Ter zake Podium Hobbyhuis De Kok verbouwd Open dag HCC zeeland XPOSITIES Nieuwe eigenaar voor Music Store Kortingsacties bij De Schipper Brabantse (jrond lllpl 5 gjjg| ■■H AGENDA Cameleon. woensdag 17 april 2002 pagina 15 NIEUWDORP - Tien jaar geleden startten Joke en Frans Poortvliet uit Nieuwdorp met een eigen bedrijf voor het zelf monteren van kunststof kozijnen en kleine klussen in en om het huis. Inmiddels zijn ook de beide zonen in de zaak werkzaam. Joke Poortvliet vult haar man aan: „We staan altijd voor onze klanten klaar. Als iemand belt Veel bouwmarkten verkopen gereedschap, maar wol en aan verwante artikelen zijn produc ten die anders op het dorp niet te krijgen zijn. „Het breien is ja- gaan we vrijblijvend langs en maken een offerte. Binnen 6 weken kunnen de materialen geleverd worden. Het kunststof is van hoogwaardige kwaliteit, net als het hang- en sluitwerk. Het merk is Salamander, van Duitse makelij. Het voordeel van kunststof is dat het onder houdsarm is en relatief een ho ger rendement geeft op de iso latie, met als pluspunt een ga rantie van 10 jaar”. „Op ramen die in dubbelglas uitgevoerd worden en onder HR++ vallen zit een subsidie”, valt haar man bij. „Naast de kunststofmontage kunnen we bovendien nog kleine klussen in en om het huis uitvoeren, zoals een kleine verbouwing. Vaak blijkt bij het plaatsen van kozijnen dat er ook nog gehakt renlang niet meer in trek ge weest, maar sinds enige tijd is er weer een opleving. Er wordt nu door jong en oud weer ge breid, het is een echte trend te noemen. Bij het breien worden niet alleen wol gebruikt, maar ook veel andere materialen ge werkt, zoals speciale bandjes. Dit geeft leuke effecten. We ver kopen wel vierhonderd soorten breigarens van Katia en Scheep jes. Daarnaast nog 24 soorten sokkenwol en breiboeken. Het is een leuke hobby die je op elk tijdstip kunt doen”. Op 20 april aanstaande wordt open huis gehouden onder het genot van een hapje en een drankje. Dan zal ook de nieuwste verf- mengmachine in gebruik wor den genomen, die volgens Ma rijke de eerste van deze soort in Zeeland is. De machine is erg op de toekomst gericht, omdat Alle lezingen worden gehouden in een aparte zaal met behulp van een beamer. ARNEMUIDEN - Voor men sen die nieuwe meubels no dig hebben heeft Wooncen- trum De Schipper in Arne- muiden een leuke actie op stapel staan. In de periode van 24 tot en met 27 april aanstaande wordt hier na melijk 24 tot 27% korting gegeven op de hele collec tie, behalve de slaapkamers. Wooncentrum De Schipper is gevestigd aan de Van Cittersweg 2a in Arnemuiden. De zaak be staat al jaren en levert alles op het gebied van woninginrich ting en textiel. Hanjo de Schip per is eigenaar, daarnaast heeft hij nog een zaak in Goes die al les kan leveren op het gebied van slapen. Hij vertelt: „Onze zaak kan een complete meubel- „We hebben de vorige eigenaar van deze winkel gepolst en zijn tot serieuze plannen gekomen. Daar gaat altijd wel wat tijd over heen maar eind vorig jaar waren we he lemaal rond. Wij zijn van plan om er hier meer van te maken dan ‘zo maar de platenzaak om de hoek”, en proberen met Music Store aan dacht te trekken. Wij gaan voor fa milie entertainment met ons uit gebreide assortiment waarin vol op computerspelletjes, cd’s en dvd’s te vinden zijn. Ook voor Playstation II en de bijbehorende spelletjes. Er is voor iedereen in ie der genre wat bij. Kindermuziek zoals Kabouter Plop, pop, klassiek, country, jazz. We hebben specia lisme, expertise in huis, om de klanten wat te bieden. Dat ver wachten klanten, je moet weten wat je verkoopt. Wij zitten al gerui- MAANDAG 22 APRIL Stadsschouwburg, Middel burg; Ballet van de Natio nale Opera van Sofia, ‘Zor ba de Griek’, 20 uur. GOES - Music Store in de Lange Vorststraat heeft sinds kort nieuwe eigenaars, Ed ward en Simone Wimmers, die ook Music Store in Vlis- singen runnen. „In Vlissin- gen loopt Music Store erg goed en we hadden al een poosje een oogje op een win kel in Goes", zegt Simone. Frans Poortvliet is afkomstig uit de bouw. Zijn werk bestond vooral uit het aan elkaar lassen van kunststof kozijnen. Omdat hij zo handig is, noemt zijn fa milie hem ‘de man met de gou den handjes’. „Wat een ander kan, kan ik ook”, zegt Frans. „Het is fijn een eigen bedrijf te hebben wat we samen kunnen runnen. Er is veel vraag naar kunststof kozijnen en die kun nen we leveren in allerlei kleu ren en met houtnerf. Ons werkgebied omvat veelal Zee land, maar ook daarbuiten zijn we actief. We kunnen kunststof kozijnen leveren, dakkapellen, serres, schuifpuien, dakgoot- bekleding en voordeuren.’’. „In de afdeling behang komt een uitbreiding in de vorm van allerlei soorten vloerbedekking, gordijnstoffen en zonwering”, vervolgt Marijke. „Onze creati- viteitshoek zal aparte groepen laten zien, zoals de 3D-kaarten, het silhouet-snij den, de kraal tjes en wire en wire, dit is wer ken met verschillende kleuren ijzerdraad. Daarnaast houden we weer allerlei workshops, waaronder de seizoensthema’s. Kortom, onze hele collectie zal veel beter gepresenteerd kun nen worden”. Het hobbyhuis is van maandag tot en met zaterdag geopend en op vrijdagavond. Op dinsdag middag is de winkel gesloten. DONDERDAG 18 APRIL Zeeuwse Bibliotheek, Mid delburg; Literaire avond ‘Stemmendans’ met Khalid Boudou en muziek door Dirk Donselaar, 20 uur. Café ‘t Schuttershof, Mid delburg; Swingfire Quartet, 20 uur. GOES - HCC Zeeland houdt zaterdag (20 april) een gro te open dag in Motel Goes aan de Anthony Fokker- straat. Het doel van deze dag is de Hobby Computer Club, een landelijke vereni ging van computer gebrui kers en hobby-isten met meer dan 160.000 leden te promoten. En in het bijzon der de Zeeuwse afdeling van de vereniging. Marijke en Gerard de Kok drij ven al 28 jaar een hobbyzaak en met veel plezier. Ze verkopen alles op het gebied van creativi teit, verf en behang, alsmede gereedschap. Vorig voorjaar hebben ze het hele assortiment handwerkspullen overgenomen van De Spinnerij in Heinkens- zand die ermee stopte. Marijke: „We hebben stoffen, garens, wol en dergelijke overgenomen, uitgezonderd de fournituren. Onze winkel werd echter te vol met de zaken die we nu verko pen, zodat we besloten hebben met de verkoop van gereed schap te stoppen. Om onze spullen beter te kunnen presen teren hebben we onze winkel omgezet”. en verbouwd moet worden en dat kunnen wij dan mooi com bineren. Voor deze werkzaam heden hebben we'een vergun ning. We beweren niet goed koop te zijn, maar we staan wel voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Goedkoop vinden binnen nu en drie jaar alle hui dige mengpasta’s verdwenen moeten zijn. Alles verfsoorten moeten dan aan strenge milieu- eisen voldoen en op basis van waterverf gemaakt zijn. verse relaties in tuin- en groenaanleg. Hij overzag zijn pas verworven Zeeuws gebied en besloot om al die taaie klei tot zestig centimeter diep af te graven. Kubieke meters grond verzette hij in zijn vrije uren terwijl de buurt giste of het nu een zitkuil, vijver, zwembad of een grote serre ging worden. Heel veel kruiwagens en ritjes naar het stort later was het werk eindelijk klaar en op vrijdagavond overzag Joost met een pilsje in de hand tevreden het resultaat. De vol gende morgen vroeg reutelde een zware dieselmotor de straat wakker. Een grote kiepauto vol geladen met zwarte grond stortte zijn vracht uit bij de uitgegraven tuin van Joost en Thea. “Brabantse grond uit Zilland”, verklaarde Joost aan de vroegtijdig gewekte buren, “Da's veel betere grond dan wat er hier zat, daar kan ik mee uit de voeten." Toen de kiepauto wegreed zag je een grote sticker waarop stond “Zeeland, het mooi ste stukje Brabant". “Hou doe", riep de chauffeur naar Joost die zijn eerste kruiwagen met Brabantse grond vulde. Joost zong blij en tevreden zachtjes voor zich heen "Het leven is goed op mijn Bra bantse grond.” singse filiaal van een grote computer keten aanwezig zijn, en komt er een fotozaak met fi lialen in Vlissingen, Middelburg en Goes laten zien wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van digitale foto grafie en video. Tijdens de open dag zullen er diverse presenta ties worden gegeven. Om 10.30 uur zal Hans Klerk in een spec taculaire demonstratie laten zien welke effecten er allemaal mogelijk zijn met behulp van de PC. Om 13.30 uur verzorgt Jan van Wissen van NORMAN/SHARK een lezing over een fenomeen waar we (helaas) allemaal mee te maken hebben: computervirussen. Wie zijn aandelen wil gaan beheren met de PC moet deze lezing ze ker niet missen. Op dat tijdstip verzorgt Willem van Heems- kerck-Düker een lezing ‘beleg gen met behulp van de compu ter’. Om 16 uur wederom een lezing, dit keer door Willem van Heemskerck-Düker over het maken van een ‘Backup m.b.v. GHOST’. ren. Bij de Beginners GG kan het publiek terecht voor allerlei vragen op het gebied van de computerhobby. Zowel vragen van algemene aard maar ook specifieke vragen over een be paald programma. De mede werkers van deze GG kunnen als geen ander uitleg geven over de hobby op een voor iedereen (beginners, senioren maar ook de gebruiker die al wat verder is) begrijpelijke manier. De Multi-Media GG (de naam zegt het al) Media is een verzamel naam voor diverse doeleinden op het gebied van media. Deze groep houdt zich dan ook bezig met videobewerking, digitale fotografie, web-design, muziek en dergelijke. De Postzegel GG maakt duidelijk dat de pc bij uitstek geschikt is voor het cata logiseren van de postzegel ver zameling. Deze gebruikers groep heeft zelf een programma ontwikkeld waarmee het behe ren van een verzameling (en echt niet alleen postzegels) een fluitje van een cent is. De HCC Testbank is er speciaal voor le den die er diverse hardware zo als geheugen modules, video kaarten en dergelijke kunnen laten testen. Verder zal het Vlis- we namelijk duurkoop”. Het echtpaar vindt het erg belang rijk dat de zaken goed gemon teerd worden. Slechte montage kan leiden tot kieren; kunststof werkt enigszins. De levensduur van kunststof is ongeveer 50 jaar. Door het twee keer per De diverse groeperingen van HCC, de zogenaamde gebrui kersgroepen, zijn aanwezig in Goes. Dat zijn onder meer de Flight Simulator GG: deze groep houdt zich bezig met het simu leren van vlieg sessies op de computer. Middels een aantal workshops kunnen belangstel lenden zelf een plaatsje nemen achter de stuurknuppel van een virtueel vliegtuig en een eindje vliegen. De Genealogie GG houdt zich voornamelijk bezig met stamboomonderzoek. Door middel van het doorspit ten van allerlei archieven en an dersoortige informatie probeert men de familiegeschiedenis in kaart te brengen en te ontdek ken wie onze voorouders wa- collectie leveren van gerenom meerde merken zoals Jori, Hul- sta, Interstar en Selva. Daar naast de Nova-stijlcollectie. We willen wat ruimte in de zaak scheppen om weer een nieuwe collectie neer te kunnen zetten. Op de beurs hebben we name lijk zeer mooie dingen gezien die we graag aan het publiek willen tonen. Daarom hebben we besloten een opruimingsac tie te houden en wel van woensdag 24 tot en met 27 april aanstaande. Op deze dagen zal de winkel geopend zijn van 9.30 tot 21 uur. De eerste dag wordt er 24% korting gegeven, 25 april 25%, 26 april 26% en 27 april 27%. Een mooie kans voor de klant om voor een mooi prijsje eigenaar te worden van goede kwaliteit meubels”. me tijd in deze branche en in die periode doe je kennis op. Wij heb ben aandacht voor de klant. Of je nu om K3 komt of om de Messe van Handel, men krijgt van ons dezelfde service. Alles kan opge zocht en besteld worden. Wij wer ken met een computersysteem dat wereldwijd aangeeft wat lever baar is. In Vlissingen wordt met deze formule met succes gewerkt”. Music Store telt in Nederland 150 vestigingen. Music Store straalt duidelijk uit dat er muziek ver kocht wordt: „Maar dat hoef je niet tot op de hoek te horen”, zegt Simone, „Bij veel winkels kun je niet boven de herrie uitkomen. Wij doen er alles aan om er een bloei ende winkel van te maken. Na de overname is het een stuk opge knapt en is alles netjes en over zichtelijk ingedeeld’’. Naast het uitgebreide muzikale as sortiment brengt Music Store T- shirts, posters, hebbedingetjes voor de fans en diverse accessoi res. Zaterdag 20 april is er een groot feest bij Music Store in de winkel met een verrassingsoptre den van een bekende artiesten. De groep Di-rect komt signeren en Henk Damen komt zingen op za terdagmiddag. HEINKENSZAND - Marijke en Gerard de Kok houden zaterdag (20 april) open huis in hun verbouwde zaak aan de Dorpsstraat 33 in Heinkenszand. Het hele assortiment kan nu beter gepresenteerd worden, waaronder een bijzondere verfmengmachine die on langs is aangeschaft. Verder is er een uitbreiding van producten, zoals vloerbe dekking. VRIJDAG 19 APRIL Stadsschouwburg, Middel burg; Artisjok/Nultwintig, jongeren brengen samen met professionele theater makers hun nieuwe pro ductie ‘Trots’, 20 uur. Stadhuis, Middelburg; Strijkkwartetconcert door het Camilli Kwartet, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissin gen; ‘Diner met Annie M.G.’, bekend en onbekend repertoire van Annie M.G. Schmidt, 20.15 uur. Minitheater, Vlissingen; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank’, 20.30 uur. Walk Inn, Vlissingen; Jon gerenfestival met R&B, rap en streetdance, 20.30 uur. ZONDAG 21 APRIL Arsenaaltheater, Vlissin gen; Dona Rosa, fadomu- ziek, 15 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Marietta Pet- kova, pianorecital met wer ken van Mozart, Brahms en Rachmaninov, 15 uur. Vestzak99, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, ‘Vuur in de sneeuw’, 15 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; René Berman Ensem ble speelt werken van Spfia Gubaidulina, 16.30 uur. DONDERDAG 25 APRIL Stadsschouwburg, Middel burg; Orkater, muziek theaterstuk ‘The prefab four’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissin gen; Laura Fygi, ‘Change’, 20.15 uur. WOENSDAG 24 APRIL Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, ‘Opa’s geheim', 15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Introdans, ‘Sportivo’, 15 uur. Minitheater, Vlissingen; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank’, 20.30 uur. GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Raili Kokkola-Beck, fotografi sche reisimpressies. Tijdens kantooruren. Galerie-Atelier De Kaai, Turfkade 7, Peter de Jonge, schilde rijen en objecten. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderseweg 9, Bram Lefe- ber, olieverfschilderijen in abstracte en expressionistische stijl. Tijdens kantooruren. Oosterscheldeziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114, Ton van Maurik, fossielen. Dagelijks van 9-20 uur. ROC, Rommerswaelestraat 1, werken van cursisten. Tijdens openingstijden van de school. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Janpeter Muil wijk, tekeningen. Sybille Pattschek, recent werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. HEINKENSZAND Gemeentehuis, Stenevate 10, Conny Vlasveld, ‘Bekijks’. Tij dens kantooruren. ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, Catherine van der Wijst-Pineau, keramische sculpturen ‘Traces/Sporen’. Nellie Grim, aquarel en olieverf ‘Ontmoeting’. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, '99 jaar Zeeland’s proeftuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelmina- dorp, 1901-2000’, fotoverzameling en onderzoeksinstrumen ten 'Aardbeien te kijk’, oude voorwerpen, foto’s en allerlei voorbeelden met aardbei afbeeldingen. Wo. t/m za. Van 13- 17 uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Joke Hoek van Dijke-Hooger- heid, schilderijen in pastel, aquarel, olie-en acrylverf. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. KATTENDIJKE Galerie Noorderlicht, Dorpstraat 40, leden van de kunste naarsvereniging De Stroom, schilderen 'Het onzichtbare zichtbaar maken’. Vr., za. en zo. van 13.30-16.30 uur. MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Pieter de Bodt, schilderijen en pen seeltekeningen. Ludmila Kalmaeva, ‘Plenty to go on’ foto’s en schilderijen. Wilma van Aken, ‘Elkaar het hoofd boven water helpen houden’ (t/m 25 april). Familie Schütz en an dere zeeschilders, figuratieve kunst uit de periode 1900- 1950. Twee bijzondere Japanse conversatieboeken. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; pentekeningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Corrie Akkermans; olieverf schilderijen, sculpturen van brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, Roosevelt expositie, over het leven en werk van drie Roosevelts: Theodore Roosevelt (1858-1919), Franklin Delano Roosvelt (1884-1945) en Ele anor Roosevelt (1884-1962). Ma. t/m vr. van 11-16.30 uur. Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Lex de Meester, ‘Aan de kust’. Dagelijks van 9-22 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 70, 'Er zit muziek in geschiedenis’, Zeeuwse muziekgeschiedenis 16e-20e eeuw. Hemd van Mi- chiel de Ruyter (1607-1676). Di. t/m za. van 9-17 uur. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Cursisten MIKV, schilder- en beeldhouwkunst, fotografie en digitale beeld bewerking. Rudolf Hagenaar, werken op papier. VOC- zwaard uit 1774. Ma. van 17.30-21 uur. Di. t/m vr. van 10-21 uur. Za. van 10-13 uur. Galerie De Vier Gemeten, Lange Noordstraat 50, auteur-illu strator Wim Hofman, 'Variaties’. Do. t/m za. van 12-18 uur. ZATERDAG 20 APRIL Hollandse Hoeve, Goes; Poppentheater Het Groene Land, ‘Kusje van de maan’, 14 uur. De Drukkery, Middelburg; Trio Minsk, 14.30 uur. De Vroonè, Kapelle; Mu ziekvereniging Ons Genoe gen, 19.30 uur. Dorpshuis, Waarde; Mu ziekvereniging Vooruit, 'Top of the Pops', 19.30 uur. Ons Dorpshuis, Kruinin- gen; Caribische avond met Harmonites Steel, 20 uur. Grote Kerk, Goes; Jubi leumconcert door het Ma- drigaalkoor Zeeuwse Mu ziekschool, 20 uur. St. Jacobskerk, Vlissingen; Filharmonisch Kameror kest van Salzburg, 20.15 uur. De Paraplu, Vlissingen; In diase culturele avond met muziekgroep Nava Rasa en danseres Andjanie Bahorie, 20.30 uur. Podium 't Beest, Goes; Beats op je Fiets IX, The Revenge, 21 uur. Razzmatazz, Oost-Souburg; Trio Minsk, 21 uur. De Piek, Vlissingen; The Muffin Men met Jimmy Carl Black, 22 uur. De nieuwe aktiviteiten die door het provincie bestuur ontplooid zijn beginnen hier en daar al vruchten af te werpen. Kom naar Zeeland wonen en werken, lucht en ruimte en je kinderen kunnen zelf gewoon en veilig naar school. Stoer toch!!! Thea en Joost uit Brabant hadden hun plannen al een tijdje geleden gestalte gegeven en waren nu vanwege zijn werk van uit hun woonplaats Zeeland, Zilland zeggen ze daar, naar een nieuwbouwwijk in Goes verhuisd. Met een beetje pijn in het hart en lichte spanning voor het on bekende trokken ze net als de oude pioniers in Ameri ka naar het westen. Het huis was naar hun zin, de ligging evenzo en zeker die van de tuin. Alleen, die I Zeeuwse klei, die grond, daar gedijde werkelijk niks zoals ze dat in Brabant gewend waren. Links en rechts werden adviezen ingewonnen hoe dat te verbe- g teren. Volgens Joost leidde dat allemaal tot niets en hij koos voort een rigoreuze oplossing. Ginder wijd in Zilland had hij vanwege zijn liefde voor de tuin di- JHM®5 Jubileum voor Poortvliet e Simone Wimmers. FOTO TANNIE DE JONGE FOTO ANTON DINGEMANSE jaar in de was te zetten blijft het kunststof er mooi uitzien. Het bedrijf is in de bouwvakva- kantie ook geopend en is tele fonisch te bereiken onder nummer 0113-613395. Voor de klant is in de jubileumperiode een attentie beschikbaar. Poortvliet bestaat 10 jaar. 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15