Smit Schoenmode ziet nieuwe generatie S.A.B.A.H.N. MWG Wielemaker verhuisd E Ter zake WAKKER l’°! Drie Zeeuwen bij ‘Willebrord’ winnaars voor Rial Schoenmode Paasactie voor straatkinderen info-avonden De Muynck Gasterij de Onthaasting weer ouderwets L. p I Restaurant Saloniki geeft reizen weg EUROPA UIN Kwekerij Westhof toch bereikbaar Eijserxians Optiek voorheen Kampman Optiek Kindertoppen knipt voortaan ook volwassenen fteveland Van dag tot dag pagina 7 woensdag 6 maart 2002 KRABBENDIJKE - De familie Smit is al meer dan honderd jaar in Krabbendijke actief in de schoenen branche. Smit Schoenenmode heeft onlangs een nieuwe generatie in het familiebedrijf verwelkomd in de personen van zoon Mark en schoondochter Marja. Deze verandering is tevens aangegrepen om het interieur van de winkel te vernieuwen. En het moet gezegd: de ruime winkel oogt overzichtelijk en smaakvol en zou in een grotere stad niet misstaan. De molen aan de Vijverstraat heeft vier verdiepingen. Eén er van staat speciaal in het teken van skikleding. „Handig”, legt Toen vorig jaar de serre aange bouwd werd aan het oude res taurant aan de Westhavendijk in Wilhelminadorp, kozen Jan en Adri Daelebout er ook voor om de stijl enigszins aan te pas sen. Er kwam een kok en er ver- GOES - Rial Schoenmode uit Goes zette onlangs de heer en mevrouw Bal uit Goes eens lek ker in het zonnetje. Nadat de heer Bal enige tijd geleden een paar waterdichte outdoor Ecco GOES - Sinds deze week is kap salon Young Extreme niet uit sluitend meer bedoeld voor kinderen. Zowel dames, heren als kinderen worden er geknipt. Young Extreme, gevestigd aan de Kreukelmarkt, is onlangs overgenomen door een nieuwe eigenaar en die heeft besloten de doelgroep te vergroten. schoen aangepast moet worden met behulp van steunzolen ten einde zo het vereiste comfort te bereiken. Daartoe hebben Mark en Marja Smit beiden de oplei ding pedoloog met succes ge volgd en ze zijn volledig in staat om de juiste aanpassing te ad viseren en te vervaardigen in ei gen werkplaats. ten, de nieuwe vaste gasten en wij onszelf prettig bij zullen gaan voelen.” Per 5 maart gaat de gasterij de Onthaasting van start in de nieuwe oude stijl. Het interieur wordt weer een beetje zoals vroeger, de gezellige houten ta fels komen terug, de menukaart wordt aangepast en Jan gaat weer terug de keuken in zodat iedereen weer welkom is voor zijn beroemde gebakken paling en zijn zelfgemaakte vissoep. En ook is het mogelijk om enkel voor een kopje koffie te komen of een lunch met een uitsmijter te gebruiken. „Dus terug naar de goeie oude tijd, maar met de voordelen van de nieuwe tijd”, vat Adri samen. Gasterij de Onthaasting is geo pend van dinsdag tot vrijdag vanaf twaalf uur ‘s middags en op zaterdag en zondag vanaf vijf uur. Op maandag is de zaak gesloten. Dit jaar doet eigenaar Lefteris weer iets bijzonders. Hij geeft vijf reizen weg in een ja'ar! „Zomaar, omdat je soms iets moet doen om er iets moois voor terug te krijgen,” meldt de enthousiaste Griek. De weg naar het restaurant, dat sinds anderhalf jaar aan de Beestenmarkt zit, weten veel mensen al te vinden. Via een Daarmee is de weg naar Kweke rij Westhof in ‘s-Heer Abtskerke niet zo eenvoudig meer te vin- REGIO - In meer dan 25 winkels op Walcheren en Zuid-Beveland staan blau we en groene collectebus sen. Hierin kunnen klanten vrijwillig een gift doen voor het project ‘Straatkinderen in Boekarest’. De bussen staan er veertig dagen lang, in de periode vanaf As woensdag tot Pasen. Deze club, die vorige week haar ploegenvoorstelling hield kan dit seizoen beschikken over een behoorlijk sterke amateurfor- Van oudsher wordt de 40-dagen periode ook wel lijdenstijd of vasten genoemd. In de kerken wordt aan deze periode veel aandacht besteed. Maar ook niet kerkelijk gebonden men sen houden steeds vaker een vastenperiode in hun leven. Een tijd van soberheid en be zinning, een tijd van extra aan dacht voor elkaar en het lijden in de wereld. De Stichting Roemenië-Hulp is het voor de familie van groot belang dat de sfeer van gezellig familiebedrijf ook voor de toe komst bewaard blijft. reisbureau gaat hij vijf paren verrassen dit jaar. Op 18 febru ari vielen de eerste gelukkigen in de prijzen. De volgende uit reikingen zullen op 18 april, 24 mei, 12 september en 22 no vember zijn. Lefteris die al twaalf jaar samen met zijn vrouw Romilda restau rant Saloniki in Goes runt, doet veel aan klantenbinding. Achter de kerk de middelste van drie wegen inrijden (Land weg). Deze volgen, onder het viaduct rechtsaf. den: vanaf knooppunt De Poel richting Zierikzee volgen tot af slag ‘s-Heer Arendskerke. In het dorp doorrijden tot de kerk. Midden-Zeeland houdt juist daarom een Paasactie van 40 dagen. Een collectebussenactie voor het lijden in de wereld, in dit geval voor de straatkinderen in Boekarest. „Vasten en geven wordt in een adem genoemd. Geven is echter meer dan iets afstaan van de overvloed die we met z’n allen hebben. Je inzet ten, jezelf aan anderen geven, is minstens zo belangrijk”, aldus Tannie Gideonse van de stich ting. De Stichting hoopt dat veel mensen als ze zo’n bus in een winkel zien staan, even stil staan bij het lijden van andere mensen. „En uiteraard hopen wij de mensen de bussen vullen en zo een bijdrage leveren aan de projecten voor straatkinde ren in Boekarest. HOERA! BOUTIQUE DEUXIÈME TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. F.K.Wiersum, Prunusstraat 42, ‘s-Gravenpolder, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling en Ineke van Zutphen, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissin- gen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: B.J. Boer, tel. 0113-313050. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en R Stok man wordt waargenomen door: PC. Stokman en B. van der Pant, ‘s-Gravenpolderseweg39, Goes, tel. 0113-213419 of 06-22699026. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets af wisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. MOOI WEER een moderne en exclusieve collectie bij ^10 STUKS €2,75 Voorvader van de huidige eige naar is indertijd begonnen als schoenmaker en als zadelma ker. Twee beroepen waaraan in die dagen in een plattelands omgeving behoefte was. In de loop der tijd groeide het bedrijf steeds meer in de richting van schoenwinkel en bij het vervan gen van de trekpaarden door tractoren verdween het be staansrecht voor een zadelma ker. Nazaten van de oprichter heb ben zich voortdurend gericht op het leveren van een kwalita tief hoogwaardig assortiment. Daarbij is de servicegedachte sterk ontwikkeld. Men beseft heel goed, dat het voor de klan tenkring, die niet alleen uit GOES - Drie Zeeuwse ama- teurrenners: Francois Fran se (Kwadendamme), Rob Koole (Goês) en Arjan van Haaften (Stavenisse) rijden dit jaar in het shirt van Wil lebrord Wil Vooruit. schenen nieuwe gerechten op de kaart. Ook werd de zaak wat chiquer aangekleed: tafellinnen en een mooie opdek. Maar ve len misten iets en Jan en Adri ook. „We merkten dat de nieu we benadering een andere groep mensen aantrok waar we uiteraard heel erg blij mee zijn, maar het was net of we er zelf niet helemaal aan konden wen nen”, legt Adri Daelebout uit. „De ouderwetse sfeer waar we zo bekend om stonden, was er niet meer en daar hadden we van tevoren niet voldoende bij stil gestaan. Ook de oude stam gasten merkten dat. Op een be paald moment kwamen we tot de conclusie dat we eerlijk naar onszelf toe moesten zijn en ge woon moesten gaan doen wat we zelf wilden. En dat was terug naar vroeger. We realiseren ons ook wel dat niet alles hetzelfde meer zal zijn, maar we probe ren nu een middenweg te vin den waarbij zowel de oude gas- 5 GOES - Het Griekse Specia liteiten Restaurant Saloniki stond bekend om zijn klantvriendelijke acties. Zo was de kortingskaart in de afgelopen jaren een groot succes. Vaste klanten kre gen korting en als de kaart na tien keer vol was, kon deze geruild worden voor een lot dat een kans gaf op een gratis reis voor twee personen naar zonnig Grie kenland. Krabbendijke, maar uit de ge hele gemeente Reimerswaal komt, een pluspunt is om in een vertrouwde omgeving vak kundig te worden geadviseerd bij de aankoop van nieuwe schoenen. En dan doet het er niet toe of dat schoenen zijn voor een feestelijke gelegen heid, voor degelijk dagelijks ge bruik, voor sport of voor thuis- gemak, Smit Schoenenmode heeft voor elk wat wils. TWee doelgroepen krijgen heel bijzondere aandacht. Dat zijn de kleine kinderen voor wie de eerste schoentjes van doorslag gevend belang zijn voor de ver dere ontwikkeling van de voe ten en dat zijn de mensen met moeilijke voeten voor wie de zich dan formeel uit zaak heb ben teruggetrokken, lijfelijk zijn ze nog steeds aanwezig om de overgang naar de jongere gene ratie voor hun kinderen, maar ook voor hun klantenkring zo soepel mogelijk te laten verlo pen. Naast het voeren van een assortiment, dat voor een be langrijk deel is gericht op het Vader en moeder Smit mogen kledingbeeld van de omgeving, ‘s-HEER ABTSKERKE - Het wa terschap pleegt de komende weken flink wat onderhoud aan de doorgaande wegen in De Poel. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. I Redactie: ter dan de normale werk schoen. Ze zijn uitgebreid ge test in de bouw- en metaal sec tor. De reakties zijn enthou siast, je voelt ze niet, ze zitten prettig. Ze voldoen aan de S3 norm en hebben stalen neuzen en de hielpartij is van kevtar. Er zitten reflektiestrepen op en het materiaal is ademend, dus geen zweetvoeten. Ze zijn bestand tegen zuur, olie, benzine en bo vendien anti-slip.” Informatie via internet: www.mwgwiele- maker@zeelandnet.nl „De mensen die in de voor gaande jaren een reis wonnen, zijn inmiddels echte vrienden geworden”, vertelt Lefteris. „Daarnaast nodig ik ze nog af en toe apart uit en dat ben ik ook van plan met de nieuwe winnaars. Want reken maar dat als je eenmaal naar Grieken land bent geweest, je er nooit meer vanaf komt. Het is net zo heerlijk als het eten in mijn res taurant. Je blijft er naar terug verlangen.” In de relatief kleine kern van Krabbendijke wil de familie bij dragen aan het in stand houden van het verzorgingsniveau waarbij ook het sociale aspect niet uit het oog wordt verloren. Diana Wielemaker uit, „Kinde ren groeien en zijn zo weer aan een andere maat toe. Maar ga je met je bedrijf een dag of wat naar de sneeuw, dan kun je hier kleding huren. We werken met de allernieuwste trends en alles is te huur.” Nieuw in het assortiment van MWG Wielemaker zijn de jong ste versie van de werkschoen. Diana Wielemaker: „Werk schoenen van thermo plastisch materiaal, deze blijven tot -20 graden soepel en zijn 40% lich- Vrijdag 15 maart wordt in de zaak informatie gegeven over cataract (staar). Vrijdag 19 april gaat het over glaucoom (oog- druk) en 17 mei staat slijtage van het netvlies (macula dege neratie) centraal. Aanvang steeds 16 uur in de winkel aan de Ganzepoortstraat. WILHELMINADORP - Een jaar geleden hebben ze de hele zaak nog verbouwd en daarmee het restaurant een kompleet ander aangezicht gegeven. Maar Jan en Adri Daelebout missen iets. De ouderwetse sfeer, het praat je aan de bar, de vaste gas ten en de charme van het gewone. Na rijp beraad hebben de beide echtelie den daarom het plan opge vat voor een nieuwe opzet. Een nieuwe doorstart geïnspireerd op de ouder wetse manier. „Want zo ging het al 22 jaar en ieder een was tevreden”, legt Adri Daelebout uit. GOES - De Muynck Optiek be gint in maart met een paar voorlichtingsmiddagen over oogziekten. HEINKENSZAND - Na 10 jaar Dorpsstraat is MWG Wielemaker verhuisd naar ‘de molen zonder wieken’ aan de Vijverstraat in Hein kenszand. Het bedrijf is ge specialiseerd in medische-, horeca- en bedrijfskleding en brengt hierin een vlotte eigentijdse lijn. schoenen kocht in de zaak deed zijn vrouw mee aan een slagzinnenwedstrijd. Ze schreef gelijk de winnende en mocht vorige week een cheque van n 1000 in ontvangst nemen. matie. Behalve genoemde Zeeuwen telt men onder ande re in de gelederen Wally Buur stede, Werner van Zimmeren, Ronald Krijnen en Marco En gels. Willebrord Wil Vooruit zal in Zeeland onder andere deel nemen aan de klassiekers Om loop van de Braakman, Wim Hendriks Trofee en de ZLM Tour. Daarnaast aan diverse cri teriums. HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. Joosse, van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep. Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door dr. MJ. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes, tel. 0113-214450. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes, tel. 0113-215003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, 's-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. JA. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkens zand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. L. Breukers, Lange Geer 21, Hansweert, tel. 381344. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. S.S. Mulder, Vinkenissestraat 2. Rilland, tel. 551343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. H.FI.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, ‘s-Heerenhoek, tel. 0113-351280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.RJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. J A. Kersse boom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Bibliotheek Goes, voor lezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Dorpshuis De Meiboom Krabbendijke, VrouwZijn-koffieochtend, 9.15 u. Ziekenhuis De Lie- vensberg Bergen op Zoom, inloopochtend voor whi- plashpatiënten, 10 u. Wijk gebouw Jan Ligthart Goes, bingo, 13.30 u. DONDERDAG Gemeentehuis Kruiningen, vergadering van de commis sie Wonen en Milieu ge meente Reimerswaal, 19.30 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, seniorenbingo, 14 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. Buurt huis De Pit Goes, senioren bingo, 14 u. Vrije Evangeli sche Gemeente Goes, zang avond met brassband Excel sior en gospelkoor Laetare, 20 u. Verenigingsgebouw De Vuurneon Kapelle, vijver- lezing door J. Brokke, ‘Plan ten in en rond de vijver’, 20 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met bijbelverhaal en knutselen, 10 u. De Zeeuw se Rozentuin Kats, cursus ro zen snoeien, 10 en 14 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderdisco voor kin deren tot 12 jaar, 19 u. De Stenge Heinkenszand, voor ronde NK Jazzdance regio Zeeland. Kantine W Hans- weertse Boys Hansweert, dropping ‘Trip in ‘t duister', 20.30 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, dansavond 'De vriendschap’, 21.30 u. Ter Valcke Goes, feestmiddag met diverse activiteiten, 13.30 u. ZONDAG Leger des Heils Goes, mu ziek- en zangdienst, 17 u. De Stenge Heinkenszand, filmfestival met dorpsfilms en optreden van Peter Diele- man, 13.30 u. Gebouw De Hoogte Goes, gezinsdienst Evangelische Gemeenschap Rafaël, 13.30 u. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. Magdale- nazaal Goes, voordracht- middag KBO met weerman Jos Broeke, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, oecu menische gesprekskring van de Raad van Kerken Goes, 20 u. ‘t Trefpunt Ovezande, voorlichtingsmiddag ‘Hoe vul ik mijn belastingformu lier in' voor 55-plussers, 14 u. DINSDAG Buys Ballotcollege Goes, le zing door T. Lamper, ‘Het Zeeuws licht’, 19.30 u. Dorpshuis Kruiningen, in formatieavond dijkverster king Kruiningenpolder, 19.30 u. Gemeentehuis Heinkenszand, raadsverga dering van de gemeenteraad van Borsele, 20 u. Stadhuis Goes, gemeenteraadsverga dering, 16 u. ‘t Honk Kapel le, voorlichting 'Veilig op weg, zorg dat je gezien wordt’, 8.30 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Bibliotheek Goes, voor lezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, senioren wandelmorgen, 9.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, cursus Moderne Zeeuwse Architectuur, 19.30 u. Verenigingsgebouw Le- wedorp, bijeenkomst KVO met juwelier Minderhoud, 19.30 u. door Henk Backer Marja en Mark Smit, een nieuwe generatie in Smit Schoenmode. FOTO TANNIE DE JONGE (advertentie) (advertentie) Privé GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: i maandag 17.00 uur. (advertentie) Violen Grootbloemig en uitbundig bloeiend. In diverse kleuren. CLAYETTE MET S 3 Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113)274000 fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander<®whz.wegener.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 tiet weten waard NIEUWE WINKELl NIEUWE COLLECTIE. Groenewoud 35 Vlissingen Tel. 0118-413 174 W» Hr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7