F Echt waar? DUBBELPRINT GRATIS? nu 1.“ 1“ 1.“ eV R GELUKKIG ZIJN ER 2 PAASDAGEN! Gratis figuur-analyse! 0118-633601 J entadministratiE 4'.: Van Pijkeren Van Leeuwen ZUIDWEG We komen eraan 0113-216806 (216524) Kraamzorg'-* Jantje&eton VERBURGZZ INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 045 PEPITA NOTENMIX JAPANSE MIX PRACHTIGE DADELS specialiteiten uit de notenbar PAASVLAAI 1 2 DE BEVELANDER Woensdag 27 maart 2002 kunt het maar beter goed verzorgd hebben. Samen maken we er een Woonplaats: •I 45,50 \JHOdE 0,65 r kilo 250 gram 5 200 gram 500 gram ER IS ALTIJD WEL IETS TE VIEREN. IDEO DIGITAAL LANGE VORSTSTRAAT 18, GOES, 0113-211935 HUILT!-VLA All" Laat kinderen spelen! HULST Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland Zeeuwse specialiteiten 50% meer kleur in uw foto’s! VLISSINGEN Z I E R I K Z E E BOEREN STOLWIJKER KAAS belegen en vol smaak 250 gram PAAS EI-SALADE met ei, heerlijke zalmsnippers en asperges 100 gram i STOMP ET OREN BELEGEN KAAS weinig zout en veel smaak I- I in uw foto’s! onvergetelijke tijd van 1,65 .1,15 .3,85 4,05 \l MIDDELBURG ETTEN-LEUR GOES TERNEUZEN Sunss ‘figure Openingstijden: ma do 10.00 - 20.00 uur di, wo, vr 10.00 - 16.00 uur U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: t PALINGWORST 100 gram RAUWE HAM gerookt-ongerooktWO gram PAASSALADE KIP-EI 100 gram KALKOENDRUMSTICKS 1 kg KALKOENDIJEN 1 kg RUNDERSCHNITSELS gepaneerd 100 gram1,35 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 maart BESTEL TIJDIG UW GOURMET OF FONDUE HEERLIJKE PAASROLLADES diverse soorten PATÉ dinsdag 2 en woensdag 3 april RUNDERGEHAKT 1 kg 5,25 GEHAKT H.O.H. 1 kg 4,55 KWALITEITSSLACERIJ HARTHOORN 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 Schrijf U HU in! (U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 0113 224040) Meisjesachternaam:Naam partner: Adres: Postcode: Sta dan even stil bij uw kraamtijd. BEL NU - Deze advertentie volledig ingevuld opsturen naar: Stichting Provinciale Kraamzorg Entadministratie Zeeland Antwoordnummer 176, 4460 VB Goes (een postzegel is niet nodig) Gemeente Noord-Beveland St. Emile Annette Gortz Airfield Schumacher Gabi Lauton K.S. Marina Rinaldi Domi new Frank Usher Tulia f MASSAGEPRAKTIJK ’JANNY’ ARENDSTRAAT 21 4458 AP ’S HEER ARENDSKERKE BOSPADDESTOELEN PATÉ rijk gevuld met diverse paddestoelen 100 gram €1M de afdeling Grondgebied, telefoon PER WEEK Bestelbon regenton ‘Een Ton voor water’ Ondergetekende: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Bestelt: Aanvang 19.30 uur VOORLOPIGE AGENDA Plaats: Datum: Handtekening: (Het inleveren van deze bestelbon verplicht tot afname) r vei MM»- Postbus b-->33, 3508 Al utrecht, info@jeugdfonds.nl Ons eerstvolgend inloopspreekuur vindt plaats op woensdag 3 april 2002 Voor de regio Goes zijn wij gevestigd aan het Stationspark 34 (zijstraat van de Fruitlaan) en telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0113-211666 of faxnummer 0113-252100. GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK te voeren over alle bij u voorkomende juridische problemen tijdens een van onze maandelijkse inloopspreekuren, telkens op de eerste woensdagavond van de maand vanaf 19.00 uur tot en met 20.30 uur. LICHTTHERAPIELAMP TE HUUR GOES: Gasthuisstraat 6, 0113 250139 VLISSINGEN: Aagje Dekenstraat 12c, 0118 430155 MIDDELBURG: Lange Viele 25, 0118 616566 slapeloosheid rheuma oorpijn problemen bloedsomloop stress vermoeidheid huidproblemen eczeem psoriasis Meer informatie In de hal van het gemeentehuis te Wissenkerke en in alle dorpshuizen m.u.v. Wissenkerke) AantalRegenton 240 liter type 1 ‘Forrest’) a 25,— Aantal Aantal Optie O Ik wil de ton(nen) laten thuis bezorgen tegen 7,— voorrijdkosten. De gemeente neemt zelf contact met mij op. Mijn telefoonnummer is:.. In het kader van deze actie zijn verschillende educatieve activiteiten ontwikkeld. Meer infor matie hierover is aan te vragen bij het INV Consulentschap Zeeland en de NME-centra. Tevens is er een leskrant voor de basisscholen. Bent u huurder van Woonzorg Nederland en wenst u een regenton op een hemelwaterafvoer aan te sluiten, vraag dan vooraf toestemming bij de beheerder van de Stichting Woonzorg in Colijnsplaat. De beheerder, dhr J. Stoel is telefonisch te bereiken onder nummer 0113-695020 Regenton 190 liter type 2 (‘Garden Lake’) 32. Regenton vulautomaat a 9,—. Zoals reeds vermeld is, kan iedereen van de inhoud van de stukken kennis nemen. Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken, moeten dit voor het begin van de raadsvergadering aan de voorzitter melden. Hij vermeldt daarbij zijn naam en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. In de vergadering geeft de voorzitter het woord op volgorde van aanmelding. 07-03 07-03 18-03 18-03 18- 03 19- 03 25-03 12-03 14-03 21-03 21-03 21-03 Tevens maken zij bekend dat besloten is tot het reserveren van een algemene invalidenpar keerplaats in de Burg. P. Wissestraat ter hoogte van huisnummer 5 (voor het Drenthehuis) te Geersdijk. De verkeersbesluiten liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie (afdeling grondgebied, kamer 1.17) Voorstraat 31, Wissenkerke ter inzage. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar wor den ingediend bij ons college, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wissenkerke, 27 maart 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere De actie Een Ton voor Water wordt ook in andere provincies gevoerd. Er is een landelijke actie- website: www.eentonvoorwater.nl. Op de Zeeland-Bangladesh site, www.zeeba.nl/tonwater.htlm vindt u ook informatie over het doel van het Zeeuwse project. Wie zitten er in een cliëntenraad: De cliëntenraad dient te bestaan uit personen welke een uitkering ontvangen van de gemeente Noord-Beveland. Daarnaast kunnen organisaties die zich bezig houden met belangenbeharti ging ook deelnemen aan de cliëntenraad. Dorpsdijk 12, Wissenkerke Oosthavenstraat 2b, Colijnsplaat Strandlaan 23, Kamperland Fazantenlaan 35, Kamperland Voorstraat 35, Wissenkerke Ooststraat 50, Kortgene Botterlaan 34, Kortgene Visserijstraat 21, Wissenkerke Noordstraat 50, Kamperland Patrijzenlaan 8, Kamperland Katse Groeneweg 3, Kats Veerdam 28, Kortgene OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN EEN VERGADERING VAN DE RAAD OP DONDERDAG 4 APRIL 2002 IN HET GEMEENTEHUIS VAN NOORD-BEVELAND het uitbreiden van de woning het plaatsen van een schutting het slopen van colovinyltegels uit de keuken het plaatsen van een muur het bouwen van een schuurtje het bouwen van een wc-hokje het uitbreiden van de woning Wissenkerke, 25 maart 2002 De voorzitter C.J. van Liere GRATIS GRATIS Rechtshulp moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen met ons een VOORJ AARSACTIE FEBRUARI, MAART, APRIL 1 MAAL 6,85 incl. 72 uur massage 20,50 Dorpsstraat 82, Heinkenszand Tel. 0113 - 563797 fax 563553 EEN TON VOOR WATER De gemeente Noord-Beveland doet mee aan de actie ‘Een Ton voor water’. De actie heeft tot doel het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water te stimuleren. Een Ton voor water is een initiatief van de Zeeuwse Milieufederatie, het IVN Consulentschap Zeeland en het Centrum voor internationale samenwerking COS-Zeeland. CLIËNTENRAAD NOORD-BEVELAND Reden van cliëntenraad: Vanaf 1 juli 1998 zijn gemeenten verplicht om in hun beleidsplan op te nemen hoe zij cliën tenparticipatie willen realiseren en vormgeven.De raad van de gemeente Noord-Beveland heeft besloten om een cliëntenraad in te stellen. OPENBARE KENNISGEVINGEN: Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen geldt bij KODAK EXPRESS PRINT I of 24-uur service FOTO VERSCHOORE drukt uw fotorolletje af op ‘s-werelds nieuwste KODAK ROYAL papier! Deze vergadering is een zogenaamde opiniërende raadsvergadering. Dit betekent dat er spreek recht is voor het publiek. De bedoeling is dat over de in de agenda genoemde onderwerpen een open discussie kan plaatsvinden tussen de raadsleden en het publiek. ADVOCATEN Doel van de cliëntenraad: Het doel van de cliëntenraad is om de gemeente te adviseren over beleid en uitvoering op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Daarbij dient de cliëntenraad de belangen van haar achterban (de uitkeringsgerechtigden) te behartigen. www.fotosonline.nl Een handig extra hulpmiddel is de vulautomaat. De vulautomaat verbindt de ton met een regenpijp en vult de ton tot die vol is. Als de ton vol is wordt het overtollig water automatisch via de regenpijp afgevoerd. De vulautomaat kost 9,— extra. het bouwen van een loods en paardenstallen het slopen van de opslagschuur het bouwen van een garage/berging het uitbreiden van de vakantiewoning het bouwen van een serre Nieuwe leden: Op dit moment kan de gemeente nog kandidaten gebruiken voor de cliëntenraad. Als u geïnte resseerd bent in een plaats in de raad, neem dan contact op met Mevr. J. de Koning-van Langeraad (0113) 376015 (na 19.00 uur) of Mevr. J. van den Tillart-Maas (0113) 302340. Huurwoning Door de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking is de voorwaarde gesteld dat bij beëindiging van de huurovereenkomst de regenwaterafvoer in oorspronkelijke staat dient te worden teruggebracht. Door een overnameregeling is het wel mogelijk dat u als vertrekkende huurder de regenwaterafvoer inclusief regenton overdraagt aan de nieuwe huurder. Water is een bron waarop we zuinig moeten zijn. Nu al gebruiken we per persoon 130 liter lei dingwater per dag. Het waterverbruik neemt wereldwijd enorm toe. Water zal in de toekomst steeds schaarser worden. Wie via deze actie een waterton aanschaft, krijgt daarbij de boeiende brochure Een ton voor water, een schakel in de kringloop” gratis, waarin verschillende aspec ten van het gebruik van water worden belicht. Keuze uit twee typen U kunt twee typen regentonnen bestellen. De standaard ton (type 1 :Forrest) heeft een inhoud van 240 liter. De ton is donkergroen van kleur, 1 meter hoog en is gemaakt van recyclebaar kunststof (PE). De ton wordt geleverd met een aftapkraan en een kindveilige deksel. Deze ton kost 25,--. Het type 2, de ‘Garden Lake’, is van 75% gerecycled groen kunststof en heeft een houtnerf. Het deksel en de banden zijn in zwart uitgevoerd. De ton heeft een inhoud van 190 liter en is 91 cm hoog. Inclusief aftapkraan kost deze ton 32,—. Om een emmer ohder de aftapkraan te zetten moet de regenton wel op een verhoging geplaatst worden. VERKEERSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een algemene invalidenparkeerplaats in de Voorstraat ter hoogte van huisnummer 20 (zaal Onder de Toren) te Wissenkerke. staan de beide tonnen en de vulautomaat opgesteld. Tijdens openingstijden kunt u ze bekijken. Voor meer informatie kunt u terecht bij J.M. Liplijn van d‘ 1 0113-377363. Figuurcorrectle- en Afslankinstituut Lammerensteeg 9,4331MB Middelburg website: www.swissfigure.nl Met ^ete g °r <^e Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Heeft u liever een houten regenton, dan kunt u deze rechtstreeks bestellen bij COS Zeeland (tel: 0113 -250051). Deze houten regenton is van eikenhout met een natuurlijke uitstraling, heeft een inhoud van 225 liter, is 94 cm hoog, en kost 100,—. De houten ton moet op afspraak afgehaald worden in Goes of Ovezande. Ik haal de ton(nen) zelf op tegen contante betaling op 25 mei 2002 tussen 9.00 en 12.00 uur bij de werkplaats te Kortgene, Torendijk 45. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Hoe bestelt u een regenton 1. Vul de onderstaande bon volledig in en stuur hem voor 20 april 2002 in een gefrankeerde enveloppe naar Gemeente Noord-Beveland, t.a.v. mw. J.M. Liplijn, afdeling Grondgebied, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke, afgeven kan natuurlijk ook. 2. Op watertonnendag, zaterdag 25 mei 2002 kunt u de ton(nen) tegen contante betaling tus sen 9.00 en 12.00 uur afhalen bij de gemeentewerkplaats, Torendijk 45 te Kortgene. Het is ook mogelijk de regenton(nen) thuis te laten bezorgen tegen een meerprijs van 7,- Als u kiest voor de mogelijkheid om de tonnen thuis te laten bezorgen zal de gemeente Noord-Beveland zelf contact met u opnemen over de datum en tijdstip van het bezorgen. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Beleidsverslag Abw, loaw en loaz over het jaar 2001. 4. Vaststelling beleidsplan Abw, loaw en loaz voor het jaar 2002. 5. Verordening toeslagen en verlagingsbeleid. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 28 maart 2002. verwachting? Inwoners van onze gemeente kunnen voor een aantrekkelijke prijs een kunststof regenton aan schaffen. Aan de actie is een goed doel gekoppeld. Van elke ton gaat, via de ontwikkelingsor ganisatie Novib, 4,50 naar een drinkwaterproject in Bangladesh. Dus: door het besparen van kostbaar drinkwater hier in Noord-Beveland, helpen we samen mensen in Bangladesh aan schoon en veilig drinkwater I NATIONAAL ItUGD FONDS <5 8> WIJ BEZORGEN BIJ U THUIS EN OP HET WERK: BEL0900-VLAAIEN(8522436) WWW.MULTI-VLAAI.NL Als kinderen samen spelen leren ze j ’'amenleven. Denk samen met uw kinQt*en na over waar en hoe zij kunnen s>^|en. vraag het gratis SpelenSpel bij jantje Beton! Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een ver zoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). Al 16 jaar zeer goede resultaten door de complete Thermo-Fysische-Methode (TEM.) en speciaal opgeleid personeel, kunnen wij u garanderen: plaatselijk afslanken bij figuurproblemen een gladdere en strakkere huid de bestrijding van een sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van de ozoncabines en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot Bouwvoornemen in de periode van 11-03 t/m 22-03-2002 van maat 36 t/m maat 52 DUURZAAMHEID: 2. TEXTIELINZAMELING Veel kleding en schoenen die worden afgedankt zijn nog goed voor een tweede gebruik. Het is belangrijk dat u kleding scheidt en er voor zorgt dat textiel niet in de vuilnisbak verdwijnt. Wat in Nederland niet meer gebruikt kan worden, is vaak nog wel bruikbaar in andere landen. Als hergebruik niet meer mogelijk is, kan kleding en textiel altijd nog hergebruikt worden als poetsdoek. In 2002 heeft het Leger des Heils in de gemeente Noord-Beveland twee maal een huis-aan-huis inzameling gehouden. Deze acties hebben samen 6140 kilogram opgebracht. Op 3 april 2002 vindt er weer een huis-aan-huis inzameling plaats van het Leger des Heils. Een andere mogelijkheid van kledinginzameling zijn de kledingcontainers. In de gemeente staan een aantal kledingcontainers opgesteld waar u de kleding kwijt kunt. De kledingcontai ners staan op de volgende locaties: Ooststraat en Zuidstraat te Wissenkerke, Veerweg te Kamperland en in de Hoofdstraat te Kortgene. Gooi kleding dus niet in de afvalbak maar geef het mee bij de huis-aan-huis inzameling, of breng het naar de daarvoor bestemde kledingcon- tainer. r Tel.: 06-55390616 of privé 06-21405764 Infrarood sauna is veilig! Infrarood sauna produceert warmte die niet wordt ver warmd met ultraviolet of atoomstraling. Deze infrarood energie is gelijk aan de zon en aan de energie die ons lichaam produceert wanneer brandstof omgezet wordt naar warmte in ons lichaam. Behandeling bij: verstuiking verdraaiing busitis gewrichtsontsteking arthritis spierpijn zweepslag ischias overgangsklachten stijfheid aan de schouders acne afslanken Grote Markt 9 Goes I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2