If Streeknieuws Het weten waard Heropening na verhuizing J/ t Het wordt steeds leuker bij Jan 114’ 2 703 1213 FiTU Bevelander Puzzel Nieuwe voorlichtingsactie van bureau Halt Goes Budget Kappers Wilhelminadorp lJeJL EURO a.“r;’’^"ewojnSar a,OWe«»raniistofDrijZeil «’«metafctann i elaa9sle’n«le regio 799 JAN BRUUNS DIESEL JAN BRUUNS Eijserkh^W Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 SUPER SUPER PLUS Laat de zon maar schijnen! beveland Van dag tot dag HUMANITAS ZOEKT GASTGEZINNEN woensdag 15 mei 2002 pagina 7 9 *VAN BIJ JAN 4» "winkelcentrum de BI 1239 met loodvervanger ongelood I J2 p I4 p P F R GOES - De stichting Humanitas is op zoek naar gast gezinnen die deze zomer een week lang een kind in huis willen nemen. Met deze actie ‘frisse lucht’, zoals het project heet, wil de stichting een aantal kinderen uit Rotterdam de gelegenheid bieden om er eens een weekje helemaal uit te zijn. „Voor de kinderen bete kent het heel veel”, weet vrijwilligster Wils de Meij. „Maar ook de gezinnen waar de kinderen verblijven, beleven er een hoop plezier aan.” ‘in plaats van bleke gezichtjes hebben ze na de vakantie weer allemaal kleur op hun wangen' WILHELMINADORP - Budget Kappers in Wilhelminadorp is verhuisd van de Westhavendijk naar Brugstraat 21 en afgelopen zaterdag werd de kapsalon feestelijke heropend. De eigenaren, fami lie Aertssen en familie Den Toonder, vonden dat het na zeven jaar Westhavendijk 7 tijd werd om te ver kassen. Zonnebrillen in uw eigen sterkfóyanaf 45^50^ wNKELciS«SH^i IUSSEL BEUKENHOF 1 GOES 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS 47 47 loodvrij |L LANDELIJK 1159 LANDELIJK gift I (advertentie) voor 18,19 en 20 mei 2002 Hanna Foedee en Wils de Meij van Humanitas. foto anton dingemanse 11 FOTO ANTON DINGEMANSE I 36 41 (Advertentie) 51 Tanken 56 bij Jan is CENTRUM GOES WEST Redactie: Privé irïi i ii Tumi NS STATION MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM het winkel centrum Budget Kappers werd zaterdag geopend door de kinderen van Jacqueline en Marco Aertssen en van Marja en Engelbert den Toonder, die gezamenlijk het lintje doorknipten. Hierna volg de een druk bezochte en gezelli ge openingsreceptie. van de kapsalon werd uitge breid. Er is meer ruimte om te zitten en te werken; dat is pret tig voor de klanten en voor ons". zo’n vakantieweek contact hou den met het meisje of de jongen die die week bij hen is geweest. Ook die contacten zijn voor het kind erg belangrijk.” Stuur uw oplossing vöör donderdag 23 mei naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswin naar wordt in de Bevelander van woensdag 29 mei bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 1 mei: 'Meivakantie'. M. Wöhler-Fohrmann Hobel uit Kortgene won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bio scoop Cine City in Vlissingen. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 7-10-46-64-23-16-13-61-16-60. Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander<®whz. wegener.nl TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag-, zon dag- en maandagmorgen van 10.00-11.00 uur. G.J.A. Tuyl, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uit sluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00- 18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recep ten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Verticaal: 1 Etensrestje. 2 United Kingdom. 3 blank. 4 gaap. 5 gele verfstof. 7 Zuidamerikaans land. 8 geur. 9 deel van het oor 10 voor zetsel. 11 Europeaan.15 spijskaart. 17 legerplaats. 18 ronde van Italië. 19 tocht. 21 kalium. 23 gemeente. 25 voetbalterm. 27 onafge broken. 29 Griekse letter. 30 legerplaats. 31 rekenkundig getal. 36 waterwering (bij overstromingen). 37 bouwmateriaal. 39 karakter. 40 spook. 42 merkwaardig. 44 mand. 45 rivier in Duitsland. 47 aar digheid. 49 berenklauw. 50 rol van een schrijfmachine. 53 wier. 54 discipline. 57 draaistijl. 59 grondsoort. 61 dwarsmast. 63 bevel. RICHTING MIDDELBURG VLISSINGEN Horizontaal: 1 Bubblegum. 6 latwerk voor een wingerd. 12 ama- teurfoto. 13 loven. 14 in memoriam. 16 mijt. 18 aardigheid. 19 muzieknoot. 20 eikenschors. 22 radioactief scheikundig element. 23 bijb. figuur. 24 knak. 26 handeling. 28 hooimaand. 29 het opbie den. 32 vruchtbaar oord. 33 punt van een lijst. 34 watervogel. 35 propvol. 37 drank. 38 bijb. naam. 41 zangstuk. 43 bouwland. 46 bril slang. 48 soort leer. 50 voortbestaan. 51 kledingstuk. 52 Noordamerikaans rendier. 55 aanwijzend vnw. 56 zirconium. 57 voor de helft. 58 bijgevolg. 60 Engelse ontkenning. 61 klasse. 62 bakmengsel. 64 gezelschapsspel. 65 hulpmiddel bij het tellen. 2Ö ■■■23 24 25 ■■B26- 27 28 ■■29 30 van het postagentschap in hun winkel in de Brugstraat en zo is van de nood een deugd gemaakt. Na een kleine verbou wing is er een mooie ruimte ontstaan, de decoratie is aange past en de bestaande inrichting Gastgezinnen die zich aanmel den, krijgen van tevoren een bezoek van één van de mede werkers van de stichting Humanitas. „In het gesprek leg gen we uit om wat voor kinde ren het gaat en geven we de nodige informatie over het pro ject zelf”, vertelt Wils de Meij. „Voor de actie ‘frisse lucht’ zoe- Om de kinderen eens lekker vakantie te laten vieren, maar ook om ze te laten ervaren dat het er in andere gezinnen anders aan toe gaat, brengt Humanitas ieder jaar een aantal basis schoolleerlingen voor een week onder bij gast gezinnen Zeeland, jaar is dat van zaterdag 20 juli tot 27 juli. Wils de Meij: „Het Maat schappelijk Werk Rotterdam bepaalt welke kinderen er dit jaar in aanmerking komen voor zo’n vakantieweek. Door allerlei omstandigheden zijn er een heleboel kinderen die niet of nauwelijks op vakan tie kunnen. Dat kunnen kinde ren zijn die in tehuizen zitten of VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0.118-414444. J RICHTING tl Z1ERIKZEE I ROTTERDAM GOES - In contact komen of doorverwezen worden naar bureau Halt betekent voor de meeste jongeren dat er iets niet in de haak was. Dat negatieve imago wil het bureau zelf corrige ren. Afgelopen week ging de voorlichtingsactie Expose van start. Een campagne waarbij Halt de nadruk wil leggen op de ple zierige kanten van het uitgaan. Want Stappen =Lachuh volgens Halt. Op het straatfestival in Ovezande werd het startsein voor deze actie gegeven. Doel van de actie is om jongeren bewust te maken van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid tijdens stapavonden. Expose is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en ken we gastouders op de Bevelanden en op Schouwen- Duiveland. We verwachten niet dat een gastgezin er iedere dag met het kind op uit trekt. Ook is het niet de bedoeling dat het kind wordt overladen met cadeautjes. We hopen wel dat het in die week een gezellige, huiselijke sfeer mag ervaren, waarbij het tijdens een strandwandeling eens lek ker kan uitwaaien of iets derge- -ahthont fokkerstraat. lijks. Het belangrijkste blijft, dat het kind er helemaal uit is en hele andere ervaringen op kan doen. Als we aan het eind van de week de kinderen weer komen ophalen zie je dat goed. In plaats van die bleke gezichtjes toen ze aankwamen, hebben ze allemaal weer een kleur op hun wangen en zie je duidelijk dat ze er veel plezier in hebben gehad.” De actie ‘frisse lucht’ is één van de vele projecten van de stich ting Humanitas. Deze stichting op humanistische grondslag wil iets doen voor mensen die op een of andere manier in sociale nood verkeren. Zo biedt de stichting via praatgroepen hulp bij rouwverwerking en gaan vrij willigers regelmatig op huisbe zoek bij alleenstaande bejaar den. In Klanten kunnen profiteren van de speciale openingsacties, tot en met 18 mei krijgt men bij knippen plus keurbehande ling de kleurmousse gratis en voor alle klanten is haarwas sen gratis. Tot eind mei ont vangt men bij een permanent behandeling een dinerbon: „We willen steeds leuke ver rassende acties blijven voe ren”, aldus Jacqueline, die samen met Bianca, Petra en Corinne voor de klanten klaar staat. Er wordt alleen op afspraak gewerkt. Budget Kappers, dames-, heren- en kinderkapsalon is makkelijk bereikbaar en heeft vrije par keerruimte bij de deur. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113)274000 fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113) 613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dage lijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256 Jv-saS®-" A^<goeszuid 0», 7 RIJKSWEG A 58 -- Zeeland werkt Humanitas nauw samen met het Huma- n i s t i s c h Verbond. Voor informatie over de actie ‘frisse lucht’ kan gebeld worden met de heer en mevrouw Scheffel: 0113-382660. „De gelegenheid deed zich voor en bovendien waren we uit ons jasje gegroeid, het werd tijd voor wat anders”, legt Jacqueline Aertssen uit. „De familie Den Toonder werd geconfronteerd met de sluiting bijvoorbeeld uit een ‘moeilijk’ gezin komen. Bij de keuze van de kinderen wordt er wel op gelet of een kind niet te druk is of op een andere manier moeilijk hanteerbaar. Het moet voor een gastgezin natuurlijk nog in 'veel gastouders wel te doen Dit blijven contact houden' zijn, in het verleden heb ben we wel eens moeilijkheden gehad met ADHD-kinderen en om die reden worden deze kin deren niet meer geplaatst. Aan de andere kant zien we dat veel gastgezinnen die in voorgaande jaren een kind 'te logeren’ heb ben gehad, er vaak voor kiezen om dat weer te doen. Het leuke is, dat het daar meestal niet bij blijft. Veel gastouders blijven na wordt van vrijdag 17.30 uur tot zondag 14.00 uur waarge nomen door: G.L. v.d. Tempel, Langeweg 40, 's- Gravenpolder, tel. 311747. Van zondag 14.00 uur tot dinsdag 08.00 uur: dr. J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen, tel. 0113-655275. Noord- Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt zaterdag, zondag en maandag waargenomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt zaterdag en zondag waargenomen door: dr van Straalen, van Dussel- dorpstr. 3, Goes, tel. 0113- 272005. Maandag door: dr. Huysman, van Dusseldorp- str. 3, Goes, tel. 0113-272001. De praktijken van de huisart sen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 09.30 uur door Dr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zondag 09.30 uur tot maandag 19.00 uur door: dr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Spreekuur voor spoedgeval len van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ’s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ’s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot dinsdag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnenkamp wordt waar genomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot dinsdag 08.30 uur dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Heinkenszand, teL 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Zaterdag en zondag: H.J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Maandag: C. Ammerlaan, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Zaterdag, zondag en maandag: Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emma- straat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van zondag 23.00 uur tot maandag 23.00 uur door: dr. Bakx, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé DONDERDAG Ter Valcke Goes, Zeeuws dameskoor, 10 u. Stad-huis Goes, gemeenteraadsverga dering, 19.30 u. Ami-citia Kloetinge, postzegelavond filatelistenvereniging De Bevelanden, 19 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. Buurt huis De Pit Goes, senioren bingo, 14 u. De Muynck Optiek Goes, informatiebij eenkomst Macula Degene ratie, slijtage van het netvlies, 16 u. Amicitia Kloetinge, lezing door D. Dekker, ‘Economische bedrijvigheid in Goes in de 15e en 16e eeuw’, 19.30 u. Sportcom plex Kwadendamme, pirami- deschieting, 19 u. Jeugd soos De Sik Kamperland, voorlichtingsavond Expoze, 19.30 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met knutselen en bijbelverhaal, 10 u. Thor- beckelaan 6 Goes, energy trans dans, 20 u. Valckenis- seweg Rilland, rommel markt, 9 u. ‘t Aerum Uus Krabbendijke, bingo, 19.30 u. Sportpark De Kouter Hoedekenskerke, veteranen- toernooi, 11 u. Plein Borssele, jaarmarkt, 11 u. Zeelandhallen Goes, Oldti merbeurs, 12 u. Buurthuis De Pit Goes, fietstocht 30 kilometer, 13 u. Fruitteelt- museum Kapelle, Annie A.G. Schmidt dag met poppen kast, Jip en Janneke speur tocht en kleurwedstrijd, 13 u. ZONDAG Sportcomplex Kwadendam me, Victoria schieting, 13.30 u. Zeelandhallen Goes, Oldtimerbeurs, 10 u. Grote Markt Goes, vertrek van de Molentocht met meer dan 200 klassiekers, 10 u. De Banjaard Kamperland, roof- vogelshow, 15.45 u. MAANDAG Parkeerplaats Schotsman weg Kamperland, excursie ‘Van ochtendgloren tot avondrood’, 10 u. Sportpark De Kouter Hoedekenskerke, familietoernooi, 12 u. Schaapskooi Heinkenszand, vroege vogel excursie, 6 u. Grote Markt Goes, snuffel- markt, 10 u. DINSDAG Dorpshuis ‘s-Heerenhoek, ouderendebat, 10 u. Het Trefpunt Yerseke, bingo voor 50-plussers, 14 u. Basis school Stamperius Wilhelmi nadorp, pleintjesactiviteiten, 15.30 u. WOENSDAG Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Sportpunt Zeeland Goes, wandelmor- gen voor senioren, 9.30 u. Restaurant Aphrodite Wis senkerke, zomeravond wan deltocht, 5 en 10 kilometer, 18 u. Frisse lucht voor stadskinderen DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdie ren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: M.A.R. v.d. Boomgaard, tel. 228866. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en P Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door: dr. P. Stokman en B. van der Pant, ’s-Gravenpolderse- weg39, Goes, tel. 0113-213419 of 06-22699026. Maandag door: dr. P. Stokman, ’s- Gravenpolderseweg 39, Goes, tel. 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes- Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. véél geld besparen] achttien jaar en zal tot en met 29 juni diverse jeugdsozen in de Oosterschelderegio, Schouwen- Duiveland en Tholen aandoen. Op Expose zullen de volgende zaken te zien zijn: een VJ, een te gekke kapper, een speciaal voor deze actie ontwikkelde stappers test, een test van CAD, de video Way Out en op een Wall Paint kunnen jongeren hun mening geven. Expose doet op 17 mei Sik in Kamperland aan. Verder staan de jeugdsozen in de volgende plaatsen nog op het programma: 7 juni‘s-Heer Arendskerke, 8 juni Wolphaartsdijk, 14 juni Hansweert, 15 juni in Krabbendijke, 21 juni Baarland en 29 juni Kapell 41 39 |37 ^8 [40 55 ïêo 59 63 |6Ï 64

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7