Ter zake Podium BOV Lustrum Trofee Stekelige open dag werklozen bouwen Zeeuwse Schouw Kunstpresentatie tijdens winkelen XPOSITIES xtra Care biedt nog meer Extra Care T Drie concerten in Kapelle informatie over zorgboerderijen REGIONALE NIEUWE BEHANDELMETHODEN IN SCHOONHEIDSSALON 19 M AGENDA door Paula Koster Anita Torcque van Xtra Care. Goes; pagina 17 mast’, ductie De in Zeeland prestigieuze prijs wordt uitgereikt door de Junior Kamer Walcheren. Het thema is dit jaar ‘acceleratie, 5 jaar BOV’. Michael van der Vlies, voorzitter van het BOV-lustrum team licht de keuze van het thema toe. „Met acceleratie bedoelen we niet enkel een stormachtige ontwikkeling in omzet en groei, maar eerder een ontwikkeling die qua doelstelling en lange termijnvisie boven ver wachting is. Een evenwichtige gezonde ontwikkeling die het bedrijf garanties voor de toekomst biedt” Bedrijven die willen mee dingen naar de BOV Lustrum Trofee kunnen dat doen middels aanvraag van een vragenlijst. Daaruit volgt een eerste selectie van tien bedrijven. Deze worden bezocht door de bedrijvenbezoek- commissie, die een rapport opstelt van haar bevindingen. De jury Formulations producten zuinig in het gebruik en ideaal voor het wegnemen of verminderen van tal van huidproblemen Voor aanvang van iedere behan deling heeft Anita Torcque een intakegesprek met haar cliën ten, waarna de juiste behandel methode wordt vastgesteld. Daarbij heeft ze sinds kort ook de beschikking over de nieuw ste apparatuur voor zogeheten microdermabrasie-behandelin- gen en bioskinjetting. De eerste Braamstraat 34 in Oost-Souburg die dag open voor het publiek. Er is een rotstuin maar ook vele ver schillende soorten cactussen en succulenten. Tot slot zijn er die dag in de Nachtegaalstraat 12 in Middelburg eveneens vele cac tussen te bezichtigen.” Voor Bertus Spee zijn cactussen en vet planten hele bijzondere planten. Als ze de juiste verzorging krijgen, zijn het vaak heel dankbare plan ten omdat ze zo uitbundig kunnen bloeien", vindt hij. „Je ziet ook vaak dat mensen die cactussen hou den, ook rotsplanten houden. Beide groepen hebben in het alge meen dezelfde verzorging nodig. Ik heb zelfs cactussen die ook bui ten in de rotstuin groeien." methode behelst het afschuren van de buitenste huidlaag, vaak toegepast bij een beschadigde acnehuid. In tegenstelling tot andere, soortgelijke behande lingen (met bv laser) kunnen de cliënten zonder problemen direct weer deelnemen aan het sociale verkeer: de huid ziet er niet aangedaan uit. Bij bioskinjetting wordt de huid onder rimpels gestimuleerd tot een verhoogde aanmaak van collageen, waardoor rimpels een schilderij of een sculptuur tegen. Dan ontstaat soms het verrassende effect dat mensen beter gaan kijken, zowel naar hetgeen ze willen kopen als naar het kunstwerk.” Voor het nieuwsgierige winke lend publiek is een wandelroute uitgezet die verkrijgbaar is bij de deelnemende winkeliers. Ter afsluiting van dit project volgt een overzichtstentoonstelling, aangevuld met andere werken van de kunstenaars. Deze duurt tot eind juni en is dagelijks te bezoeken in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. bestaande uit de Commissaris der Koningin, de heer Van Gelder, bur gemeester, mevrouw Van Dok-van Weele van Vlissingen en de heer Rutjes, manager van de Goese Golf, beoordeelt deze rapporten en gaat bij de drie genomineerde bedrijven langs. Tijdens een feestelijke bijeen komst op vrijdag 29 november zal de winnaar bekend gemaakt wor den. Aan de drie finalisten wordt tevens een bedrijfsfilm aangebo den die tijdens het officiële gedeel te van de finale getoond zal wor den. Nadere informatie over de BOV Lustrum Trofee is te verkrij gen via het secretariaat, telefoon- nr. 0113 - 239 400. GOES Galerie-Atelier De Kaai, Turfkade 7, Peter de Jonge, schilderijen en objecten. Ma. t/m vr. van 9-16 uur (t/m 21 mei). Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderseweg 9, Bram Lefeber, olieverfschilderijen in abstracte en expressionistische stijl. Tijdens kantooruren. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Kees van Burg, schilderijen. Dagelijks van 9-20 uur. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Janpeter Muilwijk, tekeningen. Sybille Pattschek, recent werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Centrum De Pijlers, Van Dusseldorpstraat 1-11, Ida Groeneveld- Nauta, ‘Water’, schilderijen in acryl, aquarel en pastel. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Lunchcafé Stadhuis, Lange Kerkstraat 1, Jorien Burgmans, gou aches, lino’s en batiks ‘Beelden in mei’. Di. t/m za. van 9-18 uur, do. tot 22 uur. Etalages van Goese winkeliers, Diverse kunstenaars, ‘En pas sant’, beeldhouwwerk en schilderijen in de etalages. HEINKENSZAND Gemeentehuis, Stenevate 10, Marja Driessens-Diessel en Petra van der Bijl, ‘Stad en land’. Tijdens kantooruren. ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, Diana Marschall, maritieme schilde rijen in diverse technieken. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13- 21 uur. Za. van 10-16 uur. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘Aardbeien te kijk’, oude voorwerpen, foto’s en allerlei voorbeelden met aardbei afbeel dingen. Wo. t/m za. Van 13-17 uur. ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Carry Duyser en Heleen Poelhekke, schilderijen. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Teken- en schilderclub Wemeldinge, werken in aquarel, potlood, pastel en acryl. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. DONDERDAG 16 MEI Stadsschouwburg, Middelburg; Jan Jaap van der Wal, ‘Out now’, 20 uur. Podium ‘t Beest, Goes; De Zeeuwse Komedie, ‘Vuur in de sneeuw’, 20.30 uur. VRIJDAG 17 MEI Stadsschouwburg, Middelburg; ‘Drie, voor en achter de mast’, muziek- theaterproductie met Hu moreske, Groep Papillon en De Zeeuwse Muzikanten, 20 uur. Diverse café’s, Middelburg; Jazz Festival, 21 uur. De Piek, Vlissingen; The Kids Are Allright, enkele begin nende bands, 21.30 uur. KAPELLE - De Zeeuwse studiegroep van Zorgboerderijen infor meert belangstellenden over het hoe en waarom van deze boer derijen op woensdag 29 mei vanaf 19.30 uur. Dat gebeurt in gemeenschapscentrum De Vroone in Kapelle. Zeeland telt momenteel zeven zorgboerderijen. Mensen met een verstandelijk, lichamelijk of psychisch pro bleem kunnen aan het werk op zo’n boerderij. De eerste ervarin gen zijn uitstekend. Niettemin is het een onbekend fenomeen, zelfs zorgorganisaties weten niet of onvoldoende van het bestaan. De boerderijen zelf zijn verenigd in een studiegroep van zorgboeren/boerinnen. Tijdens de bijeenkomst op 29 mei ver zorgen de ondernemers een presentatie van hun bedrijf. Ook vertegenwoordigers van de provincie komen aan het woord als ook de federatie van ouderverenigingen voor mensen met een verstandelijke handicap in Zeeland. KAPELLE - De Culturele Commissie Kapelle heeft drie concerten op het programma staan in het gemeentehuis. Het eerste optre den vindt plaats op woensdag 29 mei en wordt verzorgd door het Trio l’Estcaut. Een maand later - op 27 juni - komt het Aquarel Quartett naar Kapelle en 10 oktober is er plaats gemaakt voor Lizi Meyndonckx en Mike Smeulders. De concerten worden gehouden in de hal van het gemeentehuis en beginnen om 20 uur. Schaap en kunst gekoppeld BORSELE - De Culturele Raad van de gemeente Borsele en de Stichting Schaapskudde hebben beeldende kunste naars opgeroepen om vorm te geven aan het thema schaap. Het moet uitmonden in een kunstmanifestatie die in de herfstvakantie van 19 tot en met 26 oktober wordt gehou den in het informatiecentrum van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde. De raad wil met dit initiatief haar doelstelling om regelma tig kunstmanifestaties te hou den in vullen en geeft zo tevens gehoor aan de publici- teitsdrang van de schaapskud de. Volgens Bertus Spee is het kweken van vetplanten, cactussen en rots planten een bijzonder leuke hobby. Dat veel meer mensen er zo over denken, blijkt wel uit het feit dat de Nederlandse Rotsplanten Werkgroep en de Vereniging Succulenten geza menlijk al enkele jaren met succes de open dagen organiseren. „Er is altijd veel belangstelling voor”, weet Bertus Spee. „In Goes is dit WOENSDAG 22 MEI Ambachtscentrum, Poppentheater Sim Bolus, 'Opa’s geheim’, 15 uur. GOES - Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt dit jaar de BOV Lustrum Trofee uitgereikt aan het bedrijf met de Beste Ondernemers Visie. Twaalfhonderd ondernemers uit Walcheren, De Bevelanden en Tholen kregen onlangs een uitnodiging voor deelname aan deze verkiezing waarvan de uitslag bekend wordt gemaakt op 29 november 2002. BORSSELE - Liefhebbers van cactussen, vetplanten en rots planten kunnen op zaterdag 18 mei hun hart ophalen. Op die dag is het namelijk open dag in diverse tuinen en kassen op Zuid-Beveland en Walcheren. In de kas van Bertus Spee in Borssele zijn zo’n 3000 verschillende soorten cactussen te bezichtigen. En in Goes nemen drie liefhebbers van de stekelige plant deel aan de open dag. ‘mensen met een gevoelige huid moeten elke ochtend een beschermende crème aanbrengen' Samen met initiatiefneemster Ilse van Loo en Jack Willemsen heeft Frida van Overbeeke dit jaar de organisatie op zich genomen. „Het slaat heel goed aan merken we. Winkeliers die vorig jaar meededen vragen zelf om een herhaling. En verschei dene deelnemers laten het werk door een stylist of etaleur plaat sen waardoor het nog beter uit komt. Tegelijkertijd zijn ook de reac ties van het winkelend publiek steeds enthousiaster. Tijdens het uitzoeken van kleding of schoenen komt men opeens MAANDAG 20 MEI Zaal Westkapelle Herrijst, Westkapelle; Koffieconcert door muziekvereniging OKK, 11 u. Grote Kerk, Veere; Kring Van Hout, 16.30 uur. verminderen of verdwijnen. Er worden bij deze methode dus geen lichaamsvreemde stoffen in het lichaam gebracht. Laatste nieuwtje is de Ellips-methode voor definitieve ontharing. Met een intensieve lichtstraal wor den de haarzakjes behandeld, waarna nieuwe haargroei onmogelijk is. Vele ontwikkelin gen, maar naast dit alles blijft Xtra Care ook het vertrouwde adres voor andere schoonheids- behandelingen. GOES - De gemeente Goes is begonnen met de voorbereidin gen van het werkgelegenheids project ‘Oosterscheldewerf Goes’. Het omvat het opknap pen van een historisch schip, te weten een Zeeuwse Schouw. Het doel is langdurig werklozen werkervaring op te laten doen of in ieder geval een zinvolle dagbesteding te bieden. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage aan een sluitende aanpak voor de werk zoekenden in de gemeente Goes. Naast het werkgelegenheidsdoel heeft het opknappen van het schip nog een cultuurhistorische waarde en de gemeente heeft goede hoop dat aan het einde van het project het schip een toeristische, recreatieve en/of educatieve functie kan vervul len. Het schip is ter beschikking Traag, sloom en langzaam is het tegenovergestelde van vlug en snel. Het groepje jongeren dat op de hang plek in onze woonomgeving regelmatig bij elkaar komt wordt daar niet door geremd. Althans, waar het snelle zaken betreft zoals scooter-, brommer- en auto rijden. Je waant je af en toe in de pit van een of ander circuit, scheuren en gassen en wie niet op tijd uit de weggaat is gezien. De ‘hot items’zijn het wild racen op een afgelegen stuk openbare weg, wie kan het hardst op z'n 20 km scooter, zonder helm uiteraard, en wie was die smerissen te vlug af. Er wordt een sigaretje gerookt, soms met wat extra stimulans er in, blikje cola, blikje fris, blikje bier. En de dagelijkse gang van zaken in de ‘scene’ wordt besproken. Om dat besluit van geen alcohol op straat in die Goese wijk hebben ze de grootste lol. “Hebben ze hun oren mooi laten han- I gen naar een stelletje gosers daar. Doen die gasten bier in een sinas blikje, weten die agenten veel!!" Het van dalisme wordt uit een ander gezichtspunt bekeken want ja, dan ben je ‘agrie’ (agressief) en dan moet je dat toch ergens op uit leven. Vervolgens ging het over 1 ouderen, waar iedereen van boven de dertig onder valt, om nog maar niet te spreken over de leeftijd vér daarboven. Jeroen vertelde over een paar fossieltjes, dik 65+, die voor hem met hun auto wat lang stilston den voor ze de rotonde opreden. “Na de rotonde ben ik ze voorbij gescheurd en heb ze laten stoppen. Ik heb die ouwe gevraagd of hij z’n boterhammen bij had, omdat het zo lang duurde. Toen ze uitgelachen waren zei Steve: “Ik zag laatst zo iets bij het stoplicht. Daar stond een camper met van die trage ouwetjes die I maar niet optrok. Er kwam politie bij en omdat ze zo lang met hun camper stilstonden kregen ze een bekeuring. Ja, voor wild kamperen. Dat is pas traag." Gelukkig zijn ze jong, daar op die hangplek. Ze heb ben dus nog veel tijd om te leren, vooral bij te leren. Over dertig, veertig jaar worden ze zelf net zo bekeken, uiterst traaaaaaa....g. Goes en de stichting Traditioneel Zeilend Zeeland worden reïntegratiebedrijf Midden-Zeeland (WiwenWsw), de vrijwilligerscentrale, scho- lingsinstituten en aanbieders van reïntegratiediensten bij het project betrokken. Waar mogelijk wordt ook samengewerkt met het Uitvoe ringsorgaan Werknemersver zekeringen (WW en WAO) en andere gemeenten in de regio. Ten behoeve van het project wordt een gemeentelijke stich ting in het leven geroepen die hierover de regie voert. Tot de daadwerkelijke oprichting van de stichting blijft het project onder de hoede van de afdeling sociale zaken van de gemeente Goes. Voor de feitelijke leiding op de projectlocatie wordt een werkmeester aangesteld. mensen met een gevoelige huid doen er sowieso goed aan iede re ochtend een beschermende crème op te brengen, om voor tijdige veroudering en andere huidproblemen te helpen voor komen.” Anita Torcque werkt met pro ducten van MD Formulations, Amerikaans producten die daar uitsluitend gebruikt mogen worden door dermatologen. Het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Kanker- stichting heeft zelfs toestem ming gegeven voor het voeren van haar logo op de sunprotec- tor van dit merk. Deze producten, spe ciaal voor de problematische huid ontwik keld, zijn niet getest op dieren. Basisstof is fruitzuur, gewonnen uit suiker riet, wat de aanmaak van elasti sche huidvezels bevordert en doordringt in de diepere huid- lagen. Naast dit alles zijn MD ZATERDAG 18 MEI Diverse podia en cafés, Middelburg; Jazz Festival, vanaf 13 uur. Fruitteeltmuseum, Kapelle; Poppentheater Robhetty, ‘De avonturen van kabouter Witbaard’, 14 uur. Grote Kerk, Veere; De Zes Winden, 16.30 uur. De Hoogte, Goes; Concert door muziekverenigingen Euphonia en De Harmonie, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; ‘Drie, voor en achter de muziektheaterpro- met Humoreske, Groep Papillon en De Zeeuwse Muzikanten, 20 uur. Sportcentrum Groene Woud, Kapelle; Showavond Jonge Kracht, 20 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Reinke, Odette Sorber, duo Ygdrassil en Kirsten. ‘Ladies’ night’, 21 uur. De Piek, Vlissingen; The Shavers, surfrock-trio, 22 uur. ZONDAG 19 MEI Podia Markt en Koor- kerkhof, Middelburg; Jazz Festival, 14 uur. Grote Kerk, Veere; Tomoko Mukaiyama, piano en Janny Pranger, sopraan, 16.30 uur. Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; The Beamholes, 17 uur. gesteld door de stichting Traditioneel Zeilend Zeeland. Het project heeft plaats voor 40 deelnemers. Streefdoel is dat binnen één jaar circa 15% van de deelnemers een betaalde baan vindt en dat circa 55% van de deelnemers doorstroomt naar een vervolgtraject richting werk (bijvoorbeeld scholing of werken en leren). De overige deelnemers blijven activiteiten verrichten binnen het project. De gemeente Goes heeft op de voormalige locatie van De Jager Tolhoek aan de Houtkade een bedrijfsruimte gehuurd. Het is een plaatselijk project, maar het project kan verder uitgroeien tot een regionaal initiatief. Samenwerking met diverse organisaties is noodzakelijk om het project tot een succes te maken. Naast de gemeente oensdag 15 mei 2002 Anita Torcque, eigenaresse van de schoonheidssalon aan Klein Frankrijk in Goes, is gespeciali seerd in de behandeling van cliënten met een problemati sche huid. Ze helpt zowel man nen als vrouwen. „Hun aantal lijkt de laatste jaren snel toe te nemen, wellicht door de dun ner wordende ozonlaag, wat een steeds grotere blootstelling van de huid aan UV-C straling veroorzaakt. Ook de ‘verarming’ van ons voedsel speelt een rol. Naast een verantwoord leef- en eetpatroon is een goede verzor ging van de huid essentieel. Deze bestaat uit vier basis principes: een intensieve rei niging, correc tie, hydrateren ofwel vocht inbrengen en bescherming van de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Zonnen zonder bescherming van een zonnebrandfilter is slecht. Dat is bekend, maar jaar de rotstuin van Jaap Graveland aan de Stad- houderslaan 4 te bezichtigen. In de Scheldestraat, op de nummers 95 en 97, zijn in twee kassen aller lei soorten cactussen en vetplan ten te zien. In mijn eigen tuin aan de Diepeneestaat 4 in Borssele is die dag behalve de cactuskas ook een rotstuin van 40 m2te bezichti gen. Verder is ook de tuin van de familie Van de Vrede aan de Een van de werken genaamd Goud uit Water van Ilse van Loo. GOES - Schoonheidssalon Xtra Care heeft haar aan bod aan behandelingen verruimd. Speciaal voor gecompliceerde huid wordt een aantal baanbreken de formules toegepast. Hypermoderne apparatuur en het gebruik van schoonheidsproducten van MD Formulations bieden interessante nieuwe mogelijk heden op het schoonheidsfront. Uitreiking Zeeuwse sportprijzen KRUININGEN - Louis de Pelsmaeker is gastpresentator bij de uitreiking van de Zeeuwse sportprijzen, die vrij dag 24 mei worden bekendge maakt in de Sporthal de Reimerswaalhal in Kruiningen. De prijzen wor den uitgereikt aan het sportta lent aangepast sporten, sport ploeg, sportvrouw en sport man. Ook zijn er muzikale optredens en kan na het offi ciële deel nog verder worden gefeest. Het begint om 19.30 uur. GOES - Jaarlijks keer organiseert een groep Bevelandse kunstenaars in samenwerking met de Goese winkeliers ‘En Passant’. Vanaf begin mei tot 7 juni zijn in de etalages van 28 Goese winkels kunst werken te zien, variërend van beeldhouwwerken tot schilderijen. Kunst dichter bij de mensen brengen is het voornaamste doel van deze actie die al voor de negende keer gehouden wordt. pjs rü J&r 4/ J 1 FOTO TANNIE DE JONGE u few

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17