ÏStreeknieuws Start nationale viering bevrijding in zeeland Smitskamp kampioen handboogschieten Skeeleren in Krabbendijke DE EFTELING BESTAAT 50 JAAR! Kleurwedstrijd WERELD VOL WONDE RE N ‘WtM een "bootreisje gratis naar de Ejtefihgl Henk en Ingrid van der Kooij sieraden horloges design t GRATIS NAAR DE EFTELING Grote PantfaDroom-wedstrijd maakt dromen waar! I r Z M&M 4 ACgemene Efteling informatie PandaDroom in de Efteling, oog in oog met de natuur pagina 27 Advertorial KRABBENDIJKE - Zaterdag 10 mei bezetten beoe fenaars van het skeeleren Krabbendijke. Er wordt daar dan een skeelertocht gehouden over twee afstanden, tien en dertig kilometer. Openingstijden seizoen 2002 Entreeprijzen 4 i: A woensdag 1 mei 2002 'i Een jaar geleden verhuisden Henk en Ingrid van der Kooij hun winkel van Walstraat 193 naar nummer 197. Het huidige pand biedt ruimte om de kwaliteit van de bijzon dere collectie sieraden, horloges en design op een stijlvolle manier te presenteren. Het strakke interieur en de persoonlijke aandacht voor de klant geeft het geheel een open uitstralingen een aangename, toegankelijke sfeer. De Wonderlijke Efteling Show O/T WWF L«4 De provincie Zeeland fungeert dit jaar als gastprovin cie voor de start van de nationale viering van de Bevrijding, op 5 mei a.s. 57 jaar geleden. Ook in Vlissingen krijgt het centrale thema ‘Vrijheid luistert nauw’ van de landelijk georganiseerde Bevrijdingsfestivals vorm en inhoud middels tal van activiteiten. Prominente gast is demissionair Minister-president Kok. De Bevelander en de Efteling houden ook dit jaar weer samen een kleurwedstrijd voor kin- deren tot en met 12 jaar oud. tw I 1 door Paula Koster K "Vrijheid luistert nauw" wordt groots gevierd. foto: archief Jaap wolterbeek A «A 4 A 4. Pak je werkstuk goed in en stuur het voor 22 mei naar: (vergeet het niet voldoende te frankeren) Uit alle droomwerkstukken kiest een jury de 15 allerleukste. Zit jouw droom daar bij? Dan win je voor jouw klas een super- schoolreisje naar de Efteling. Je krijgt dan zelf ook nog een pluchen Hupie en Pardoes. En... misschien komt jouw droomwerkstuk in de TamTam, een te gek jeugdblad, speciaal voor Rangers van het Wereld Natuur Fonds. Wie weet wordt jouw werkstuk zelfs tentoongesteld in de Efteling. Let op: je krijgt je werkstuk niet terug. 2. Beschrijf op een kaartje heel kort waar jouw droom over gaat. Vul ook je naam, adres en geboortedatum in. 3. Hang het kaartje aan je droomwerkstuk. Dat is heel belangrijk, omdat we anders niet weten dat jij het hebt gemaakt! I. Laat aan de panda zien hoe jouw mooiste dierendroom eruit ziet. De droom moet wel over een dier gaan dat voorkomt op de noord- of zuidpool, op de savanne, in de oceaan of in het regenwoud. Je mag de droom schilderen, kleien, plakken, filmen, beschrijven in een verhaal, op rijm of op een cd zetten enzovoorts. Leef je maar lekker uit, want in dromen kan alles! je werkstuk mag niet groter zijn dan een televisie (50x50x50 cm). Is het geen wonder? Dat je steeds opnieuw verwonderd wordt door nieuwe attracties, sprookjes en spectaculaire shows? Dat de Efteling in dit jubileumjaar trakteert op een spiksplinternieuw Efteling Theater met de nieuwe, sprookjesachtige maar vooral magische "Wonderlijke Efteling Show"? En wonder boven wonder kunt u de allernieuwste attractie beleven: PandaDroom! Een spannende wereldreis door de overweldigende natuur van Moeder Aarde. Is het geen wonder? Dat een klein trapveldje bij het dorpje Kaatsheuvel uitgroeide tot een bijzondere Wereld vol Wonderen? Dat de rode schoentjes al vijftig jaar dansen, Doornroosje rustig doorademt en de herauten hun trompetten laten schallen? Dat Holle Bolle Gijs na al die tijd nog steeds honger heeft? Je bent van harte welkom in onze Wereld vol Wonderen die dit zomerseizoen zal glanzen en glimmen als nooit tevoren! Want vanaf 28 maart tot en met 27 oktober vieren wij namelijk onze vijftigste verjaardag, een groot feest met heel veel te doen! Wil je ze gratis een bezoekje brengen? Kleur dan razendsnel deze tekening zo mooi als je kunt, dan maak je kans op een gratis kaartje. steren minstens zo belangrijk als spreken. Om ervoor te zor gen dat iedereen kan delen in de vrijheid, dat niet alleen het recht van de sterkste geldt en ook de zwakkeren in de samenleving tot hun recht komen zijn goede afspraken en een verantwoor delijke houding van alle betrok kenen belangrijk. Dat vergt onderling overleg en begrip voor elkaar. Met name 5 mei, Bevrijdingsdag en Dag van de Vrijheid, leent zich ervoor om het thema 'Vrijheid luistert nauw’ uit te werken in discus sies, activiteiten en culturele manifestaties. Zeeland fungeert dit jaar als gastprovincie voor de start van de nationale viering van de Bevrijding. Het Bevrijdingsfes tival Zeeland, dat in Vlissingen wordt georganiseerd, stelt zich ten doel jongeren op een eigen tijdse wijze daarbij te betrekken. Het programma wordt geken merkt door een combinatie van geëngageerde pop- en wereld muziek met informatieover dracht door middel van spre kers, infomarkten, theatergroe pen, decors, thema-activiteiten, kunstprojecten en kinderactivi- teiten. Kijk op: www.wnf.nl/pandadroom I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. GOES - Gerrie Smitskamp van Schutterij Ravenstein uit Kloetinge veroverde zon dag 21 april de Zeeuwse titel Indoor handboogschieten in de Olympische Klasse. Bram Koole van St. Sebastiaan uit Yerseke werd in die klasse tweede en Lau Rentmeester van UNO uit Ovezande derde. In de Compoundklasse ging de Zo’n zestig vrijwilligers van de IJs/Skeelervereniging Krabben dijke zorgen er voor dat de tocht gereglementeerd en veilig ver loopt. Gestart wordt vanaf 13 uur. Eerst gaan de deelnemers aan de kortste afstand van start en om halftwee de doordouwers op de dertig kilometer. Voor deze langste afstand geldt een tijdslimiet. Het indoortoernooi gaat over achttien meter, 35 schutters streden om de Zeeuwse eer. Het park is geopend van donderdag 28 maart tot en met zondag 27 oktober, dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de Efteling Zeven Mijls Zomer, van 13 juli tot en met I september, is het park geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de Efteling Zeven Mijls Zomer zijn er maar liefs zeven fantastische Zomeravonden, met tot middernacht een spectaculair programma vol muziek en entertainment in een feeeriek verlicht park. De entreeprijs in het voor- en naseizoen van 2002 bedraagt 21,- p.p. Tijdens de Efteling Zeven Mijls Zomer bedraagt de entree 23,- p.p. Kinderen tot 3 jaar bezoeken de Efteling gratis. vanderkooij walstraat 197 Vlissingen 0118-417377 Wereld Natuur Fonds PandaDroom-wedstrijd Oosterinslag 8 3871 AL HOEVELAKEN A Efteling/Wereld Natuur Fonds productions henk ingrid sieraden horloges design De festival en het Zeeland. Doel van de samenwerking is het, met name onder jongeren, uitdragen van de achtergronden van het begrip ‘verdraagzaam heid’. Met het oog hierop wor den ieder jaar in de Maand van de Vrijheid vele activiteiten georganiseerd op scholen, in Je gelooft je ogen niet! Beleefvier keer per dag onvoorstelbare wonderen met de wereldberoemde magiër Hans Klok in de nieuwe, sprookjesachtige maar vooral magische show in het spiksplinter nieuwe Efteling Theater. Geniet met groot en klein van een sprookjesachtige, spectaculaire show vol wervelende magie, betovering en verrassing! ten meer dan 700.000 bezoe kers. De toegang is gratis. De activiteiten worden traditioneel gehouden op 5 mei, ook nu deze datum op een zondag valt. Wel wordt rekening gehouden met kerkdiensten. Naast een feeste lijke dag is 5 mei er ook een met inhoud. Een dag om er eens bij stil te staan dat vrijheid en democratie niet vanzelfspre kend zijn. Dat het instandhou den en het met anderen delen van deze verworven waarden de verantwoordelijkheid zijn van iedereen, zowel van de overheid als van de burger. Een dag om mensen te motiveren solidair te zijn met het beschermen en ver dedigen van de vrijheid in Nederland en met slachtoffers van onvrijheid en onderdruk king elders in de wereld. Het kunnen samenleven in vrijheid, in een samenleving waar men sen en overheden rekening hou den met elkaar, ongeacht ver schillen in geloof, ras, sekse, leeftijd, politieke overtuiging, culturele herkomst of wat dan ook, gaat iedereen aan. Daarom is 5 mei bij uitstek een nationale feestdag die mensen bindt in een samenleving als de onze, gekenmerkt door een grote diversiteit. Schattig hè? die knuffelige ijsbeer en die lieve zeeschildpad? Of die lachende aap en die trotse leeuw? Allemaal kom je ze tegen in PandaDroom, de allernieuwste attractie van de Efteling. Wauw, PandaDroom is een gloednieuwe attractie in de Efteling. Samen met de panda maak je een spannende wereldreis door de natuur van Moeder Aarde. Je komt oog in oog met wilde dieren. theaters, in de openlucht en op andere locaties. Op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, maar ook op die in de andere 12 festivalsteden, lopen ‘stem- mingsmakers’ rond in opzien barende kostuums. Zij verleiden bezoekers tot het geven van hun mening over 3 stellingen, die te maken hebben met vrijheid en verantwoordelijkheid. Met een rood of groen balletje kan het publiek aangeven het wel of niet eens te zijn met de stellingen. Op een centrale plaats is het verloop van de stemming te vol gen. Verder wordt het publiek opgeroepen deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei a.s. en kunnen festi- valbezoekers boodschappen sturen naar de komende VN- Kindertop: de vergadering van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind. M En je beleeft een onvergetelijk avontuur.Vol humor en Jr spektakel. Zoals je dat alleen in de Efteling kunt meemaken. Droom nu alvast mee met de panda en maak een droomwerkstuk! Jij kunt voor jouw klas een te gek schoolreisje naar de Efteling winnen. Doe mee aan de PandaDroom-wedstrijd. Dit moet je doen: Op 5 mei worden in alle provin cies en in Amsterdam ‘s mid dags en ‘s avonds Bevrijdings festivals georganiseerd. De gezamenlijke Bevrijding festi vals zijn uitgegroeid tot het grootste live-muziekevenement van Neder-land: de organisato ren verzorgen ook dit jaar meer dan 150 optredens en verwach- Op de Breeduitpagina van deze krant vindt u het programma van het Bevrijdingsfestival Zeeland 2002. Door regelmatig buitenlandse beurzen te bezoeken hebben Henk en Ingrid een ruime en tevens onderscheidende collec tie samengesteld. Het aanbod wordt vertegenwoordigd door zowel verschillende goud- en zilversmeden als gerenommeer de designateliers. Nederlands edelsmeden nemen met hun verrassende ontwerpen een belangrijke plaats in. Het gebruik van verschillende mate rialen waaronder goud, zilver, edelstaal en het om zijn anti- allergische eigenschap beken de titanium biedt eindeloze mogelijkheden. Joms, heel soms, gebeurt er iets belangrijks in je leven. Iets waar je trots op bent. Je hebt een idee, een visie, een droom. En dat gebeurt dit jaar in de jarige Efteling. Samen met een bijzondere organisatie, het Wereld Natuur Fonds, heeft de Efteling een prachtig cadeau voor haar bezoekers: PandaDroom! Een nieuwe attractie, een visie, een droom. Scandinavische ontwerpers bij voorbeeld, staan bekend om hun strakke en tijdloos vormge geven sieraden maar ook Hiermee kunnen spannende combinaties gecreëerd worden binnen diverse collecties sie raden, horloges en relatierin- Het Bevrijdingsfestival maakt sinds 3 jaar deel uit van de ‘Maand van de Vrijheid’, die dit jaar valt in de periode tussen 16 april en 26 mei. Deze bijzondere maand wordt georganiseerd door de Provincie Zeeland, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, de Four Freedoms Award, Kunstbende, het Cultureel Gekleurd Bevrijdingsfestival Zeeuwse Indoortitel naar Walcheren. Hans Bergmans van De Eendracht uit Vlissingen ging daar met de eer strijken, nipt voor Edie Geelhoed uit Ovezande, gevolgd door plaatsgenoot Jaap Rentmeester. Het thema voor het Bevrijdingsfestival 2002 is ‘Vrijheid luistert nauw’, waarbij het draait om de vrijheid die we met elkaar delen. Daarbij is lui- gen. Een eigen plaats in de winkel is er voor designartike- len waarin in diverse voorwer pen te vinden zijn, van een mooie briefopener tot een fraai vormgegeven vaas of schaal. i l Wat moet je doen? De kleurplaat moet op een zo mooie, bijzondere, gekke en I originele manier worden gekleurd en versierd. Je mag allerlei materialen gebruiken: kleurpotloden, stiften, krij- I tjes, verf etc. Plakken en knippen mag ook: jij mag hele- j maal zelf weten hoe jij deze kleurplaat versiert. I Wat kun je winnen? De mooiste en origineelste kleurplaten worden beloond met een entreebewijs voor de Efteling! Ga dus snel aan de I slag en stuur je kleurplaat, voorzien van naam, volledig adres en leeftijd naar de redactie van De Bevelander, post- i bus 5, 4460 AA in Goes. Je inzending moet wel binnen een week opgestuurd worden, dus ben er snel bij! I I I I I I I I j Si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 27