29 11 Een bijzondere kijk op... l HHH iRMDKIE? 33 31 21 Het wordt steeds leuker bij Jan EURO DE BEL ■MK 10 i fel r I ïMt Tuinfeest in ‘t Molenhof DUWLER I 1182 73 De Bel, altijd prijs! r H 4 uw feest?? Bedrijven Informatie Krant 4 1274 Gewijzigde sluitingstijden KLEDERDRACHTGROEP PRESENTEERT ZICH Ruilbeurs miniatuurauto's (ft 813 0118 - 419367 is Isabella van CTST in Kiekieris Opbrengst collecte Simavi SUPER met loodvervanger PORS n H I stenge eventjes sportcircuit J DIESEL JANBRU'JNS woensdag 10 april 2002 jaargang 53 nummer 15 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 door Trea Borghstijn geroyeerd werden”. [Sf 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS j Opening Amperse Lewedorp kUi Rijden zonder rijbewijs! Mi( ROCAR1 <D Biologisch lunchen in bedrijfskantine 'de klederdrachten komen uit mijn privé-bezit' dat willen. Geschonken kleding wordt aan de leden verkocht”. Er zijn al behoorlijk wat aanvra gen binnen, vertelt Johan de Dreu. „Maar we kunnen nog meer gebruiken. Onze tarieven zijn niet zo duur en liggen tus sen 25 en 100 Euro. We bieden de mogelijkheid zowel met klei nere als grotere groepen op te treden en de vergoeding is dan navenant”. Nel Minnee somt op wat de groep zoal te bieden heeft. Dat Op weg naar de hoofdklasse sen verzameling van 1820 tot heden van Zuidbevelandse ka tholieke en protestantse mut sen. Nel heeft een ruime erva ring in demonstraties en gaf eerder les aan de Volksuniversi teit. Johan de Dreu vertelt dat de groep volop plannen heeft. Zij zal zich onder andere in het ingericht en Ans Kloet van de kwekerij Sluishoek in Borsse- le is er met zaad en planten voor de tuin. En wie architectonische vra gen heeft over de tuin kan die dag terecht bij Jaap Poort vliet. Uit het Bjabantse Zundert komt John Franken (Trendy Green Design). Hij kweekt berken, buxus en ilexplanten in diverse vormen. land presenteren in De Keuken hof!, waar de leden privé heen zullen gaan. KRUININGEN - Ons Dorpshuis in Kruiningen staat zaterdag 13 april weer vol met miniatuurauto’s in alle soorten en maten tij dens de ruilbeurs tussen 9.30 en 14.30 uur. Vanuit alle hoeken en gaten van Nederland, maar ook uit België en Duitsland ko men mensen om hun kleinoden te verkopen, of te ruilen. Vol gens organisator J. van Paasschen uit Yerseke is deze Zeeuwse ruilbeurs uniek in haar soort. De naam ruilbeurs - aldus Van Paasschen - is nog wel in zwang, maar is elders voor een groot deel overgenomen door de commerciële handel. „De Zeeuwse beurs kent gelukkig nog veel particuliere tafelhouders”, stelt hij vast. Maar het tij is niet te keren. Daarom doet Van Paasschen zijn best om de gezellige sfeer van vriendschap tussen de verza melaars zoveel mogelijk te keren. Overigens ging de beurs in september vorig jaar niet door, als gevolg van familieomstan digheden. Advertenties: maandag 12.00 uur Redactie: vrijdag 17.00 uur De Goederen toont karakter Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: 0113-274015 Q. ‘s-HEERENHOEK - Victoria Koblenko is zaterdag 13 april te gast in Kiekieris in 's Heerenhoek. De aantrekkelijke student Politi cologie is onder meer bekend als Isabelle in de RTL4-soap Goe de Tijden Slechte Tijden. Koblenko is geboren in Oekraïne en woont sinds haar dertiende in Nederland. Hoewel ze ook nog een leuk zakcentje verdient met commercials, staat ‘actrice worden' niet boven aan haar verlanglijstje. O) (V GOES - Geef gezondheid, geef leven, was het thema van de na tionale collecte van Simavi. Dit jaar werd de collecte half maart werd gehouden. In Goes werd zo n 2.957,36 verzameld. Simavi is een ontwikkelingsorganisatie die zich bezighoudt met ernsti ge noden in de wereld. Jg BLIJFT JE k Geniet meer van uw tuin met een Stiga frontmaaier Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bersmachines.nl winkelcentrum de Doseerinstallatie in De Poel voorkomt sluipverkeer Johan de Dreu, Nel Minnee en Jan Kees Goud zijn samen het bestuur van de nieuwe kleder- drachtgroep die in januari werd opgericht. Alledrie waren ze lid van Ons Boerengoed. Nel Min nee: Jarenlang waren we ver bonden aan Ons Boerengoed en met veel plezier. De kleder drachten zijn mijn lust en mijn leven, ik ben er al vijfentwintig jaar mee bezig, en heb al ver schillende voorstellingen op dit gebied gegeven, bijvoorbeeld aan bejaarden”. Maar vorig jaar scheurde een verschil van inzicht Ons Boe rengoed in twee fronten. Jan Kees Goud, is avonds en in het weekend als hobbyist werk zaam achter de bar bij een fa milie conferentieoord in Kapel- le-Biezelinge, werd door zijn baas gevraagd of hij iets kon la ten zien van de Zuid-Beveland- se dracht. Goud: „De kleder drachten die ik heb horen alle maal tot mijn privé-bezit en ik heb een aantal mensen ge vraagd te komen, waaronder Nel, die de presentatie wilde verzorgen. Het bestuur van Ons Boerengoed vond echter dat we deze activiteit hadden moeten melden. Al met al is het een ver velende kwestie geworden die al ruim uitgemeten is in de pers en die ertoe leidde dat Nel en ik In november nam Bob Hofman, ook lid van Ons Boerengoed, het initiatief tot het oprichten van de nieuwe klederdracht- groep. Hij is nu pr-man en be heert het archief van Mooi Zee land. Aanleiding was een 25-ja- rig huwelijksfeest vlak voor Oudjaar. Ons Boerengoed kon dit feest niet verzorgen wat voor het zilveren bruidspaar een probleem was omdat het hierop gerekend had. Johan de Dreu vervolgt: „Ik heb toen links en rechts eens rondgebeld en bin nen een mum van tijd had ik 30 leden van Ons Boerengoed bij elkaar die wél mee wilden doen. Het is een geslaagd feest gewor den en velen wilden zich hierna aansluiten bij de nieuwe groep. We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken, maar we wil len niet te groot worden”. loodvrij LANDELIJK 1194 woningkrant cc J3 aJ s 'geschonken kleding wordt aan de leden verkocht' Heeft u onlangs ook zo’n mooie of originele foto genomen? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5,4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. HEINKENSZAND - De Stenge in Heinkenszand is woensdag middag 17 april helemaal voor de jeugd. Er is dan een Sport- en Spelinstuif, de sporthal wordt omgebouwd tot een 'spannend sportcircuit’. Een ervaren sportbegeleider heeft de leiding in handen. De instuif is voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Na afloop kunnen kinderverjaardagen worden gevierd. Er wordt dan onder meer een video getoond. De instuif begint om 14.30 uur en is twee uur later afgelopen. Johan de Dreu, Jan Kees Goud, Suus Hofman en Nel Minnee. In verband met het verplaatsen van de druklocatie voor onze kranten zijn wij genoodzaakt om onze afsluittijden aan te passen. Met ingang van 22 april gelden de volgende afsluittijden. ZTIGfr GOES - Een werke lijk schitterende fo to van de Goese molen De Koorn- bloem dit keer, in gestuurd door Tony de Jonge. De wal- korenmolen, prachtig gelegen op een verhoogde wal, is de enig overgebleven mo len van de elf die er ooit in Goes zijn geweest. Koornbloem gebouwd bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. Graveren doen wij GRATIS! Sportprijzen-^^ Breeduit Zo zijn ook te bewonderen op de Klederdrachtdag in Schagen, Nunspeet en Spakenburg. Hij hoopt op veel nieuwe leden en spullen. Geïnteresseerden kun nen contact opnemen met Jo han de Dreu, Zuidweg 19, 4443 AA Nisse, telefoonnummer 0113-649650 of met Nel Min nee, telefoonnummer 0113- 639587. „Nieuwe leden kunnen we veel bieden”, deelt Jan Kees nog mee. Ze krijgen een cursus aankleden, adviezen over aan koop van kleding en sieraden, leren mutsen opmaken en doe ken plooien. Particulieren kun nen kleding aanbieden als ze Beauty en Gezondheid zeelandhallen Onder anderen Julia Voskuil is aanwezig om haar boek De Mooie Moestuin te signeren. De openingsdag duurt van 10 tot 17 uur. Van de dames Toos Vos en Suze van den Ouden is een beeldententoonstelling De nieuwe VIRGO! wnkelc^ShódfTsseu' misËLBÊÜwSOTÏwÊsl Op de herenafdeling. Bij aankoop van een broek een overhemd of shirt voor il/2 prijs I Geldiê t/m zaterdag 13 april, I ^^i^jringvan deze advertentie^ BEW. E)C>^ KRUININGEN - Om het nieuwe tuinseizoen met een officieel tintje te ope nen, houdt ‘t Molenhof in Kruiningen zaterdag (13 april) een tuinfeest met enkele prominente gasten. zijn klederdrachtshows, ten toonstellingen van Zeeuwse klederdrachten met personen in dracht, diaseries, Zeeuwse verhalen en het bakken van de bekende babbelaars. Daarnaast het wassen en opknappen van Zeeuwse poppen, mensen in dracht aankleden voor fotois, het opensteken van mosselen en oesters en het serveren van mosselen voor groepen tot on geveer honderd personen. Bo vendien nog het restaureren van kleding. Ze heeft een mut- NISSE - Na een ruzie in Ons Boerengoed is er nu een tweede klederdrachtvereniging actief op de Bevelan- den. De groep Mooi Zeeland bestaat uit veertig leden en wil nog verder groeien, maar niet zo groot worden dat het overzicht verloren gaat. Het moet vooral ge zellig blijven. De werd door R Remijn in 1801 en deed tot 1967 regelmatig dienst. In 1970 werd hij door eige naar gemeente Goes grondig ge restaureerd. De molen is voor zien van een En gels kruiwerk, een kruirad en een Vlaamse blokvang om het houten bo venwiel in de kap. De molen is overi gens elke zaterdag tussen 10 en 16 uur te bezoeken. Elke week plaatsen wij hier een bijzon dere foto, gemaakt door een lezer. I 1 .a - lii r I ■MM W? - deze advertentie VERRASSEN (advertentie) CENTRUM GOES WEST BIJ JAN www.rederij-dijkhuizen.nl Gastvrijheid Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond PerS00n,^ke *jet*'en’nfi Optimale pasvorm RICHTING DERIKZEE ROTTCTOAM MM w ITALIAANS DESIGN GREVELINGENSTRAAT 10H ZIERIKZEE TEL. 01 1 1 - 45 07 10 WWW.PORSKEUKENS.Nt MET VOLOP parkeer gelegenheid1 I RONDOM HET WINKEL CENTRUM (advertentie) RICHTING I T MIDDELBURG Ik VUSSINGEN kindervriend I LANDELIJK W •MM Dl O MV O IMM ca VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1Goes, tel. 0113-212820 Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitinaaiers tractoren frezen Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 FOTO TANNIE DE JONGE Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, 's-Gravenstraat 32, 4431 AC 's-Gravenpolder, tel. 0113-311465 Kadokaart met voordeel en extra's Verrassende (modejmomenten www.duthler.com 2-ci|inder,a 2DlESELVa- 8.600'" CylTGOESZUID -RIJKSWEG AM w««feaneuro maaraitnn “janifetofBrtften «/o met afstand I 4e laagste *n de regio I Mooi zeeland wil vooral gezelligheid A Tanken bij Jan i véél Beid besparen r x- Ml z'- JL ft ï-_ AM -• iTi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1