Zeeuwen in zlm Tour ©m II official Ford Dealer DBlLADDBRSPBCIAMSTn Blikschade? Blikschade? Blikschade? P Uk WIELRENNER WIL ZLM-TOUR GRAAG UITRIJDEN rends goes gen op zoom ZRTC Theo Middelkamp komt met een complete ploeg van acht man aan de start. an gils steenbergen Joruner dotcms werk/owfrtehdyeirfr te... tweedejaars junior liet hij zich regelmatig van voren zien in het eind klassement van wereld bekerwedstrijden 1 (8e), Joromer dot cmr werk/ te kon hij wel gebruiken omdat hij bij de Rabo- bank-ploeg weg moest. Door onder meer be middeling van dorpsge noot en oud-profrenner Patrick Tolhoek kwam Hoogerland bij het Bel gische Domo Farm Fri tes terecht. „Daar was ik ontzettend blij mee”, zegt de tiener. „Bij deze ploeg is alles tot in de puntjes geregeld.” graag prof worden. En het liefst binnen drie a vier jaar.” Gekeken naar de uitslagen van het af gelopen seizoen lijkt de coureur redelijk op schema te liggen. Als Als eerstejaars amateur doet Hoogerland het niet onverdienstelijk. Zijn beste resultaat was een zevende plek op een amateurcriterium in Huijbergen. Zijn bes- Saai is ook het trainen op een roller. Hooger land: „Van de winter met dat slechte weer heb ik vaak drie uur op dat ding gezeten. Dat is echt verschrikkelijk. Dan doe je er wel een muziekje bij, maar je zweet je het apezuur en je komt geen meter vooruit. Op welke mu ziek ik train? Trance en Boudewijn de Groot. Dat is mooie muziek. Het land van Maas en Waal. Vind ik echt schit terend.” te wedstrijd was een klassieker nabij de Ar dennen. In deze zware wedstrijd merkte gebo ren Zwollenaar dat-ie meekon. „Op het laatst was ik nog hartstikke goed. Bij Domo waren ze er ook heel content over. Toch is de overstap van de ju nioren naar de ama teurs wel wennen. De finales in wedstrijden beginnen veel vroeger en er wordt harder ge reden. In Huijbergen begon de finale twintig kilometer voor het ein de. ‘Wat krijgen we nou’, dacht ik. Bij de ju nioren was dat pas bij je niet ontevreden zijn.* Tel daarbij op de goede klasseringen tijdens bergritten in Oostenrijk en Frankrijk, een acht ste stek in het eindklas sement van de wereld beker 2001 voor junio ren en een overwinning in de Ronde van Vlaan deren, en Hoogerland mag meer dan tevreden zijn. Zo’n goed seizoen Die ploeg bestaat uit: Mare Blok, Arnold Duijn- houwer, Edzard van Ewijk, Patrick de Grave, Vliet-Gazelle) en Johnny 1 I Het is overigens de eer ste keer dat Hoogerland de ZLM-Tour mee maakt. In alle voor gaande edities heeft hij er niets van gezien om dat hij zelf elders moest fietsen. Dat de wed strijd langs Yerseke de laatste vijf kilome ter.” Als tweedejaars nieuwe ling, nu drie seizoenen geleden, ervoer Hoogerland voor het eerste dat hij meer dan een gemiddelde renner was. Negen koersen won hij in 1999. „Ik zag dat ik sterker was dan de rest. Dat is wel leuk, hoor. Maar”, geeft hij zelf aan, „ik heb veel waardering voor ren ners die niet zóveel ta lent hebben. Elke koers staan ze weer aan het vertrek en elke weer moeten ze moeite doen om hem uit te rijden. Ik vind het netjes als je dat kan volhouden. Ik zou het niet kunnen.” Johnny Hoogerland: „Ik ben al blij als ik hem kan uitrijden". GOES - In de ZLM Tour, die een grote en sterke bezetting heeft krijgt ook een flink aantal Zeeu- Ploegleider wen de kans om zich in Nieuwdorp heeft de kijker te rijden. De aardig team maar objectief gezien zal YERSEKE - Het worden pittige weken voor wielrenner Johnny Hoogerland. De acht- j tienjarige amateur uit Yerseke staat zater- j dag aan het vertrek van de ZLM-Tour voor bekerwedstrijden in een kleine 200 kilometer. Twee dagen later Axel (8e), Frankfurt wacht een zevendaagse koers in het Franse (6e), Luxemburg (3e) en Bretagne met ritten tussen de 150 en 180 Heuvelland (4e). kilometer. Maar, nog nooit heeft Hooger- Hoogerland; „Dan mag ‘land langer dan vier dagen achtereen ge koerst. En nog nimmer heeft hij een wed strijd langer dan 160 kilometer gereden. door Peter Godrie Hoogerland beseft dat hij de komende tijd voor een ware kracht- proef staat. Echter, hij weet waar hij het voor doet. „Dromen heb ik niet echt, maar ik wil komt, doet hem wel wat en zal hij zeker van vo ren proberen te rijden. Mocht hem dat in Yer seke niet lukken, waagt hij in Kruiningen een tweede kans. „Daar woont mijn vriendin. Kan ik lekker mijn tong naar haar uitsteken”, lacht hij. Hoogerland heeft ook wel eens mindere mo menten. „Af en toe is het saai. De afgelopen vier weken heb ik steeds twintig uur ge traind. Soms denk je wel eens: ‘weer alleen’ of 'weer die wind’. Dan bel je iemand op om mee te gaan. Dat is weer wat anders. Tol hoek heeft eens tegen me gezegd: ‘Topsport is saai. Je moet er onge looflijk veel voor doen en nog meer voor laten. Maar de momenten die mooi zijn, zijn niet te beschrijven’.” Hoogerland (Domo- Farm Frites). Zij behoren in ieder geval tot de Zeeuwse troeven. Even als Francois Franse, die met zijn provinciegeno- ten Arjan en Marco van Haaften deel uitmaakt van het team Willebrord Wil Vooruit. De Goese- naar Dennis Raadtgever completeert het aantal Zeeuwse renners dat in de ZLM Tour van de par tij zal zijn. Hetzelfde gevoel be kruipt hem een beetje wanneer hij zaterdag aan de start van de ZLM-Tour staat. „Ik ben al blij als ik hem kan uitrijden. Ik zag het deelnemersveld in de krant en toen schrok ik wel even. Dat is geen koersje meer. Daar doen renners aan mee die de Delta Profronde graag zouden zien ver schijnen.” Wilco Jonker, Jan van Koeveringe, Rico Kruijt en Michel Rommers. Heddy een geformeerd ;f het voor de ploeg moei lijk worden om in het wedstrijdverloop een rol van betekenis te gaan spelen. Daartoe zijn mis schien wel in staat Ri chard Slabbekoorn (Van ZIERIKZEE Haringvlietplein 10 Tel. 0111 -417216 GOES Westhavendijk 150 Tel. 0113 - 220440 z Woensdag 17 april 2002 BEVELANDER 18 ©mu i j I AUTO5CHADFTFAM E-mail: info@ladderspecialist-goes.nl Website: www.ladderspecialist-goes.nl i I I I I I I I I I i i i i i i i j i »H00GEWERKERS »LADDERS TRAPPEN Scottweg 17 4462 GS GOES Tel. 0113-251335 Rijksweg-Zuid 79 4715 TA RUCPHEN Tel. 0165-344811 V Koperslagerij, 4651 SK Steenbergen Tel.: 0167 563178, Fax 0167 567878 E-mail: info@vangilsautoschade.nl www.autoschadeteam.nl Roosendaal-Goes-Zierikzee-IJzendijke-Steenbergen-Bergen op Zoom-Terneuzen Erasmuslaan 6-10, 4615 AB Bergen op Zoom Tel.: 0164 273973, Fax: 0164 273975 E-mail: boz@baarends.nl www.autoschadeteam.nl Jamner dotorw werk/ow^üd^yeuir te... Roosendaal-Goes-Zierikzee-IJzendijke-Steenbergen-Bergen op Zoom-Terneuzen Dirk Dronkersweg 15 (de Poel 3) 4462 GA Goes Tel.: 0113 215567, Fax: 0113 250251 1 E-mail: info@baarends.nl www.autoschadeteam.nl Roosendaal-Goes-Zierikzee-IJzendijke-Steenbergen-Bergen op Zoom-Terneuzen 2002 FOTO TANN1E DE JONGE Hoogerland staat voor krachtproef I I i Sprintje maken?

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25