19 15 a 22 WATER &MAT HEMELVAART OPEN 3 M 17 u intratuin SS J DE BEL Sleeptrend Geijtenbeekeh”; O Finale Volop kortingen! tot €20y" per artikel De Bel, altijd prijs! lllll 39S\ C DUTHLER I JA AR alleen op 10 mei 10% KORTING Koor zoekt stemmen Jong Ambon-PSV 'In de steek gelaten’ Vodago op proef gefilmd Ontdek Reimerswaal Afrikaan 4 o o 2 rends goes EU ROPApJ IN alle seizoenen groen i fl Sportprijzen"^^ Snuffelen op Hemelvaartsdag Perkplanten in hangpot mm/it nunussof (0113) 230 230 SOCIËTEIT BEDENKT TOEKOMSTWEDSTRIJD Li BuW woensdag 8 mei 2002 jaargang 53 nummer 19 www.autoschadeteam.nl Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Mama is Aly Wisse: „Het is zo lèuk dat mensen de ideeën ook echt /n uitvoering brengen". i I Vitaal en vijftig hemelvaartsdag BEW. EX. leveren aan de ecologie, de eco nomie of een inspirerende waarde hebben en sociaal cultu reel verantwoord zijn. „Eigenlijk kun je deelname aan onze Toekomstprijs een voor ronde noemen”, verduidelijkt Aly Wisse. „Want bij de nationa le variant krijgen alleen de acht genomineerden een juryrap port. Wij zullen dat aan alle inzendingen geven. Daarnaast krijgt de winnaar een leuke attentie en een geldbedrag.” Het juryrapport geeft een kritische doorlichting van het voorstel en kan een belangrijke graadmeter zijn voor de mate van succes. Vorig jaar dongen drie Noord- Bevelandse voorstellen mee met de Toekomstprijs. Het idee om een camerasysteem te realise ren nabij het Vogeleiland bij Colijnsplaat is nog niet van de grond gekomen, maar de ande re twee, een kinderopvang in Kortgene en een biologische Wijngaard was genomineerd wijngaard in Wissenkerke wel. „De wijngaard was een van de acht genomineerden. Dat zegt toch wel wat. Bovendien is het leuk dat mensen de ideeën echt realiseren en niet alleen op papier zetten", aldus Aly Wisse. Het idee dat voor 22 augustus ingediend moet zijn, wordt beoordeeld door een deskundi- postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week in uw krant! ge jury. Daarin hebben onder meer burgemeester Van Liere, de heer Van der Sluijs, directeur van de lokale Rabobank en de heer Verheuvel van Accon zit ting genomen. Aan de wedstrijd mogen burgers, organisaties maar ook overheden meedoen. Meer informatie over de Noord- Bevelandse Toekomstprijs is te Daar wordt dan weer de jaar lijkse grote Hemelvaartsdag- snuffelmarkt gehouden. De markt bestaat uit 120 kra men met particuliere kooplui die hun handel voor een redelij ke prijs van de hand doen. De snuffelmarkt wordt gehouden tussen 10 en 17 uur. verkrijgen bij Aly Wisse, tele foonnummer 0113-695788 of 06-51993871 of via de website www. sociëteit-no o rd-beve- land.nl link clubs. prikkelen. Iedere derde donder dag van de oneven maand houdt ze haar bijeenkomst. De eerstvolgende soos-avond is 16 mei. „Dus een extra mogelijk heid voor iedere inwoner van Noord-Beveland om eens een kijkje te komen nemen en eens mee te praten of te luisteren", besluit Aly Wisse. Wereldse theaterleerlingen REIMERSWAAL - De werkgroep fietstochten van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Senioren Reimerswaal heeft voor het jaar 2002 een puzzelfietstocht georganiseerd. Deze dagtocht heeft als naam gekregen ‘Ontdek meer van Reimerswaal'. De in totaal 52 kilometer lange dagtocht voert de deelnemers langs de ker nen van de gemeente. In elke kern moet een aantal vragen beantwoord worden. De tocht kan eventueel ook over meerdere dagen verdeeld worden. Onder de goede oplossingen worden prijzen verloot in de vorm van VW waardebonnen. Op 14 mei om 13.30 uur wordt het eerste exemplaar aan burgemeester A.Verbree uitgereikt. Vanaf 15 mei zijn de boekjes af te halen bij de lokale dorpshuizen, de bibliotheken in Reimerswaal en het VW kantoor Yerseke. Uiterlijk 30 september moeten de oploss ingen ingeleverd worden. GOES - ‘In de steek gelaten' is het thema van de Pinksterketen van de Raad van Kerken in de week van zondag 12 tot vrijdag 17 mei, die met een oecumenische viering van Schrift en Tafel in De Hoogte in Goes wordt geopend Tot die vrijdag zijn er dagelijks vespers van 19.15 tot 19.45 op diverse lokaties. Maandag in Capitol Worship in Goes, dinsdag in het Stilte Centrum Emergis in Kloetinge, woens dag in de Maria Magdalena Dagkapel in Goes, donderdag in De Hoogte en vrijdag bij het Leger des Heils, beide in Goes. alles urr VOORRAAD LEVERBAAR Duthler Duiten Dagen KATS - Het koor Ons Genoegen in Kats is op zoek naar aanvul ling. Vooral mannenstemmen zijn welkom bij het koor dat hoofdzakelijk populaire nummers zoals van Queen, John Denver, Crosby Still Nash &Young op het repertoire heeft staan. Elke woensdagavond wordt gerepeteerd in het Nieuw Zeelandhuis in Kats, tussen acht en tien uur. Voor informatie: 0113-600166. GRASMAAIEN ZONDER AFVAL? Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bersmachines.nl c A! O» c s 00 Wij zijn Hemelvaartdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zinderend Zeeuws zomerbalkon Zwarte bessendag Borsele Zeeuws kampioenschap ir' «gebied Deze prijs heeft als doelstellin gen het vergroten van de leef baarheid door stimulering van initiatieven en projecten die vernieuwend zijn voor de gemeente en die een bijdrage GOES - Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Volksdansvereniging Vodago in Goes gevraagd mee te werken aan een promotiefilm. Het spotje wordt gebruikt om aandacht te vragen voor de jaarlijkse anjercollecte. Het fonds wil dit jaar mensen tonen met een culturele hobby in de meest brede zin van het woord. Er worden meer Nederlandse culturele vereni ging gefilmd, de meest aansprekende zullen straks terug zijn te zien. Vodago kreeg twee jaar geleden een plaats in een folder van het Prins Bernhard Fonds. Hun moeder is behoorlijk trots op haar duo. „Lisa is zo blij met haar broertje Daan”, schrijft zij aan de redactie. „Ze wil hem de hele dag kussen. Lief hè. Naar deze foto kan ik blijven kijken”. Elke week plaatsen we op deze plek een bijzondere foto, gemaakt door zomaar een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 De Sociëteit Noord-Beveland blijft ondertussen gewoon doorgaan de gedachtewereld van de Noord-Bevelanders te bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. Graveren doen wij GRATIS! door Marja Minnaert Sinds Aly Wisse zich beroeps matig bezig houdt met het bij- staan en adviseren van Noord- Bevelanders die iets willen gaan ondernemen, komt ze voortdu rend mensen tegen die kritisch denken over veel actuele zaken maar het niet uitspreken en soms zelfs nog wel wat meer voorlichting willen. Samen met andere Noord-Bevelanders voelde ze dat in die leemte voorzien moest worden en zo kwam de Sociëteit Noord- Beveland van de grond. Naast de geregelde bijeenkomsten waarop altijd een thema behan deld wordt, heeft dit platform van enthousiaste mensen nu ook besloten lokale ideeën die voor uitvoering geschikt zijn, te tillen naar een hoger niveau. Zo ontstond de Noord-Bevelandse Toekomstprijs. GOES - Liefhebbers van tweedehands spullen kunnen donderdag (9 mei) hun hart ophalen op de Grote Markt in Goes. MIDDELBURG - Jong Ambon voetbalt in Middelburg op Hemelvaartsdag tegen PSV. De opbrengst is bestemd voor humanitaire hulp op de Molukken. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark De Kruitmolen en begint om 15 uur. De Middelburgers zullen waarschijnlijk worden versterkt. Tijdens een vorige benefietwedstrijd versloeg Roda JC Jong Ambon met 16-1. I www.geijtenbeek.com KORTGENE - In mei 1999 werd de Sociëteit Noord Beveland opgericht met als doel burgers en groepe ringen in de lokale samenleving te laten meedenken over relevante actuele onderwerpen. Tweemaan delijks wordt daarover in De Korenbeurs te Kortgene gesproken en gediscussieerd. Onlangs heeft de socië teit iets nieuws bedacht. In aansluiting op de Nationale Toekomstprijs wordt de Noord-Bevelandse variant daarop gehouden. Een mede-initiatief van Aly Wisse, maatschappelijk ondernemer en mede oprichtster van de sociëteit. GOES - Deze foto hebben we speciaal bewaard. Per slot van rekening is het zondag moederdag. De kinde ren op de foto zijn Lisa (2) en Daan Hendriks (7 weken) uit Goes. filialen Autowereld TORO ER HMMH HBS FOTO TANNIE DE JONGE (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Intratuin Koudekerks, Galgeweg 5, 0118-551623 (Advertentie) (advertentie) (Advertentie) EDDEN GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395 (Advertentie) i I AU 1 <J S, 11 I „M i& Hemelvaartsdag geopend van 12.00 tot 17.00 Uur Kadokaart met voordeel en extra's Verrassende (mode)momenten www.duthler.com 9HH Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingmaaiers heggenscharen hakselaars verticuteermachines accJ maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen Zie Gouden Gids RTL 4 tekst paq. 366 www.sleeptrend.nl BERGEN OP ZOOM MEUBELPLEIN, VAN KONIJNENBURGWEG 5A, GOES ZAAGMOLENSTRAAT 1 (T/0 PRAXIS) BEL-EN BESTELLUN: 0909 - 753.3.753 V) w O u DAT KAN MET DE TORO@ PROLINE RECYCLERS VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 Yerseke Mm 5 ZJ Q <D Tagetus in set van 4 stuks nu 0,49 per set Volte bak van 32 stuks 3,59 HET GROENE WARENHUIS Persoonl’^e ,5e(lieninê Pasvorm s g 4 0 is sa o The Fashlcn Hsuse F»r KIDS! Ganj.pwrtstraaU 4461JX Gms Te|.: oitg-ïïgui Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 MET RUIM 30 WINKELS DE GROOTSTE WATERBEDDEN- EN MATRASSENSPECIALIST VAN NEDERLANDI i I Keuze uit vele verschillende stekperkplanten in hangpot 0 40-50 cm Van 5,99 nu voor 3,99 wedstrijd voor een beter Noord-Beveland n Bijzondere kijk op... BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond óQlassehs GEOPEND! Gastvrijheid

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1