voor rhidd en-zeeland Crossroads Shallow Hall ET Breeduit I N E C I T Y Met de Goese Operette Vereniging naar Oklahoma dé uitgaanskrant m b reed l WCHUTTERSHOF De controverses van Lenny Bruce EEST Allez Mama The Old Firm MMMNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMHMNMMMMNM ASTERIX CLEOPATRA MONSTERS EN CO ASTERIX CLEOPATRA TIME MACHINE A BEAUTIFUL MIND CROSSROADS 13 GHOSTS OCEAN'S ELEVEN SHALLOW HAL LORD OF THE RINGS ET© BLUE VELVET TROIS COULEURS: ROUGE 27 MISSING KISSES KANDAHAR KANDAHAR F I L M W E E K fRh F I L M W EEK SNEAK PREVIEW F I L M W E E K 08 woensdag 27 maart 2002 www.cinecity.nl première première première Donderdag 28 maart t/m woensdag 3 april BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75cpm) pagina 31 Sneak Preview: iedere maandag om 21.45 uur Sneak Previews bij Cine City. Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. (Nederlandse versie) Boerenkool met worst in Baarland Kandahar Piekweekend met Sferisch Metal (Nederlandse versie) (originele versie) VL/SS//VGF/V Goese Operettevereniging timmert al i B meer dan vijftig jaar stevig aan de weg van het Zeeuwse Muziektheater. Jaarlijks zet de vereniging meerdere producties op de planken van de theaters in onze provincie. Aan sprekende producties welke de afgelopen jaren voor het voetlicht gebracht werden waren Zacharias Jansen en Anatevka. Beide produc ties zorgden voor volle zalen en lovende recen sies. Met 'Oklahoma' presenteert de Goese Operettevereniging dit jaar weer een grootscha lige productie aan het Zeeuwse theaterpubliek. Schlemiel door Het Groote Hoofd MIDDELBURG Uitvoeringen Menselijke figuur centraal Rivalen GOES I 1 c Dagelijks 13.45 16.15 uur Dagelijks 16.15 19.00 21.45 uur Dagelijks 13.45 16.15 uur Maandag 22.00 uur Donderdag 20.00 uur Donderdag en zaterdag 20.30 uur Dinsdag 20.30 uur 't Dagelijks 18.45 uur Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 16.15 uur Dagelijks 19.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag 22.00 uur Zaterdag 24.00 uur Vrijdag 19.30 uur Maandag en woensdag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 22.00 uur Ter gelegenheid van de twin tigste verjaardag van de tijdlo ze klassieker van Steven Spiel berg wordt ET dit jaar op nieuw in de bioscoop uitge bracht. De nieuwe versie bevat unieke Het verhaal van de musical Oklahoma speelt zich af rond om Tante Eller, een wat oude re, gerespecteerde dame die de touwtjes op haar ranch strak in handen heeft. haar verloofde en Lucy wil naar haar moeder (Kim Ca- trall), die het gezin in de steek heeft gelaten toen Lucy nog heel jong was. Ze reizen mee met muzikant Ben, die ze geen van allen goed kennen. Tijdens de reis merken de drie dat er van hun vriendschap niet veel over is, maar gaandeweg wordt hun band sterker en bloeit er een romance op. Een tienjarig jongetje, Eliot, ontfermt zich over hem en er voor hem! Als Hal de mollige Rosemary (Gwyneth Paltrow) ontmoet, worden haar humor en sympathie in zijn ogen ver taald in fysieke perfectie; Hal wordt stapelverliefd op haar. Als echter plots de hypnose wordt verbroken, wordt Hal met een nieuwe, voor hem onherkenbare Rosemary ge confronteerd en zal hij een be langrijke levensles moeten le ren. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina OO van dit blad. Asterix, Obelix en hun vrienden moeten voor Cleopatra, midden in de woestijn, een paleis bouwen Zaterdag 30 maart speelt de Toneelvereniging Baarland de plat- telandskomedie Boerenkool met Worst in Dorpshuis The Came- ronian te Baarland. De avond begint om 19.30 uur. Het toneelstuk gaat over de oude sjacheraar Kobus (Kees van Damme). Zodra hij ten tonele verschijnt is niets en niemand nog veilig voor zijn grappen. Zo pikt hij gehaktballen uit de pan en voert hij oma (Nel van Wingen) dronken uit een theepot waarin hij peperdure cognac heeft gegoten. Naast zijn grappen en grollen weet hij op slinkse wijze de bevriende boerin Jannie Landstra (Lenie de Bart) van een financiële ondergang te red den, wanneer zij haar pacht niet op tijd kan betalen. De eigenaar van de boerderij, de verwaande jonkheer Pierre van Hanekam tot Kakelhof (Frans van de Akker), wordt hierbij in zijn hemd ge zet. Daarbij spelen velen een rol, maar wat boerenkool met worst daarmee te maken heeft, is nog even de vraag. Nafas, een naar Canada gevluchte Afghaanse journaliste, pas seert illegaal de Iraans-Afghaanse grens en begeeft zich, geleid door gidsen, op weg naar haar in Kandahar wonende zus van wie ze een brief ontvangen heeft. De vrouw wil uit wanhoop een einde aan haar leven maken. Een levensgevaarlijke reis door het rijk van de Taliban begint. Gaandeweg worden de ge volgen van een twintig jaar durende (burger)oorlog zichtbaar; de Afghaanse bevolking is straatarm, verminkt (we zien opna men van prothesedroppings uit helikopters) en wordt ver scheurd door haat en onderling wantrouwen. Speciale aandacht schenkt de regisseur aan het lot van de Afghaanse vrouw, die door de radicale Taliban-heersers met harde hand uit het maat schappelijk leven werd verdreven. De film draait donder 28 en zaterdag 30 maart in 't Beest aan de Goese Beestenmarkt. Hij begint beide dagen om 20.30 uur en de entreeprijs bedraagt 6,40 euro en voor pashouders 5,20 euro. Zaterdag 30 maart staan de Limburgse formaties Morning en Wings of Fury in de Vlissingse Hellebaardierstraat op het podi um.Dit duo wordt aangevuld door het Belgische Keltgar en ge zamenlijk brengen ze een avond vol sferische metal met gothic invloeden. Morning is de initiatiefnemer van dit bijzondere package. Zij combineren atmosferische pop, progressieve rock en heavy fantasy metal tot een cocktail die ze zelf dreadmetal noemen. In de muziek zijn invloeden terug te vinden van bands als The Gethering, Dream Theater, LacunaColi en Ayreon. Mor ning staat op het punt een nieuwe EP Circle of power af te ron den. een meisje komt de monsterwereld binnen, ze moeten de indringer te pakken krijgen Asterix, Obelix en hun vrienden moeten voor Cleopatra, midden in de woestijn, een paleis bouwen wetenschapper heeft zijn geliefde verloren en wil dit via zijn tijdmachine proberen terug te draaien Dagelijks 19.00 22.00 uur over het leven van Nobelprijs winnaar John Forbes Nash junior Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur film met Britney Spears Dagelijks 13.45 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Arthur en zijn twee kinderen erven een spectaculair huis van een excentrieke oom actie/komedie met onder andere George Clooney, Brad Pitt en Julia Roberts Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 24.00 uur Hal ziet zijn moddervette vriendin als een superslanke den Donderdag, dinsdag en woensdag 13.45 21.15 uur Vrijdag, zaterdag en zondag en maandag 13.00 21.15 uur verfilming van het onverwoestbare fantasy-boek van J.R. Tolkien Dagelijks 13.45 16.15 19.00 uur na twintig jaar terug in de bioscoop en nu Nederlands gesproken fabuleuze klassieker van David Lynch Kieslowski's Trois Coleurs-trilogie Moviezone: vrolijke en absurde zedenschets over de veertien jarige Sy- bille zoektocht van een Afghaanse journaliste naar haar zuster in Kandahar zoektocht van een Afghaanse journaliste naar haar zuster in Kandahar Hal Larsen is de meest opper vlakkige man die je jezelf maar kunt voorstellen. Voor hem staat schoonheid gelijk aan supermodellen en center folds. Hij denkt er niet aan om met iemand uit te gaan die niet het perfecte uiterlijk of de perfecte lach heeft. Zijn kijk op vrouwen verandert radicaal als hij wordt gehyp notiseerd door een guru; ui terlijk is niet meer belangrijk Toegangsbewijzen zijn te re serveren via de Theaterstichting 659659. horna. Dansz, die ook aan de produc tie meewerkt, aan het werk te zien erg groot is. De kaartver koop loopt uitstekend. Er zijn al honderden kaarten ver kocht. De voorstelling van za terdag 13 april is al helemaal uitverkocht. Op het moment van schrijven zijn er voor de Middelburgse voorstellingen van woensdag 10 april, vrij dag 12 april en zondag 14 Rogier in 't Hout (links) en Raoul Heertje in Bruce. Foto: Karei Zwaneveld Donderdag 28 maart staat in 't Beest aan de Goese Beesten markt Schlemiel door Het Groote Hoofd op het podium. Er is niet één schlemiel in deze voorstelling. Het wemelt er van. En dat wordt vooral dui delijk omdat het publiek niet alleen hoort wat de persona ges zeggen, maar de toe schouwer hoort ook wat ze denken. En dat is niet altijd even vleiend. Nee, het is ont luisterend. Schlemiel is een ij zersterk, galbitter, maar ko misch toneelstuk. Puntgave rollen - maar Tamar van den Dop is sensationeel als oertut. De zaal gaat open om 20.15 uur, de voorstelling begint om 20.30 uur en de entree bedraagt 9 eu-j ro, voor pashouders 7 euro. Wereldbeat Zydeco noemen ze het zelf, de heren van Allez Ma ma. Aanvankelijk begonnen als pretband, is de groep uitge groeid tot een heftige, opzwepende wereldbeat-band die hun Zydeco doorspekt met Blues, Funk, Folk, Soul en Rap Roll. Wat Allez Mama verder onderscheidt is het gebruik van Neder landstalige teksten. Recht voor z'n raap en midden in het leven. Een andere band zoals Allez Mama bestaat niet!! Zij zullen wor den voorafgegaan door het Vlissingse The Old Firm die met een minimum aan middelen een maximum aan feest weten te creë ren. Zijzelf omschrijven hun muziekstijl als 'keltic whoopaa' of akoestische folk-punk en hun repertoire bestaat uit een mix van nummers van o.a.: the Pogues, Dubliners, Levellers, Waterboys tot aan the Rolling Stones, aangevuld met eigen materiaal. A night of heavy Zydeco in't Goese Beest. De zaal aan de Bees tenmarkt gaat open om 20.30 uur, het optreden begint om 21 uur en de entreeprijs bedraagt 7 euro, voor pashouders 6 euro. Rondom de vriendin van Lau- rey, dochter van de plaatselij ke vrederechter, ontwikkelt zich ook een romance. Ook Bij de planning van 'Oklaho ma' heeft de Goese Operette vereniging verondersteld dat met vier voorstellingen in Middelburg en een vijfde in Kamperland het Zeeuwse theaterpubliek voldoende be diend zou worden. De voor verkoop doet vermoeden dat ook dit jaar de behoefte om de spelers van de Operettever eniging en van de stichting Drie meisjes uit een klein plaatsje aan de Amerikaanse oostkust waren op de lagere school hartsvriendinnen, maar op de middelbare school zijn ze uit elkaar gegroeid. Het drietal bestaat uit de snobisti sche cheerleader Zoe, de zwangere alternativo Mimi en de keurige studiebol Lucy (Britney Spears). Na hun eind examen hebben ze elk een goede reden om naar Los An geles te reizen; Zoe wil naar Zeeuwse op 0118- hierin spelen verschillende, niet altijd met elkaar stroken de, belangen een rol. Als uit eindelijk, na veel verwikkelin gen, een van de rivalen in zijn eigen mes sterft moet de rech ter uitspraak doen in die zaak. Hij moet beslissen over het lot van de overgebleven vrijer. Dat tante Eller hem daarbij een handje helpt lijkt een van zelfsprekendheid. De Middelburgse beeldhouwers Wil Goed en Kees Slager expo seren deze maand hun beelden aan de Nieuwendijk 32 in Vliss- ingen. Beide kunstenaars werken met veel uitleeenlopende ver schillende materialen zoals de Belgische hardsteen arduin, mar mer albast, kalksteen en de speciale steensoort verdiet. Dit groene gesteente, dat een restproduct is van de goudmijnen wordt slechts op één plaats in Afrika aangetroffen. De Bantoes schrijven aan deze steensoort mistieke eigenschappen toe. Ook zijn er enkele van aluminium cement gegoten beelden en bron zen werkstukken te bezichtigen. Wil Goed maakt romantische beelden, koppen en dubbelportretten, waarin de menselijke emotie tot uitdrukking komt en heeft duidelijk een voorkeur voor het figuratieve. Ook Kees Slager houdt zich voornamelijk bezig met de de menselijke figuur. Hij probeert zijn beelden iets tijdloos mee te geven zodat ieder beeld, hoe klein ook, iets mo numentaals heeft. Tijdens de expositie zijn tevens quilts te zien van Welmoed de Wilde. De manier waarop Leny Bruce de samenleving in de Ameri kaanse jaren zestig aanpakte schoot velen in het verkeerde keelgat. Men noemde hem 'a sic comc'. Zelf bleef hij van mening dat de maatschappij ziek was, en niet hij. Bruce was in ieder geval nooit te be roerd om pijnlijke thema's aan te snijden door middel van provocatie. Lenny Bruce was verrassingsfilm voor de liefhebber de allereerste stand-up come dian met de staus van een popster. Vijfendertig jaar na zijn dood geldt hij nog steeds als inspirator en geniaal voor beeld voor cabaratiers en theatermakers. De voorstel ling in de Middelburgse schouwburg begint om 20 uur en toegangskaarten kosten 13 euro, voor pashouders 10,75 euro. nieuwe beelden, verbeterde visuele effecten en digitaal ge luid. Tevens is het de eerste keer dat een Nederlandstalige versie in de bioscoop ge bracht wordt. ET is het ontroerende en spannende verhaal van een buitenaards wezentje dat per ongeluk op aarde achterblijft. enny Bruce is een theatervoorstelling met als uitgangspu het leven en de controverses van Lenny Bruce (Verenigde LiStaten, 1925-1966). Het leven van Bruce is al verfilmd ge weest in 'Lenny' door Bob Fosse, in 1974 met Dustin Hoffman. Deze film rouleert rond het einde van dit jaar langs de biosco pen in het land, de theatervoorstelling staat 3 april in de Mid delburgse Schouwburg. Tante Eller zorgt voor haar knappe nichtje Laurey, die ook bij haar op de boerderij woont. Rondom Laurey ont wikkelt zich een tweestrijd tus sen twee rivaliserende boe renknechten. De stoere cow boy Curly en de zonderlinge knecht Jud hebben allebei warme gevoelens voor de knappe 'cowgirl', die echter niet voor beide heren weder kerig zijn. De Goese Operettevereniging brengt de western-operette Okla- Foto: Hans Nijs april en voor de Kamperland- se voorstelling op vrijdag 26 april nog kaarten beschikbaar. Ook voor de internationale voorstelling, vrijdag 26 april in Kwaadmechelen (België) zijn nog kaarten te koop. ontstaat een bijzondere vriendschap, waarbij ze veel van elkaar leren. Eliot probeert zijn buitenaard se vriendje te helpen bij het contact leggen met zijn eigen planeet en tegelijk probeer hem uit handen te hoi van aardse wetenschapp die ET willen vangen voor eigen doeleinden. 7

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 31