RABO sponsort Klaver voor Goese hockey Shape-fitness sponsort pupillen Kapelle 1 fe» sport Jeugdkampioenen ATB vereniging X-Treme Zaalvoetbal De bevelander Rinus Maartense voert de volgers langs Borselse dijken Voetbalprogramwa I Jongeren dansen in Goes Vroege Koninginnedag in Kloetinge pagina 9 woensdag 17 april 2002 Cees Priem Classic Ook dames in Omloop van Borsele GOES - De organisatie en de sponsoren van de ZLM- Tour om de Arjaan de Schipper Trofee kunnen tevre den zijn. Al hun (financiële) inspanningen lijken voorafgaand aan de zevende editie van de ZLM-Tour beloond te worden. Aan de start op zaterdag 20 april verschijnt namelijk de topdrie van de zesde uitvoe ring. Te weten: de Estse winnaar Peep Mikli, Edwin Dunning (2e) en Martij n Lust (3e). Topper eindigt onbeslist 1 Tevredenheid bij sponsors en organisatie ZLM-Tour Danny Moens op een stukje kasseien dat ook dit jaar spektakel waarborgt. FOTO ANTON DINGEMANSE Rinus Maartense. FOTO TANNIE DE JONGE Kapelle D1. karel Klaver laat de jeugdleden een paar van zijn trucs zien. GOES - Karei Klaver, topscorer tijdens het laatste WK hockey, heeft eind maart de jeugdle den van de Goese Mixed Hoc key Club ‘zinnige en onzinnige’ trucjes geleerd. tijdrit. In de categorie 6 t/m 8 jaar was Rien Terpstra de sterk ste. Bij de jeugd 9 t/m 11 jaar was Sebastiaan Zweedijk zijn mede- Het elftal komt uit in de twee de klasse. Op de foto vlnr staand: Mirjam van Shape, Ruben Tissink, Lucas Deven ter, Anne Zielstra, Jacco Evers- dijk, Ilvan Schrier, Nick Ven- standers te snel af. Bart Maas won in de categorie 12 t/m 16 jaar. Deze jongens mogen het hele jaar in het kampioenshirt van X-Treme rijden. Vooruit (Rob Koole, Francois Franse) en ZRTC Theo Middel kamp (Mare Blok, Arnold Duin- houwer, Edzart van Ewijk, Wilco Jonker, Michel Rommers). De Zeeuwse en alle andere wielrenners rijden zaterdag 20 april over bekend parcours. Na de start op de Goese Westha- vendijk koersen de renners naar Kattendijke en Wemeldinge. Hierna gaat het, globaal geno men, langs Yerseke, Krabbendij- ke, Woensdrecht, Kruiningen, Hansweert, Kwadendamme, ‘s- Heerenhoek en Wolphaartsdijk. Ie”, neemt Adrie de Winter, voorzitter van de Arjaan de Schipper Trofee, een aanloopje naar het gedrag van de ploeglei ders. „We hebben een schitte rend deelnemersveld en dat is hartstikke goed voor de ZLM- Tour en Zeeland. Maar op de dag zelf houd ik me hart vast. Sommige ploegleiders reden vorig jaar als gekken (met z’n drieën naast elkaar op smalle wegen). Er moet eens goed in gegrepen worden dat er ploe gen naar huis moeten. Want zo kan het niet meer.” vrouwen bij”. In de Omloop van Borsele zullen diverse Zeeuwse rensters van de partij zijn, zoals Baukje en Renske Doedee, Cindy Braat, Marleen Remijn en Maija Baayens, om maar enkelen te noemen. „Leuk voor het publiek om hun in eigen omgeving aan het werk te zien", stelt Rinus Maartense vast. „Trouwens ook bij de mannen krijgen we een grote en sterke bezetting met pro minenten uit het gehele land, waaronder ook vele Zeeuwen.Het licht staat dus op groen voor ons als organisatie”. Drie Zuid-Bevelandse derdeklassers, Patrijzen (zondag), Yerse ke en Kruiningen (zaterdag), dwingen dit seizoen respect af door goede resultaten. Elk van deze drie clubs heeft een perio- detitel te pakken en mag dus via de nacompetitie njeedingen naar promotie. Patrijzen en Yerseke hebben ook nog uitzicht op de kampioenstitel. Patrijzen gaat zondag op bezoek bij Zierik- zee. Dat kan drie punten opleveren, gezien de vorm die de club uit ‘s-Heerenhoek de laatste weken etaleert. Yerseke speelt uit tegen FSV en dat wordt een moeilijk karwei voor de jongens van trainer John Vette. In de eersteklas zaterdag speelt SSV 65 een thuiswedstrijd tegen de rode lantaarndrager LRC, en dat geeft kansen op winst. Hoofdklasser Kloetinge wil dit seizoen weer bij de eerste vijf eindigen. Een stap in de goede richting zou winst op de bezoekers Roda Boys zijn. Deze club bezet de voorlaatste plaats op de ranglijst. Apollo ‘69 gaat op bezoek bij koploper Zaamslag. In de derdeklasse zondag staat de ontmoe ting tussen de middenmoter Goes - Zeelandia/Middelburg op de rol. Bij de zondag vierdeklassers is het duel Divo - Hans- weertse Boys van belang omdat beide teams in de gevarenzone verkeren. In de vijfde klasse ontvangt Luctor ‘88 het Goese Ro- bur. TXvee gelijkwaardige ploegen. Yerseke Zaterdag: FSV 1 - Yerseke 1 (14.30); Yerseke 2 - Bruse Boys 2 (14.30); Yerseke 4 - Rillandia 3 (14.30); Yerseke 5 - Kloetinge 5 (12.45); Yerseke 6 - Krabbendijke 4 (12.45); Yerseke BI - Bres- kens BI (10.45); Yerseke D2 - Kloetinge D5m (10.45); Yerseke E2 - SSV E2 (9.30); Yerseke F2 - SSV F2 (9.30); Yerseke F3 - Arendskerke F2 (9.45). Stand 1ste klas: Apollo 19- 54; Bloemisterij wisse 21-49; Kamerbreed 21-42; Haven zicht 19-37; De Verfbron 21- 34; Havenzicht 2 20-31; Ma tisse 21-28; Imha Computers 22-27; Gemeente Goes 22- 24; Kats Plieger 21-22; Ko renbeurs 21-21; Arendskerke 22-21; PTT 22-15. 's-HEERENHOEK - De 19e Omloop van Borsele krijgt dit jaar een apart tintje omdat er behalve Junioren en Nieuwelingen (mannen) ook dames in actie komen. Het uitgebreide program ma wordt daarom ook voor het eerst in twee dagen af gewerkt, op zaterdag 27 en zondag 28 april. Kloetinge Zaterdag: Kloetinge 1 - Roda Boys/Boom. 1 (15.00); Kloetinge 3 - Zaamslag 2 (15.00); Kloetinge DAI - Berkel DA1 (15.00); Kloe tinge Al - Unitas ‘30 Al (15.00); Kloetinge B2 - Serooskerke B2 (12.45); Kloetinge MB1 - Oostkapelle MB1 (11.15); Kloetinge D3 - RCS D5 (10.00); Kloetinge D4 - Luctor D2 (10.00); Kloetinge D6M - Zeel./M’burg. D5M (11.15); Kloetinge E3 - Kloetinge E2 (9.00); Kloetinge E4 - Patrijzen El (9.00); Kloetinge E6 - Beve landers E2 (9.00); Kloetinge E7 - Rillandia E2 (11.15); Kloetinge E8m - SVD El (9.00); Kloetinge Fl - RCS F1 (9.00); Kloetinge F6 - Kloetinge F5 (9.00); Kloetinge F7 - Wissenkerke F1 (9.00). Apollo ‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Zaamslag 1 - Apollo 1 (14.30); Apollo 4 - SKNWK 5 (14.30); Apollo Dl - SKNWK Dl (10.00); Apollo El - Kruiningen E2 (10.00); Apollo F2 - Kapelle F5 (10.00). GOES - Niet minder dan honderd jongeren komen zaterdag 20 april naar Goes om mee te doen met de negende Interna tionale Jongeren Dansdag van de Volksdansvereniging Voda- go. Ook zijn er twee groepen uit België: ‘t Vrij Uurke uit Ze- delgem en Boerke Naas uit St. Niklaas. De Belgische jonge ren komen in het kader van een cultureel uitwisselingspro gramma tussen de provincie Zeeland en Oost- en West- Vlaanderen. Het begint die zaterdag allemaal om 10 uur ‘s morgens met een ontvangst vah de gasten in de sociale werkplaats aan Klein Frankrijk. Daarna worden leeftijdsgroepen samenge steld, waarna diverse dansen worden aangeleerd. Vanaf 14 uur zijn er optredens in de zaal. In het najaar zijn jongeren uit Goes te gast in Zedelgem en ST. Niklaas. Voor informatie: 0113-216606. Luctor ‘88 (Heinkenszand) Zondag: Luctor'88 1 - Robur 1 (14.30); Lewed. Boys 2 - Luctor 3 (12.30). G.O.E.S. Zaterdag: Goes Cl - Kloetinge Cl (11.15); Goes Dl - Walcheren Dl (11.15); Goes D2 - Col’pl. Boys D2 (10.00); Goes El - Kapelle E2 (10.00); Goes Fl - Wemeldinge F1 (10.00); Goes F2 - Volhar ding F1 (10.00); zondag: Goes 1 - Zeel./M’burg 1 (14.30); Goes 2 - Zierikzee 2 (12.00); Goes 3 - Domburg 2 (12.30); Goes 4 - Zierikzee3 (10.30). KLOETINGE - In Kloetinge wordt de Koninginnedag al op za terdag 27 april gevierd en niet op 30 april. De Oranjevereniging heeft daartoe besloten omdat anders de organisatie van diverse evenementen moeilijk was in verband met de mei-vakantie, die op laatstgenoemde datum al is begonnen. Overigens zal de feestviering op 27 april niet veel afwijken van voorgaande ja- ren. Er wordt een attractief programma afgewerkt op en rond om het Marktveld. Kunst en cultuur staan dit keer centraal. Zo zullen de inwoners onder andere worden verzocht een teke ning te maken van zichzelf of van een familielid. Deze ‘kunst werken’ worden geëxposeerd en naast het origineel zal daar van een kopie worden gemaakt dat in de tuin kan worden ge plaatst. Op 24 april wordt begonnen met het versieren van de straten. „Je begrijpt dat daarin iedereen een goed plekje moet krijgen en ik probeer dat zo goed mogelijk te regelen. Dat geldt zowel voor het jury-korps als voor de ploeglei ders en genodigden. Alles bij el kaar is dat een heel groepje en ik streef er uiteraard naar dat zij al lemaal aan hun trekken komen en na afloop voldaan kunnen te rugkijken op mooie wedstrijdda gen. Dat zijn er deze keer twee, omdat het uitgebreide program ma met nu ook deelname van da mes, niet op een dag kon worden afgewerkt”. De tweedaagse is een nieuwe stunt van de organisatie en Maartense juicht dit van harte toe. „We willen daarmee aan de weg blijven timmeren en een nieuwtje is altijd intere^ant voor het publiek”, zegt hij enthousiast. „Met de komst van dames dragen we tevens een steentje bij voor het algemeen belang van de wie lersport, want daar horen ook de Via de Wilhelminapolder komt het peloton - of wat daar van over is - weer op de Westhaven- dijk. Via twee plaatselijke omlo pen Ua Kapelle, Wemeldinge, Kattendijke en Wilhelminadorp ligt de finish na 195,7 kilometer op de Westhavendijk. Dat deze lange wedstrijd zijn tol kan ei sen, bleek vorig jaar wel. Toen volbrachten slechts 88 van 172 inschrijvers de ronde. Het is voor de ploegleiders van deze editie te hopen dat ze eveneens in de koers mogen blijven. „Alles is onder contro- Rinus Maartense is zelf ook voor korte tijd actief renner geweest. Bij de zogenaamde trimmers be haalde hij vier overwinningen en werd een keer Benelux-kam- pioen. „Vandaar ook mijn goes ting voor de wielersport”, licht hij toe. „Nu ben ik regelmatig toe schouwer bij wedstrijden in de regio en fiets nog wat in het groepje van Cees Raas dat er elke zondagmorgen op uit trekt. Mijn werk in het wielercomité hoop ik nog lang vol te houden want ik voel me daar als een vis in het water. De onderlinge samenwer king is perfect en dat verhoogt bij mij de ambitie om door te gaan zo lang als dat mogelijk is”. GOES - De jeugdkampioenen van ATB-vereniging X-Treme zijn bekend. Er moesten drie onderdelen worden afgewerkt, een trail, een rit in lijn en een Klaver maakt deel uit van de se lectie van Bloemendaal en hij heeft - ondanks zijn nog jeugdi ge leeftijd (23) - al meer dan dertig interlands gespeeld. Zijn komst naar Goes was onderdeel van het sponsorcontract dat Ra bobank Beveland heeft met de Goese hockeyclub. Onlangs werd voor drie jaar bijgetekend. lijk belang is dan niet het eerste doel.” Naast vele gewillige sponsors staat de ZLM-Tour hoog in het vaandel bij vele ploegen. Maar liefst vijftien wielerformaties moest de organisatie teleurstel len met de mededeling dat ze niet mee kunnen doen. Na af trek van de afvallers blijven er nog altijd 25 (samen goed voor een kleine tweehonderd cou reurs) over. En dat zijn niet de minsten. Vooral met de komst van Italiaanse Mapei is het wie lercomité erg in zijn nopjes. Moens: „Het is een ploeg waar we veel van verwachten.” Uiter aard is de organisatie blij met de komst van de topdrie van 2001. Verder komen de ploegen uit Nederland, België, Australië, Duitsland, Denemarken, Rus land en de Verenigde Staten. Voor Domo Farm Frites rijdt het Johnny Hoogerland, het talent uit Yerseke. Ook een renner met potentie is Kapellenaar Richard Slabbekoorn, uitkomend voor Van Vliet Gazelle. Naast deze twee Zeeuwen zijn de meeste andere provinciale renners ver tegenwoordigd in Willebord Wil WEMELDINGE - Op Koning innedag (30 april) houdt het wielercomité Wemeldinge voor de tweede keer de 'Cees Priem Classic’ (wielertoer- tochten over 130 en 60 kilo meter). Iedereen- kan daar aan deelnemen. Het vertrek is van 9.00 tot 9.30 uur bij het korfbalveld aan de Bon- zijweg in Wemeldinge. Info: 0113-622442. Het parcours waarop de wielerklassieker wordt ver reden is hetzelfde geble ven. In de Zak van Zuid- Beveland strijden renners en rensters op een traject dat 24 kilometer lang is. Start en finish zijn zoals gewoonlijk op de Molen dijk in ‘s-Heerenhoek. “We zijn zeer content over het aantal inschrijvingen”, zegt Cees Raas, voorzitter van de organiserende Stichting Wielercomite ‘s-Heeren hoek. “Bij de categorieën Junioren en Nieuwelingen voor mannen gaan in elke groep 125 deelnemers van start en dat betekent het maximale aantal dat toege laten wordt. Bij de dames Junioren en Nieuwelingen ligt dat aantal aanmerkelijk lager zoals werd verwacht, maar met veertig inschrij vingen per categorie kun nen we toch tevreden zijn. Dat betreft zeker de koers voor dames-senioren waarvoor zestig deelneem sters zich hebben gemeld”. Raas twijfelt er dan ook niet aan dat in deze twee daagse vele wielersuppor- ters aan hun trekken zullen komen. SSV’65 Zaterdag: SSV '65 - LRC (14.30); SSV 2 - Bevelanders 2 (14.30); SSV Al - Vlissingen Al (11.15); SSV Cl - Arnemuiden Cl (11.15); SSV Dl - Vlissingen Dl (10.00); SSV El - Wemeldinge El (10.00); Er valt sowieso weinig te klagen in aanloop naar de komende ZLM-Tour. Vooral van het spon sorfront kon het organiserende comité een aantal heugelijke mededelingen doen. ZLM blijft tot en met 2004 de hoofdspon sor van het wielerspektakel door Zuid-Beveland en een stukje West-Brabant. De Albert Heyn uit Yerseke verzorgt op de wedstrijddag zelf honderden lunchpakketten. Bloemisterij Wisse uit Heinkenszand siert op 20 april het podium op en Taxi centrale Renesse stelt een VIP- bus en twee kleinere bussen be schikbaar. En zo ging vice-voorzitter Dan ny Moens nog wel even door. „Daar moeten we met z’n allen heel trots op zijn”, sprak hij op de persconferentie van de ZLM- Tour. Dat bleek ook uit de woor den van de directeur van Van Wijnen Staalhandel, het bedrijf uit Wolphaartsdijk dat al voor het zevende jaar één van de geldschieters is. „Wielrennen is een sport die ik graag mag zien. Alles komt bij elkaar in één fa milie”, aldus de baas van Van Wijnen Staalhandel. „Het zake- mans, Stefan Beenakker en Patrick van Shape. Zitten vlnr: Ricardo Schipper, Maikel Nieuwenhuize, Rober Vermue, Nicolas de Jager, Ronald Jans sens en Job van de Vrie. Robur (Goes) Zaterdag: Robur D2 - Krabbendijke Dl (11.15); Robur El - Heinkenszand E2 (10.00); Robur Fl - Kwadendamme Fl (10.00); zondag: Robur 3 - Vlissingen 4 (10.30); Robur 2 - Luctor 4 (12.30); Luctor 1 - Robur 1 (14.30). Wemeldinge Zaterdag: WW 1 - Wolfaartsdijk 1 (14.30); Zeel. Sport 5 - WW 2 (14.30); Dauwendaele 3 - WW 3 (14.30); WW Dames - Zaamslag Dames (14.30); WW BI - SVD BI (10.00); WW Cl - Yerseke Cl (11.15); WWE2 - Hansw. Boys El (10.00); WW F2 - Yerseke F4 (11.15). GOES - In de derde klas van de Goese zaalvoetbalkom- petitie speelden de num mers een en drie, Robur en Delta Mossel, tegen elkaar. Bij winst had Delta Mossel nog kans om op gelijke hoogte met Robur te komen. De wedstrijd kende een sterk wisselende score ver loop en eindigde in een 4-4 gelijkspel waardoor het kampioenschap van Robur slechts eens kwestie van tijd is. In deze klas boekte Fabe- ry De Jonge een opmerkelij ke 5-1 zege op Colijn IT en Keuringsdienst stond voor de twintigste keer met lege handen na de 2-7 nederlaag tegen Lamb Weston/Meyer. In de eerste klas roerden de staartclubs zich danig en PTT is hier het kind van de rekening. Zelf verloren de mannen van de post met 1-4 van Decokay De Verfbron en zagen hun naaste concur renten winnen. Gemeente Goes/Van Sabben klopte Café De Korenbeurs met 7-3 en Arendskerke haalde drie punten tegen Kloetinge Im- ha Computers (4-3). In de tweede klas won Messina/C1000 Clement nipt van FC Total (4-3) en scoorde Content de tiende overwinning (8-7) tegen Camping De Paardekreek. ‘S-HEERENHOEK - Rinus Maartense (48) maakt sinds 1995 deel uit van de Stich ting Wielercomité ‘s-Heeren hoek en is dus nauw betrok ken bij de Omloop van Bor sele. Zijn taak bestaat voor namelijk uit het samenstel len van de volgerskaravaan. KAPELLE - Fitnesscentrum Shape in Kapelle heeft de Dl pupillen van voetbalvereni ging Kapelle voorzien van trai ningspakken en voetbaltas- sen. Hansweertse Boys Zaterdag: Hansw. Boys Dl - Apollo D2 (10.00); Hansw.Boys Fl - Apollo Fl (10.00); Hansw.Boys F2 - Zeel. Sport F3 (10.00); zon dag: DIVO 1 - Hansw.Boys 1 (14.30); Hansw.Boys 2 - Wal cheren 3 (14.30). ■W.. i.- I X 4 AH

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9