EEN Oudste parochie van Zuid-Beveland ye&ui 3 SLOGGI GRATIS Kunstroute Wemeldinge 'n groot succes 't Beest is eventjes open podium Zeeuwse vrouwen zongen in Rusland SLIPS DE 4/0^ 4/0^ L o EDWIN SLINGERLAND de Baar en Leendertse EDWIN SLINGERLAND ADVIES te Wemeldinge, tel.: 0113-622525. de Jong r A. P. Gijssel en Zoon vof IfcO- ook voor boot caravan f loon Dagtochten Meerdaagse tochten Schoolreizen Excursies Vlotte, spontane schoenenverkoper (m/v) - ALL-ROUND AUTOMONTEUR Bel dan nu: 0113-622283 Hotel ’’Holland Inn Wemeldinge” 13 BEVELANDER Woensdag 29 mei 2002 2 MODISCHE DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN GEVRAAGD yesHJi m/ yxHji mode. INTERIEUR 'j UW ADRES VOOR: Gazelle fietsen A DÉ MULTI-MERKEN SPECIALIST I Mode Vero mode Peppercorn Corel Oxmo Mambo WEMELDINGE De NH kerk in Wemeldinge is gebouwd op een kunstmatig verhoogde terp en stamt uit de vijftiende eeuw. De toren, op de foto op de achtergrond, dateert zelfs al uit de veertiende eeuw. In 1898 werd de kerk op weinig gelukkige wijze gerestaureerd door de Rotterdamse architect J. Verheul. De oorspronkelijk aan wezige hoektorentjes van de toren zijn in 1905 gesloopt. De kerk bezit sinds 1957 een orgel, aangebracht door een speciaal comité omdat volgens een testamentaire beschikking van Maria Coomans (1717-1791) nooit een orgel mocht worden aangeschaft. Schoenklompen, nog enkele maten, met dicht en open hiel, nu speciale prijs 18,00 Voor een leuk cadeautje. Wij hebben een grote sortering tegen kleine prijsjes Ansichtkaarten Tel. 0113-621376 Fax 0113-622486 Ook voor grotere maten Cinderella schoenen Dorpsstraat 61 4424 CW Wemeldinge tel. 0113-622113 C1000 Recreatief volleybaltoernooi B.V. AUTOBUSONDERNEMING - afwashulpen s t o f f e e r k Wielerkoers 's-Heerenhoek Familie Wisse-voetbaltoernooi O >1 B «B WWWTH ARTWEMELDINGENL AUTOBEDRIJF 'T HART WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: Ben jij iemand die van aanpakken weet, aan alle automerken kan werken en "waar smeerolie door de aderen stroomt"? Spreekt het jou aan om in een goede werksfeer met fijne collega's en een prima salaris te komen werken? CB Men Bad Boys Lerros Wrangler DoubleFace Él C N B ieans Mambo Im Jeep GOES - Liefhebbers van toneel en theater kunnen op vrijdagavond 31 mei hun hart ophalen in ‘t Beest in Goes. Op die dag organiseert Agnes Hieminga er een zogenaamd ‘open podium’voor amateurtoneelspe lers en andere kleinkunstenaars. De opbrengst van de avond is bestemd voor de kinderafdeling van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. •B Dorpsplein 6 4424 CA Wemeldinge «B - Ontbijtmedewerker m/v - een gemotiveerde keukenhulp m/v Wèlzogoed\ In MIe auto's WEMELDINGE - Plaatsna men die eindigen op -inge moeten volgens de Zeeuwse encyclopedie wel tot de oud ste van Zeeland genoemd worden. Wemeldinge is bovendien nog één van de oudste parochies van Zuid- Beveland. Kerkhistorici den ken dat de kerkgemeenschap al uit de twaalfde eeuw dateert. KEURMERK Pr- Julianastraat 4 - 4424 AV Wemeldinge BUSBEDRIJF Tel. 0113-621209 - Fax 0113-621518 F F/ N WEM l SALE uw SLOGGI dealer rd I Dorpsstraat 57 - 4424 CW Wemeldinge - 0113-622782 e-mailadres: adrie.gijssel@12move.nl Elma Smit- van Wijckhuijse diende hiertoe als basis. ‘Waar het wijde water weifelt tussen zilte zee en land, raapt het kind van lang geledenblanke schelpen van het strand.' Cadans wordt geleid door Emilia Tabatchnik-Li, die aan het con servatorium van St. Petersburg haar opleiding genoot. Voor informatie belt u van dinsdag t/m zaterdag tel. 0113 - 622 841 trouwde gezichten geworden. Nieuwe kunstenaars waren Marius van Nieuwkerk met zijn surrealisti sche olieverfschilderijen, de bijna poëtische keramieken van Lies van Strijdhoven, de portretten van Leo Burgs en Hanny Mallekote die haar hoeden ‘live’ door modellen liet bewonderen, vulden dit thema op hun eigen manier in. De altijd goed bewegwijzerde route waarvoor gratis brochures verkrijgbaar zijn in het dorp, kan terugzien op een geslaagde eerste dag. De volgende Kunst en Cultuurroutes zijn op 29 juni en op 17 augustus. Parkeren is evenals zaterdag vrij op de speciale parkeerplaatsen. De totale route van twee kilo meter kan dan bezichtigd wor den tussen tien en vijf uur 's middags. Wilhelminastraat 86 4424 BD Wemeldinge Telefoon 0113-622885 Wilhelminastraat 33 4424 BB Wemeldinge Telefoon 0113-621319 KAPELLE - Volleybalvereniging BOK uit Kapelle houdt donder dag 20 juni 2002 vanaf 18.30 uur haar jaarlijkse C1000 Recreatief volleybaltoernooi in de sporthal te Kapelle. Gespeeld wordt in drie klassen: dames, heren en gemengd (minimaal 3 dames). Per team mogen maximaal 2 NeVoBo-competitiespelers meedoen. Het aantal teams per klasse is gebonden aan een maximum; inschrijving in volgorde van binnenkomst. Inschrijven via inschrijfformulier is mogelijk tot uiterlijk 31 mei 2002. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team en kan tijdens het toer nooi worden voldaan. Inlichtingen en inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij: Franciska Mesu, Bachlaan 62, 4462 JL Goes, tel: 0113-229692. Tevens vragen wij Wie bieden: goede verdiensten en prettige werksfeer. Geïnteresseerd: bel dan naar Holland Inn Wemeldinge. Noordelijke Achterweg 62, 4424 EG Wemeldinge Tel. 0113-621551. ‘S-HEERENHOEK - Voor de tweede keer dit seizoen is er wieler- bedrijvigheid in ‘s-Heerenhoek. Op zaterdag 1 juni worden wed strijden gehouden voor Vrije Renners en KNWU -licentiehou ders. Het programma wordt om 15.45 uur geopend door Recreanten en Sportklassers B. Een uur later komen Veteranen in actie en de hoofdmoot wordt afgewerkt vanaf 20.00 uur. Dat is een koers voor Sportklassers A en Cyclosportieven. Daarin ver schijnen diverse streekfavorieten alsmede sterke kleppers uit Brabant en andere provincies. De permanence is in Bar Walk Inn. ‘S-GRAVENPOLDER - SV Apollo '69 houdt op zaterdag 1 juni voor de vijftiende keer het ‘Familie Wisse voetbaltoernooi’, dat elk jaar flinke belangstelling trekt, zowel van deelnemers als van het publiek. Sportiviteit en gezelligheid voeren daarbij de boven toon. Er komen dit keer veertien teams in actie, verdeeld over twee poules. Zij strijden om een wisselbeker, die vorig jaar gewonnen werd door de familie Uitterhoeve. Dit team is dit jaar door omstandigheden absent. De krachtmeting begint om 11 uur en de finale staat gepland om 15.15 uur. Er wordt een verloting gehouden ten behoeve van het verpleeghuis 'Ter Valcke’ in Goes. voor de periode augustus t/m oktober a.s.; fulltime of 2 parttimers; na oktober 1 dag in de week of 2 middagen; ervaring in de detailhandel en organisatievermogen strekt tot aanbeveling! In Russische kerken mogen alleen geestelijke liederen ten gehore gebracht worden, maar dit begrip werd door het koor ruim geïnterpreteerd. Zo zong men als toegift een bewerking De „eerste Is/ene^iit^se soownif IS Geldig voor olie modellen en kleuren (behalve Sensual l Superflex) vnn I t/m 30 juni 2002 of zolang de voorraad strekt Al meteen na het bekend wor den, was de belangstelling voor een optreden op het open podi um groot. Agnes Hieminga: „Iets dergelijks is er in Zeeland eigenlijk niet. Misschien zijn er juist daarom wel zoveel reacties uit de Zeeuwse theaterwereld gekomen. Ik woon nog niet zolang in Zeeland, en in tegen stelling tot wat ik eerst dacht, zijn er in deze provincie veel amateurtoneelverenigingen. Vooral de mensen die bij zo’n vereniging spelen zijn zeer enthousiast om op te komen treden. Het open podium is ook echt open, alles is mogelijk, er zijn van tevoren geen eisen gesteld aan de acts. Het aanbod is daarom heel uitgebreid: van cabaret en amateur-theater tot een tangodansgroep en een rock en rollgroep. De avond begint om half negen en ik ver wacht dat het rond half twaalf afgelopen zal zijn. In principe hebben we genoeg deelnemers om het programma te vullen, Het koor trad op in de Petruskerk en in de Catharinakerk, beide van de Duits evangelisch-luther- se gemeenschap ter plaatse. BROUWERIJWE& 1 4424 C6 WEMELDIN6E TEL: 0113-622283 E-MAIL: TH ARTWEMELDINGE© 12MOVENL van ‘Daar was laatst een meisje loos’, alsmede enige Russische liederen. Verder werd een bezoek werd gebracht aan een dienst in een Russisch-ortho- doxe kerk, die onder andere vanwege de prachtige koorzang zeer indrukwekkend was. De koorleden bezochten ook twee zomerpaleizen van de tsaren en het winterpaleis Hermitage. Het idee om een open podium te organiseren ontstond nadat de cursus amateurtoneel, waar voor Agnes zich had aangemeld, door gebrek aan belangstelling niet door ging. „Ik vond dit zo jammer, dat ik al snel besloot om dan maar zelf iets te gaan organiseren”, legt Agnes uit. „En omdat ik momenteel een cursus zelfexpressie en leiderschap volg in Amsterdam kon ik deze wens prima combineren met een project waarbij leidingge ven centraal staat. De cursus richt zich vooral op het zelf creëren van mogelijkheden om je leven zin en voldoening te geven. Het organiseren van dit evenement past daar heel goed bij. Niet alleen omdat ik het zelf erg leuk vind om te doen, maar ook bij ‘t Beest zagen ze het helemaal zitten. Het ligt hele maal in de lijn waar zij voor staan, namelijk het promoten van beginnende artiesten, ‘t Beest doet dan ook gratis mee, wat ik geweldig vind.” WEMELDINGE - De Kunst- en Natuurroute Wemeldinge beleefde dit jaar haar eerste lustrum. Dit succesvolle evene ment waarbij bezoekers al wandelend door het schilder achtige Wemeldinge kennis kunnen maken met verschil lende vormen van kunst, historie, natuur en cultuur werd zaterdag voor de eerste keer dit seizoen gehouden. Hoewel het er naar uitzag dat het weer ‘s ochtends niet mee zat tijdens de eerste Kunst- en Cultuurroute, was het toch weer druk in de huiskamers van de opengestelde woningen aan de sfeervolle Wemeldingse Dorps straat. De tentoongestelde werken werden bewonderd en bedis cussieerd, waarbij vaak het gesprek regelmatig afgesloten werd met een opmerking als ‘over smaak valt niet te twisten’. Dit jaar koos de organisatie voor een gezamenlijk thema als uit gangspunt. Het gedicht van De manier waarop deze woor den in het werk verweven werd, verschilde per kunstenaar en dat maakte de Kunst- en Natuurroute van dit jaar ook anders dan voorheen. Veel deel nemende kunstenaars zijn door hun jaarlijkse deelname al ver- maar mochten er nog mensen zijn die met een goede act mee willen doen, dan kunnen die altijd contact met me opnemen.” De opbrengst van de benefiet- voorstelling is bestemd voor de kinderafdeling van het Oosterscheldeziekenhuis. Agnes Hieminga: „Van het geld zal een computer worden gekocht maar ook software zoals spelletjes en dergelijke. Op de afdelingen voor volwassenen zijn er al een aantal computers gekomen, maar nog niet op de kinderafdeling. Door het spelen op een compu ter kunnen de kinderen hun aandacht even op iets anders richten. Kinderen vinden het ook heel leuk om te internetten. Dat merk ik vooral op school. Ze vinden het bijvoorbeeld heel leuk om met leeftijdsgenoten te chatten of om spelletjes op internet te doen. Met zo’n com puter wordt dat allemaal moge lijk. Maar dan moeten er natuurlijk wel veel mensen komen kijken. Voor de entree hoef je het in elk geval niet te laten, want die is maar 5 euro per persoon. Het belooft een hele gevarieerde avond te wor den, maar bovenal een heel gezellige avond.” Meer informa tie is verkrijgbaar via Agnes Hieminga, 0113-229 925. GOES - Het vrouwenkoor ‘Cadans’, (voorheen Zeeuws Vrouwenkoor), heeft in het kader van haar vijftienjarig bestaan een bezoek gebracht aan St. Petersburg. Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde Van maandag tot vrijdag; circa 30 uur per week; enige ervaring gewenst. enige ervaring gewenst; houdt van lekker koken. ABA F A D E gW Wi fz

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13