BEBEL 27 ƒ4 Kats vervroegt koninginnedag Gei j tenbeek ve^Ts ri r> CO FEESTCAFÉ KIEKIERIS DANCE N ATIOlif 1 bekend van ''Sunshine Cultureel Gekleurd in vijf Zeeuwse steden Kloetingse School ging de boer op 11 DUT//LER Gewijzigde sluitingstijden bil tot €20,- per artikel Volop kortingen! NACHT VAN ORANJE met live muziek! Party! b /V I te 325S C OEGANDEES WEESHUIS VOOR AIDSKINDEREN GEOPEND Gei j tenbeek I 25 jaar De Smokkelhoek Debat WCT in Koperen Tuin ■r Provinciale voorleeswedstrijden VVD bespreekt toekomst zak Per bus naar Banneux Lentebazaar Mariaoord woensdag 17 april 2002 jaargang 53 nummer 16 Skoda. EUROCAR GOES B.V. Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 zaterdag 20 april: maandag 29 april: (advertentie) (advertentie) (advertentie) Muziekgroep Nava Rasa maakt een unieke mix tussen Oosterse en Westerse muziek. JB voordeel Uw hypotheek De Schipper wonen ZLM Tour i Duthler Duiten Dagen (advertentie) GOES - Een aantal weeskinderen in Oeganda krijgt nu eindelijk wat meer humane aandacht. Dat gebeurt dankzij de uit Goes afkomstige Els van Teijlingen, die na zes jaar kinderen met aids aandacht kan geven. Bijna twee jaar geleden legde ze haar plan om deze vergeten groep in een weeshuis onder te brengen voor aan een volle zaal mensen in Goes. Haar droom - zoals ze dat noemt - is nu in vervulling. Zes aan aids lijdende kindertjes wonen nu in het weeshuis. Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Gemeenschappelijk atelier in Kapelle 'ik kon wel janken toen ik Sarah voor de eerste keer zag' O) ■u c re Alle kleuters maakten een spaar potje en verdienden gezamenlijk Afsluiting 's-Heerenhoeksedijk kindje in huis”. Ze heet Sarah. „Ik had Sarah al een jaar gele den ontmoet. Ze stond naast haar oom, die haar verwaar loosde. Waarom een kind met aids verzorgen, voeden en lief hebben als het toch doodgaat. Hij noemde haar letterlijk dat dode ding. Ik kon wel janken toen ik haar zag, maar is ook een bron van inspiratie voor mij geweest”, verwoordt Van Teijlingen de meedogenloze gevoelens de over aids-wezen in Oeganda heersen. 222,22 door het doen van klei ne karweitjes of een liedje te zin gen. Het bedrag is besteed voor de aanplant van bomen in de paardenwei van Van Zanten aan het Noordeinde in Kloetinge. De 19 essen zijn onlangs geplant. jevereniging zo nog wat oud- inwoners naar Kats te trek ken. En dus viert het dorp zater dag (20 april) de verjaardag van Koningin Beatrix al. Het Oranjefeest begint om 10 uur met klokgelui en kinderspe- Els van Teijlingen over Sarah: „Ze is een echt kind gewor den, ze lacht en speelt”. ‘we zien ons huis niet als een sterfhuis' Tien jaar Poortvliet kozijnen Feestelijk optreden Madrigaalkoor Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: 0113-274015 Geniet meer van uw tuin met een Stiga frontmaaier Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bergmachines.nl Zie de bijlage op pagina 23 t/m 25 MIDDELBURG - Jan-Willem Traas uit Goes en Rick Fillius uit Hein- kenszand doen zaterdag (20 april) mee aan de Provinciale Voorlees- wedstrijd in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Ze zijn de Beve- landse winnaars van regionale voorronden. De winnaar van de pro vinciale finale krijg een boekenbon, een medaille en een oorkonde. Tevens mag hij of zij woensdag 15 mei het opnemen in de landelijke finale in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. De Nationale Voor- leeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen, Stichting CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. In Zeeland deden 1899 kinderen via hun basisschool mee aan de wedstrijd. HEINKENSZAND - DeWD afdeling Borsele bespreekt woensdag 17 april openbaar de toeristische toekomst van de Zak van Zuid-Beve- land. L. Ausems, directeur van de regio WV Zuid-Beveland en Tholen leidt het onderwerp in. Na haar inleiding kan worden gediscussieerd met een panel met prominenten uit het toeristische bedrijfsleven. Het gebeurt allemaal in De Stenge in Heinkenszand, vanaf 20.15 uur. BREDA - Caritas Banneux Bisdom Breda heeft voor 5 mei een dagbedevaart per bus naar Banneux georganiseerd. Op weg naar deze plaats tussen Aken en Luik worden Marialiedjes ge zongen en gebeden. Samen met pelgrims uit de hele wereld wordt er deelgenomen aan de liturgische activiteiten aldaar. Het is uiteraard ook interessant om na de viering het stadje in te gaan om wat te kopen of een kopje koffie te drinken. VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER HANSWEERT - In verzorgingstehuis Mariaoord wordt zaterdag 20 april een lentebazaar gehouden met een rommelmarkt, tweede hands kleren, spelletjes en de verkoop van poppenkle- ren. Ook voor een natje en droogje wordt gezorgd. De bazaar is open van 9.30 tot 12 uur. KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur In verband met het verplaatsen van de druklocatie voor onze kranten zijn wij genoodzaakt om onze afsluittijden aan te passen. Met ingang van 22 april gelden de volgende afsluittijden. (0113) 230 230 Advertenties: maandag 12.00 uur Redactie: vrijdag 17.00 uur o o w V» o» •MM N 3 s GOES - Onder de titel 'WCT, ramp of zegen?' houdt de PvdA- Goes woensdag 24 april een debat in boekhandel De Koperen Tuin, Keizersdijk te Goes. De aanvang is 20.30 uur. Onderwerp van gesprek is de Westerschelde Container Terminal die voor de kust van Borsele moet verrijzen. Als forumleden zijn aanwezig: Prof. dr. Rob Engelsdorp Gastelaars, econoom en docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; Dr. Marten Hemminga, direc teur van Stichting Het Zeeuwse Landschap; Johan de Bruin, des kundige op het gebied van vervoer en logistiek; Thijs ‘t Hart, wethouder van ruimtelijke ordening van de gemeente Goes. Discussieleider is Ab van de Ven. Dit najaar worden er ook nog eens 4 bomen bij Boer van Ham in Kattendijke geplant. Alle kleu ters droegen op hun eigen ma nier een steentje bij om koeien en paarden een nieuw schadu wrijk plaatsje te geven. in Goes waar ze de bezoekers aan een voorlichtingsbijeen komst eind mei 2000 meedeel de geen geld te hebben en ook geen middelen, Maar wel ge loof in de visie dat er een weeshuis kon komen. Dankzij financiële steun uit Nederland - „Waarbij de giften uit Zee land de kroon spannen” - kon grond worden aangekocht. len. Verder zijn er wedstrijden looien voor zowel jeugd als volwassenen, en volksspelen. Alle activiteiten spelen zich af voor café De Vriendschap. Daar wordt ook de dag afge sloten met een groot Oranje- bal waar Apple Green iets van zijn muzikale kunnen toont. Maar ze had niks en belde aan Nu wonen er zes kinderen in leeftijd variërend van drie maanden tot zeven jaar. Di verse nationaliteiten vormen de sjaf. Ook zijn er twee sta giaires van de Vlissingse HBO- V-opleiding geweest om erva ring op te doen. „Heerlijk om je eigen taal even te kunnen spreken”. Ik weet zeker dat het voor hen een onvergetelijke stage is geweest". Verder stelt ze vast dat het weeshuis een vaste plaats heeft veroverd binnen de gemeenschap in 'Mfcvroti. Mensen kennen het (0113) 230 230 www.geijtenbeek.com Zeeuwse culturele organisaties nemen een flink deel van het programma voor hun rekening. Zo is er de Goese Stichting Su- rantard die vrijdag 26 april in De Spinne een Surinaamse Tropical Night vol exotische muziek en ZATERDAG 20 APRIL 2002 huis al en de politie weet raad met verdwaalde weeskinde ren. Twee kinderen zijn al be graven onder de mangoboom. „Maar we zien ons huis niet als een sterfhuis, het is meer een doorgangshuis. Hier mo gen we iets laten zien van de liefde die het evangelie geeft voor ieder mens”. In januari vorig jaar werd be gonnen met de bouw, half de cember kwam „het eerste Van Teijlingen werkt al weer bijna zes jaar in het Oegande- se Soroti voor de interkerkelij ke organisatie Jeugd met een Opdracht. Ze werkte er vooral met aids-patiënten Samen met een groep Oegandezen bezocht ze dorpjes, deed er medisch werk, pastoraal werk, gaf voorlichting en hielp mee aan preventie. Zo ontdekte ze dat er een vergeten groep ont stond, namelijk de weeskinde ren met aids. Zo ontstond haar droom: een weeshuis realise ren voor deze kwetsbare groep. KATS - Het Noord-Bevelandse dorp Kats viert Koninginne dag dit jaar wat eerder. Het dorp, dat geen eigen muziek vereniging heeft, zou het an ders op de nationale feestdag zonder muzikale rondgang moeten doen. Bovendien hoopt de organiserende oran- Aan steun heeft de ontwikke- lingswerkster tot op heden geen klagen. De stichting Fi gurant uit Goes verzamelde binnen twee jaar rond de 120.000 gulden. Niettemin stelt ze vast dat haar initiatief maar een druppel op een gloeiende plaat. „Maar voor de kinderen is het een redding Als je nu Sarah ziet, ze is zo veranderd. Ze is een kind ge worden, ze lacht en speelt, ze is niet meer dat dode ding dans verzorgt. Een ander voor beeld is de Indiase culturele avond in het Vlissingse buurt huis De Paraplu zaterdag 20 april en een open dag in de Hin- doestaanse tempel in Middel burg op zondag 21 april met muziek, klederdrachten en rondleidingen en een Kroati sche avond op zaterdag 27 april op de remise van de Stoomtrein Goes-Borsele. Ook de filmtheaters Schutters hof in Middelburg en ‘t Beest in Goes pakken uit met een aantal films die voldoen aan de titel van het festival. Grote blikvanger - meent de organisa tie - is de Turkse film Vizontele die spe'elt in een Koerdisch dorp en wordt afgedraaid op 20, 26 en 27 april. In Turkije werd de film door zo’n vijf miljoen men sen bezocht. In ‘t Beest valt de De afsluiting geldt niet voor landbouwverkeer. Het verkeer in de directe omgeving wordt omgeleid. Verkeer richting Heinkenszand en Vlissingen- Oost moet via de Beeldhoeve- weg en in de richting van Bors- sele via Nassauweg/Westlange- weg. De afsluiting duurt onge veer 3 maanden. Nederlandse film Tussenland op. Die gaat over een Soedanese vluchteling en een oude Neder- lands-Indie veteraan. Voor kinderen komt de groep Samba Salad naar Zeeland. Het gezelschap treedt op in Terneu- zen (Scheldetheater) en in Zier- ikzee (Brogum). Ook zijn er ca baretvoorstellingen in Vlissin- gen en Terneuzen en wordt aan dacht besteed aan literatuur, onder andere van de Marok- kaans-Nederlandse schrijver Khalid Boudou. Verder is er nog het Magazine van de Maand van de Vrijheid dat rond 11 april huis-aan-huis wordt verspreid en waarin alle aandacht is be steed aan het festival. Voor de organisatie van Festival Gekleurd tekent het COS, het centrum voor internationale sa menwerking. /TIGPk KAPELLE - Basketballvereniging De Smokkelhoek uit Kapelle bestaat dit jaar 25 jaar. De club viert dit met een toernooi en een gezellige avond voor alle leden en oud-leden. Veel oude leden zijn inmiddels aangeschreven, maar nog zo’n 50 personen heb ben onbekende adresgegevens. Wie nog geen brief heeft gehad kan zich melden op telefoonnummer 0113 - 344 314 (‘s avonds) of via e-mail psaaman@freeler.nl. ‘s-HEERENHOEK - Een deel van de ‘s-Heerenhoeksedijk in ‘s-Heerenhoek is afgesloten voor verkeer. Het gaat om het deel van de dijk dat binnen de bebouwde kom van ‘s-Heeren hoek ligt. if zaterdag 27 april: CLUB MESSAGES met Passoa Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek GOES - Middelburg, Vlissin- gen, Goes, Zierikzee en Ter neuzen zijn de plaatsen waar nog tot en met 5 mei het dertiende Zeeuwse Fes tival Cultureel Gekleurd wordt gehouden. Niet min der dan veertig uiteenlo pende activiteiten staan op het programma, van een In diase culturele avond, Por tugese fadomuziek en van Joegoslavische folklore tot Jiddische klezmermuziek alsook een Turks/Koerdi- sche filmvoorstelling. KLOETINGE - Kinderen van groep 1 en 2 van de Kloe tingse School gingen de af gelopen 3 weken de boer op. BEW. EX. Nieuw pand voor Goedegebuure en Boone - r" i -T - r J X De nieuwe klasse van Sarah is niet meer ‘dat dode ding OM de avwaah DE O Gastvrijheid Kindervriend www.duthler.com met VQOtdeeI en eAtT2 Verrassende (mode)momenten SCHIPPER TROFEE A. Plesmanweg 5, De Poel 1, Goes, tel. 0113-212820 $tanleyweg 4462 GN Goes www.geijtenbeek.com Q ERKENDE VERHUIZERS Persoonlijke bediening Optimale pasvorm Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 das in Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen verhuizers goede handen (advertentie) bezoek ons ook eens oy internet: www.kiekieris.nl Kom met de slifftnM BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 donderdag koopavond A4 vi i - •- .„O r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1