NK korfbal in Goes Nieuw seizoen voor toerclub ma VERLICH Sport 20 Jaar Slank '82 Voetbalprogramnia 2500 Wim Hoondert Nederlands kampioen wielrennen Dieksjes en duifjes WR 1 Woortewis SPELEN VOOR KINDEREN WIT-RUSSISCH INTERNAAT Zaalvoetbal De bevelandeH 4 SSVF1 - Bevelanders F1 (9.00); en (advertentie) 2 ExpresZo (dirrom zó) I pagina 27 Decokay De verfbron stunt GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg speelde de heren van de B poule hun voorlaatste wedstrijd van dit winterseizoen. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat zowel in de A- als in de B-poule de laatste dag een beslissing moet brengen en dat er in beide poules wel drie tot vier kampioenskan- didaten zijn. Spanning tot de laatste slag Alle koelbloedigheid tijdens de wedstrijd maakte plaats voor REGIO - Slank ‘82 viert deze maand haar 20-jarig bestaan. De afslankclub helpt haar le den met wekelijkse bijeenkom sten waarin gewerkt wordt naar het opbouwen van een nieuw en gezond eetpatroon. Er wordt niet gewerkt met dure pillen of onsmakelijke shakes. Deelnemers kunnen dus ge woon gezellig met het gezin mee blijven eten. RILLAND - Toerclub Rilland be gint aan een nieuw seizoen. Vrij dag (15 maart) is de jaarvergade ring, zaterdag 16 maart de ope- ningsrit. Elke kilometer die in clubverband wordt gereden telt mee voor het klassement dat duurt tot eind oktober. De winnaar van het klassement ontvangt een fraaie wisselbokaal met zijn naam daarop gegra veerd. De normale trainingstoch- ten zijn op zaterdagmiddag 13.30 uur en op de dinsdagavond om 18.30 uur, vertrek vanuit Rilland. TC Rilland is ook actief op het ge bied van het rijden van toertoch ten. Dit jaar staat een weekend Luxemburg in Mei en een week end Loenen op de Veluwe in au- Vanwege de rugproblemen is Hollestelle op 30 maart slechts gedeeltelijk aanwezig. Zes jaar geleden dartte hij voor het eerst. Van het een kwam het an der. Zo speelde hij aanvankelijk competitie in Zeeland en later bij de Roosendaalse Dart Fede ratie. Sinds april van het vorig jaar heeft hij geen pijltje meer kunnen gooien. „Dat is jammer want ik vind het een fantasti sche sport om te doen.” Een succes op 30 maart zal de pro blemen met zijn rug wellicht even doen vergeten. dan wordt daarvoor een apart toernooi georganiseerd. Toen a ze net een jaer was, oa me d’r nog glad gin problemen mie. A je dan vroeg: watzü’me va- naevond ete? Dan zei ze: "stamppot van andievie" en at ze d’r bordje kelf op. Ök spruutjes von ze lek ker. Mè platte koeken en friet most ze nie Wat een kind! Da’s noe wè aers! ‘Kza nie zegge da me iel- ke aevend problemen oa, mè ‘t leek d’r op da ze al- lenig frietjes en vleês at. Voe de rest most ze nae- bie gin waerm eten. En dan is bie oans de regel: "wie a nie eet, gaè naè bédde. Want dan je gin krachten om te spelen" Gelukkig me daè wat op bedocht: Me een oud trucje ge- 'mensen hebben heel veel over voorkinderen’ Deze organisatie houdt zich al tijden bezig met de kinderen die getroffen zijn door die be ruchte kernramp in 1986. Jaren lang krijgen een aantal van hen een verblijf op een pension in Ellemeet aangeboden. Vanuit dit Schouwse plaatsje worden er dagtripjes naar andere delen van Zeeland gemaakt. Vorig jaar juni werd de gemeente Rei- merswaal aangedaan. Ze kregen bijvoorbeeld een gratis knip beurt, een ontbijt en een t-shirt. woensdag 13 maart 2002 GOES - De beste C-junioren korfballers van Nederland nemen het zaterdag (16 maart) tegen elkaar op in het Nederlands kampioen schap zaalkorfbal. Togo is de organiserende vereni ging. Er wordt, in toernooi- vorm, gespeeld in Sport- punt Zeeland. Nadat de kinderen zijn huis hadden verlaten, wist Hollestel le het zeker. Er moest iets ge beuren. Hij en anderen zetten de schouders eronder. Vanuit zijn bed („een telefoon en een kladblok heb je al gauw bij de hand”) ging de Krabbendijker aan de slag. Al snel stroomden de sponsors, geldschieters en adverteerders binnen. Want het was moeilijk nee zeggen wan neer de leefomstandigheden van kinderen in het geding zijn. Hollestelle: „Mensen hebben heel veel over kinderen. Ik ken ook heel veel mensen omdat ik wedstrijdsecretaris van voetbal vereniging Waarde ben. Door die contacten praat dat links en rechts wel makkelijker. Maar af Het principe van Slank ‘82 is dat deelnemers dagelijks de beno digde calorieën (1000-1250) en voedingsstoffen binnenkrijgen. Om de calorieën bij te houden is er een puntensysteem ont wikkeld waarmee eenvoudig gewerkt kan worden. De Slank ‘82-puntenlijst vermeldt prak tisch alles dat eetbaar is en deelnemers kiezen zelf wat ze willen eten. Verder worden de verleidingen waaraan mensen die lijnen Omdat het de eerste keer is dat een Zeeuws darttoernooi met een goede eindbestemming wordt gehouden, is de grote vraag wat er van verwacht mag worden en, niet geheel onbe langrijk, wat het gaat opleveren. Wat het laatste betreft: het is veel meer dan waarop de orga nisatoren hadden gerekend. Echter, op de dag van het toer nooi wordt het eindbedrag be kendgemaakt en de daarbij be horende cheque voor het kin- derinternaat uitgereikt aan stichting HENK (Hulp En Na zorg Kinderen, slachtoffer kern ramp Tsjernobyl). KRABBENDIJKE - Wie zaterdag 30 maart meedoet aan het darttoernooi in partycentrum De Zaete in Yerseke, weet zeker dat hij of zij doel treft. Is het niet de bull’s eye van het dartbord, dan is het wel het in schrijfgeld dat ten goede komt van een internaat in het Wit-Russische Vilejka waar 260 kansarme kinde ren verblijven. Piet Hollestelle, lid van de organisatie: „We hopen op een finale tussen topdarters.” en toe voelde ik me wel een schooier. Ik heb ook wel eens nul op rekest gehad want je kunt niemand dwingen iets te doen.” op de begahe grond ‘gezien de pot hoop ik op Zeeuwse topdarters' Hoe dan ook, met de voorberei dingen en de organisatie van het darttoernooi is niets mis. Dat geldt eveneens voor de prij- zenpot. De winnaar ontvangt 230 euro. Dit loopt af tot 10 eu ro voor de achtste plaats. De geldbedragen zijn beschikbaar gesteld door Pannekoekhuis ‘t Veerhuis, F.A. Salm Oesterhan- gustus op het programma. Verder zijn er verschilleande toertoch ten in het land. Ook worden er langere tochten gereden zoals toertocht Zeeuws-Vlaanderen met de boot Kruiningen-Perkpol- der en terug met de boot Bres- kens-Vlissingen (zolang dit nog kan), en tochten over de Zeeuwse - en Zuidhollandse eilanden. De rijkelijk gevulde prijzenpot moet bijna garant staan voor een aantrekkelijk en sterk deel nemersveld. Bovendien is er geen concurrentie van een an der groot dartevenement in de buurt. „Het is natuurlijk koffie dik kijken, maar we verwachten tussen de honderd en honderd- vijftig mensen”, zegt Hollestelle. „En gezien de ‘pot’ hoop ik op de komst van een paar topdar ters uit Zeeland.” Bij voldoende deelname wordt er een knock- outsysteem gehanteerd. Doen er genoeg jeugdspelers mee, del, vishandel Molenaar shoarma/pizzeria Dynasty. len om de 3e/4e plaats. Het toer nooi begint om 11.00 uur. De wedstrijden vinden in 2 hallen plaats. De finalewedstrijden wor den om 14.30 uur en 15.10 uur gespeeld, waarna om ca. 15.45 uur de prijsuitreiking zal plaats vinden. De toegang tot het toer nooi is gratis. Op 16 maart kun nen de toeschouwers een pro grammaboekje voor een gering bedrag verkrijgen. Korfbalvereni ging T.O.G.O. uit Goes heeft erva ring met het organiseren van der gelijke toernooien. Het is al weer de zevende maal dat T.O.G.O. een dergelijk Nederlands Kampioen schap organiseert: in 1985 en 1990 werd een aspirantenkam pioenschap georganiseerd, in 1987 en 1999 waren de afdelings- senioren te gast in Goes en in 1993 en 2001 werd eveneens een kampioenschap voor junioren gehouden in Goes. Het kam pioenschap van Nederland C- jeugd staat zeker garant voor veel spektakel, jeugdig enthousiasme en boeiende wedstrijden. Veel ploegen zullen aan elkaar ge waagd zijn, wat ook al bleek in di verse voorafgaande beslissings wedstrijden die gespeeld moes ten worden om de uiteindelijke 8 sterkste teams aan te wijzen. Wanneer de blessures van een aantal sterke spelers zoals John Ben- schap Knook en Emiel Dorst genezen zijn, kan Kloetinge op eigen veld de volle buiten binnen halen tegen Barendrecht. De heenwed strijd verliep destijds spectaculair. De thuisclub kwam op een 1-0 voorsprong, maar binnen acht minuten wist Erik de Groene drie keer te scoren, zodat het tij keerde en Kloetinge met 6-2 won. De Bevelandse zaterdag eersteklassers SSW65 en Kapelle spelen uitre spectievelijk tegen Altena en Achilles Veen. Een moeilijke klus en met één punt zullen beide clubs wellicht al tevreden zijn. In de der de klas krijgt Yerseke bezoek van ZPR en moet in staat worden ge acht de drie winstpunten in de wacht te slepen. Apollo ‘96 lijkt de weg naar herstel te hebben gevonden. De club uit 's-Gravenpolder krijgt Nieuwland op bezoek en dat is een geduchte tegenstander. Voor de Bevelandse zondag derdeklassers staan eveneens interes sante wedstrijden op het programma. Goes ontvangt Breskens en Patrijzen uit ‘s-Heerenhoek neemt het op tegen Steenbergen. Het huisvoordeel kan wellicht doorslaggevend zijn. Al houden we het op een gelijkspel voor beide clubs. SSV‘65 (Goes) Zaterdag: Altena - SSV '65 (14.30); SSV 2 - Kapelle 3 (14.30); SSV 4 - ‘Amemuiden 4 (12.45); SSV Al - Serooskerke Al (11.15); SSV BI - VCKB1 (12.45); SSV Cl - Walcheren Cl (11.15); SSV Dl - Seroos kerke D2 (10.00); SVDD1 - SSVD2 (9.45); SSVE1 - Kapelle E2 (10.00); Krabbendijke El - SSV E2 (10.00); Bevelanders F2 - SSV F2 (10.00). Kloetinge Zaterdag: Kloetinge 1 - Barendrecht 1 (15.00); Kloetinge 2 - Oranje Wit 2 (12.45); Kloetinge 4 - SVD 1 (15.00); Kloetinge 5 - Apollo 3 (15.00); Kloetinge DA2 - Zeeland Sport DA1 (12.45); Kloetinge MB1 - Wolfaartsdijk MB1 (11.15); Kloetinge Cl - Hontenisse Cl (11.15); Kloetinge Dl - Serooskerke Dl (10.00); Kloetinge D3 - Kapelle D2 (10.00); Kloetinge D4 - Walcheren D4 (10.00); Kloetinge D6M - PC D3M (11.15); Kloetinge E3 - Wemeldinge El (9.00); Kloetinge E4 - Kruiningen El (9.00); Kloetinge E6 - SVD El (9.00); Kloetinge E7 - Apollo E2 (11.15); Kloetinge E8M - Volharding El (9.00); Kloetinge F1 - Zeelandia/Midd. F1 (9.00); Kloetinge F6 - SSV‘65 F3 (9.00); Kloetin ge F7 - Goes F2 (9.00 uur). Apollo‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Apollo 1 - Nieuwland 1 (14.30); Hoek 3 - Apollo 2 (14.30); Apollo 4 - Wolfaartsdijk 3 (14.30); Apollo Dl - Zeel. Sport D2 (10.00); Apollo El - Heinkenszand E2 (10.00); Apollo F2 - Kloetinge F8 (10.00). Yerseke Zaterdag: Yerseke 1 - Z.RR.’84 1 (14.30); Arnemuiden 2 - Yerseke 2 (14.30) ;Yerseke 3 - A.Z.W. 3 (14.30); Yerseke D2 - R.C.S D4 (10.45); Yerseke E2 - Luctor‘88 E2 (9.30); Yerseke F2 - Rillandia F1 (9.30);Yer- sekeF3-Wissenkerke F1 (9.30). Wemeldinge Zaterdag: SKNWK1 - WW 1 (14.30); WW2 - Spui 2 (14.30); WW 3 - Wolfaartsdijk 2 (12.30); WW 4 - SVD 2 (14.30); WWB1 -Arnemui den B2 (10.00); WW Cl - Kloetinge C2 (11.15); WW E2 - Rillandia E2 (10.00); WW F2 - VolhaidingFl (11.15). Kapelle Zaterdag: Achilles Veen 1 - Kapelle 1 (14.30); Kapelle 2 - Terneuzense Boys 2 (14.30); Kapelle 4 - Tholense Boys 3 (14.30); Kapelle BI - DSE BI (12.45); Ka pelle C2 - Kloetinge C4 (11.15); Kapelle D3 - Krabbendijke Dl (10.00); Kapelle El - Arendskerke El (9.30); Kapelle F2 - Nieuwdorp F2 (10.00); Kapelle F4 - Arendskerke F2 (10.00). Patrijzen (*s-Heerenhoek) Zaterdag: Patrijzen BI - Zeelandsport BI (12.45); Patrijzen Cl - RCS C3 (11.15); Rillandia D2 - Patrijzen Dl (10.00); Bevelanders El - Pa trijzen El (9.00): Patrijzen F1 - Kloetinge F3 (10.000; zondag: Steenbergen 1 - Patrijzen 1 (14.30); Patrijzen 2 - RCS 4 (14.30); Zierik- zee 3 - Patrijzen 3 (11.30); Hansweertse Boys 2 - Patrijzen 4 (14.30); Patrijzen 5 - Ouwerkerk 2 (10.30). Wolfaartsdijk Zaterdag: Wolfaartsdijk Cl - Luctor'88 Cl (10.00); Wolfaartsdijk E2 - Bevelanders E2 (10.00); Wolfaartsdijk F1 - Wemeldinge F1 (10.00). G.O.E.S. Zaterdag: Goes Al - Amemuiden Al (14.30); Goes Bl - Terneuzen B2 (12.300; Goes Dl - Robur Dl (11.15); Goes El - Kloetinge E2 (10.00); Goes Fl - Kwadendamme F1 (10.00); zondag: Goes 1 - Breskens 1 (14.30) ; Goes 2 - Bsc 2 (12.00); Goes 4 - Zeelandia/M’burg 4 (10.30). Bij de familie Hoondert zijn na tionale titels overigens niet vreemd. Broer Piet won in 1982 in het Limburgse Jabeek al eens het Nederlands Kampioenschap wielrennen en neef Peter Hoon dert was profrenner. Dat succes Met rukwinden tot kracht 10 en regen die met bakken uit de he mel viel was het Hoondert die al na 15 kilometer samen met de Limburger Ron Stijns en de Ha genaar Cor Lentz uit het bij 100 man sterke sterke peloton ont snapten. Een maximale voor sprong van slechts 30 seconden werd gedurende 65 km vastge houden en bij het ingaan van de laatste ronde was dit zelfs maar 10 seconden meer. Onder deze zinderende omstandigheden won Hoondert de sprint van zijn medevluchters en daarmee het Nederlands kampioenschap. bruukt, Wat a'k van mien moeder eleerd maèkt d’r een spelletje van. toen a me overlesten blomkolen oa, me oalles deur mekoare ebauwd. (Voe wie a nie weet wat a dat is: ‘t Nederlandse woord daèvoe is “prak ken") Van de petoaten, de blomkolen en ‘t vleês me een dieksje emaèkt, en daè een duifje mie sause in edae. A je dan een stiksje van de diek op at, goeng je duifje stróme, en dat von'k as kind prachtig. En om eer lijk te wezen: noe nog! Ik toen zelf m’n eten ók ebauwd. En weet je wat? Me oallebei egete as diekdelvers! HEINKENSZAND - Al bijna 25 jaar maakt Wim Hoon dert (44 jaar) uit Heinkens zand deel uit van het wie- lerpeloton, maar in 2001 kende hij het grootste suc ces in zijn carrière. Onder barre weersomstandighe den behaalde hij op 12 au gustus 2001 in het Zuidhol landse Honselersdijk de Nederlandse titel bij de Vrije Renners in zijn leef tijdsgroep (40 tm 49 jr). De 8 beste C-jeugdploegen uit de 5 districten van Nederland zijn ingedeeld in twee poules. De ge talenteerde jeugdploegen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar zullen met de nodige supporters voor een sfeervol evenement zorgen. In Goes zijn op deze dag ploegen vanuit heel Nederland bijeen om uit te maken wie zich Nederlands Kampioen mag noemen aan het eind van de dag. De jeugdploe gen van Deetos/Prim.C, PKC/Ca- fe-bar, Fortuna, Dalto Human Network, Rust-Roest, SKF, KVS/Pens.R en de kampioen van uit Noord, BW/Sport of Vitesse zijn deze middag in Goes te be wonderen. Er wordt een halve competitie af gewerkt en daarna zullen de twee poulewinnaars de finale spelen om het kampioenschap en de nummers twee uit de poule spe- Reagere? Schriefnaè expreszo@zeelandnet.nl volgens de “Schriefwiezer" wor 't Nederlandse “naar" en ‘t Beveland se “ni", bevoorbeeld as “naè" eschre- ve. Toch pas ik ‘t af en toe een bit je an om ‘t leesboer te ouwen. Vanwege diverse contacten kwamen ze ook bij Hollestelle thuis terecht. Gekluisterd aan zijn bed - Hollestelle had en heeft het aan zijn rug en moet veel liggen - had hij te doen met die kinderen die bij hem in de huiskamer stonden. „Je raakt betrokken met kinderen die niets hebben en die je dan iets wil aanbieden. Al is het maar een appel of een snoepje. Dan keert er iets in je hart om.” blootstaan gedeeld met de groep. De bijeenkomsten heb ben een informeel karakter. Om het 20-jarig bestaan te vieren, mogen nieuwe leden zich in maart aanmelden voor de prijs van twee decennia geleden: 5 euro. Clubbijeenkomsten zijn er op donderdagmiddag in Goes, donderdagavond in Ka pelle en dinsdagavond in Yerse ke. Meer informatie is verkrijg baar bij Cora Dagevos: 0113 - 572 214. niet komt aanwaaien blijkt uit de vele trainingsarbeid van Hoon dert. Hij traint het hele jaar door en rijdt elke dag minimaal 70 ki lometer met een gemiddelde snelheid van 35 km/u. Jaarlijks zit hij vele duizenden km’s op de racefiets. Dit gecombineerd met talent en een juiste sportinstel ling maakt dat hij met de lande lijke top mee kan. Hoondert rijdt met een licentie van TMZ (Trimfederatie Midden Zeeland) waarmee hij zowel bij de Vrije Bonden als de KNWU mag starten. Hij maakt deel uit van de sterke sponsorploeg “Zee land Assurantieën - Capello drukkerij - Installatiebedrijf Johnny vd Klooster”. Volgens Hoondert een vriendenploeg die stimulerend werkt op de presta ties. De sponsors zijn echte lief hebbers die zonder enige presta- tiedruk zorgen dat er met plezier gereden worden. Hij wil de spon sors dan ook zeker betrekken bij zijn succes. Aan stoppen denkt Hoondert nog niet. In 2002 wil hij genieten van de kampioenstrui en omdat adel verplicht zal hij zich zeker tonen. Het wielrennen ziet hij al welkome aanvulling op zijn drukke baan als coördinator infrastructuur bij Delta Nuts en zolang het plezier er is zal hij doorgaan. GOES - In de Zaalvoetbal- kompetitie De Bevelanden boekte Decokay De Verfbron deze week een opvallende zeg, Bloemisterij Wisse werd met 5-4 geklopt. Door deze uitslag zit Apollo/Snackbar Grote Markt gebakken en ste vent met een voorsprong van 11 punten op het kampioen schap af. Apollo had zelf veel moeite met FC Havenzicht en kregen de punten beslist niet cadeau getuige de nipte 7-6 uitslag. Onderin ziet het er somber uit voor PTT na de 5-8 nederlaag tegen Arends kerke, vooral omdat mede degradatie kandidaat Café de Korenbeurs met 9-2 van SVK Plieger won. In de tweede klas deed PTT 2 het aanzien lijk beter en haalde een over winning met dubbel cijfers (16-2) op Slagerij Krijger. Content kende een mager weekje, eerst 3-3 tegen Café Nationaal en later 9-5 verlies bij Café Bonaparte. FC Total won voor de derde keer dit seizoen en wel van Kloetinge 4 dat nu alleen rode lan taarndrager is. In de derde klas morste Rojas Tankers hipping, midddels een 3-3 gelijkspel, belangrijke pun ten tegen Kloetinge 6. Het zelf niet spelende Robur krijgt door deze uitslag steeds meer zich op de kam pioenstitel. Sturris Yerseke bedwong Colijn IT met 7-4. Uitslagen. Heren B-poule: Zuid West Lease - Sportpunt Zeeland 15-9; Franse sch./IBG Instal - Hertel Iso latie 12-12; De Delta/DHV - Rentmeester bouw/Lamse aard.handel 7-17; Aann.bed. Reimerswaal - Tec. Tec. Ser vices 12-12; Hoveniersbedr. Paardekooper - De Zeekoe 14-10; Schoonen Elektro - Jacobs Mannenmode 14-10. Dames sponsortennis. Spe cial Mundi - rest, ‘t Veerhuis Wolphaarsdijk 10-14. Steakhouse de Lachende Koe competitie.De Bevelan ders - De Meppers 8-8; Mel- se 2 wielers -De Setters 9-7; No Nonsens - The Volun teers 14-2; Zer Oirts - De Trijers 13-3; T.v. Yerseke - De Racket Girls 10-6; Het Toppunt - Smash 11-5. emotie toen hij besefte dat hij op het allerhoogste podium stond. Uitgelaten vierde de normaal zo nuchtere renner, samen met de per bus meegereisde Zeeuwse wielerfans, zijn allermooiste ze ge. Wim Hoondert’s palmares mag overigens gezien worden. Naast deze titel prijken daarop vele overwinning en zelfs het kampioenschap van de Benelux (1977). Nummer één van poule A is Kole Transport met 148 pun ten, een gedeelde tweede plaats met 146 punten wordt bezet door Zwaar Transport Zeeland en Mi- kro-Electro/Hapro. De eerst genoemde teams staande laatste competitiedag tegen over elkaar. De derde moet uitkomen tegen een lager geklasseerd team. Wie van de drie? In poule B is het ze ker zo spannend. Van deze poule kunnen drie teams promoveren naar de A pou le. De eerste drie van deze poule zijn Rob Jacobs Man nenmode, Zuid West Lease en Schoonen Elektro met re spectievelijk 142, 141 en 140 punten. Promotie van deze drie is zo goed als ze ker, maar welk team het kampioenschap binnen haalt is niet te voorspellen. Opvallend was dit weekend het resultaat dat het team Rentmeester Bouw/Lamse aard.appelhandel behaalde ten koste van De Delta/DHV. Noe a oanze dochter naè schole gaet, proat ze steeds minder Zeêuws. Dat vinne me jammer. Want daèrnie gaet er een stiksje van oanze eigen cultuur verlore wir a me best hroós op bin. Me probere eur en d’r broertje toch nogzovee meugelijkZeêuws te leren, zodat ‘r toch nog een klein bitje van bewaerd bluuft. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op ‘t Bevelans. Om d’n are weke mag ik nog steeds mien belevenissen mie ut Zeêuws van noe-op schrieve. Datdoe’k in ‘t Zeêuws zoas a ik dat proate: in ‘t West Zuud-Bevelans, deêls opeschreve volgens de Zeêuwse Schriefwiezer*, zodat 't Zeêuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. ^"zee^nd l' Assurantiën J Dubbel doelwit darttoernooi Wim Hoondert. t 'r i mdrecht i 1 111 ïHmii» IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR - 17.00 UUR Zeemanstraat 17 2991 XR Bai Rotterdam-IJssetmoncle (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel 010-2921026 Meubelen Tel 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslaj Barendrecht/IJsselmoortaT door Peter Godrie Straluma is de grootste speciaalzaak voor ver lichting van Nederland De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizen- deÉBtopen te bewonde- ren^ Sjtraluma heeft niet alleen -oe juiste verlichting voor tfiïlis maar ook voor uw kafitoMofbedrijf Zo’n 8owfen de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lamp(en) van uw keus meteen mee naar huis nemen Chris van Pagee, één van de organisatoren van het darttoernooi ten bate van stichting Henk. FOTO TANNIE DE JONGE 4^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 27