FtaPKP EKV€LJUfo Kaas Schilderwerken Lewedorp FRANSE BV Bijna 20% dialysepatiënten onderbehandeld NEL HOUTEPEN jarinck Sooijs ScklMoiihJOlilQOll 4 Voor al uw binnen- en Buitenschilderwerk! Bel vrijblijvend voor een prijsopgave E John Jansen X I Ons land heeft 150 dialysestations tekort Sierplafond en decoratieve wandafwerking meer dan een “kleurtje” i NIERSTICHTING SCHILDERWERKEN 111 DE BEVELANDER 23 •jcenJ/ leerbeciryfl er I -J jabloneren, E-mail: houtepen-tibi@zeelandnet.nl schilders- en afwerkingsbedrijf Telefoon (0113) 64 93 61 Proefdiervrij ow. G.M. Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk Restauratie en renovatie schilderwerk Glaszetten Behangen De vakman heeft geleerd met de kwast en rol alle soorten verf aan te brengen. Hij werkt met plamuur en kent de kwaliteiten van waterproof schuurpapier. Een vakbekwame schilder zorgt voor kwaliteitswerk. Voor zowel binnen- als buitenwerk worden de beste materialen, technieken en verfsoorten gebruikt. Goed schilderwerk is goed voor het hout, mooi om te zien en het gaat langer mee. Een schilder werkt hout af, voorziet metaal of beton van een verflaag en geeft deuren, kozijnen of plafonds een sfeervol tintje. Dat kan in nieuwbouw zijn, maar ook onderhoudswerk zit in het pakket. Een intensief en nauwkeurig werkje waarbij oppervlakten geschuurd, gereinigd, gegrond en geplamuurd moeten worden alvorens er een voor- en aflaklaag kan wor den opgezet. Dat vergt kennis en dat heeft de vakschilder. Hij kent de verf soorten en de specifieke kenmerken van de gereedschappen. Bovendien kan hij behangen, een wandje repareren en glas op maat snijden. Het maakt daarbij niet uit of het voor een wo ning is, een kantoor, of een bedrijfsgebouw. Harmonieus op elkaar afgestemd. Voor echt iets aparts. Postbus 87 4550 AB SAS VAN GENT Tel. (0115) 45 25 20 Fax (0115) 45 37 81 Het zal u niet ontgaan zijn. Bijna dagelijks komt u het te gen in de pers: de wachtlijs ten en de onderbehandeling in de gezondheidssector. Ook de dialysepatiënten zijn daar de dupe van. De situatie dreigt voor hen zelfs onac ceptabele vormen aan te ne men. Met alle consequenties van dien voor de kwaliteit van hun leven en het gezin. Pa tiënten moeten nu regelmatig 2 in plaats van 3 keer per Johan Frisostraat 26 4434 AC Kwadendamme week dialyseren of vanwege plaatsgebrek naar een dialy- secentrum ver buiten hun eigen regio. Oorzaak: een tekort aan 150 dialysesta tions en 50 dialyseverpleeg- kundigen. Crisisteam Dialyse- capaciteit opgericht De Nierstichting heeft daar om haar verantwoordelijk heid genomen, net als bij de donatiefunctionarissen, en het Crisisteam Dialysecapa- citeit opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Het eerste succes is binnen. De minister heeft toegezegd middelen vrij te maken voor de benodigde extra dialy sestations. Maar daarmee is slechts een deel van het pro bleem opgelost. Prioriteit voor het Crisisteam Dialysecapaciteit is nu te zor gen dat er ook voldoende A. van Heesstraat 19 4493 AJ Kamperland voor al uw schilderwerk witwerk, onderhoud. Nieuwbouw Verbouwingen Onderhoud Glas, schilderwerk gespecialiseerde hulp komt voor deze extra dialysesta tions. Waar nodig zal de Nierstichting met alternatieve oplossingen komen. Geen eenvoudige opgave, maar wel een waar de Nierstichting Tel.: 0113-372287 Fax: 0113-372711 Tel: 0I I3 - 6I2 422 Fax: 0I 13 - 613 406 Nierstichting Nederland www.nierstichting.nl giro 88.000 E-mail: noordbeveland @intrabouw.nl niet voor uit de weg gaat en de hoogste prioriteit heeft! Scholeksterstraat 27 4332 CE Middelburg Telefoon (0118) 629686 Mobiel 06-51062435 Albert Plesmanweg 98 4462 GC Goes Tel. (0113) 23 30 33 fax (0113) 21 20 49 Henk Sooijs Mauritsstraat 35 4441 BA Ovezande Tel./fax 0113-655822 mob. 06-24280462 Wandafwerkingen Vrijblijvend prijsopgaaf Lid NVOB Lid BouwGarant Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Bel de gratis informa tielijn nierziekten 0800 - 388 00 00. Steun de Nierstichting. (cBFj 'Schilders-en Afwerkingsbedrijf L ooooi oooo MA ooooi <0000 MA ooooi ill»:) Vrijblijvend offerte met kleurschets. Verf verwijderen is geen enkel probleem en het voorbehande len van hout of metaal gebeurt vakkundig. Schildersbedrijven zorgen voor degelijk, deskundig werk. Dat gaat langer mee. In overleg met de klant wordt besproken welke mogelijkhe den er zijn. fKi SCHILDERSBEDRIJF ♦Y I.G.J. van den Boschstraat 13, 4475 AL Wilhelminadorp. Tel.: 06 212881 33 Privé: 0113-231280 Hout- en marmerimitatie, biezen trekken en sjabloneren, deze werkzaamheden horen thuis bij een Meesterschilder. Maar natuurlijk ook voor het normale binnen- en buiten schilderwerk, beglazen en diverse soorten wandafwerking, kunt u bij ons terecht. ♦X 7" ♦X Pi f h Kwaliteit gaat langer mee Idc oooooooooooooooooooooc ooooooooooooooooor- Elk jaar gaan 700.000 dieren dood door dierproeven. Dat moet anders, kan anders. Met alternatieven die dierproeven overbodig maken. Denkt u er ook zo over? Kom dan naar www.proefdiervrij.nl of bel 070-306 24 68 en zie wat kunt doen. Pr. Margrietstraat 64 4455 AX Nieuwdorp tel. 0113-614374 Fax. 0113-613308 06-53 64 75 63 VOOR GOEDE DOELEN jocojPR 3000«-“ -n - 70001 ®iooo ,:jooo( 7000 J.soool 7000 3000, ooooi :oc3| .7000 ooooi oooo <7000 HA ooooi .0000 0000 EZ* .ooooi oooo\ Sft OOOOl 0000 HA oooolV 0000 OOOOl «000 sfi .00001 0000 Wa oooo 1 ■oooo\ ooooi soooo\ A- >ooooooooooooooooooo3oooooooooooooooooo90oooooooooo90poöj^oooooooooooooo.ODOOooooooooot>opow(tnonaonno<’nn,oDr,Qfln(ii)flnnflnnnpnnii(innfvo'>nc'wco'>nnonnoonopoo70DOCQ3;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 23