1 L PELMA 9.95 GLAZEN MEUBELEN M.Th.W. Van den Berge Natuurgeneeskundig Therapeut JULLIE ZIJN ALLEMAAL UITGENODIGD! I i HARTHOORIU de voordelige Schilder- en afbouwwerken bv INFORMATIERUBRIEK INGEN OFFICi J -reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 -Lid org. ned. tandprothetici -vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen VAN DER VELDEN SATELLIET-SYSTEMEN GOES - ROOSENDAAL - KORTGENE St. Adriaanstraat 14 Goes Tel. 0113-220380 ■CWAUTEITSSLACERIJ -nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten TeLLiETSPEClALlsT Gemeente Noord-Beveland Woensdag 17 april 2002 2 DE BEVELANDER Erkend door Ziekenfonds 5,25 4,55 ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIEREN. is®® KEUKENS b.v. MULTI-VLAAI Verrijn Stuartweg 41 tel. 0113-230145 Iedere woensdag GEHAKT H.O.H. 1 kg Slagersham 100 gram Boeren metworst 100 gram Kip-saté salade 100 gram Onderhouds- en nieuwbouwschilderwerken Decoratieve Wand- en Plafondafwerkingen o.a. behang, linnen, vinyls, etc. Gevelreiniging Beton renovaties Beglazingen 0,89 0,95 0,98 Alles bij de hand in deze compacte keuken. Compleet met korvenkasten, glaskasten, keramische kookplaat, oven, 90 cm schouw, koelkast, geïntegreerde afwasautomaat, multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Moderne, praktische keuken waarbij u de keuze heeft uit diverse kleurcombinaties. Inclusief koelkast, schouw, kookplaat, oven, multiplex werkblad en spoelbak. vosmaerstraat 3 4461 HTGoes Op maat gemaakt i RUNDERGEHAKT 1 kg Lewestraat 19 4481 BB Kloetinge Tel:0113-223221 Braadlappen 500 gram4,55 Nasivlees 1 kg0,55 Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 april Praktijk voor Natuurgeneeskunde: Homeopathie-Fytotherapie-Orthomoleculaire therapie Akupunktuur- B.F.D.-Vegatest I Iriscopie Levendbloedanalyse-Urineonderzoek I Voedingsadviezen r AARDBEIENBAVAROISE- J/LAAI VAN 10.9S VOOR Tandprothetlsche praktijk GLASHANDEL MOERSTEE Nw. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge 0113 - 341688 Fax 0113 - 344062 Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 Exclusieve modellen Glazen tafels, stoelen, vitrinekasten, spiegels Bezoek onze showroom! Zaterdagmiddag gesloten 1 Ook gespecialiseerd in: Alle sportbandages/ Braces I Medima warmte- en reumakleding Maxi-line hoekkeuken met een maximum aan bergruimte in de onderkasten en ergonomische werkhoogte. Compleet met korvenkast, carrouselkast, glaskast, afwasauto maat, combimagnetron, koelkast, keramische kookplaat, 90 cm schouw en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Openbare kennisgevingen Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen de aanvragen inzien op de afdelipg Bouwen en Wonen. ANG UcwrtW nr 2978 VOORLOPIGE AGENDA Aj - Er is weer verse lasagna - Gedoogregeling mest aangescherpt BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER 1 VERKEERSBESLUITEN 1 WfflC 4350 €2900 f voo rjaarsp rijs: voor jaarsp rijs: voorjaarsprijs: r WIJ BEZORGEN BIJ U THUIS EN OP HET WERK: I BEL 0900-VLAAIEN(8522436) WWW.MULTI-VLAAI.NL GOES: Gasthuisstraat 6, 0113 250139 VLISSINGEN: Aagje Dekenstraat 12c, 0118 4301 55 MIDDELBURG: Lange Viele 25, 0118 616566 Avondopenstelling Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afde ling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Wissenkerke, 16 april 2002 De burgemeester C.J. van Liere Aanvang 19.30 uur OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN EEN VERGADERING VAN DE RAAD OP DONDERDAG 25 APRIL 2002 IN HET GEMEENTEHUIS VAN NOORD-BEVELAND Binnen zes weken na deze bekendmaking kan tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar wor den ingediend bij ons college, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wissenkerke, 17 april 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, Drs. D. Sinke C.J. van Liere 14-03 19-03 21-03 25-03 25-03 03-04 03-04 03-04 04-04 09-04 09-04 09-04 28-03 28-03 28- 03 29- 03 29-03 29-03 29-03 29-03 29-03 29-03 29-03 29-03 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 05-04 05-04 05-04 05-04 05-04 10-04 10-04 10- 04 11- 04 Wissenkerke, 17 april 2002 De burgemeester van Noord-Beveland, C.J. van Liere. Campvlietweg 4, Geersdijk A. van Heestraat 3, Kamperland Krokusstraat, Colijnsplaat Beukenlaan 14, Kamperland Geersdijkseweg 21, Geersdijk Julianastraat 9, Wissenkerke Veerweg 28, Kamperland Wilhelminastraat 39, Kortgene Wilgenlaan 7, Kamperland Kortgeenseweg 3, Kortgene Hoofdstraat 106, Kortgene Kruisweg 1, Kamperland Havenweg 2, Kamperland 1 F Iedere maandag en dinsdag F F F F I* F F N.W.r?- PRAKTIZIJN g*r«glaVwrd BOOT Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 123. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage, r Openingstijden Het gemeentehuis is geopend ma t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, m.u.v. 12.00- 13.00 uur. Op vrijdag is het gemeentehuis geopend van 9.00 uur-12.00 uur. Tijdens openingstijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar (0113) 377 377. Via internet zijn we natuurlijk altijd bereikbaar: www.noord-beveland.nl D SS» Inzage De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunning liggen vanaf 17 april tot en met 15 mei 2002 voor een ieder ter inzage tijdens werkuren, alsmede ‘s avonds na telefonische afspraak, ter gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke (tel. 0113-377377). Opening. Vaststelling agenda. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie raadsleden. Voorstel tot vaststelling notulen raadsvergadering 28 maart 2002. Voorstel tot vaststelling notulen opiniërende raadsvergadering 4 april 2002. Ingekomen stukken. Voorstel tot vaststelling verordening toeslagen- en verlagingsbeleid. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot Bouwvoornemen in de periode van 25-03 t/m 12-04-2002 Vijverlaan 4, Kamperland Morgensterwei 20, Kortgene Ooststraat 50, Kortgene Patrijzenlaan 8, Kamperland Visserijstraat 21, Wissenkerke Willem-Alexanderstraat 13, Kortgene het slopen van colovinyltegels uit de keuken Zuidlangeweg 10, Colijnsplaat Havenstraat 23, Colijnsplaat Havenstraat 11, Colijnsplaat Ripstraat 3, Kamperland Beatrixstraat 26, Wissenkerke Dorpsdijk 110, Wissenkerke Noordlangeweg 42, Colijnsplaat Campvlietweg 6, Geersdijk Valkenlaan 5, Kortgene Hoge Weie 4, Colijnsplaat Veerweg 102, Kamperland Kerkstraat 3/5, Wissenkerke Hoofdstraat 78, Kortgene Anna Frisoweg 2, Kamperland Dennenlaan 18, Kamperland Torendij k 102, Kortgene het uitbreiden van de woning (rectificatie) het verbouwen van de woning het bouwen van twee woningen onder 1 kap het bouwen van een berging Willem Alexanderstraat 13, Kortgene het slopen van colovinyl tegels uit de keuken Kievitenlaan 1, Kamperland Emelissedijk 2, Kats Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 -17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. het plaatsen van een blokhut het bouwen van een rundveestal en het bouwen van een loods vaste mestopslag het verbouwen van de woning het bouwen van een berging/schuur het uitbreiden van de woning en het gedeeltelijk slopen van de woning het bouwen van een schuur het verbouwen van de woning, het bouwen van een garage en het gedeeltelijk slopen van de woning het bouwen van 2 stuks schoorstenen het uitbreiden van het dakkapel het bouwen van een bedrijfsruimte het slopen van het asbest dak en het bouwen van een nieuwe dak Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij van plan zijn een ver- keersbesluit te nemen inhoudende het invoeren van een parkeerverbod door het plaatsen van het bord E01 aan beide uiteinden van de noordzijde van de Kruisstraat van het gedeelte gele gen tussen de Westhavenstraat en de Beatrixstraat te Colijnsplaat. Door het invoeren van het parkeerverbod wordt de zich op dit weggedeelte bevindende gele streep overbodig, zodat burgemeester en wethouders eveneens voornemens zijn het besluit tot het aanbrengen van deze gele streep in te trekken en de gele streep te verwijderen. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt voor een ieder ter gemeente-secretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.17), Voorstraat 31, Wissenkerke gedurende vier weken ter inzage. Overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij u erop, dat tegen het ontwerp-verkeersbesluit zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht bij ons college binnen vier weken na deze bekendmaking. Tevens maken burgemeester en wethouders van Noord-Beveland bekend dat zij hebben beslo ten tot het aanbrengen van een gele onderbroken streep op het wegdek ter hoogte van en aan de zijde van huisnummer 25 in de Kruisstraat te Colijnsplaat teneinde alhier een parkeerver bod in te stellen. Tenslotte maken burgemeester en wethouders van Noord-Beveland bekend dat zij hebben besloten tot het intrekken van het besluit tot het aanbrengen van het bord E02 (verbod stil te staan) in de Kruisstraat te Colijnsplaat aan de oostzijde van de weg en daarmee tot het verwij deren van dit bord. Hiervoor in de plaats hebben zij besloten tot het plaatsen van het bord E01 (parkeerverbod). Deze verkeersbesluiten liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.17) Voorstraat 31, Wissenkerke ter inzage. Bedenkingen Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning kunnen tot en met 15 mei 2002 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 15 mei 2002 over het ontwerp van de vergunning van gedachten worden gewis seld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Burgemeester en wethouders maken, gelet op de desbetreffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat zij voornemens zijn de milieuvergunning van recreatiebedrijf Roompot Recreatie BV voor de inrichting aan de Mariapolderseweg 1 te Kamperland, ten aanzien van de gasopslag, het vuilwaterstation en de milieustraat, op grond van de Wet Milieubeheer te wijzigen. De vergunning zal worden verleend onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. het plaatsen van een hobbykas het bouwen en het verbouwen van het tuinhuis het uitbreiden van de woning het bouwen van een schuurtje het slopen van colovinyl tegels uit de keuken BOUWEN VOORUITLOPEND OP HET UITWERKINGSPLAN Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: - F. Biesen, Brouwerijweg 24b te Domburg, voor het bouwen van een terras op het perceel Kaaidijk 2 te Kortgene. Voor deze locatie is er nog geen vastgesteld uitwerkingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om, vooruitlopend op het uitwerkingsplan, vrijstelling te verle nen van het bouwverbod, teneinde medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt de aanvraag om bouwvergunning met ingang van 18 april 2002 gedurende vier weken (tot 17 mei 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke het verbouwen van de landbouwschuur het uitbreiden van de woning het bouwen van een tuinmuur het plaatsen van een dakkapel het bouwen van een garage/berging het wijzigen van de achtergevel het verplaatsen van de zuigval het uitbreiden van de woning het bouwen van een garage/berging het bouwen van een serre het uitbreiden van de woning het bouwen van een half vrijstaande woning het verbouwen van de ramen het plaatsen van een mestopslag het verbouwen van de recreatiewoning het bouwen van een serre Het College van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland heeft de gedoogregeling mest opnieuw vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2002. In deze nieuwe gedoogrege ling is een aantal maatregelen getroffen dat de overlast van vaste mest(stoffen) moet beperken. Deze maatregelen zijn op 12 februari reeds met de betrokkenen, mestleveranciers, mestafne- mers en AID, besproken. In elk geval zal de gemeente naleving van de regeling strikter in het oog houden dan voorheen. Daarom is het goed dat iedereen op Noord-Beveland van de nieuwe maatregelen op de hoog te is. De mensen die mest willen opslaan, hebben de verplichting een voorovereenkomst in te die nen waardoor de leverancier aansprakelijk wordt voor gebreken inzake de levering zelf en de geleverde mest; naïevelingen dienen binnen één week na de eerste stort te geschieden en vooraf gemeld te wor den; indien na deze week mest geleverd wordt, dient dit opnieuw geanalyseerd te worden; de mensen die mest willen opslaan, hebben de verplichting een analyse van de mest te laten uitvoeren op zowel het droge stof gehalte als de aanwezigheid van vliegen, vliegenmaden, -lar ven of-poppen; er is een termijn van twee weken in plaats van drie voor het indienen van een analysebewijs; mest behoeft niet afgedekt te worden als deze zowel een droge stof gehalte heeft van 70 als geen vliegen, vliegeneieren, -maden of -poppen bevat (voorheen was één van deze criteria vol doende); de gemeente zal een termijn stellen voor het doorschuiven van de mest indien deze op een afstand kleiner dan 7 m van de sloot moet worden neergelegd ten gevolge van neerslag. Net als voorgaande jaren is het mogelijk de mest pro forma te melden. Het is dus al mogelijk om geruime tijd voordat de mest gestort wordt, een meldingsformulier in te dienen. Dit scheelt weer administratieve handelingen in het hoogseizoen. De gedoogregeling zal binnenkort aan alle betrokkenen worden toegezonden. De meldingsformulieren zijn reeds in het bezit van de mensen die voorgaande jaren mest hebben opgeslagen. De regeling is direct na de bekendmaking van kracht. Verwacht wordt dat met de toevoegingen de gedoogregeling effectiever zal werken en dat zo met name de vliegenoverlast beperkt kan worden. Hier is iedereen bij gebaat! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Voorstel tot vaststelling beleidsverslag 2001 Algemene bijstandswet, Wet inkomensvoor ziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inko mensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 9. Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan 2002 Algemene bijstandswet, Wet inkomens voorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inko mensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 10. Voorstel tot vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. 11Voorstel tot aanschaf équipement buitendienst. 12. Voorstel tot verhoging subsidie oud papier. 13. Voorstel tot het voteren van een krediet voor de reconstructie van de Havenstraat (oostelijk deel) te Colijnsplaat. 14. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet brandveiligheidsmaatregelen gemeentelijke gebou wen. 15. Tiende wijziging gemeentebegroting 2002. 16. Rondvraag. 17. Sluiting. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een ver zoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 18 april 2002. Deze vergadering kent geen spreekrecht voor burgers. Nieuwe trends, fleurige prijzen,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2