (Nederlandse versie) animatiefilm over een groep dieren in de Ijstijd die een mensenkind vinden .>■'3 DeBé c SJSSS® Zaterdag «24.15 uur Dagelijks 16.15 19.00 21.45 uur Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. Dagelijks 13.45 16.15 uur Mummy The Peepshow. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 19.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 uur Maandag 22.00 uur s Donderdag 20.00 uur i 12.00-12.30 12.45-13.15 13.30-14.00 14.15-14.45 15.00-15.30 15.45-16.45 Maandag 20.00 uur at y Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 22.00 uur Zondag en woensdag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 uur Dinsdag 20.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.15 uur Dagelijks 19.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 21.45 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 22.00 uur Zaterdag 24.00 uur Dagelijks «21.45 uur Zaterdag «24.15 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag «24.15 uur Jake Wyler (Chris Evans) is het prototype van de knappe Vorig jaar zette de Japanse band Mummy The Peepshow Café De Pompe in Goes op zijn kop. Dit weekend doet het vieral stoe re meiden uit Osaka het nog eens dunnetjes over. Zaterdag (1 juni) is hun vrolijke 'highschool bubblegumpop' te horen in 't Beest. Het publiek wordt opgewarmd door The Lulabelles, vier 'wilde wuuven' uit Rotterdam. Zij brengen naar eigen zeg gen 'fabulous pop-punk, inspired bij the Lookoutl-sound, po werpop, 70's punkrockrock en today's punkpop-originals'. Aan vang 21 uur, toegang 6. Tussen de veertig en vijftig mensen nemen deel aan de musical Jozef, die vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni wordt opgevoerd in de kerk van 's Heer Abtskerke, aanvang 20 uur. De musical begint met de afscheidsviering naar de dood van Jozef. Het koor, in de rol van mensen die naar deze herdenking zijn toegegaan, komt bij elkaar in de aula; er hangt een bedruk te stemming. Het gefluister gaat over in zacht zingen en mondt uit in een gezongen In Memoriam. De rest van de musical speelt zich af op de dagen na de afscheidsvoering. De kast met herinneringen aan Jozef dient als herinnering aan het leven van de man en komt via flashbacks terug. Een aantal kunstenaars heeft dit jaar de bekende Open Atelier route in de gemeente Borsele georganiseerd. Dit in tegenstel ling tot andere jaren toen de Culturele Raad van de gemeente Borsele dat deed. Zaterdag 29 en zondag 30 juni is het zo ver en kan het publiek onder het motto Kunst speuren in de Zak op di verse plaatsen kennis maken met kunstenaars. Vrijdag wordt de Open Atelierroute geopend met Kunst speuren in de Kerk. Dat gebeurt vanaf 20 uur in de Dorpskerk in Heinkenszand Het pro gramma biedt naast optredens van onder anderen Jopie Min- naard met verhalen, Renske Breeman harp, Cees Dubbeldam Het Verhaal en Just Friends met Ierse ballads werk van diverse kunstenaars. Zaterdag en zondag zijn enkele ateliers open en zijn er eveneens centrale programma's. Donderdag en vrijdag 20.30 uur Moviezone: satirische komedie met Michael Douglas en Robert Downey jr. komedie van Terry Zwigoff met Thora Birch en Scarlett Johansson intrigerend liefdesspel met Marlon Brando film met de sensatie van de World Wrestling Federatie, Dwayne Johnson psychologisch portret over twee totaal verschillende zussen en hun ontluikende seksualiteit een meesterwerk van Jean-Pierre Jeunet brandweerman Arnold Schwarzenegger verliest zijn gezin bij terreuraanslag breed se Ratby Band nogmaals een concert en wel in De Stenge te Heinkenszand. Het concert in De Stenge be gint om 14.00 uur en de toe gang voor dit concert be draagt 3,50. stiller Nacht en Waldesnacht van Brahms, The Three Fis hers van Johan Andriessen, Chanson d'automne en Wan derers Nachtlied van Diepen brock en Calme des Nuits van Saint Saëns. Titels waarvan de thema's voor deze avond zijn afgeleid. Janey Briggs (Chyler Leigh) is een jonge artieste die door haar klasgenoten wordt uitge lachen om haar onmogelijke bril, paardestaart en met verf besmeurde overall. Jeugdorkest ONDA Middelburg o.Lv. Piet Baan Brassband Excelsior 's-Heer Arendskerke o.l.v. Ger Blom Brassband ONDA Middelburg o.l.v. Ger Blom Brassband ONDA Ritthem o.l.v. Ronny de Rooij Brassband Zeeland o.l.v. Tiny van de Wijdeven Ratby Band o.l.v. Kevin Steward staan en geeft zich over aan een heftige romance. Adam vervult haar leven van een on gekende passie en grensver leggende hartstocht. Zonder deze man van haar dromen werkelijk te kennen, trouwt zij adam. Wanneer Alice steeds meer raadselachtige gebeurte nissen ontdekt waar Adam bij betrokken is, stelt zij zich de vraag: is de keuze voor Adam een gelukzalige beslissing of de grootste misstap in haar le ven? Haar gevaarlijke zoek tocht naar de ware bedoelin gen van Adam leidt tot een zinderende ontknoping. De zangstukken van dit con cert worden a capella ge bracht, maar regelmatig ver breedt Cantare haar horizon door samenwerking met in strumentalisten, zoals in voor gaande jaren met gerenom meerd organist Bram Beek man en op 1 juni aanstaande met dwarsfluitiste Lucinde Andriessen en harpiste Ineke de Vente, verenigd in het Duo Luvente. De in Wenen geboren An- Heather Graham start een gevaarlijke zoektocht naar de ware bedoelingen van haar man Middelburg, belooft het festi val dit jaar een bijzondere edi tie te worden. Het afsluitend optreden zal namelijk worden verzorgd door de Engelse Rat by Band o.l.v. Kevin Steward. Deze brassband komt in Enge land tijdens concoursen uit in de hoogste afdeling, de kam- pioensectie en heeft vorig jaar onder andere de kampioensti tel behaald in de eerste divisie van het WMC (Wereld Muziek Concours) te Kerkrade. De contacten die ONDA met deze band heeft dateren reeds van de 70-er jaren, toen ONDA aan een concours in Londen deelnam, en sinds die tijd hebben al verschillende uit wisselingen plaatsgevonden. Verder heeft ONDA weer een aantal brassbands van ver en aanbeden rugbyspeler, die een weddenschap aangaat met een medestudent dat hij van Janey "de koningin van het schoolfeest" kan maken. Het resultaat is een gedurfde en frisse parodie op de teena gerfilm en de typische tiener- personages. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina 7 van dit blad. Liebeslieder van Johannes Brahms. Laatstgenoemde uit voeringen vonden plaats in het kader van een reeks uit- wisselingsconcerten met twee Belgische koren. In 1996 won Cantare het Zeeuws Zangers Manifest en behaalde tijdens het Manifest in 1998 een eer ste prijs in de categorie A. Op het programma voor 1 juni staan melancholieke en dro merige juweeltjes als How calmly the evening en The Shower van Edward Elgar, In achterlieten in Nederland heb ben een wezenlijk aandeel in deze musical. Bezongen wor den de schrijnende tegenstel lingen tussen mannen en vrouwen, armoede en wel- In deze musical belicht het Scheldeloodsenkoor de ach tergronden en belevenissen van de mannen aan boord van de V.O.C. schepen. Ook de vrouwen die zij voor jaren W-Sws»' In 2000, toen nog lid van ON DA, werkte Boone zijn ideeën voor dit festival uit, samen met de andere leden van de evenementencommissie waar in hij toen zitting had. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Middelburg kon het debuut van het festival twee jaar geleden plaatsvinden. Niet zonder succes, zo blijkt, want inmiddels is het festival uitgegroeid tot een jaarlijks te rugkerend evenement. Ondanks het feit dat Rudi Boone de provincie een jaar geleden heeft verlaten, blijft hij bij de organisatie van dit bijzondere evenement betrok ken en is hij nog steeds de coördinator van dit festival. In verband met het 75-jarig bestaan van Brassband ONDA schillend niveau uit de regio uitgenodigd. De toegang is gratis. Meer in formatie over het festival is te vinden op de website van Brassband ONDA Middelburg: http://www.brassbandonda.com Zondag 2 juni geeft de Engel- driessen studeerde bij Hans Peter Hellberger aan het con servatorium van Innsbrück en blokfluit bij Ulrich Staeps. Zij voltooide haar studie als solis te bij Hubert Barwahser in Amsterdam, trad op in ver schillende landen en doceert sinds 25 jaar dwarsfluit aan de Zeeuwse Muziekschool. Ineke de Vente studeerde, als laatste in een lange reeks leerlingen, bij befaamd harpiste Rosa Spier. Zij bekwaamde zich in orkestrepertoire bij Mary Schroder-Ragetli en speelde vervolgens bij Opera Forum en verschillende Hilversumse omroeporkesten. Ook zij heeft internationale concertervaring en is al dertig jaar harpdocen- te, onder andere aan de Zeeuwse Muziekschool. Het optreden is te beluisteren in de Wandelkerk van de Grote Kerk te Goes. Aanvang 20 uur, entree zes euro. Het Fruitteeltmuseum in Kapelle bereidt een tentoonstelling voor van werk van Marinus van der Schelde. Deze schilder werd in 1916 in Zierikzee geboren en werkte van 1931 tot 1940 bij een Zeeuws fruitbedrijf. In de oorlog schilderde hij land schappen op bestelling en werkte toen onder de naam De Schouwenaar. Het Fruitteeltmuseum zoekt nog werken die mo gelijk in het bezit zijn van particulieren. Diverse keren zijn in Wageningen tentoonstelling van deze kunstenaar gehouden. In die plaats tekende hij van 1948 tot 1956 collegeplaten van de anatomie van insecten. Ook aquarellen, potlood en pentekenin gen, waarin hij structuur en andere eigenschappen van gewas sen neerlegde produceerde hij in die tijd. De tentoonstelling wordt gehouden van 8 juni tot en met 14 september in het Fruitteeltmuseum. In 't Beest draait donderdag (30 mei) de film Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulain. Het bizarre grote stadssprookje van regisseur Jean-Pierre Jeunet gaat over een wereldvreemd meisje dat hunkert naar liefde die ze niet kan vinden en waarvoor ze eigen lijk doodsbang is. Gedurende de hele film worden schijnbaar onbelangrijke details over de gewoonten van de personages in beeld gebracht. Jeunet bewijst met deze film dat zijn reputatie als stilistisch duivelskunstenaar en estheticus in hart en nieren klopt. Aanvang, 20.30 uur, toegang 6,40. 'Killing me softly' is geba seerd op de bestseller 'Beze ten van mij' van het succes volle schrijversduo Nicci Fren ch. Alice (Heather Graham) is een Amerikaanse die zich heeft gevestigd in Londen. Zij heeft veel vrienden, een goe de baan, een ideale partner en lijkt een volmaakt leven te lei den. Op een ochtend loopt ze op straat de mysterieuze berg beklimmer Adam Tallis (Jo seph Fiennes) tegen het lijf. Vanaf dat moment verandert haar leven compleet. Ze kan de aantrekkingskracht van de ze bijzondere man niet weer- Het Scheldeloodsenkoor, hier tijdens het jubileumconcert in 1998, brengt de musical 'Shadows of time'. Ali G gaat de politiek in om een buurthuis te redden Sean Penn vecht samen met Michelle Pfeiffer voor zijn dochtertje verrassingsfilm voor de liefhebber Robert de Niro en Eddie Murphy als politieagenten in een reality show komedie met veel Amerikaanse clichés het lang verwachte vervolg met Ewan McGregor en Natalie Portman John Travolta als bezorgde vader Denzel Washington gijzelt een ziekenhuisafdeling om een operatie voor zijn zoontje af te dwingen Vocaal Ensemble Cantare werd in 1993 opgericht door koordirigente, vocaliste en schilderes Jacqueline van Tri- rum uit Wolphaartsdijk. Het gezelschap brengt koormuziek uit verschillende tijdsperio den, van Renaissance tot he den. Cantare heeft de afgelopen ja ren een aantal bijzondere wer ken uitgevoerd, zoals de ope ra Dido and Aeneas van de Britse componist Henry Pur cell en vertolkingen van de wereldnatie maakten. De lood sen van Vlissingen, die hun le ven lang hebben gevaren, put ten uit hun ervaring, en kun nen als geen ander shanty koor deze gevoelens vertol ken. Kaarten ad 16,- zijn te ver krijgen via Uit in Zeeland en bij de schouwburg in Middel burg. vaart, verdriet en geluk. De lokroep van de zee, maar ook het saamhorigheidsgevoel van de mannen die ver van huis, jaren achtereen zwer vend met kleine schepen over de aardbol met zeer beperkte middelen een grote bijdrage hebben geleverd aan de wel vaart van het toenmalige Ne derland en ons land tot een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21