Het weten waard Cadans naar Petersburg Lintjes voor westhof 400 JAAR VOC Kapelse leerling wint Europese opstelwedstrijd Duidelijkheid over nieuwe Sloelijn Foto's gezocht van bejaardenhuizen Bevelander Puzzel 9,10 en 11 mei met o.a.: VOC replica De Duyfken 50 (historische) schepen Oldtimerbeurs en Molentocht Beveland Van dag tot dag WOENSDAG A1 Meezingmiddag Ellesdiek m u z i e k demonstraties Laat de zon maar schijnen! Eijsenn^W Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 theater, en expositie I pagina 13 woensdag 1 mei 2002 LOSKADE MIDDELBURG KAPELLE - Marina Polderman uit Kapeile, leerlinge uit klas 6VWO van het Buys Ballotcollege in Goes, heeft de hoofdprijs gewonnen van het Concours Européen, de jaarlijkse schrijfwedstrijd in de Franse taal, georganiseerd door de Alliance Fran9aise in Parijs. GOES - Het Vrouwenkoor Cadans, tot voor kort het Zeeuws Vrouwenkoor, vertrekt 8 mei naar St. Petersburg in Rusland om er twee concerten te geven. Het koor telt 42 leden, afkomstig uit Walcheren en de Bevelanden en staat onder leiding van Emilia Tabatchnik-Li. Zonnebrillen in uw eigen sterkte vanaf 45,50 GOES - Over ongeveer twee weken komt meer duide lijkheid over de geplande spoorverbinding tussen het Sloegebied, het havengebied aan de Bevelandse kant van Vlissingen en het hoofdspoor Middelburg-Goes. Het betreft een enkelsporige verbinding waarvoor het kabinet vorige maand groen licht gaf. A (advertentie) voor 4 en 5 mei 2002 FOTO HENK BACKER 36 48 51 56 64 (advertentie) Privé De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Redactie: inzicht te krijgen in de histori sche feiten. bestaande lijn tussen Kapeile en Goes worden geluidswerende voorzieningen getroffen. Verticaal: 1 Toga. 2 ambtshalve (Lat.afk.). 3 deel van het lichaam. 4 wegver- loop. 5 gehoorzaal. 7 bijbelse naam. 8 aan gene zijde (in samenst.). 9 bergplaats. 10 spil. 11 tinoxide. 15 lichtkring. 17 voormalig Perzië. 18 nakomeling. 19 onwel. 21 dapper. 23 individu. 25 ets. 27 energie. 29 afloop. 30 wal. 31 arenvis. 36 in het bovenste deel. 37 schor. 39 wrede Romeinse keizer. 40 geel koper. 42 voederbak. 44 gast. 45 die renverblijf. 47 spijskaart. 49 haast. 50 deel van een molecule. 53 gast. 54 met tegenzin. 57 afgelegen. 59 afgemat. 61 muzieknoot. 63 de oudere. Horizontaal: 1 Veelvoud van tien. 6 brutaal. 12 Zuid-Amerikaans land. 13 god van de oorlog. 14 kledingstuk. 16 kalium. 18 rijstbrandewijn. 19 zink. 20 gevangenis. 22 kampeerwagen. 23 Chinese deegwaar. 24 lofrede. 26 stemming. 28 deel van een schip. 29 geweldig. 32 schrijfvloeistof. 33 Indonesisch gerecht. 34 delfstof. 35 litteken op de buik. 37 vel. 38 loven. 41 gele verfstof. 43 aanvankelijk. 46 honingbij. 48 angst. 50 verzoek. 51 vordering. 52 plezierig. 55 bezittelijk vnw. 56 nota bene. 57 pro. 58 langzaam. 60 bolgewas. 61 bakmengsel. 62 verpakkings middel. 64 windrichting. 65 zeurderig. Stuur uw oplossing vöör vrijdag 10 mei naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 15 mei bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 17 april: ‘Hovenier’. N. de Regt uit Kapeile won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. maken de ‘oudjes' de alombe- kende Molentocht. Niet minder dan 200 oldtimers vertrekken voor die tocht vanaf de Grote Markt om 10 uur. Ze worden om halfvijf terug verwacht in de Zeelandhallen., waar die dagen tevens een oldtimerbeurs wordt gehouden Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 23-24-32- 57-5-16-10-64-65-46-44. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zater dag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maan dag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz.wegener.nl Gezongen wordt a capalla in twee, drie en vier stemmen. Het reper toire bestaat uit musicalsongs, barbershop, volksliedjes, geestelij ke liederen en opera. Cadans bestaat vijftien jaar. De eerste tien jaar was de leiding in handen van Han Beekman. Tabatchik volgde hem op. Zij stu deerde koordirectie aan het con- TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zon dagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.E. Adriaansen, Thorbeckelaan 3, Goes, tel. 06- 53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uitslui tend voor patiënten van tan dartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. ELLEWOUTSDIJK - In ‘t kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk wordt zondag 5 mei een mee zingmiddag gehouden voor iedereen die graag zingt. Voor die middag is een meezingboek samengesteld waarin een breed scala van Nederlandse liedjes is ondergebracht. Agnes van den Dries-Menheere begeleidt de zingers met Kees van der Kleij op de piano. Zelf zingt ze solo enkele volksliedjes waaronder een aantal Zeeuwse. Het mee zingen begint om 14.30 uur. het huis en officiële gebeurte nissen zijn voorbeelden. Het betreft foto’s van de verdwenen bejaardentehuizen en zorgcen tra die volgend jaar verdwijnen als het nieuwe opengaat. Overigens zijn ook anekdotes welkom bij de auteurs van het historische werk over de Rusthuizen op Noord-Beveland. Voor informatie: Gerard de Fouw, 0113-695786. Een vergenoegd bladerende heer Nieuwenhuyse, die duidelijk in zijn nop jes is met het eerste exemplaar. door Henk Backer Kees van den Bovenkamp en Paul Bouwman betuigden daarbij hun erkentelijkheid voor de hulp, die zij bij de aanvang van hun arbeid van Nieuwenhuyse hebben ondervonden. Hoewel geen Zeeuw van geboorte heeft de voormalige wethouder bijna zijn hele leven in en rond Kruiningen gewoond. Van 1970 tot 1986 was hij de man van welzijn, cultuur en sport in het eerste College van Burgemeester en Wethouders van de nieuw gevormde Gemeente Reimerswaal. En nu - op 79 jarige leeftijd - worden al bladerend in het boekje vele her inneringen weer levend. Hem valt op, dat de nieuwe uit gave niet de bekende verzame ling oude ansichtkaarten is, maar een negentig foto’s bevat die voor velen onbekend zullen zijn en een belangrijk stuk geschiedenis van Kruiningen aan de vergetelheid onttrekken. De samenstellers nemen de lezer mee op een visuele wande ling door de periode van de vijf- ren is het boek nu te koop bij de samenstellers P. Bouwman (telefoon 382638) en C. van den Bovenkamp (501971) alsmede bij mevrouw L. Jansen-Nelisse (381257), de winkel van C1000 te Kruiningen en bij het post kantoor in Krabbendijke. De prijs bedraagt 17,00. GOES - Tijdens het pinkster weekend staat Zeeland weer in het teken van de oldtimers en klassiekers die keurig gepoetst en perfect geconserveerd staan opgesteld op de Grote Markt en de Zeelandhallen. in Goes. De zaterdag is het kijken op beide plaatsen, maar op de zondag tiger tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, een tijd spanne waarin ook in Kruiningen veel veranderde, zeker ten gevolge van de waters noodramp in 1953 maar ook door de algemene maatschap pelijke veranderingen. In een oplage van 600 exempla- graag juist in die plaats een stu die Frans wilde volgen. De heer Guillou, directeur van de Alliance Framjaise des Pays-Bas, die de prijs vorige week (17 april) overhandigde in het Niftarlake College te Maarssen, prees de brief vanwege het zeer hoge niveau. Na haar eindexa men gaat Marina in Nijmegen een studie internationale bedrijfscommunicatie volgen met (hoe kan het ook anders) Frans als hoofdtaal. servatorium in Petersburg. In 1991 kwam ze met haar echtge noot naar Nederland. In haar vroegere woonplaats concerteert ze nu met de Zeeuwse dames in de Petruskerk en de Catharinekerk. Het repertoire is aangepast omdat in Russische Kerken alleen maar geestelijke lie deren mogen worden gezongen VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Maud de Winter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarm centrale Vlissingen bellen: 0118-414444. De route voor deze nieuwe treinverbinding komt te liggen aan de oostzijde van de dijk die de Quarlespolder scheidt van de Nieuwekerkepolder. Kruisingen van de nieuwe spoorlijn worden ongelijkvloers en aan de FOTO TANNIE DE JONGE ‘t Westeinde verwierf wereldwijd faam op het gebied van walno- tenveredeling. Naast dit werk is Piet bestuurlijk actief geweest en soms nog in meer dan dertig organisaties, waaronder de boomkwekerij organisatie, de parochie en als ingeland in het waterschap. Ook Mina is actief lid binnen de parochie, de Katholieke Vrouwen Organisatie en als voorzitter van het Bestuur van de Rabobank Heinkenszand. De Zeeuwse Club van Fuchsialief- hebbers werd door haar opge richt. Een echtpaar dat door burgemeester Gelok werd omschreven als mensen wier diensten van bijzondere waarde zijn voor de hele samenleving. En daar waren alle aanwezigen het mee eens. De Wild en De Fouw, beiden uit Colijnsplaat, zoeken van alles wat met het dagelijkse leven van toen in de Noordbevelandse bejaardentehuizen had te maken en wat gekiekt is. Foto's van eerste steenleggingen, het dagelijkse leven in de bejaar denhuizen, mensen in en om Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113) 274000 fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 I privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 Sloegebied. Overlast, waar bewoners van Heinkenszand momenteel nog wel eens last van hebben, verdwijnt, zo meldt de Projectgroep Optimalisatie Railontsluiting Sloe. En de over- wegproblemen verdwijnen in z’n geheel, na de nieuwkomer. De verwachting is dat het spoor rond 2006 klaar is. Het heeft dan 43,1 miljoen euro gekost. Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel dragen ongeveer een kwart bij in de kosten van de lijn HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt jvaargenomen door: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-230318. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ’S-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ’s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maan dag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aamoutse en Binnenkamp wordt waargeno men door: dr. Harten-Heilig, Clara’s Pad 12, Heinkenszand, tel. 0113-561234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur dr. C.T Miermans. Claras Pad 38, Heinkenszand, tel. 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Dr. L. Breukers, Lange Geer 21, Hansweert, tel. 381344. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zon dag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00- 11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapeile en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapeile, tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. de KRUININGEN - De samen stellers van het boek ‘Kruiningen in Vroeger Tijden’ boden vorige week donderdag het eerste exem plaar van hun werk aan aan J.A. Nieuwehuyse, voorma lig wethouder in de gemeen te Reimerswaal. HEINKENSZAND - Piet en Mina van ‘t Westeinde van Boomkwekerij Westhof zijn geen onbekenden in de Zuid-Bevelandse gemeen schap. Voor hun jarenlange inzet voor de samenleving en binnen hun vak kregen beiden vrijdag 26 april een lintje uit handen van de Borselse burgemeester Gelok. ‘Totaal beduusd en onverwacht’, was de eerste reactie van Piet van ‘t Westeinde, die benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Samen met zijn vrouw Mina, die de decoratie van Lid in de Orde van Oranje Nassau kreeg, was hij die dag aan het werk gegaan zoals altijd. Zonder te weten wat hen te wachten stond, werd het echt- Piet en Mina van ‘t westeinde werden beloond voor hun inzet in de Bevelandse samenleving. paar naar het gemeentehuis getroond waar familie, beken den en vele relaties van het echtpaar al klaar zaten. Piet van Met de nieuwe railverbinding ontstaat niet alleen een betere spoorontsluiting met het Graaf, Korteweg 23, Driewegen, tel. 0113-655275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur waargenomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland, tel. 0113-371338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. COLIJNSPLAAT - Niet alleen wordt in maart volgend jaar een nieuw zorgcentrum geopend, ook komt rond die tijd een boek uit over de geschiedenis van de Rusthuizen. De auteurs er van, Piet de Wild en Gerard de Fouw, zijn nu op zoek naar foto’s en documenten uit oude rusthuizen die ze even tueel kunnen verwerken in hun boek of hen helpen om meer De prijs bestaat uit een geheel verzorgde reis van een week naar Parijs samen met de prijs winnaars uit de overige deelne mende landen. Er waren in totaal 429 Nederlandse deelnemers, waar van er 30 waren genomineerd voor een prijs. De leerlingen konden kiezen voor het schrij ven van een brief of een opstel. Marina schreef een brief aan de universiteit van Bordeaux, waarin ze aangaf waarom ze zo Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Poelbos ‘s-Heer Hendrikskinderen, excursie ‘De kikker laat zich horen', 14 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde, 13.30 u. Parkeerplaats Sportpark ‘t Schenge Goes, wijkstraatvoet- baltoernooi, 9 u. Stadhuis Goes, vergadering van de raads commissie Maatschap-pelijke Ontwikkeling, 19.30 u. DONDERDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde, 13.30 u. Stadhuis Goes, vergadering van de raadscommissie Middelen, 19.30 u. TM-centrum ‘s-Heer Abtskerke, meditatie cursus, 20 u. Parkeerterrein Wesselopark Kloetinge, wijkstraatvoetbal- toernooi, 9 u. Café De Goede Verwachting Lewedorp, avond- ruilbeurs, 19.15 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreekuur Bureau Ouderen-hulpverle- ning, 14-16 u. Zeelandhallen Goes, stoffenmarkt, 10 u. Verenigings-gebouw De Vuurneon Kapeile, dialezing door dhr. Van de Klooster, ‘Tropische vissen voor het aquarium’, 20 u. Plein tussen A. Tasmanstraat, J.P Coenstraat Goes, wijkstraatvoetbaltoer- nooi, 9 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, eenvou dige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Informatiecentrum Schaaps kudde Heinkenszand, met de huiskar langs de bloemdijken, 13.30 u. AC Oosterschelde Goes, voorjaarsmarkt, 10 u. Roompot Kamperland, zeileve- nement Roompot Manna Cup 2002, 10 u. De Zaete Yerseke, Krukeltoer voor motorrijders, vanaf 9.30 u. Sportveld l.uctor’88 Heinkenszand, rom melmarkt, 9 u. ‘t Beest Goes, danceparty, 20.30 u. ZONDAG Parkeerplaats Waterland Neeltje Jans Oosterscheldekant, excur sie ‘Wandelen rondom de vloedlijn’, 14 u. Kwaden- damme, Ronde van Kwaden- damme, vanaf 12 u. Bethelkerk Goes, zangdienst ‘Vrijheid’, 18.30 u. Roompot Kamperland, zeilevenement Roompot Marina Cup 2002, 10 u. Kerk Ellewoutsdijk, mee zingmiddag, 14.30 u. Café Royaal Wolphaartsdijk, wieler- tocht De Veerse Meer Tocht, vanaf 9 u. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. DINSDAG Zaal Zeelandia Hansweert, bingo voor 50-plussers, 14 u. Basisscholen Bisschop Ernst- school Goes-Oost en De Schengehof 's-Heer Arends kerke, pleintjesactiviteiten. 15.30 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, wandelmorgen voor senioren, 9.30 u. Grote Markt Goes, wijkstraatvoetbal- toernooi, 9 u. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapeile, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr BJ. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord- Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargeno men door: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreek uur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes- Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. [34 [33 135 38 39 pö 7 45 [46 43 49 50 52 53 [57 f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13