:imzLZTr: Landelijke Fietsdag in de zak Streeknieuws Dodenherdenking in de Goese kernen Kerk op Adem in Goes Bevelander puzzel Hollandsche Hoevedag beveland Van dag tot dag 10 TOPPERS! Eijser»fi4ns Optiek DE GROOTSTE JUNIORENBRILLENCOLLECTIE VAN ZEELAND HF F F F I F (advertentie) HUISARTSEN: (advertentie) pagina 7 Toen vier jaar geleden de cursus beeldhouwen bij het ROC was afgelopen, beseften een aantal van de cursisten, waaronder Christianne Altena en Hielkje van der Meij dat ze eigenlijk best graag met elkaar door wil den gaan. „Want tijdens de cur sus hadden we al gemerkt hoe prettig het is als je in één ruimte met elkaar bezig bent”, vertelt Hielkje. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen ontwerp en je was een stimulans voor elkaar. Ook nieuwe technieken probeerde je sneller uit, want een ander had er bijvoorbeeld al ervaring mee.” NIEUWDORP - Fietsen voor de Nederlandse Hartstichting en onderweg genieten van alles wat de Zak van Zuid-Beveland heeft te bieden. Zo ongeveer zou de kern van de 29e Lande lijke Fietsdag kunnen worden omschreven, die zaterdag 11 mei wordt gehouden en waar de zwarte bessenteelt centraal Het thema luidt ‘Kerk op Adem’ en is bedoeld voor iedereen die betrokken is of wil zijn bij het werk van de kerken in Zeeland. Centraal staat de veelzijdigheid van het kerkenwerk. Het gebeurt allemaal in het Groen College Goes op de hoek Stationspark - Fruitlaan tussen 10.30 en 16 uur. Het is de bedoeling van het RDC om het kerkenwerk op een ont spannen manier te tonen. Adri Oosterling uit Groede brengt een eigen programma onder de 'alsof je in een snoep winkel rondloopt' Nieuw onderdak werd gevon den in een loods naast het Lika gebouw in Kapelle. Te ‘s Heer Hendrikskinderen vangt de bijeenkomst eveneens om half acht aan. Vanaf de Apetrots is de organisatie over het feit dat dr. jan Hendriks naar op het affiche staat. De ANWB en de WV Landelijke Fietsdag tekenen voor de organisatie. GOES - De Hollandsche Hoeve viert zaterdag (20 april) voor de vierde keer de Hollandsche Hoevedag. Van 13 tot 17 uur zijn alle organisaties die in het In ‘s Heer Arendskerke heeft de Openbare Basisschool Schen- gehof ook een monument in het dorp geadopteerd. Om half acht mogen belangstellenden zich verzamelen bij zorgcen trum Poelwijck, vanwaar de tocht zal leiden naar de ge denksteen bij de Nederlands Hervormde Kerk. Hier zullen wederom kransen en bloemen worden gelegd. In alle kernen wordt om acht uur twee minu ten stilte gehouden. 'in het atelier werken ontspant' hadden. Weliswaar hadden ze allen een ander vorm van kan ker, maar ik symboliseerde hun ziekte middels die ene borst.” Hoewel Het Zeeuwse Beeld niet gericht is op een proffesionali- satie, menen de meeste kunste naars dat ze wel degelijk een ontwikkeling doormaken door het delen van de werkruimte met elkaar. Yvonne Oyevaar: „Thuis blijf je eerder in hetzelf de hangen, je wordt hier gesti muleerd om iets heel nieuws te proberen. Daarnaast merkte ik na verloop van tijd dat het hier werken mij ontspant. Thuis word ik vaker gestoord of moet ik opletten dat ik niet alles vuil maak. En je woekert thuis ook Horizontaal: 1 Meubelstuk. 5 kunststof. 10 uitroep van schrik. 11 bijbelse naam. 12 Aziatisch land. 14 vier (Gr.). 16 tipgeld. 18 neusknijper. 20 delf stof. 22 lage temperatuur. 23 hoofddeksel. 24 opening. 25 regel maat. 27 soort tapijt. 29 alcoholische drank. 30 propvol. 32 drukte maken. 34 vogel. 35 waagstuk. 37 strafwerktuig. 39 golfbaan. 42 aalt. 44 volk. 46 stad in Engeland. 48 eveneens. 49 sporenplantje. 50 tijdperk. 51 schrijfvloeistof. 53 lastercampagne. 55 fijngemalen graan. 56 niet-geconsacreerde hostie. 58 koningszetel. 60 mager. 61 verlaagde toon. 62 schrijnwerker. 63 beroep. VAN 22" NU 15" APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. De volgende getallen vormen de uitkomst van deze week: 53-3-31-50-44-51-20-29. rccóï ■hpjg DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren: Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr BJ. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W.L. Verboom, teL 342486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, HJ. van Dijk en R Stokman wordt waargenomen door: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren: Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. Tandzorg, Van Hallstraat 2, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patilnten van tandart sen Houg, Koster. Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. VERLOSKUNDIGEN: Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. DIERENAMBULANCE: Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. STING 21“ is” 15" 21“ 15” 2F 16” 21” 11” 29“ 15" 21»* 9” 77“ 17" 24“ 6” wel mee naar huis genomen en de meesten proberen hun werk wel te verkopen. Er is een kleine expositieruimte die altijd te be zoeken is als het atelier open is (en dat is bijna dagelijks). Tij dens de open dagen die in de twee voorgaande jaren al een succes waren, wordt ook in het naastgelegen gebouw een expo sitieruimte ingericht. Geduren de deze vier dagen zullen ver schillende kunstenaars aan het werk zijn, worden er meerdere technieken gedemonstreerd en uiteraard is het werk ook te be zichtigen. Atelier Het Zeeuwse Beeld is ge vestigd aan de Vroonlandseweg 2 te Kapelle. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waarge nomen door: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-221344. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oort- man, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen wor den waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur doorDr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. B.J.M. Schru er, v.d. Spiegelstraat 42, Goes, tel. 0113-214373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hend rikskinderen, Nisse, 's-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Bin nenkamp wordt waargenomen door: dr. J. Binnekamp, Veerweg 6A, Wolphaartsdijk, tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vOÜr 10.00 uur. C. Mak, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vOOr 10.00 uur. Praktijk Krabbendij ke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eck hardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rie- meijer, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ove- zande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en ZwartelÈ wordt waargenomen door: dr. WJ. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.P.J.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113-695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Kerk op Adem wil komen. Hend riks is auteur van een drieluik over de vernieuwing van de plaatselijke kerk. Zijn boek Ge meente als Herberg pleit voor een open gemeentevorm, waar van vooral de directe omgeving profiteert. Voor de vastbijters zijn er die dag workshops waar in vernieuwende thema’s onder de aandacht worden gebracht. Voorinformatie: 0113-246370. KAPELLE - Aan de Vroonlandseweg in Kapelle zit in een klein, onopvallend gebouw waarin atelier Het Zeeuwse Beeld haar onderkomen heeft. Een twintig tal beeldend kunstenaars gebruiken de ruimte geza menlijk voor het realiseren van hun kunstwerken. „Niet mét maar naast elkaar waarbij we tegelijkertijd elkaar stimuleren, nuttige tips of eerlijke kritiek ge ven”, vertelt een van de kunstenaars, Christianne Al tena. Voor het derde achtereenvolgende jaar worden deze week open dagen gehouden. Vanaf donderdag 18 april tot en met zondag 21 april is de werkruimte dagelijks van elf tot vijf uur te bezoeken. Christianne die veel met klei werkt, vult hierbij aan dat soms heel persoonlijke omstandighe den het werk beïnvloeden, zon der dat zoiets onmiddellijk dui delijk is. „Zo heb ik onlangs een vrouwenbeeld gemaakt van klei met één borst. Dat ontstond tij dens het werken en waarom weet ik ook niet. Pas daarna be sefte ik dat drie vrouwen in mijn naaste omgeving kanker Stuur uw oplossing voor don derdag 25 april naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswinnaar wordt in de Be velander van woensdag 1 mei bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 3 april: ‘Boeket’. Debby Kamerling uit Kruiningen won door het in zenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Verticaal: 1 Hoofd van een keuken. 2 fraai. 3 grondsoort. 4 vaargeul. 6 grond soort. 7 zangstem. 8 koninklijke aanspreektitel. 9 kustvaar der. 12 lage temperatuur. 13 erker. 14 slurfdier. 15 edelgas. 17 ge hoororgaan. 19 vis. 21 buidel. 26 vrachtschip. 27 aanschaffen. 28 tovenarij. 29 vogelaarstok. 31 waterdier. 33 hemellichaam. 36 zelf zucht. 37 nachthagedis. 38 dun plaatje van een stof. 39 Hongaarse componist. 40 bouwmateriaal. 41 keihard schot. 43 elektrisch gela den deeltje. 45 voorzetsel. 47 vreemde munt. 52 hof. 53 duivels. 54 bijgevolg. 55 ongegist druivensap. 57 grasland. 59 domoor. titel ‘De kerk lijkt me sterk’ en Sound of Hope, een intercultu reel koor laat Gospels horen. De rap-groep Boodschappenjon gens levert twee bijdragen, om 12 en 13 uur. Ook het Vlissings vocaal ensemble Elancore treedt op. Op de markt zijn die dag al lerlei activiteiten. Christelijke Basisschool Poel- jeugd wordt een korte tocht ge lopen naar het monument bij de Nederlandse Hervormde Kerk, dat door de school is ge adopteerd. Hier zullen bloemen en kransen gelegd worden. per ongeluk iets teveel af, dan is het definitief en moet je soms zelfs een nieuw ontwerp ma ken. Met klei bijvoorbeeld kun je gemakkelijker corrigeren. Vooral bij een abstract kunst werk merk ik vaak dat een vorm geboren wordt tijdens het beeldhouwen en dat ik al wer kende inspeel op hetgeen er ge beurt. Bij figuratief werk ben je enigszins gebonden aan be paalde vormen. Dat proces is ook wel spannend.” In Goes zelf speelt de herden king zich af rond de Grote of Maria Magdalenakerk. Hier vangt om kwart over zeven de plechtigheid aan. Burgemeester drs. D. van der Zaag zal een kor te toespraak houden, waarna alle aanwezigen zich te voet zullen begeven naar het monu ment bij het Stadhuis. Daar Momenteel zijn twintig kunste naars, waaronder slechts één man -meer mannen zijn dan ook zeer welkom volgens de da mes- werkzaam in het atelier en er is inmiddels een wachtlijst. Iedereen kan werken wanneer het voor hem of haar persoon lijk uitkomt, ook ‘s avonds of in het weekend. De ruimte met gereedschappen worden ge deeld maar in principe zorgt ie dereen voor zijn of haar eigen materialen. „Vaak is het niet handig om gezamenlijk in te kopen”, legt Christianne uit. „Want iedereen wil iets anders gaan maken en bij een stuk steen heeft de maker al een idee van wat het moet gaan worden. Bovendien werkt iedereen met andere materialen. Sommigen maken beelden van gips, klei, cement of brons, anderen hak ken iets uit steen, beton of gas- beton. Het is allemaal heel erg verschillend wat we doen." Yvonne die veel met steen werkt, vult hier op aan: „Een steen uit gaan zoeken is voor mij net zo iets als naar een snoepwinkel mogen. Met rode konen rondlopen en niet kun nen kiezen. En als ik een stuk steen vind, heb ik er vaak al een visueel beeld bij. Hak ik er dan ★Tommy Hilfiger ★Oilily Adidas ★Ogi ★Janosch *Sesamstraat ★enz. worden kransen gelegd door de burgemeester, vertegenwoordi gers van het verzet, de Vereni ging Oud Militairen Indiëgan- gers en leerlingen van de Basis school ‘t Noorderlicht uit Goes. Klokslag acht uur wordt twee minuten stilte gehouden, waar na twee coupletten van het Wil helmus worden gezongen. In Kloetinge wordt om half acht een stille tocht gemaakt vanaf verenigingsgebouw Amicitia naar de begraafplaats, alwaar bij het graf van de in de oorlog omgekomen Canadese militair J.P. Dicaire kransen worden ge legd. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Wijnmakerij Boonman in Nieuwdorp fungeert als start punt van deze 35 km lange fietstocht. Daar is trouwens ook de routebeschrijving te koop op die zaterdag. Onderweg kan worden uitgerust bij de Schaapskooi in Nisse waar die zaterdag na Hemelvaart het Lentefeest wordt gehouden. Ook allerlei andere bekende en minder in het oog springen be zienswaardigheden worden on der de aandacht van de fietsers gebracht. Deelnemers kunnen tussen 9 en 13 uur starten. speurtocht en rondleiding, 13 u. Hotel/Motel Goes, open dag HCC afdeling Zeeland, 10 u. ZONDAG Vroonlandseweg 2 Kapelle, open dag atelier Het Zeeuws Beeld, 11 u. G Achttien 88 Baarland, workshop: Santiago de Compostella, lezing en wandeling, 10 u. SOW-ge- meente Goes, themadienst De Goede Herder, 10 u. Kerk Ellewoutsdijk, oecumenische bijeenkomst, 14.30 u. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. Hotel Ter minus Goes, thema-avond: ‘Het erfrecht en de rol van de notaris’, 19.45 u. DINSDAG Houtkade Goes, boottocht De Zonnebloem, 9 u. Sportpunt Zeeland Goes, vergadering Goese Sportraad, 19.30 u. gebied onderkomen vinden aanwezig om de bezoekers iets te laten zien van hun bezighe den. Burgemeester Van der Zaag opent de dag. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Minima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. De Paerdestal Goes, inleve ren kinderkleding en speel goed, tel. 231007,19 u. Zorg centrum Gasthuis Goes, rom mel- en voorjaarsmarkt, 13.30 u. De Stenge Heinkenszand, kindersportinstuif, 13.30 u. Oosterkerk Goes, maandelijk se bijeenkomst Passage, 19.30 u. De Stenge Heinkenszand, algemene ledenvergadering WD afdeling Borsele, 20.15 u. DONDERDAG De Paerdestal Goes, kinder kleding- en speelgoedbeurs, 9.15 u. Oosterscheldezie- kenhuis Goes, inloopochtend voor whiplashpatiënten, 10 u. Stadhuis Goes, gemeente raadsvergadering, 19.30 u. Ter Valcke Goes, ‘Zeeuwse verhalen’ vertelt door Jopie Minnaard, 10 u. Vroonland seweg 2 Kapelle, open dag atelier Het Zeeuws Beeld, 11 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. Buurt huis De Pit Goes, optreden van de Bergmuzikanten, 19.30 u. De Muynck Optiek Goes, informatieve bijeen komst over Glaucoom (oog- druk), 16 u. Buijs Ballot Col lege Goes, lezing door A. Beenhakker, ‘Duizend jaar droge voeten’, 19.30 u. Wijk gebouw De Spinne Goes, kla verjassen, 20 u„ bingo, 20 u. Vroonlandseweg 2 Kapelle, open dag atelier Het Zeeuws Beeld, 11 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, een voudige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met bijbelverhaal en knutselen, 10 u. Thorbecke- laan 6 Goes, Energy Trans Dans, 20 u. Gereformeerde Kerk Kortgene, markt Woord en Daad, 10 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderdisco, 19 u. Zaal Klein Frankrijk 2 Goes, jongeren dansdag van 5 t/m 16 jaar, 10 u. Groen Col lege Goes, Zeeuwse SoW-ker- kendag, 10.30 u. Sportcom plex Kwadendamme, Diana-, schieting, 14 u. Dorpshuis Driewegen, fietstocht met bingo, 13 u. ‘t Aerum Uus Krabbendijke, bingo, 19.30 u. Nieuwbouw Zorgcentrum Rehoboth Goes, open dag, 10 u. Vroonlandseweg 2 Kapel le, open dag atelier Het Zeeuws Beeld, 11 u. G. Acht tien 88 Baarland, workshop: Leren decoreren, 10 u. Ma- ria-oord Hansweert, lenteba- zaar, 9.30 u. Kats, oranje feest met onder andere kin derspelen, stoelendans, volksspelen en oranjebal, vanaf 10 u. Hollandse Hoeve Goes, Hollandse Hoevedag met onder andere diverse de monstraties, poppentheater, GOES - De Nationale Do- denherdenldng, waarbij alle gevallenen, zowel burgers als militairen, die sinds 10 mei 1940 zijn omgekomen, wordt jaarlijks gehouden op 4 mei. Dit jaar valt deze dag op een zaterdag en in de verschillende Goese kernen zal op een gepaste wijze bij dit feit worden stilgestaan. GOES - Het RDC (Regionaal Dienstencentrum Zeeland) van de Samen op Weg-ker- ken houdt zaterdag 20 april een Zeeuwse Kerkendag. woensdag 17 april 2002 De groep besloot de daad bij het woord te voegen en na een gesprek met de gemeente Ka pelle werd aan de groep ‘t Nieu we Anker, een oud schoolge bouw in Wemeldinge, beschik baar gesteld voor anderhalve dag per week. Er werd een stichting met de naam Het Zeeuwse Beeld opgericht met een bestuur als verantwoorde lijk aanspreekpunt. Toen ‘t Nieuwe Anker op de nominatie kwam te staan om verkocht te worden vanwege de nieuw bouw van het dorpshuis in We meldinge, moest ook Het Zeeuwse Beeld verhuizen. /I Gr*- X Kijkje in Atelier Het Zeeuwse Beeld Kunstenaars aan het werk in Atelier Het Zeeuwse Beeld. FOTO ANTON DINGEMANSE 3 4 16 ^4 22 25 ■■44“ 45 ■■46 J O -J 47 43 48 51 Privé tv V ALL THIS TIME Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. AALIYAH AALIYAH CD GABRIELLE GREATEST HITS CD LIKE v CD R. KELLY JAY-Z cd BEST OF BOTH WORLDS R. KELLY TP-2.com CD SCARFACE DVD BRITNEY SPEARS live 8 more OVD SCARY MBVIE DVD SIM CITY 3006 PC CD-ROM Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz.wegener.nl voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 ■■5Ö 31 ■■32 33 42 1 I- 21 Deze aanbiedingen zijn geldig l/m 24 april en niet geldig in cnmbinalie met andere acties. OP=OP door Marja Minnaert B Redactie: Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 I 4460 AA Goes, I tel.: (0113)274000 I fax: (0113)274010 I Service-adres: I Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes I Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 I privé (0113) 613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 I privé (0113)342535 I Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 I privé (0113)344868 I Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 I privé (0113)213463 .,<7 W

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7