Gemeentelijke diensten gesloten Een ton voor water Praatavond Noordhoek Reinigen riool in Goes Zuid Vragen praatavond Overzuid Stooktabel week I I I I maart - 17 maart m OPENBARE KENNISGEVINGEN de hele dag gesloten in verband met Goede Vrijdag Ophalen huisvuil Milieustraat Spoed of noodgevallen WLdlaJ samenwerking Aanleg gedeelte Westelijke fietsroute Overzuid bij Van Hertumweg M.A. de Ruijterlaan: Woensdag 27 maart 2002 DE BEVELANDER 9 (0113) INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES 19-03 Manneeweg 2A GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 21-03 Middelburgsestraat 70 TER INZAGE Bestelbon regenton Actie‘Een Ton voor Water’ Burgemeester en wethouders van Goes Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Bestelt: de Reinigingsdienst, Geldeloozepad te Goes Datum: Handtekening: baar aan twee gele vrachtauto’s). KAPPEN VAN BOMEN deksel op Overzicht Burgerlijke Stand van 15-03-2002 t/m 19-03-2002. Geboren: Huwelijken: Openbare Bibliotheek Goes Overleden: Periode 28 maart t/m 3 april 2002 Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Het huisvuil, de grijze mini’s, in de wijken Goes-West en Nieuw-West, Kattendijke, Goese Meer en Wilhelminadorp wordt op woensdag 3 april opgehaald. Goede Vrijdag (29 april) wordt het huisvuil gewoon opge haald. In Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en ‘s-Heer Hendrikskinde- ren wordt donderdag 4 april, gereden. regenton(nen) 240 liter type I (Forrest) a 25,- regenton(nen) 190 liter type 2 (Garden Lake) a 32,- regentonvulautomaat (aten) a 9,- ln verband met de Paasdagen zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en Maandag I april (Tweede Paasdag). Zeeland Jaarverbruik 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 Verbruik vorige week 483 604 722 843 966 1086 1205 1326 1448 1570 1689 1809 1989 2170 2352 2534 C.F. Bevelander, Postbus 2118, 4460 MC Goes, het e-mail adres is c.bevelander@goes.nl. Kavel Beethovenlaan, Rossini- pad/’s-Gravenpolderseweg ingaande de aangaande overeen- aangebracht en een blokmarkering waar het fietspad de Beukenstraat kruist. Hierdoor is het beter zicht baar dat het fietspad over het kruispunt doorloopt. De nieuwe drempelelementen op de Beuken straat moeten ervoor zorgen dat voertuigen rijdend op de Beuken straat beter afgeremd worden. Tot slot zorgen de strepen op de Beu kenstraat ervoor dat de weggebrui kers aan de goede kant van de weg blijven rijden. Situatie begin Bachlaan Tijdens de praatavond is aange kaart dat er gekeken dient te wor- Attentie: Per 50 bestelde tonnen wordt I ton gratis uitgeloot De actie Een Ton voor Water wordt ook in andere provincies ge voerd. Er is een landelijke actie- website: www.eentonvoorwater.nl. Op de Zeeland-Bangladesh site (www.zeeba.nl/tonwater.html) vindt u ook informatie over het doel van het Zeeuwse project. niet meer nodig. Voor het ontbre ken van voetpaden is middels een brief contact opgenomen met de directie. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Er is een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de woning Zaagmolen straat 2 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D nr. 5302. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan “Noord-1968”, maar is wel in overeenstemming met het tegenwoordig gangbare perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergun ning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 28 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Er is een bouwvoornemen kenbaar gemaakt voor uitbreiding van de bijgebou wenruimte op het perceel Simon Vestdijklaan 40 te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie E, nr. 2805. Het bouwvoornemen is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan “Oostmolenpark-I”, maar is wel in overeenstemming met het huidige perceelsbe bouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergun ning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 28 maart 2002 gedurende vier weken t^r inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor. Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Oostsingel 2 te Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR BOUW GARAGE OOSTHAVENDIJK 77TE WILHELMINADORP Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: - Kloetingseweg 11 te Goes: I Conifeer - Hoogewei 51 te Goes: I Eik en 3 Coniferen - Stadhouderslaan 13 te Goes: I Meidoorn, 2 Sterkersen en 4 Coniferen - Papeweg 10 te Wolphaartsdijk: I Spar En voor de volgende gemeentelijke bomen: - Zuidweg te Kattendijke: Houtproduktiebossen (dit zijn Populieren) Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicaptenparkeerplaats te hebben aangewezen bij Boszicht te Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR UITBREIDING WONING ZAAGMOLENSTRAAT 2TE GOES VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR TIJDELIJKE UITBREIDING OOSTERSCHELDEZIEKENHUIS Stichting Oosterscheldeziekenhuizen heeft een bouwaanvraag ingediend voor een tijdelijke uitbreiding van het ziekenhuis aan de ‘s-Gravenpolderseweg 114 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie V, nr. 606, aan de zuidzijde voor 5 jaar. Het bouwplan is in strijd met geldend bestemmingsplan "Streekziekenhuis", maar voor tijdelijk wel acceptabel. Alvorens een besluit wordt genomen ligt het plan vanaf 28 maart 2002 gedurende twee weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. VRIJSTELLINGSPROCEDUREVOOR UITBREIDING BIJGEBOUWEN SIMONVESTDIJKLAAN 40TE KLOETINGE Er is een bouwaanvraag ingediend voor een garage op het perceel Oosthavendijk 77 te Wilhelminadorp, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AC nr. 150. Het bouwplan is niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan “Buiten gebied”, maar is wel in overeenstemming met een toekomstig bestemmingsplan voor Wilhelminadorp. Burgemeester en wethouders van Goes zijn dan ook van plan de bouwvergun ning te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 28 maart 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. 29 maart Podium ‘t Beest 21.00 uur Konsert:Allez Mama &The old firm 2 april Basisschool De Wingerd, Noordhoek 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten 3 april Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum 15.00 uur Voorstelling poppentheater Sim Bolus met "Opa's Geheim”. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.212031 28 maart Meestoofweg Wilhelminadorp 14.00-15.00 uur Paasloop door CIOS 28 maart Podium ‘t Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: Groote Hoofd met "Schemiel” Goede Vrijdag 29 maart Tweede paasdag I april Koninginnedag 30 april Hemelvaartsdag 9 mei Podium ‘t Beest Filmvoorstelling:Trois couleurs “Rouge” 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 82 90 97 105 vanaf 16.00 uur gehele dag gehele dag gehele dag Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. 17- 03-2002 Ahmed, Maram; 18- 03-2002 Remijn, Laurus; 19- 03-2002 Rijkhals, Dylan Christian. 15-03-2002 Post, Reinder Matthijs en van Harten, Nelly Adriana; 15-03-2002 Burg, Bernardus Arnoldus Franciscus en Leunis,Joan Louise. 15-03-2002 Anthonise, Adriaan Johannes; 15- 03-2002 Kramer, Lourens Pieter; 16- 03-2002 Krijnsen, Geerard Cornells Marinus; 16- 03-2002 van Ameijden, Arnoldina Pieternella; 17- 03-2002 Korstanje, Jacoba; 18- 03-2002 van Kerkvoorde, Albert Ernst; 19- 03-2002 Verboom,Adriana Maria; 19-03-2002 van Oosten, Hubrecht. het bouwen van een woning met fruitloods het bouwen van een garage het verbouwen van het sociaal centrum het slopen van de achtergevel het uitbreiden van de aanlegsteiger het uitbreiden van de woning het bouwen van een hobbyruimte het slopen van de opslagruimte het bouwen van een dierenverblijf het wijzigen van een kozijn het herbouwen van een woning en uitbreiden van de garage het uitbreiden van de garage, wijzigen kozijn het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning het bouwen van een kantoor en loods het plaatsen van een tuinhuisje het bouwen van een woning het bouwen van een woning 3 april Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uurVoorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagi gemeentelijke dienstel Verbruik vanaf 29/10 19- 03 Oudhof2 20- 03 Oostmolenweg 101 20- 03 Oostsingel 152 21 -03 Aartjeskreek 21 21 -03 Beukenstraat 67 21- 03 De Stelle 10 21-03 Houtkade 2 21-03 Kattendijksedijk 23 21 -03 Kievitlaan 64 21 -03 Lewestraat 39 Bureau Voorlichting Tel.: (0113) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: sttdskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Huisarts Beethovenlaan Op verzoek van enkele bewoners is aan de nieuwe huisarts aan de Beethovenlaan gevraagd of hij de patiënten wilt verwijzen naar de parkeerpleintjes aan de Beethoven en de Brahmslaan. Hij heeft toege zegd dit te doen en neemt in de nieuwe praktijkfolder een verwij zing naar de betreffende parkeer pleintjes op. Wij hopen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag 8 april a.s. 2 april 20.30 uur Uitvoering De totale werkzaamheden duren tot half oktober en worden uitge voerd door aannemingsbedrijf He rmans bv. te Roosendaal. Voor na dere informatie kunt u contact op nemen met de heer ing. R. Karman projectleider van het ingenieursbu reau Gemeente Goes, telefoon 24 97 58. De milieustraat is op Goede Vrijdag (29 maart) geopend van 10.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Paaszaterdag 30 maart) zijn de openingstijden van 9.00 - 13.00 uur. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 26 maart kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118.4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. van het trottoir aan de ‘s-Graven polderseweg langs de route naar de bushalte. De mogelijkheid voor het doortrekken van het trottoir langs de ‘s-Gravenpolderseweg is bekeken en er is een krediet voor beschikbaar gesteld. Eind maart wordt met de aanleg van het trot toir begonnen en half april moet het trottoir gereed zijn. Dit werk duurt ongeveer vier we ken. Goes West en het Marconi-ge- bied blijven wel bereikbaar voor al le verkeer uit noord- en zuidelijke richting. Verkeer vanuit het cen trum met de bestemming Goes- Zuid dient gebruik te maken van de route via de Kloetingseweg (Oc- kenburg), de Buys Ballotstraat of de Deltaweg. Over het verdere ver loop van het werk zal nadere infor matie worden verstrekt. Voor alle gemeentelijke diensten geldt dat u bij spoed of noodgevallen kunt bellen met 06 - 53298141 .Voor storingen in drukrioleringen kunt u ook contact opnemen met dit spoednummer. Voor verstoppingen in uw riolering kunt u contact opnemen met particuliere installateurs. Een handig extra hulpmiddel is de vulautomaat. De vulautomaat ver bindt de ton met een regenpijp en vult de ton tot die vol is. Als de ton vol is wordt het overtollig water automatisch via de regenpijp afge voerd. De vulautomaat kost 9,- extra. den naar de gevaarlijke situatie aan het begin van de Bachlaan. De si tuatie aan het begin van de Bach laan is qua uitzicht niet ideaal. Bij de aanleg van deze straat is vanuit reden van vormgeving gekozen voor deze situatie. De verkeers- deskundigen zien vanuit het oog punt van de verkeersveiligheid geen problemen. Het verkeer rij dend in de Bachlaan, welke als erf is ingericht, rijdt stapsvoet en dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de Beethovenlaan. Daarnaast zijn er op dit punt geen ongevallen geregistreerd. Fietsroute Zuid-Overzuid Op 20 februari 2002 heeft de ge meente gesproken met de wijkver- tegenwoordigers van Goes-Zuid en Overzuid over de fietsroute Zuid- Overzuid. Tijdens dit gesprek heb ben de wijkvertegenwoordigers de gelegenheid gehad om aan te geven wat volgens hen de verkeersveilig- heidsproblemen zijn. Naar aanlei ding van dit gesprek heeft de ge meente attentieverhogende maat regelen uitgevoerd op het kruis punt Beukenstraat/ Populieren straat. Er zijn borden met ‘voor rang verlenen’ op rood-witte palen wenst, aparte fietspaden zijn dan Omdat het werk uitgevoerd wordt met relatief vrij grote zuigauto’s kan enige overlast voor voetgan gers en bedienend verkeer optre den. Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. In verband met diverse gedenk- en feestdagen is de bibliotheek op de vol gende dagen gesloten: Voorleesuurtje elke woensdag in de bibliotheek van 14.00 - 15.00 uur, met uitzondering van I mei en 8 mei. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 18-03 T/M 22-03-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bu reau Bouwen (0113-249709) 21-03 Simon Vestdijklaan 8 21-03 Westeinde 24 21-03 Zuidvlietstraat 87 21-03 Fluitekruidstraat 106 t/m 112 het uitbreiden van de woningen Op 2 april a.s. begint de recon structie van de Van Hertumweg M.A. de Ruijterlaan. Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde met de Fruitlaan tot en met het kruis punt M.A. de Ruijterlaan/Willem Barentszstraat. Dit werk maakt on derdeel uit van de Westelijke fiets route Overzuid in Goes-West. In 1998 is voor de aanleg van deze westelijke fietsroute een raadsbe sluit genomen.Tot de aanleg van de fietspaden is besloten om onder andere de schoolgaande jeugd een veilige mogelijkheid te bieden de Brede School in Ouverture te be reiken. Naast de aanleg van de fietspaden wordt de bestaande asfaltverhar- ding op de Van Hertumweg ver breed en voorzien van een aantal stroken naar links om de doorstro ming te bevorderen. De bestrating van de M.A. de Ruijterlaan wordt vervangen door geluidsreducerend asfalt.Tussen de rijbaan en het fiets pad wordt een verhoogde tussen- berm van natuursteenkeien aange legd ter bescherming van de fietser. Op het kruispunt Willem Barentz- straat M.A. de Ruijterlaan komt een verhoogd plateau van klinker- verharding, met als doel de snel heid terug te dringen. Vanaf woensdag 27 maart start de gemeente Goes met het schoon maken van de hoofdriolering in Goes Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Valk en de Groot (herken- Terrein Oosterscheldeziekenhuis De gevaarlijke situatie op het ter rein van het Oosterscheldezie kenhuis waar geen voet- en fiets paden zijn, wordt onder de aan dacht van de directie van het zie kenhuis gebracht. Dit terrein wordt binnenkort als 30 km-zone aangewezen. De menging van fiet sers en automobilisten is dan ge staan de beide tonnen en de vul automaat opgesteld. Tijdens ope ningstijden kunt ze bekijken. Er zijn bestelformulieren aanwezig. Voor meer informatie kunt u ook te recht bij Sjaak de Feijter van de af deling Milieu, telefoon 0113 - 249712. stemming met de ontwikkelaar over de bouw op de kavels Beet hovenlaan en Rossinipad/’s-Graven- polderseweg kunnen wij het vol gende berichten. Met de project ontwikkelaar vinden nog steeds on- derhandelingen plaats over de met de gemeente te sluiten exploitatie- overeenkomst. Pas na onderteke ning daarvan vindt communicatie over de plannen met de wijkvereni- ging en de omwonenden plaats. Op maandag 8 april 2002 om 20.00 uur (in tegenstelling tot wat er er in de brief wordt ver meld) is er een gemeentelijke praatavond voor de inwoners van de wijk Noordhoek. De praat avond wordt gehouden in basis school ‘De Wingerd’, Noordhoek- laan 88 te Goes. Tijdens deze avond wil de gemeente met de in woners praten over actuele zaken die er spelen in de wijk. Voor eventuele vragen en/of inlich tingen kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer tele foon 0113 249770 (de heer J. op ‘t Hof en/of de heer R. de Pauw). De gemeente Goes doet ook dit jaar mee aan de actie ‘Een Ton voor Water’. De actie heeft tot doel het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water te stimuleren. Een Ton voor Water is een initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie, het INV Consulentschap Zeeland en het centrum voor internationale samenwerking COS-Zeeland. Inwo ners van onze gemeente kunnen voor een aantrekkelijke prijs een kunststof regenton aanschaffen. Aan de actie is een goed doel gekop peld. Van elke ton gaat, via de ont wikkelingsorganisaties Novib, 4,50 naar drinkwaterproject in Bangladesh. Dus: door het besparen van kost baar drinkwater in de gemeente Goes, helpen we samen mensen in Bangladesh aan schoon en veilig drinkwater! Water is een bron waarop we zui nig moeten zijn. Nu al gebruiken we per persoon 130 liter leiding water per dag. Het waterverbruik neemt wereldwijd enorm toe en zal in de toekomst steeds schaar ser worden. Wie via deze actie een waterton aanschaft, krijgt daarbij de boeiende brochure “Een ton voor water, een schakel in de kring loop" gratis, waarin verschillende aspecten van het gebruik van water worden belicht. In het kader van de deze actie zijn verschillende educatieve activitei ten ontwikkeld. Meer informatie hierover is aan te vragen bij het INV Consulentschap Zeeland en de NME-centra. Tevens is er een les krant voor de basisscholen. N.B. Heeft u liever een houten re genton, dan kunt u deze recht streeks bestellen bij COS Zeeland (tel. 0113-250051). Deze houten regenton is van eikenhout met een natuurlijke uitstraling, heeft een in houd van 225 liter en is 94 cm hoog en kost 100,-. De houten regenton moet op afspraak worden opgehaald in Goes of Ovezande. bestellen. De standaard ton (type I :Forrest) heeft een inhoud van 240 liter. De ton is donkergroen van kleur, I meter hoog en is ge maakt van te recyclen kunststof (PE). De ton wordt geleverd met een aftapkraan en een kindveilig deksel. Deze ton kost 25,-. Het type 2, de ‘Garden Lake’, is van 75% gerecycled groen kunststof en heeft een houtnerf. Het deksel en de banden zijn in zwart uitgevoerd. De ton heeft een inhoud van 190 liter en is 91 cm hoog. Inclusief af tapkraan kost deze ton 32,-. De riolering wordt met hoge druk gereinigd. In een (beperkt) aantal gevallen kan er enige tijd rioollucht in uw woning en/of bedrijf worden waargenomen. Dit is eenvoudig op te lossen door alle kranen even te laten lopen (herstel waterslot). Tevens kan het water in uw toilet of gootsteen opborrelen. Het ad vies is om gedurende de werk zaamheden in uw straat het afsluit- uw toilet gesloten te Voor de praatavond kunt u on derwerpen aandragen die u graag behandeld ziet tijdens de avond. U kunt uw suggestie(s) vóór 2 april doorgeven aan de wijkver- eniging Noordhoek. De contact persoon van de wijkvereniging is de heer W. Houtepen, tel. 214998. Het e-mailadres is wilhout@zee- landnet.nl. Ook kunt u gespreks onderwerpen aandragen bij uw i wijkcoördinator, de heer C.F. Be velander, tel. 249872. Schrijven of e-mailen kan ook. Het postadres is gemeente Goes, t.a.v. de heer Mede aan de hand van de binnen gekomen onderwerpen stellen we een agenda op, zodat we u op de avond zelf gericht kunnen infor meren. Tijdens de avond krijgt u de gelegenheid algemene vragen te stellen aan de aanwezige verte genwoordigers van de gemeente. Met algemene vragen bedoelen we vragen die voor meerdere personen van belang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar terecht op het stadskan toor, tel. 249600 of bij uw wijk coördinator, tel. 249872. Een an dere mogelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop kunt u op korte termijn een reactie ontvangen. Op 17 december vorig jaar heeft de gemeente Goes een praatavond in de wijk Overzuid gehouden. Tij dens deze avond zijn er enkele vra gen naar voren gekomen die niet direct beantwoord konden wor den. Hieronder volgt alsnog een antwoord op de gestelde vragen. Trottoir ‘s-Gravenpolderseweg Tijdens de praatavond is gevraagd om aan de gemeenteraad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen voor het doortrekken Meer informatie In het Stadskantoor (Oostsingel), Bibliotheek (Oostwal), Landbouw centrum (Westsingel 58), Hr.Arendshuis (Hr.Arendskerke) en De Griffioen (Wolphaartsdijk) Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raads besluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling Voorlichting in het stadskantoor. 28 en 29 maart Zeelandhallen Paasshow door Goese merkendealers Hoe bestelt u een regenton? IVul het onderstaande bestelfor mulier volledig in en stuur dit voor 20 april 2002 naar Ge meente Goes, afdeling Milieu, Postbus 2118, 4460 MC GOES. Afgeven kan natuurlijk ook. 2 Op Regentonnendag,zaterdag 25 mei kunt u de ton(nen) tegen contante betaling (geen girobe taalkaarten e.d.) tussen 10.00 en 16.00 uur afhalen bij de werk plaats van Stadsbeheer, bureau Reiniging, Geldeloozepad te Goes. 3. U kunt de ton(nen) ook laten thuisbezorgen tegen een bezorg- prijs van 7,- per levering. 18-03 Houtkade 2 het slopen van de opslagruimte 20-03 s-Hr Hendrikskinderendk 117 het plaatsen van tijdelijke kantoorunits 20- 03 Duke Ellingtonlaan 10 21 -03 Scottweg 33 21- 03 Wagnerlaan 13 21- 03 Dokter Vosstraat I 22- 03 Glenn Millerlaan 35 houden. Per straat duurt het werk -afhankelijk van de lengte - slechts een half uur tot enkele uren. Per dag wordt circa 600 meter hoofdriool gereinigd. De totale werkzaamheden in de wijk duren ongeveer zes weken. Ml REGIONALE lia WONINGBOUWVERENIGING Stationspark 30 - 4462 DZ Goes - Telefoon 0113 - 231674 Er wordt gewerkt met een voice respons systeem. Het kantoor van onze vereniging is op vrijdag 29 maart 2002 Verkeersmaatregelen: I e deel) Het Ie deel van de werkzaamhe den betreft de aanleg van het fiets pad en verbreden van de Van Her tumweg aan de oostzijde, vanaf de rotonde Fruitlaan tot de spoorlijn. In verband met de werkzaamheden kan slechts in noordelijke richting gebruik worden gemaakt van de Van Hertumweg. I april Woonboulevard Marconigebied Winkels geopend Keuze uit twee typen U kunt twee typen regentonnen r— I I I I I I I I I I I I I Telefoonnummer: I I I I I I I I I I I O ik haal de ton(nen) zelf op tegen contante betaling op 25 mei bij I I I O ik wil de ton(nen) thuisbezorgd ad 7,- vervoerskosten I I I I Het inleveren van deze bestelbon verplicht tot afname. In ruil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9