Streeknieuws weten waard Samenwerking muziek Speel plezier? Feest op ROC in Goes I1. kfiPES verenigingen beëindigd Fancy fair bij De Reiger een verloting en een wedstrijd touwtrekken voor kinderen en ouders. Verder een Vlaamse kermis, waarbij oud-Hollandse spelletjes gedaan worden als blikgooien, foto’s raden en sjoelen. Daarnaast vindt er nog een spon sorloop en een verloting plaats. De klapper van de dag wordt het optreden van slagwerkschool Rondomtrom. Een groep van 16 spelers geeft een demonstratie van djembémuziek, de West- Bevelander Puzzel Hllllllll SEASIDE RENDEZ VOUS ZINGT EN SWINGT I Optiek beveland Van dag tot dag WOENSDAG MARCONISTRAAT, GOES Eijser^iAHs Laat de zon maar schijnen! pagina 15 voor 1 en 2 juni 2002 er staan nu 70 mensen op de wachtlijst vindt het op de Woonboulevard! ...u woensdag 29 mei 2002 HEINKENSZAND - Openbare basisschool De Reiger houdt vrijdag (31 mei) een fancy- fair. Een bijzondere demon stratie djembé-trommelen van de slagwerkschool Rond omtrom is onderdeel van het programma. De opbrengst van de dag is bestemd voor de aanschaf van computers en software voor de school. Op het programma staan onder meer een playbackshow, 'we brengen moderne lichte muziek' Of ben je toe aan een teenerbed, stoer behang of een buro om te studeren... van Ons Genoegen zijn mee overgegaan naar ons en we pro beren weer opnieuw een vol waardige vereniging op te bou- werkgroep een graag geziene gast tijdens uitvoeringen van zusterverenigingen zowel bin nen als buiten de provincie. Belangstellenden mogen deze dag een open les meemaken. De fancy-fair begint om 17 uur en duurt tot ongeveer 21 uur. Verticaal: 1 Gastvrouw. 2 Nederland (op auto’s). 3 paardje. 4 kleur. 5 emmer. 7 kleine wig. 8 Grieks eiland. 9 verhoogde toon. 10 inhoudsmaat. 11 Italiaans gerecht. 15 inwendig orgaan. 17 stadium. 18 vreemde munt. 19 rivier in België. 21 zanggroep. 23 Franse kaassoort. 25 ruim genomen. 27 lichtzinnig. 29 vier (Gr.). 30 Australische wilde hond. 31 graansoort. 36 geneesheer. 37 deel van een schip. 39 slok. 40 leven. 42 grondsoort. 44 lekkernij. 45 steekvlieg. 47 brievensnoer. 49 leed. 50 oefentijd. 53 jongensnaam. 54 agavesoort. 57 Japanse munt. 59 door. 61 beryllium. 63 maanstand. Horizontaal: 1 Balspel. 6 smaldeel. 12 oningewijde. 13 jeugdig. 14 samarium. 16 steler. 18 meisjesnaam. 19 briefaanhef. 20 licht geluid. 22 koolstof. 23 praatvogel. 24 lofrede. 26 afslag van een hoofdweg. 28 luxe kerst brood. 29 liefdevol. 32 oevergewas. 33 japon. 34 brandstof. 35 vaal geel. 37 beun. 38 onderaardse ruimte. 41 bijbelse naam. 43 positieve elektrode. 46 gekheid. 48 gedeeltelijk. 50 beweegbare waterkering. 51 mager. 52 kapitalist. 55 opening. 56 afstandsmaat. 57 bijbelse naam. 58 buigzaam. 60 Leger des Heils (Eng. afk.). 61 stad in Zwitserland. 62 kijkers. 64 man met een stem als een klok. 65 half vrouw, half vis. Stuur uw oplossing vóór donderdag 6 juni naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswin naar wordt in de Bevelander van woensdag 12 juni bekend gemaakt. C. 1, ZONDAG Zeelandia Hansweert, wan deltocht Hansweert-Vlissin- gen, 45 kilometer, start 5.30 u. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.W. Chilla, Burg. Elenbaasstraat la, Kruinin- gen, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uit sluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-GravenpoIder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A Mosselman, dr B.J. Boer, MAR. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: AC. Mosselman, tel. 381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse.Tl.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargeno men door: dr. P Stokman, ‘s- Gravenpolderseweg 39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreek uur 9.30 - 10.00 uur. Dieren artsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 7-56-1-62-34-12-32-6-51-57. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbe scherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118- 473256. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 15 mei: ‘Pinksteren’. G. Geus uit Heinkenszand won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. GOES - De afdeling Volwasseneducatie van ROC Zeeland in Goes viert donderdag 30 mei het vijfentwintigjarige bestaan met reisjes naar de Floriade, Brugge en Brussel. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zater dag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Afrikaanse percussie met een grote variatie aan rustige en opzwepende spectaculaire rit mes. Ze maken niet alleen gebruik van djembé, maar ook van andere percussie-instru- menten, zoals agogo-bells, cow bell, doum-doum, krin, surdo’s en ander Braziliaans slagwerk. „Een besluit dat als donderslag bij heldere hemel kwam, om maar in dezelfde termen te Maar liefst vijfhonderd oud-cursisten nemen deel aan een van de reizen. De dag wordt afgesloten met een feestavond in Goes met Grandpa Nick Sessieband. De Volwasseneducatie begon in 1977 als een experiment onder de naam Open School in de Bevelanden en op Tholen. In diverse plaatsen werden werkgroepen opgericht waarin volwassenen met hooguit enkele jaren vervolgonderwijs de kans kregen om opnieuw te gaan leren. Het succes van dat experiment verplichtte de over heid min of meer tot een definitieve keuze voor volwassen onder wijs. In 1984 kreeg het geheel een wettelijke basis en sloot ook Schouwen-Duiveland zich aan. Sinds enkele jaren valt Volwasseneducatie onder het ROC Zeeland. Goes, Tholen en Zierikzee zijn de plaatsen waar de meeste lessen worden gegeven. Rendez-vous bleek groot. Een ongekend aantal liefhebbers, ruim 100, meldde zich voor de stemtesten in maart, zegt bestuurslid Marja Weststrate. „Dirigente Gunita Jasinska had Ook aan de bodylanguage van de groep is gedacht: een dansin- structrice geeft adviezen op het gebied van bij de muziek pas sende bewegin gen voor een ontspannen, swin gende uitstraling. De groep wordt bij haar activitei ten begeleid door een heuse coach, de in de koorwereld bekende dirigent Don Henken. en baSgitarist, percussionist, drummer, dwarsfluitiste en toetsenist. Toch streven we ook naar a capella uitvoeringen, want dat blijft natuurlijk toch een van de mooiste manieren van muziek vertolken.” DINSDAG Sportpunt Zeeland Goes, start van de avondvierdaag se, 18.30 u. Dorpshuis ‘s- Heer Abtskerke, ouderende bat, 10 u. Stamperiusschool Wilhelminadorp, pleintjes- activiteiten, 15.30 u. Boek handel De Koperen Tuin Goes, lezing door Robert van Dierendonck over archeolo gie, 19.45 u. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Joke Stevens en Ineke van Zutphen, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Henken, die zelf een popzang- groep dirigeert en een aantal mooie prijzen in dit genre in de wacht heeft gesleept, staat Seaside Rendez-vous bij met adviezen op zowel organisato risch als artistiek gebied. Zijn koor in Helmond, Kolok genaamd, is een lichtend voor beeld voor Seaside Rendez-vous. De interesse voor Seaside en het concertwerk Message of the Soul. Met name dit laatste werk liet een uitstekende indruk achter bij het publiek. Tevens was dit voor een aantal leden hun laatste optreden en werden Hans Reyerse en Jan de Klerk onderscheiden voor hun 25- jarig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Fede ratie Muziekverenigingen. On danks de breuk gaat Euphonia met frisse moed verder. De ver eniging heeft volop plannen voor de toekomst en speciale optredens worden inmiddels voorbereid. Om weer een com pleet repertoire ten gehore te kunnen brengen is Euphonia op zoek naar nieuwe leden. Zowel ervaren slagwerkers als nieuwe leerlingen zijn van harte wel kom. Daarom wordt in samenwer king met de Zeeuwse Muziekschool een opleiding gestart waarin leerlingen een snelle en bekwame opleiding krijgen. Meer informatie is te krijgen bij Joke Ruissen- Schrijver, 0113-211 452. MAANDAG Dorpshuis Nisse, ouderende bat, 10 u. Dorpshuis De Pompweie Goes, start van de avondvierdaagse, 18.30 u. DONDERDAG Dorpshuis Lewedorp, oude rendebat, 10 u. Stadhuis Goes, vergadering van de raadscommissie Middelen, 19 u. Schuttevaer Hansweert, bloeddonoravond, 19 u. Griffioen Wolphaartsdijk, fiets tocht voor senioren, 13.30 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. Feest tent Sportveld Driewegen, receptie en reünie voor alle leden en oudleden van SVD, 20 u. De Vliedberg Rilland, bingo voor ouderen, 14 u. WOONBOUlfVARI» ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kaslan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met knutselen en bijbelverhaal, 10 u. Parkeer plaats Waterland Neeltje Jans, excursie ‘Wandelen rondom de vloedlijn’, 14 u. Sportterrein Kwadendamme, jubileum pupillentoernooi voor F-pupillen, 10 u. Ele- onore de Koning Oudelande, open dag kwekerij, Hu.* Pe- trakerk Kapelle en Chris telijke Gereformeerde Kerk Biezelinge, Dorkas kleding- inzameling, 9 u. Geertes- kerk Kloetinge, open kerk, 10 u. Informatiecentrum Schaapskooi Heinkenszand, huifkartocht langs de bloem- dijke, 13.30 u. Zonnebrillen in uw eigen sterkte_vanaf 45,50 ‘s-GRAVENPOLDER - De leden van de in april opge richte Vocal Group Seaside Rendez-vous barsten van energie en enthousiasme en dat spat er tijdens de repetities vanaf. Op hun repertoire staan vele klap pers uit de moderne muziekgeschiedenis en toekom stige concerten van de groep zullen voor velen fees ten der herkenning zijn. Stilzitten en zwijgen is er vast niet bij. KAPELLE - Tot groot genoe gen van de meeste leden werkten slagwerkgroep Euphonia uit Goes en muziekvereniging Ons Genoegen uit Kapelle al vijf tien jaar samen. Ondanks de talrijke succesvolle optre dens en de enthousiaste reacties besloot het bestuur van laatstgenoemde vereni ging toch tot beëindiging van de samenwerkingsover eenkomst. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Dierenkliniek Yerseke, open dag, 10 u. inzet is groot. Precies zoals bestuursleden Anton Schuit, Jankees Schout, Marja Weststrate en André van Overbeke het in hun hoofd had den, ruim een half jaar geleden. Met een forse dosis koorerva- ring op zak koesterden ze de wens ooit zelf een koor op te richten, met op het repertoire moderne Nederlandstalige en Engelstalige popmuziek van de jaren ‘70 tot heden. Iets nieuws voor Zeeland. De zaak werd voortvarend aangepakt. Een stichting werd opgericht, een naam bedacht en een diri gente gezocht. Anton Schuit, voorzitter van de stichting: „De naam Seaside Rendez-vous is gebaseerd op een nummer van de Britse popgroep Queen en past bovendien goed bij ons als Zeeuwse vocal group. Nee, een koor willen wij ons niet noemen. Dat vonden we wat te statisch. Wij brengen moderne lichte muziek en bovendien worden we begeleid door een combo, dat bestaat uit een slag- In de ene ruimte van dorpshuis Ons Dorpsleven in ‘s- Gravenpolder klinkt het intro op basgitaar van She’s not there van Santana. In de andere klinkt vierstemmig het refrein van It’s raining men van The Weather Girls. Aanstekelijke muziek waar je als vanzelf mee mee zingt en dat doen bezoekers van het dorpshuis dan ook. Sinds april repeteert Vocal Group Seaside Rendez-vous iedere dinsdagavond in het dorpshuis, onder leiding van de 23-jarige Gunita Jasinska, afkomstig uit Letland, sinds twee jaar stu dent aan het Rotterdams Conservato rium en woon achtig bij een gastgezin in Kloetinge. Jasinska’s hele fysiek is actief tijdens het dirigeren: de armen zwaaien, haar gezicht is één brok expressie, de haren zwaaien rond en regelmatig maakt de dirigente een kleine sprong tijdens pakkende akkoorden. Haar meeslepende stijl mist zijn uitwerking op de zangers en zangeressen niet: de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. H.H.M. Zwartelé, Werrilaan 43, ‘s- Heerenhoek, tel. 0113-351280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.P.J.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijns- plaat, tel. 0113-695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Ziekenhuis De Lievens- berg Bergen op Zoom, inloopochtend voor whi- plashpatiënten, 10 u. Wijkgebouw Jan Ligthart Goes, bingo, 13.30 u. Seaside Rendez-vous. een enorme kluif aan het selec teren van de juiste stemmen, want de kwaliteit was over het algemeen erg goed. Maar we willen niet meer dan rond de veertig leden tellen en moesten dus streng zijn. Het gevolg is dat we nu zo’n zeventig mensen op de wachtlijst hebben staan, allen vrouwen. Die zijn nu een maal minder dun gezaaid dan mannenstem men.” Op 2 juli brengt Seaside Rendez-vous de eerste resulta ten van de repetities ten gehore, voor eigen publiek, om na de zomervakantie toe te gaan wer ken naar het eerste, officiële concert. HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr.Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr van Straalen, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel 0113-272005. De praktijken van de huisart sen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen wor den waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door dr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: Dr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ’s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, 's-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Bood schappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnenkamp wordt waarge nomen door: dr. J. Binne- kamp, Veerweg 6A, Wol phaartsdijk, tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. JA Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo moge lijk vóór 10.00 uur. i Ammerlaan, Zeeburg Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Riliand-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo moge lijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s- Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Hee renhoek: De praktijk van de artsen de spreken”, verklaart Euphonia- lid mevrouw Ruissen uit Goes. „Want de samenwerking liep geweldig goed. Onbegrijpelijk ook voor ons, want we verliezen Tijdens een onlangs gehouden nu de helft van de mensen. Een spetterend slotconcert onder aantal leden van de slagwerkers leiding van Ronald de Roo bracht de zeer gewaardeerde slagwerkgroep de muzieklief hebbers moderne werken ten gehore. Uitgevoerd werden wen.” Tijdens de samenwerking onder andere The Bongo Song werden grote successen behaald. Zo werden de beide groepen nog Nederlands kam pioen in de Topklasse Podium- concoursen Ere afdeling in 1998 teVeenendaal. Ook was de slag- ■d 2 fci (advertentie) Zingend de zomer door door Paula Koster 36 48 49 51 56 «4 (advertentie) De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. lz' T_? I rAf l)/< „♦lx, r» C D Privé Mikro Electro, Brugman Keukens ft Badkamers. Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf a Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113) 503903 06-54267132 e-mail:red,bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Enschede. Druktechniek: ofïsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 12.00 uur. Kleintjes: vrijdag 17.00 uur. to Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 I 4460 AA Goes, I tel.: (0113)274000 I fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes I Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 I privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 J privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 1 18 39 37 ’40 [45 [46 |55 P2 53 54 [58 59 62 61 63 [65

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15