27 23 BOSCH 2e PAASDAG OPEN 14 33 18 PRAXIS 13 20% KORTING s Optimale pasvorm Mannen i weken I I ijd prijs! DUT//LER 5 JD O Nu 10% Korting gratis verlengsnoer Eerste paal voor Car village nbeek Grenslinde voor Maxima Markt en collecte woord Daad Taxatiedag Rabobank groot succes Tuingereed schappen zaterdag 30/3 10.00 -16.00 uur Kangoeroe Wiskundewedstrijd Paasjubel Grote Markt Ambachtscentrum 2e Paasdag open ggrends goes •«Mi [2e PAASDAG GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur TC L Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 een constante temperatuur van zie onze folder in uw brievenbus Goes tel 213132 wonen Personeel a^r DEMONSTRATIE EUROPA UIN TORO www. autoschadeteam. nl Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto die gemaakt is door een lezer. Heeft u ook zo’n mooie of origi nele foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de dere kleuren. Maar omdat er jaarlijks nieuwe rassen bijko men, wordt de variatie in kleu ren ieder jaar groter. Dat geldt in zekere zin ook voor de bloei tijd van de gladiool. De vroege soorten staan rond half juli al in bloei, de late bloeien door tot eind september. De gladiolen worden op de Floriade tentoon gesteld in een speciaal hiervoor ingerichte overdekte hal met redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plaats. Occasionsnow Goese merkendealers Martin van Loo uit Kapelle is vertegenwoordiger voor Neder land van de Belgische boom kwekerij Arbor uit Hulshout. Op de stand van het bedrijf van 500 m2 staan verschillende bo men en struiken van uiteenlo pende afmetingen. Arbor is één van de grootste boomkwe kerijen van Europa en speciali- HEINKENSZAND - De huidige burgemeester van Strijen, E.J. Gelok, wordt per 1 april be noemd tot burgemeester van Borsele. Hij volgt hier Mandos op, die directeur wordt van de Hoge school Zeeland. Gelok was eer der wethouder in de gemeentes Veere en Valckenisse. Gelok wordt 3 april geïnstal leerd tijdens een buitengewone raadsvergadering. Aansluitend (om 16.30 uur) is er een open bare receptie waar belangstel lenden hem kunnen feliciteren met zijn benoeming. EJ. Gelok wordt burgemeester Borsele De receptie wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand. seert zich in het kweken van bomen van grote afmetingen”, vertelt Martin. Het grootste ge deelte van de kwekerij bevindt zich in België, het andere deel in Frankrijk. Door het toepas sen van speciale kweekmetho- den weten wij bomen op te kweken die niet alleen groot van omvang worden, maar die ook een compact, stevig wortel gestel ontwikkelen. Op de Flo riade kunnen we natuurlijk maar een kleine selectie laten Tijdens de feestelijk getinte bijeenkomst is de eerste paal van het nieuwe gebouw van Peugeot-dealer PTA en Volvo- dealer De Groene met rake klappen de grond in geslagen door Addi Polderman-Prince uit Ritthem. In totaal zullen vier automer ken ondergebracht worden in het pand. De realisatie van Car Village betekent een verdere uitbrei ding van de concentratie van autobedrijven aan De Poel 2. De leukste tuin van Nederland is geopend van 6 april tot en met 20 oktober. ‘s-GRAVENPOLDER - Het Oranjecomité s-Gravenpolder heeft vorige week een grenslinde geschonken aan Willem-Alexander en Maxima en alle inwoners van ‘s-Gravenpolder. Gemeente Borsele en de lagere scholen De Linden en De Rank hielpen een handje mee. Na een samenkomst in de Zwake gingen de leerlin gen van 3 groepen van genoemde scholen in optocht, onder muzikale begeleiding van een orkest, van het Goese Lyceum naar de hoek van de Populierenstraat en de Langeweg - waar de boom geplaatst is. KORTGENE - Comité Woord Daad Noord- en Midden-Beve- land houdt 20 april een markt met speelgoed, snoep, cd’s en boeken, tuindecoraties, postzegels en oliebollen. De opbrengst is bestemd voor vakonderwijs aan Filippijnse kinderen en de markt wordt gehouden in de Ger. Gemeente Kerk. Aanvang 10 uur. Overigens heeft de huis-aan-huiscollecte van eind februari een flink geldbedrag opgebracht. In Wemeldinge werd zo e 745,55 binnengehaald, in Kapelle en Wolphaartsdijk respectie velijk e 1375,24 en 400,84. Goes doneerde e 1082,78. Creativiteit komt uit je ziel Bezoek onze showroom en kijk op onze website www.bergmachines.nl twee wie Iers zien uit ons assortiment. Want dat is heel uitgebreid. Maar er zijn niet enkel bomen en strui ken van Arbor op ons eigen ter rein te zien. Ook elders op de Floriade staan bomen die af komstig zijn van onze kweke rij-” Op de kwekerij worden naast bomen en struiken ook vaste planten gekweekt. Arbor levert echter hoofdzakelijk aan ge meenten en grote projecten, maar niet aan particulieren.” Welk bed past bij mij? e <y re Pasen EHBO bij kinderen GOES - Na de drie succesvolle cursussen EHBO Bij Kinderen die gegeven werden door Stich ting Rescue en het Oosterschel- deziekenhuis, dit voorjaar start de cursus opnieuw. Vanaf 22 mei leren ouders/ver- zorgers wat te doen bij ongeluk ken. Meer informatie: 0113 - 234 312. GOES - In de sfeervol omgebouwde Zeelandzaal van Hotel Goes bezochten tussen de 500 en 600 leden van Rabobank Beveland het evenement Prul en Pronkstuk. Vijf gerenommeerde experts uit het hele land lieten duizenden voorwerpen door hun han den gaan om er een prijskaartje aan te kunnen hangen. De kwa liteit van de stukken was volgens de experts bovengemiddeld met een schilderij van Jan Toorop en een zeer exclusief Delfts Blauw beeldje. s GRASMAAIEN ZONDER AFVAL? E (D O 5 GOES - Op vrijdag 22 maart vindt de Europese Kangoeroe Wis kundewedstrijd plaats voor middelbare scholieren van de brug klas tot en met klas 5. De wedstrijd wordt tegelijkertijd gehou den in 26 Europese landen. Vorig jaar hebben 2.200.000 leerlin gen meegedaan, in Nederland 35.000 leerlingen. Ook dit jaar doet het St.Willibrordcollege weer mee. Dit jaar mogen ook ba sisschoolleerlingen deelnemen. Wij vonden het een goed idee hiervoor leerlingen uit groep acht uit te nodigen op onze school mee te doen. Tijdens de open avonden hebben 78 basisschool leerlingen aangegeven mee te willen doen. Van onze school zelf hebben we 72 aanmeldingen: 33 van de brugklas, 15 uit de tweede klas, 19 uit de derde klas, 4 van de vierde klas en 1 van de vijfde klas. De wedstrijd zal plaatsvinden op vrijdag 22 maart van 12.30 uur tot 13.50 uur. GOES - Op Paasmorgen, 31 maart, is er van 8.30 tot 9.15 uur een Paasjubel op de Grote Markt in Goes. Mensen uit verschillende kerken in Goes en omgeving komen samen om te zingen tot eer van de opgestane Heer. Vorige jaren waren er tussen 100 en 125 mensen. Ook dit jaar wordt er gezongen uit de bundel van Op wekking en uit het Liedboek. Meer informatie: 0113-230220. A. Joachimikade 30 Tel. 0113-233 220 door Lizzie en Valerie de Groe ne. Van Houweling grijpt naast kampioenschap op div. woon- en tienerkamers programma’s Gladiolenkweker Jan Vleugel uit Wemeldinge zendt voor de der de keer een aantal gladiolen in naar de Floriade. „In augustus brengen we er zo’n acht a tien verschillende soorten gladiolen naartoe”, vertelt hij. „Deze snij bloemen worden op soort ten toongesteld. Daarom zoeken we tegen die tijd de mooiste rassen uit. Het is een stukje promotie van ons bedrijf, de maatschap J. en JJ. Vleugel, maar ook van de gladiool in het algemeen.” OUDELANDE - Oma Josephine van ‘t Oost uit Oudelande stuurde ons deze foto van haar kleinzoons Sven en Lars. De fo to, alweer een paar jaar geleden gemaakt, laat de jongens spe lend zien in een kunstwerk dat te vinden is op winkelcentrum Crabbehof in Dordrecht. „Het lijkt wel alsof ze in een droog trommel spelen”, schrijft de trotse oma. „Ik zeg wel eens: de gladiool heeft de meest brede kleur schakering van alle bloemen. Ze komen voor in rode, roze en witte kleuren, maar ook in het geel, paars en blauw. Welke kleuren we dit jaar inzenden, is afhankelijk van de huidige ‘mo de’. Ieder jaar zijn dat weer an- 17 a 18 graden. Zo blijven ze langer mooi en houdbaar.” Ze aquarelleert en beschildert ook mosselschelpen. Het Ambachtscentrum is tus sen 13 en 17 uur open. Naar verwachting zullen zo’n drie miljoen mensen deze we- reldtuinbouwtentoonstelling bezoeken. Er zijn inzendingen van verschillende landen uit Afrika, Azië, Amerika en Euro pa. Verder zijn er thema-ten- toonstellingen over bijvoor beeld rozen, lelies, chrysanten of kamerplanten. GOES - Het Ambachtscen trum in De Hollandsche Hoeve in Goes is tweede paasdag geopend. (Advertentie) Zo is er op de Floriade een heu se ‘Zeeuwse Tuin’. De planten hierin zijn afkomstig van de speciale-planten kwekerij van Eleonore de Koning in Oude lande. „De planten die getoond worden gedijen goed in het Zeeuwse klimaat, vooral van wege de zachtere winters”, legt Eleonore uit. „Omdat de kwe kerij op kleigrond ligt, heb ik me ook moeten richten op planten die het goed doen op klei. In de beplanting is de no dige aandacht uitgegaan naar planten met decoratieve grijze bladeren. Ik noem dat dan ook ‘Zeeuws zilver’. Het leuke is, dat de planten van deze Zeeuwse tuin voor een deel ook op Zeeuwse kleigrond groeien. Toen ik dit perceel namelijk toegewezen kreeg, merkte ik dat het vol stond met wortelon- kruiden. Ik heb daarom de bo venste laag af laten graven en er een laag Zeeuwse klei voor in de plaats laten aanbrengen. Pas daarna ben ik begonnen met het aanplanten van een aantal winterharde soorten. Dat is in tussen alweer 3 jaar geleden. Veel planten die in de Zeeuwse tuin te bezichtigen zijn, hebben zich ontwikkeld tot mooie, volle planten omdat ze hier dus al een paar jaar staan.” Naast de altijd aanwezige am bachten is er deze middag een demonstratie eieren schilderen GOES - Aan de Pearyweg in Goes is vrijdag (22 maart) gestart met de bouw van Car Village. verhuizers GOES - De grootste tuinbouwtentoonstelling van Eu ropa, de Floriade, opent op zaterdag 6 april haar deu ren. Het evenement, dat eens in de 10 jaar plaats vindt, wordt dit jaar gehouden op een 65 hectare groot terrein in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Ook deze keer tonen een aantal Zeeuwse bedrijven er een selectie van hun mooiste bloemen en planten. jK M«| Graveren doen wij GRATIS! woensdag 27 maart 2002 jaargang 53 nummer 13 J l. BEW Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Martin van Loo en Eleonore de Koning richtten allebei een deel van de Floriade in. BBMBBI (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) (Advertentie) Wij zijn 2e paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113*215395 ï- AU f I Arv: Quality Delivery Kindervriend 24 uur bereikbaar! www.duthler.com L Leveringsprogramma: trimmers bosmaaiers kettingzagen heggenscharen hakselaars verticuteermachines accu maaiers elektro maaiers motor maaiers zitmaaiers tractoren frezen Kadokaart met voordeel en extra’s Verrassende (mode)momenten HEEFT U SLOOPWERK? Bel ons! HEEFT U SCHILDERWERK Wij doen het! MOET ER GERENOVEERD WORDEN? Bel ons zeker! VLOER LEGGEN? (plavuizen, laminaat, parket) Wij leggen hem! EEN FREELANCER NODIG? Wij staan klaar! EEN BETROUWBAAR KLUSBEDRIJF? Geen twijfel mogelijk! Bel DAT KAN MET DE T0R0@ PROLINE RECYCLERS <U t re voor een kwaliteitslevering Tel/Fax 0118-431476 Mob. 06-53350980 VAN DEN BERG MACHINES V/H GROENLEER A. Plesmanweg 5, De Poel 1Goes, tel. 0113-212820 merkende VERHUIZERS Persoonlijke bediening StsnleywegS. 4462 GN Goes (0113) 230 230 www.geijtenbeek.com goede handen r-4 Zeeuwse bedrijven op Floriade BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 0113-217269 - donderdag koopavond das in bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1