Podium 1.215 VERLICHTING 1.125 hstreeknieuws 1.189 HEI 0.79» mti XPOSITIES EURO ,"n ™w Mstann In te nog véél geld besparen! Het wordt steeds leuker bij Jan Bevelander puzzel Daè bie die meute JAN BRUUNS DIESEL MNIBRUUNS SUPER SUPER PLUS REGION LANDELIJK 1.135 pagina 27 J*A G E N D A BIJ JAN LANDELIJK 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS i KAPELLE - Haar atelier in Kapelle getuigt van haar cre ativiteit. Overal zijn zelfgemaakte poppen, kransen, ei eren, hoeden, kaarsenbakjes en nieuwe vormen in de maak. Het is de wereld van Agnes van den Berge, die achttien jaar geleden via een collega, kennis maakte met creatief bezig zijn en mooie woondecoraties ma ken. „Met haar ging ik naar een tentoonstelling kijken, ben dat zelf gaan doen en er op verder gegaan. Ik had toen nog een full-time baan, maar van het een kwam het andere. Nu heb ik er mijn beroep van gemaakt en zelfs een boekje, Kransen en Eieren, uitgegeven”. 2 loodvrij 1 i met loodvervanger ongelood 7 op de begane grond bas+mar de jager is 2e paasdag v.a. 12.00 uur geopend woensdag 27 maart 2002 ^ÜlïjËïcENTRUNI PE BUSSEL BEUKENHOF 1 GOES Agnes van den Berge maakt de mooiste eieren. -éuhgbaanöösF- I CENTRUM GOES WEST april bekend gemaakt. NS STATION I HI I (advertentie) Tanken bij Jan is In deze tijd van het jaar rond Pasen staan eieren altijd extra in de belangstelling en paasei- Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland eren zijn overal te koop of wor den zelf gemaakt en versierd. Gekleurde eieren worden her IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR 17.00 UUR Verticaal: 1 Loofboom. 2 buigzaam. 3 bloeiwijze. 4 dokter. 6 ingeslagen deel van een boekomslag. 7 hoeveelheid. 8 emmer. 9 schoeisel. 12 hars soort. 13 platvis. 14 boomloze vlakte in Zuid-Amerika. 15 hijstoe stel. 17 wiel. 19 beet. 21 keurig. 26 deel van een jaar. 27 gymnas- tiektoestel. 28 barnsteen. 29 aanleggen (v.e. schip). 31 spoedig. 33 schaakterm. 36 plaats in Belgisch-Limburg. 37 hijswerktuig. 38 plaaggeest. 39 land in Azië. 40 inwendig orgaan. 41 zich zichtbaar zeer gelukkig voelen. 43 bergweide. 45 vallei. 47 Japanse munt. 52 steenvrucht. 53 schaamte. 54 niet een. 55 bergplaats. 57 deel van een schip. 59 lidwoord. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 13 maart: ‘Weekend’. M.M.H. Menge uit Wolphaart- dijk won door het inzenden van de goede oplossing twee vrij kaarten voor bioscoop Cine Ci ty in Vlissingen. Bij Atelier Agnes van den Berge kan men zich opgeven om een cursus te volgen: „De cursussen lopen nu bijna allemaal af en in september starten de nieuwe weer”, zegt Agnes, „Het is heel erg leuk om er mee bezig te zijn en het is fijn om mensen iets te leren. Vaak denkt men ‘Kan ik dat wel?’ Je kunt er in ieder ge val je ei in kwijt. De helft van het werk, de creatie ben je zelf; het komt uit je ziel”. Informatie: telefoon 0113-340356. GOES Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Bernard Heesen, ‘Gla zen gewrochten’. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Diverse fo tografen, foto-expositie ‘Foto Nationaal’. Dagelijks geopend (t/m 3 april). Stadskantoor, Oostsingel 2, Raili Kokkola-Beck, fotografische rei simpressies. Tijdens kantooruren. Galerie-Atelier De Kaai, Turfkade 7, Peter de Jonge, schilderijen en objecten. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Bibliotheek, Oostwal 34, Stichting Jeugdzorg Zeeland, ‘Samen wonen in een pleeggezin, samen bouwen aan de toekomst’. Ma. van 13-20 uur. DL, wo. en vr. van 11-20 uur. Za. van 10-13 uur (t/m 29 maart). Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderseweg 9, Bram Lefeber, olieverfschilderijen in abstracte en expressionistische stijl. Tij dens kantooruren. De Vlijt Bedden, Beestenmarkt 12, diverse kunstenaar van gale rie De Kaai, schilderijen, driedimentionaal werk, grafiek, proza en poëzie. Di. t/m za. van 9.30-18 uur. Ma. (2e paasdag) van 12- 17 uur. ‘S-GRAVENPOLDER Bibliotheek, Magnoliastraat 10, Nicolaas van den Berg, gemeng de technieken. Di. en vr. van 14-20.30 uur. Wo. van 10-17 uur (t/m 2 april) HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, cursisten beeldhouwgroep ROC, ‘Hart voor steen’. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur (t/m 30 maart). Gemeentehuis, Stenevate 10, PJ. Rouw, ‘Zee-Land’. Tijdens kan tooruren (t/m 28 maart). KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘99 jaar Zeeland’s proef tuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp, 1901- 2000’, fotoverzameling en onderzoeksinstrumenten. Wo. t/m za. Van 13-17 uur. ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Co Coppoolse, ballet- en bodypaintfotos’. Ma. t/m vr. van 9-16 uur (t/m 29 maart). Gemeentehuis, Kerkplein 1, Adri Koopman, foto-expositie 'Zee land in beeld’. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. VLISSINGEN Begijn, Badhuisstraat 1, Leen van Duivendijk, schilderijen. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. ‘t Spui, Spuistraat 6, Rachel Daniëlse grafiek, olieverf en acryl. Ma. van 13-18 uur. Di. t/m do. van 10-18 uur. Vr. van 10-21 uur. Za. van 10-17 uur (t/m 3 april). W#AK zaal I, Oranjestraat 4, Martin McNamara, ruimtelijk werk. Do. t/m zo. Van 12-17 uur. W#AK zaal II, Oranjestraat 4, Rob Regeer, ‘Bags’ fotografie, dia’s en bodybags. Do. t/m zo. Van 12-17 uur. WISSENKERKE Galerie De Praktijk, Voorstraat 15, Russische figuratieve kunst, olieverfschilderijen, aquarel, gemengde technieken en kera miek. Do., vr. en za. van 13-17 uur. Ma. (2e paasdag) van 15-17 uur (vanaf 29 maart). O metallic verf is mooier om te gebruiken. Bij de Chinese ei eren breng ik scherfjes van struisvogeleieren met lijm op het ei aan. De tussenliggende openingen schilder ik plus alle zijkanten van de scherfjes. Op de scherven zelf komt een an dere kleur. Op het ei komen Chinese lettertekens, hoop, ge loof en liefde. Een vriend heeft kennis van de Chinese taal, dus de teksten kloppen wel. Nog een pootje eronder en het ei is klaar”. fMETVOLOPn PARKEER GELEGENHEID RONDOM het WINKEL CENTRUM woontes dan in Nederland. Pa sen is daar een groot familie ge beuren. Ik herinner mij van thuis dat moeder een pan met eieren had die zij met natuurlij ke stoffen kleurde, bietensap, spinazie. En dan in de tuin ver stoppen en wij zoeken. Zelf heb ik altijd leuke paaseieren ge schilderd, die staan tot Eerste Paasdag in het Blikmuseum in Renesse. Alles wat ik maak foto grafeer ik. Zeker mijn Chinese eieren en mijn Boseitjes. Dat is heel iets anders dan het norma le standaardwerk en dat vind ik voor mezelf erg leuk. Vooral het Bosei, dat ik zelf verzonnen heb. Meestal staat een ei verti caal, maar mijn Bosei ligt hori zontaal. Ik neem een ei van sty- ropor (piepschuim”, 15 cm.) en vul dat op voor het gewicht. Dan maak ik het zodanig dat er een ruimte ontstaat om een bo stafereel op te maken. Dat is heel fijn en miniscuul werk. Dat wordt geschilderd met metallic verf, voor de glans. Ik werk ook wel met andere verven, maar Stuur uw oplossing voor don derdag 4 april naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 10 Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tel. 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslag 20 Barendiecht/IJsselmonde www.straluma.nl De volgende getallen vormen de uitkomst 1-32-42-9-19-8-34-41. Creativiteit komt uit je ziel ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schrief naè expreszo@zeeland- net.nl volgens de “Schriefiviezer" wor ‘t Nederlandse “naar” en ‘t Beve- landse “ni”, bevoordeeld as “naè” eschreve. Toch pas ik ‘taf en toe een bitje an om ‘t leesboer te ouwen. en der in tuinen verstopt zodat de kinderen ze kunnen zoeken. Oude overlevering, folklore of oer instinct? In een ei zit nieuw leven, Pasen nieuw voorjaar, nieuw licht. Agnes van den Ber ge heeft iets met eivormen: „Vaak koop ik dingen in eivorm. Het maken van eieren zoals ik dat doe heb ik gewoon verzon nen. Regelmatig zie ik ook ei eren op tentoonstellingen en beurzen. Ik maak ze echter nooit na; ik bedenk altijd een origineel ontwerp. Die voorkeur voor eivormen heb ik misschien van mijn moeder. Zij is Poolse en kent andere tradities en ge- (advertentie) Net as Don Quichotte ei oanze dochter oaltied iets mie meulens ehad. Dat begon a toen a ze nog mè net kon proate. Me konne nie langs zo’n apparaat rië zonder een diepe zucht, omdat ze glad wig was van die diengers. En dan zei ze, glad verliefd, “aah...móólen.” Ze binne bliekbaer speciaal voe d’r ebleve, want a je noe an eur vraegt of a ze nog Zeêuws kan proate, dan zei ze: ja, meule!” Die “o” van molen is dus ge lukkig een “eu” eworre. Dat brieng me op een verhaal dat a een collega op ‘t werk vertelden. Me ‘t wè ‘s over ‘t Zeeuws, en da je tegenwoordig nie mi allenig dialect kan proate, mè da je net zo goed Nederlands mo kunne. Zo kwam ‘t te proaten da die collega op de laegere schole zat. Bie eur in de klasse zate vee guus die a tuus Zeêuws proatte en ‘t Ne- J RICHTING tl ZIERIKZEE I ROTTERDAM A I I MIDDELBURGSFyS^ RIJKSWEG A 58 -- van deze week: Horizontaal: 1 Subtropische wind. 5 versleten. 10 withandgibbon. 11 glansverf. 12 werpspel. 14 schildersgerei. 16 schop. 18 legplank. 20 omlijsting. 22 oude vochtmaat. 23 hesp. 24 soort papegaai. 25 bij bels figuur. 27 familielid. 29 meisjesnaam. 30 navigatiemiddel. 32 breedvoerig. 34 papegaai. 35 drankgelegenheid. 37 kraakbeen. 39 stekelige plant. 42 karakter. 44 bedrijver. 46 broedplaats. 48 groen te. 49 kraan. 50 afgelegen. 51 bons. 53 eet- en drinkpartij. 55 meis jesnaam. 56 naar beneden. 58 Hongaars componist. 60 dierenver blijf. 61 gelofte. 62 kleine windmolen. 63 aanklampen. Noe a oanze dochter naè schole gaet, proat ze steeds minder Zeêuws. Dat vinne me jammer. Want daèmie gaet er een stiksje van oanze éigen cultuur verlore wir l a me best hroós op bin. Me probere eur en d’r broertje toch nog zovee meugelijk Zeêuws te leren, zodat 'r toch nog een klein bitje van bewaerd bluuft. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op ‘t Bevelans. Om d n are weke mag ik nog steeds mien belevenissen mie ut Zeêuws van noe op schrieve. Dat doek in ‘t Zeêuws j zoas a ik dat proate: in ‘t West Zuud-Bevelans, ope- schreve mie een eigen systeem dat a van de Zeeuwse Schriefiviezer* ofeleid is. DONDERDAG 28 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; A Chorus Line, dans- musical van Michael Ben nett, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Onno Innemee, ‘Live’, 20.15 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Het Groote Hoofd, ‘Schlemiel’, 20.30 uur. VRIJDAG 29 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; A Chorus Line, dans- musical van Michael Ben nett, 20 uur. Grote Kerk, Veere; Marco Blaauw, trompet, 20 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Koninklijke Oratorium Vereniging Tot Oefening en Uitspanning, met de Johannes Passion, 20 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Allez Mam en The Old Firm, 21 uur. De Pompweie, Kortgene; Fragment, voorprogramma: Smoke, 21.30 uur. ZATERDAG 30 MAART Grote Kerk, Veere; Matthaus Passion, 18 uur. Dorpshuis The Camero- nian, Baarland; Toneelver eniging Baarland, ‘Boeren kool met worst’, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten, cabaretprogramma ‘Man nen met vaste lasten’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Van Houts De Ket, ‘Hard optreden!’, 20.15 uur. Minintheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank’, 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; Wings of Fury en Moring, 22 uur. ZONDAG 31 MAART Minintheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank’, 15 uur. MAANDAG 1 APRIL Grote Kerk, Veere; Geoffrey Douglas Madge, piano, 14.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Zingde Zalen, zang feest voor iedereen vanaf 5 jaar, 15 uur. WOENSDAG 3 APRIL Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, ‘Opa’s geheim’, 15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Noord Nederlands To neel, ‘Lenny Bruce’, eigen tijdse theatervoorstelling met stand-up comedy, live muziek en dans, 20 uur. I De keuze is enorm: op 2500 m2 k zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lamp(en) van uw keus meteen mee naar huis nemen derlands nog moste lere. Op een goeie dag oa ze taalles, ‘t Goeng over werkwoorden. De meêster vroeg wie a d’r werkwoor den mie de “eu” klank wist. “Zeuren” zie d’r een, “leunen” zei een aer, “peu teren” de volgenden. Uut eindelijk zei de meêster da ze ze oal ehad oa; daè wazze hin werkwoorden mi mie een “eu”. Tannetje stak d’r vienger op: “nee meêster”, zei ze j ik weet d’r nog een: weu- ne!” ‘t Schient da ‘t misje d’r vee mie epest is. Jam mer, want ze dust nog wè Zeêuws te proaten op schole. Bie oanze dochter op schole doe ze dat nie mi. Toch wil ik d’r voe vechte da ‘t Zeêuws bluuf bestae. Onder andere deur te wiezen op de meuge lijkheid van Zeêuwse les op schole. En noe mè ope da’k nie tegen windmeu- lens vechte! 16 21 22 25 30 36 3ö 48 I56 57 I58 59 [60 62 [63 RICHTING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 27