De Nardusbloem speelt The wizard of Oz Uitslagen verkiezingen Ophalen oud papier in Goes-Oost en Goes-Zuid Werkzaamheden aan de Van Hertumweg Bijeenkomst over Hoge Pad Schoolsport Goes 2002-2003 Doet uw sport vereniging al mee? OPENBARE KENNISGEVINGEN Vergadering gemeenteraad Jaarconcert Concordia Het plooirokmysterie Boerenkool met worst Visie op kwaliteit en omvang van beheer en onderhoud van waterlopen en wegbermen Anders maaien, beter beheren Stooktabel week 9 25 febr. - 3 maart 9 DE BEVELANDER Woensdag 13 maart 2002 m Ui De vergadering van de gemeenteraad op donderdag 21 maart 2002 gaat niet door. Iedereen heeft The Wizz wel eens gezien met de muziek van Quincy Jones en met de bekende hoofd rolspelers Michael Jackson en Diana Ross. Om de kracht van de liedjes te bewaren is er voor geko- Muziekvereniging Concordia uit Krabben- dijke houdt vrijdag (15 maart) haar jaar lijkse concert in De Meiboom. Het optre den heeft als thema ‘Een muzikale reis om de wereld in 2 uur’. Orkest en slagwerk- groep spelen nummers met links naar ver schillende landen. Het jeugdorkset van EMM uit Kruiningen verleent muzikale medewerking. Ook worden de winnaars van Concordia’s muziekwedstrijd bekend gemaakt. Leerlingen van basisschool De Zevensprong maken daarbij kans op een jaar gratis les op een blaas- of slagwerkins- trument aan de Zeeuwse Muziekschool. Aanvang 20 uur, toegang gratis. GOES - De toneelvereniging van het St. Willibrordcollege De Nar dusbloem voert dit jaar de musi cal ‘The Wizard of Oz’ op. Het leu ke aan dit project is, dat niet de oorspronkelijke muziek van de musical gebruikt wordt, maar de muziek uit de musical 'The Wizz’ 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Alle kostuums, rekwisie ten en decors zijn gemaakt door de ouders en leerlingen van het St. Willibrordcollege onder lei ding van Mw. Meerhof-Foudrai- ne. Muziekleraar Piet de Witte te kende voor alle arrangementen voor orkest en zang en hij geeft leiding aan het musicalorkest sa mengesteld uit leerlingen, ouders en leerkrachten van het St. Willi brordcollege. De algehele leiding en regie is in handen van Ton van Weele. Zeeland Jaarverbruik 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300 3600 3900 4200 444 555 664 775 888 998 1108 1219 1331 1443 1553 1663 1829 1995 2162 2329 Toneelclub ‘s-Heer Arendskerke speelt zater dag (16 maart) de klucht De Familie Bale en het Plooirokmysterie. Zoals de titel van het stuk al aangeeft gaat het verhaal over een fami lie. Oma komt een weekendje logeren en stelt haar nieuwe vriend, Oom Koos, voor. Oom Koos slikt, bang om ziek te worden, voor elke kwaal een pilletje. Als hij naar een zwaar kal merend middel grijpt, beginnen de proble men. De voorstelling wordt gespeeld in dorps huis Het Arendhuis, om 20 uur. Toegang vanaf 12 jaar. Kaarten kosten a 3 en zijn telefonisch te bestellen bij Anita Nieuwenhuijze (0113 - 563 715). zen om ze niet in het Nederlands te vertalen. Het is een musical voor jonge mensen en voor een ieder die jong is gebleven, dus voor jong en oud. Het is een prachtig verhaal over de wonder lijke reis van het weesmeisje Do rothy door het land van Oz. Op deze reis ontmoet zij een vogel verschrikker en blikkenman en een laffe leeuw. Samen gaan ze op zoek naar de tovenaar van Oz hopende dat hij een oplossing heeft voor ieder probleem. De vo gelverschrikker wil hersens, de blikkenman een hart en de laffe leeuw moed. De wens van Doro thy is terug te mogen keren naar haar pleegouders in Kansas. Een prachtige swingende musi cal, over een wonderbaarlijke reis, door een magisch wonder land bewoond door vreemde en grappige mensen. Er zijn vijf op voeringen waaronder 2 matinees. Een op woensdagmiddag 13 maart voor de leerlingen van de basisscholen uit de regio en een op zaterdag 16 maart. De avond voorstellingen zijn op donderdag Toneelvereniging Baarland speelt zaterdag 23 maart de to neelvoorstelling Boerenkool Met Worst. Het stuk is een plat- telandskomedie in het Zeeuws. Centrale figuur is Kobus die wel in is voor een grap. Hij helpt een bevriende boerin en daar na volgen de hilarische verwik kelingen elkaar op. Toneelver eniging Baarland begint om 20 uur te spelen in dorpshuis Vij- verzicht in Borssele. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. (JOES (Oil 3) INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES KAPPEN VAN BOMEN INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN voorkeursstemmen zijn TER INZAGE Burgemeester en wethouders van Goes Overzicht Burgerlijke Stand van 28-02-2002 t/m 06-03-2002. Geboren: 06-03 J.D.van Hellestraat I t/m 32a 06-03 Marijkestraat I t/m 36 06-03 P.C.Quantstraat I t/m 37 Gehuwd: geen. Overleden: L Periode I4 maart t/m 20 maart 2002 Zeelandhallen Openbare bibliotheek Goes Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. gen. Tijdens een druk bezochte bij eenkomst in het Lunchcafé werden de uitslagen bekend gemaakt. In 1998 waren er in de gemeente raad in totaal 23 zetels beschikbaar. Omdat de grens van 35.000 inwo ners in Goes is overschreden, heeft de nieuwe gemeenteraad 25 zetels. Lijsten met uitslagen per stembu- maakt van begroeiing als het nodig is. Het waterschap wil ook de bag- gerwerkzaamheden in de waterlo pen in de toekomst op maat gaan uitvoeren. De meerkosten van de verandering in de maaimethode vallen weg te gen het uitvoeren van onderhoud op maat. 5 5 4 3 2 4 28-02-2002 de Fouw, Catharina Hendrika; 28-02-2002 Elsenbroekjaantje Johanna; 01 -03-2002 Hoogesteger, Cornells Jan; 01-03-2002 van de Weele, Elizabeth; 01 -03-2002 van der Holst, Willem; 02-03-2002 Veldhoen, Gerrit; 05-03-2002 Brusket, Johanna Catharina; 05-03-2002 de Muijnck, Johanna; 06-03-2002 Paauwe, Pieternella Neeltje. 01 -03-2002 de Kok, Jens Jasper; 01 -03-2002 Pietersen, Sara Barbara; 01 -03-2002 van Dalen, Melle; 03-03-2002 Everse, Adriana Maria; 03-03-2002 Mulder, Fabiënne; 04-03-2002 Gaspar, Ruth Isabel; 05-03-2002 Amperse, Luka. Hertumweg gedurende de gehele week afgesloten in verband met de werkzaamheden. De werkzaamhe den worden in week I I uitgevoerd. In het komend najaar worden er nieuwe bomen aangeplant. 04-03 Duke Ellingtonlaan 4 05-03 Kievitlaan 64 05-03 Lewestraat 5 05-03 Middelburgsestraat 70 05-03 Oude Diep 5 05-03 Piet Heinstraat I 05-03 Fluitekruidstraat 106 05-03 Fluitekruidstraat 108 05-03 Fluitekruidstraat I 10 05-03 Fluitekruidstraat 112 06-03 De Spinne 0 06-03 De Spinne 0 06-03 Rooseveltstede 6121 04-03 Albert Joachimikade 39 04-03 Donkerstraat 7 04-03 Jachthuisstraat 34 04-03 Noordoordplaat 19 04-03 Oranjeplaatweg 4A 04-03 Valckeslotlaan 200 06-03 Deltastraat 2 06-03 Jacob Klaaijsenstraat I t/m»33 06-03 Rooseveltstede 6140 07-03 Bertiusstraat 5 07-03 De Gasperistraat 21 07-03 Golda Meirstraat 54 07-03 Koninginneweg 4 07-03 Lepelstraat 18 07-03 Molendijk 21 07-03 Trumanstede 9216 07-03 Villa-Novastraat 19 14 maart Podium 't Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: As I walk back in my jungle 14 maart Openbare Bibliotheek Goes Inschrijving computercursus Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes we ken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden on dertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener: de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. 16 en 17 maart Snuffelmarkt 20 maart Openbare Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uurVoorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 20 maart Hal Revalidatiecentrum Lindenhof Goes Aanvang 20.00 uur Easy Swing concert van Big Band. Zeeuwse Mu ziekschool o.l.v.Anja Sinke 20 maart Openbare Bibliotheek Goes 11.00-16.00 uur Taxatie munten en postzegels T/m 23 maart Boekenweek 15 maart Openbare Bibliotheek Goes 16.30-17.30 uur Uitvoering door Muziekschool Goes 19 maart Basisschool De Zuidwesthoek. Goes- Zuid 15.30-17.00 uur Pleintjesactiviteiten het slopen van het dak het wijzigen van de woonkamer/keuken het wijzigen van de gevels de bouw van een berging het uitbreiden van de produktieruimte het slopen van het verpleeghuis het bouwen van een blokhut het verwijderen van asbest borstweringspaneel het verwijderen van asbest borstweringspaneel het verwijderen van asbest borstweringspaneel het verwijderen van asbest borstweringspaneel het uitbreiden van de woonkamer het uitbreiden van de garage het bouwen van een garage/berging het bouwen van een bijkeuken/berging het bouwen van een schuur het bouwen van een berging het verbouwen van de garage het bouwen van een portaal het uitbreiden van de woning Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing van de entree op het perceel Hoogewei 89 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie B, nr. 2274. De aanvraag past niet binnen geldend bestemmingsplannen "Noordhoek-I’' maar is planologisch wel acceptabel. Burgemeester en wethouders willen daarom via de yrijstellingsprocedure van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking verlenen. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 14 maart 2002 vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. ONTWERP-MILIEUVERGUNNING PERCEEL ’S-GRAVENPOLDER- SEWEG II4TE GOES. Bezwaren/bedenkingen Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot 10 april 2002 bij het gemeen tebestuur worden ingebracht; in linkerbovenhoek van enveloppe vermelden: “Be zwaarschrift”. Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunnin- gen heeft verleend voor de volgende bomen: - Slotstraat 59 te ’s-Heer Arendskerke: 20 coniferen, I naaldboom en I berk - Lewestraat 52 te Kloetinge: I lijsterbes - Burg. Hackstraat 27 teWolphaartsdijk: I den Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 12 maart kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. YRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR ANTENNEMAST MARTINUS NIJHOFFLAAN 62TE KLOETINGE. Er is een bouwaanvraag ingediend voor een antennemast van 7 meter hoog (uit schuifbaar tot 18 meter) in de achtertuin van het pand M. Nijhofflaan 62 te Kloe tinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie E, nr. 3305.Geldend bestemmings plan Oosmolenpark-ll biedt middels een vrijstellingsartikel mogelijkheid tot mas ten. Burgemeester en wethouders zijn van plan hieraan toepassing te geven. Alvo rens daartoe te besluiten kunnen belanghebbenden vanaf 14 maart 2002 geduren de veertien dagen daarover schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren bren gen bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2,4461 KC Goes. YRIJSTELLINGSPROCEDURE VOORVERBOUWEN ENTREE HOOGEWEI 89TE GOES. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Bureau Voorlichting, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met Milieu liggen op de afdeling Milieu.Westsingel 58, Goes ter inzage tot het ein de van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling voorlichting. Verbruik vorige week Hoge Pad. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Deze bijeenkomst wordt geleid door mw. E. Schoof hoofd van de afdeling stadsbeheer. Bureau Voorlichting Tel: (OH3) 249870 E-mail: voorlichting@goes.nl Verbruik vanaf 29/10 24 30 36 41 47 53 59 65 71 77 83 89 98 107 116 124 afdeling Ik GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: 249770 In noodgevallen buiten kantooru ren: 06 53298141 Internee www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 reau en verkrijgbaar bij het bureau Voor lichting in het stadskantoor. De uit slag van de verkiezingen is ook te zien op de site van gemeente Goes www.goes.nl Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tij dens een gedachtenwisseling.Tot 3 april 2002 kunt u dat via onderstaand telefoon nummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 0113-249718. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is ge legd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: Stichting Oos- terscheldeziekenhuizen,‘s-GravenjX>lderseweg 114 te Goes. Betreft: een streekziekenhuis op het adres ‘s-Gravenpolderseweg 114. 4462 RA Goes. Aangevraagde vergunning: revisievergunning: voor de gehele inrichting in verband met het veranderen (ten opzichte van de eerder verleende vergunning) van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4 lid I Wm). Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning te verlenen. bus gehad met hierop de data en tij den. U wordt verzocht om uw oud papier in doosjes of gebundeld aan de straat te zetten (dit voorkomt verwaaien van het papier). Aan de bewoners van flats en appartemen ten met een afgesloten portiek, wordt verzocht om het papier bun ten bij de deur neer te zetten. Maakt u de dozen en bundels alstu blieft niet te zwaar? Liever drie keer twee kilo, dan één keer zes kilo. Inzage De aanvraag, de ontwerp-beschikking met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf vandaag ter inzage. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen tel. 249837 van de afdeling Stadsbeheer, of mevrouw J.M. van der Kaaij tel. 249761 van het Ingenieursbureau. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlich ting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 06-03 Zuidvlietstraat 73 07-03 Anthony Edenlaan 13 07-03 Prinses Irenestraat 31 07-03 Zuidvlietstraat 87 08-03 Vermetstraat 37 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN EN AFGEVEN POSITIEVE REACTIES TOT BOUWVOORNEMEN IN DE PERIODE VAN 04-03 T/M 08-03-2002. AANPAK KRUISPUNT DR.A.F. PHILIPSSTRAAT/ INDUSTRIESTRAAT 19 maart Podium ’t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Blood Simple Aan de Van Hertumweg is men af gelopen maandag begonnen met het rooien van populieren. De bo men moeten weg in verband met de reconstructie van de Van Her tumweg. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de weg ge deeltelijk afgezet. Van ‘s morgens 9.00 tot's middags 16.00 uur staan er verkeerslichten en wordt het verkeer over één weghelft geleid. Ook is het parkeerterrein bij de sportzaal “De Poel” aan de Van 16 maart R.K. Kerk Goes Concert: Christelijke Oratorium Vereniging. Inlichtingen: 343095 Op donderdag 21 maart a.s. om 20.30 uur is er' in het dorpshuis “Amicitia” te Kloetinge een bijeen komst over het onderhoud van het Aantal stemmen per partij Partij Aantal stemmen PvdA 3.063 CDA 3.914 WD 2.488 Groenlinks 2.189 D66 1.104 SGP/ChristenUnie 2.332 Partij PvdA CDA WD Groenlinks D66 SGP/ ChristenUnie Zienswijzen Als het algemeen bestuur instemt met de voorstellen, kunt u tot en met 28 maart uw zienswijzen ken baar maken bij het waterschap. In die periode kunt u de plannen in zien op het hoofdkantoor van het waterschap en de districtskanto ren. Het beleidsplan Ecologisch Wegbermbeheer wordt ook toege zonden aan instanties, zodat ook die hun zienswijze kunnen geven. In juni 2002 volgt de definitieve be sluitvorming over de plannen, waarbij de zienswijzen worden be trokken. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raads besluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bi! Voorlichting in het stadskantoor. 14 en 15 maart Podium 't Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Le fabuleux destin d’Amélie Poulin het bouwen van een woning het wijzigen van een kozijn het bouwen van een schuurtje het uitbreiden van de garage. wijzigen kozijn het uitbreiden van de woning het uitbreiden van het kantoor het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van 32 appartementen het verbouwen van het winkelcentrum het verbouwen van de woning en bouwen berging het uitbreiden van de dakkapel het bouwen van een garage/berging het verbouwen van de keuken het uitbreiden van de woning het plaatsen van 3 dakkapellen Met ingang van zaterdag 16 maart a.s. wordt vanaf 09.00 uur het huis houdelijk oud papier weer in de wij ken Goes-Oost en Goes-Zuid op gehaald. De Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente “Pau- lus”Goes heeft de taak van Forza Gymastica overgenomen. In het vervolg zal elke 3e zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur het papier worden opgehaald. De bewoners hebben inmiddels een briefje in de Waterlopen moeten voldoende ruimte kunnen bieden aan het wa ter. Hiervoor is het belangrijk om te zorgen dat de doorstroming van het water niet wordt gehinderd. Waterschap Zeeuwse Eilanden moet de sloten en de bermen op een goede en efficiënte manier be heren en onderhouden, waarbij het ook rekening houdt met de ecolo gische functie van de omgeving. Zeeuwse Eilanden heeft hiervoor een nota voor het duurzaam behe ren van waterlopen en een beleids plan voor het ecologisch beheren van wegbermen opgesteld. De plannen geven een visie op de ge wenste kwaliteit van de wegberm- vegetaties en de wijze van beheer en onderhoud. Tot en met 28 maart kunnen zienswijzen hierop schriftelijk worden ingediend bij het waterschap. Beide stukken lig gen dan op het hoofdkantoor en de districtskantoren ter inzage en het beleidsplan over bermbeheer wordt opgestuurd naar diverse in stanties. Om tot een goed gevuld program ma te komen voor de leerlingen na schooltijd is het uiteraard van be lang dat er zo veel mogelijk sport verenigingen mee werken aan dit project. De sportverenigingen heb ben inmiddels een brief ontvangen over deelname aan “Schoolsport Goes 2002-2003”. U kunt zich als vereniging inschrijven vóór donder dag 11 april a.s. Op maandag 22 april a.s. wordt er voor de geïnteresseerde sportver enigingen een bijeenkomst gehou den over “Schoolsport Goes 2002-2003”. Geïnteresseerde sportverenigingen ontvangen hier voor een uitnodiging. Als u nog geen antwoordkaart heeft ontvan gen, neemt u dan contact op met Judith van Meeteren, coördinator sportverenigingen. U kunt haar be reiken op telnr.: 01 13 - 24 98 06 en via het e-mailadres mwogoes@zeelandnet.nl Hieronder volgen de uitslagen van de gemeente Goes en de zetelver deling in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 5 maart 2002, onder nummer 2002/1370, in verband met de herinrichting van het kruispunt dr. A.F. Philipsstraat/lndustriestraat, besloten de volgende verkeersmaatregelen te treffen: - het besluit van 29 januari 1966 tot het aanwijzen van de kruising Dr.A.F. Philipsstraat/lndustriestraat als voorrangskruising in te trekken. De borden en haaientanden worden verwijderd; - door het aanbrengen van gele onderbroken strepen, parkeerverboden in te stellen op: - de Dr.A.F. Philipsstraat aan beide zijden van de rijbaan, over een lengte van 15 meter gerekend vanaf de taludmarkeringen van het kruispunt Dr. A.F. Philips straat/lndustriestraat, in noordelijke- en in zuidelijke richting; - op de Industriestraat, aan beide zijden van de rijbaan, over een lengte van 15 meter, gerekend vanaf de taludmarkeringen van het kruispunt Dr. A.F. Philips straat/lndustriestraat, in westelijke richting; - op de Industriestraat, aan de noordzijde van de rijbaan, over een lengte van 15 meter, gerekend vanaf de taludmarkeringen van het kruispunt Dr. A.F. Philips straat/lndustriestraat. in oostelijke richting; - door het aanbrengen van een gele onderbroken streep, een parkeerverbod in te stellen aan de zuidzijde van het gedeelte van de Industriestraat, tussen de Van Hertumweg en de Dr. A.F. Philipsstraat; - te bepalen dat dit besluit in werking treedt nadat de herinrichtingswerkzaamhe- den aan het kruispunt Dr.A.F. Philipsstraat/lndustriestraat zijn uitgevoerd. Ondanks het slechte weer van af gelopen woensdag was de opkomst voor de verkiezingen van de ge meenteraad redelijk te noemen. Van alle stemgerechtigden in Goes kwam 54,3 zijn of haar stem in één van de stembureaus uitbren- Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aan vragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Dit jaar gaat het waterschap, daar waar het al mogelijk is, over op het maaien van de sloten met zogehe ten klepelmaaiers met een trans portband voor het maaisel. Voor heen werd gebruik gemaakt van verschillende onderhoudstechnie ken. Alleen het droge deel van de oever en een deel van de over gangszone tussen droog en nat wordt gemaaid. Het versnipperde maaisel wordt via een transport band op de kant gelegd. De gewij zigde maaimethode zorgt voor minder maaisel in het water. In bre de waterlopen met veel riet op de bodem wordt het maaisel met een korfmaaier weggehaald. Maaisel op wegbermen die ecologisch worden beheerd, blijft enkele dagen liggen. Zo krijgen de zaden de tijd om af te rijpen en uit het maaisel te val len en insecten krijgen de tijd om naar een andere plek-te gaan. Om dit te realiseren wil het waterschap beheerovereenkomsten aangaan met derden. Naast deze verander de werkwijze wil het schap ook gaan maaien op maat. Dit betekent dat de grotere waterlopen naar de gemalen niet meer worden ge maaid. Het doorstroomprofiel van deze waterlopen wordt vrijge- Zetelverdeling per partij Aantal zetels 2002 1998 5 7 4 3 2 4 20 maart Hollandsche Hoeve Ambachtscentrum 15.00 uur Voorstelling poppentheater Sim Bolus met “Opa’s Geheim". Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: tel.212031 Inschrijftermijn sportvereni- tuurlijk bewegen is gezond! gingen: vóór I I april 2002 “Schoolsport Goes” is één van de speerpunten binnen de Goese breedtesportplannen. In december 2001 is de Goese Welzijnsorganisa tie gestart met “Schoolsport Goes”. Tot de zomervakantie lopen er verschillende sport-kennisma- kingsactiviteiten die in samenwer king met 12 basisscholen en 12 sportverenigingen worden ingevuld. Uiteraard wordt “Schoolsport Goes” na de zomervakantie voort gezet. Het doel van “Schoolsport Goes 2002-2003” is om de leerlin gen van groep 5 en 6 van de basis scholen kennis te laten maken met verschillende takken van sport. De kennismaking is tijdens het bewe gingsonderwijs op school en tijdens naschoolse sportlessen bij de sportvereniging. Het kennismaken met verschillende takken van sport leidt uiteindelijk tot een bewustere sportkeuze van leerlingen/jongeren. Het vergroot het spelplezier en na- Ecologisch bermbeheer Het waterschap wil 33 kilometer wegberm en 9 kilometer dijktalud ecologisch gaan beheren. Per eiland zijn gebieden geselecteerd die in aanmerking komen voor ecologisch bermbeheer. Het gaat om de ber men langs onderstaande wegen. Schouwen-Duiveland - Weg door het Dijkwater (Sir- jansland) - Rijksstraatweg (Zijpe) - Schenkeldijk en Schouwsedijk (Brouwershaven) - Kijkuitsedijk en Rietdijk (Zonne- maire) Noord-Beveland - Schotsmanweg, Campensweg en Ruiterplaatweg (Kamperland) - Molendijk, Oudedijk, Veerhaven weg, Oostbermweg en Kats- eveerweg (Kats, Kortgene) Walcheren - Wegen ten westen van Sint Lau rens - Oude Veerseweg (tussen Middel burg en Veere) - Gebied nabij Sint Jan Ten Heere Sprink (tussen Aagtekerke en Westkapelle) Zuid-Beveland - De Pietweg, Callandweg en Mui- denweg (tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9