Basic More Gardisette Veelzijdig Silvana Support Bekendmaking BtNKENBURGH ii Gardisette Sponsor Sponsor de voordelig^ keuKeM3/>ecia,i^ Cursus Praktische Psychologie voor vrouwen Geeft meer inzicht in denken en handelen van mensen catie op de werk vloer en in rela ties en het ver schil in communi catie tussen man nen en vrouwen, met handige tips om gesprekken soepeler te laten verlopen. PELMA keukens!™ JA, IK BINGO MEE MET RON ANDRÉ Silvana Support® Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat wisse] Heuga de trend in tegeltapijt Rituals Home&l body cosmetics] LOTERIJ Paneelgordijnen I 3236 [381031343529 I 19|26 |33|27|04 |39|11 22 07 15 45 08 110 31 44 I 02 I 23 I 17 05 a€ 5,- Winnen, winnen, winnen! 4 Alles bij de hand in deze compacte keuken. Compleet met korvenkasten, gloskasten, keramische kookplaat, oven, 90 cm schouw, koelkast, geïntegreerde afwasautomaat, multiplex werkblad met spoelbak en kraan. "1 |l II I I F I Moderne, praktische keuken waarbij u de keuze heeft uit diverse kleurcombinaties. Inclusief koelkast, schouw, kookplaat, oven, multiplex werkblad en spoelbak. SPONSORBINGO 4 MAART Getal 1 t/m 14 RON&ANDRÉ’S BINGOPALEIS Kijk op 11 maart RTL 4,20.30 uur en win! GOES MIDDELBURG VLISSINGEN - s 3 W TaP’IIJIT.; GORBUN- E:M B E: B B E: M S P E llfl\ 11. Il ST I probeer maar 0113-227072* 21 12 20 37 42 16 01 41 1/2 MILJOEN 400.000,- 300.000,- 200.000,- 1OO.OOO,- 75.000,- 50.000,- Smart OTERIJ U l| ll r l 5/Ja, ik wil kans maken op alle prijzen in de Bingo I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DE LOODGIETER DIE KÓMT ALS JE BELT Maxi-line hoekkeuken met een maximum aan bergruimte in de onderkasten en ergonomische werkhoogte. Compleet met korvenkast, carrouselkast, glaskast, afwasauto maat, combimagnetron, koelkast, keramische kookplaat, 90 cm schouw en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Getal 15 t/m 22 Als u met het 15e getal uw kaart vol maakt, wint u 1/2 MILJOEN! Met getal 23 t/m 34 (van links naar rechts) een volle Bingokaart? U wint prijzen van 10.000 tot 5,- I van de SponsorBingo LoterijDus ik bestel: I I L DE BEVELANDER Woensdag 6 maart 2002 16 Mooi Wonen begint bij Blankenburgh rj Wet verontreiniging oppervlaktewateren GAS, WATER, SANITAIR, ELEKTRA, C.V. 'K ir. W.P.A. Broeders Ministerie van Verkeer en Waterstaat 3 loten a 5 2 loten a 5,- 1 lot de heer mevrouw €2900 Postcode: 131.02.03 123. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage. voorjaarsprijs: Zetfouten voorbehouden voorjaarsprijs: voorjaarsprijs: Overdag werkt u aan uw gezondheid; ‘s nachts doet Silvana Support het voor u. Met een neksteun die ervoor zorgt dat ook de nekwervels de broodnodige ontspanning krijgen, doordat ze goed worden ondersteund. ’s Nachts rust u uit om nieuwe energie op te doen. Optimaal ontspannen. Het hoofd verdient dan evenveel aandacht als overdag. Dus alle wervels onder steund, vooral ook de nekwervels. Want om goed te kunnen uitrusten moet daar geen spanning zitten. En daar zorgt het Silvana Support hoofdkussen voor. Het geeft precies de juiste ondersteuning aan uw hoofd en de nekwervels. En dat is een derde van de kwestbare wervelkolom. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Bij besluit van 27 februari 2002, nr. WVO 1727 is aan ASB Greenworld te Nieuwdorp vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het wijzi gen van de bij beschikking d.d. 30 augustus 2000, met nummer WVO 7363 verleende vergunning voor het indirect lozen van ver ontreinigd hemelwater en het brengen van afvalstoffen, afkomstig van op- en overslag- activiteiten, op de Westerschelde. Terinzagelegging Het besluit, alsmede het ontwerp-besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 7 maart 2002 toten met 17 april 2002 ter inzage op de volgende adressen en tijdstip pen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.12) 2. Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrij dag van 8.30 uur tot 12.30 uur; tevens op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur. Beroep en voorlopige voorziening Tegen het besluit kan tot en met 18 april 2002 beroep bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State worden ingesteld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bedenkingen hebben tegen Onderwerpen: Een kleine greep uit de onderwerpen. Uit gangspunten van de hedendaagse psy chologie, wat motiveert mensen en waar om, gedragsleer, hoe werkt het onderbe wuste, de belevingswereld van kinderen en pubers, welke emoties zijn er en hoe kun je daar het beste mee omgaan, posi tieve en negatieve faalangst en wat er aan te doen is, zelfvertrouwen, communi- Waarom reageren mensen zoals ze doen tijdens een gesprek of als ze kwaad zijn? Wat zijn hun beweegredenen en motie ven? Waardoor ontstaan ruzies en con flicten en wat kun je er aan doen? Welke technieken gebruiken mensen om hun zin te krijgen en om anderen te manipuleren? In deze cursus krijg je antwoorden op de ze vragen en vele anderen. Op woensdagavond 3 april start drs. Maja Jeffkins wegens grote belang stelling opnieuw in Goes een cursus praktische psychologie voor vrouwen. Deze cursus biedt inzicht in het den ken en handelen van mensen. Laat u zich eens uitgebreid informeren, over de mogelijkheden van Heuga tegels. wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te wor den gezonden aan de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ten minste een ver melding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. Het besluit wordt op 19 april 2002 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Middelburg, 6 maart 2002. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Data: woensdagavond 3, 10, 17 april en 8,15, 29 mei. Tijden: 20.00 - 22.00 uur. Voor meer informatie kan contact wor den opgenomen met De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en kost€ 135,- incl.'materiaal. De Basic More collectie biedt u de mogelijkheid uw eigen karpet samen te stellen. Om te beginnen maakt u een keuze uit een van de tappijtcollecties van Desso of Floor Vission (by Desso), vervolgens selecteert u een afwerkingsrand en bepaalt u zelf het gewenste formaat Als u meer wilt weten over Gardisette paneelgordijnen in de winkel helpen we u graag verder Erkend door de Centrale Branchevereniging Wonen INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV VERRIJN STUARTWEG 3 4462 GE GOES Lange Vorststraat 94 Tel.:(0113) 270411 Tapijt, gordijnen, laminaat, marmoleum, zonwering Langeviele 56-64 Tel.:(0118) 633592 Tapijt, gordijnen, bedden, laminaat, marmoleum, zonwering Aagje Dekenstraat 16 Tel.:(0118) 416996 Tapijt, gordijnen, bedden, laminaat, zonwering, marmoleum 2 5 O' .V André van Duin en Ron Brandsteder presenteren elke maandagavond de knotsgekke Bingoshow Ron André's Bingopaleis! Ron en André zorgen hier voor de spannende trekking van uw Bingogetallen. Elke week kans op 1/2 miljoen en gegaran deerde lol. U moet daarvoor wel lid zijn van de SponsorBingo Loterij. Vul dus snel de bon in en doe mee! - Laat u gerust eens voorlichten door onze slaapadviseurs om tot de beste keus te komen. Geniet van uw interieur door de juiste mix van behaaglijkheid, comfort en functionaliteit. De inrichting wordt steeds minder formeel, meubels worden lager en vaak wordt er relaxed op de grond gezeten. De keuze voor zachte vloerbedekking draagt bij aan een extra gevoel van luxe. Kies je voor een harde vloer, dan creëer je met een karpet het gewenste comfort. Een karpet zorgt voor meer intimiteit doordat het de meubels als het ware aan elkaar verbindt, en het is een belangerijke sfeermaker in het interrieur. Maja Jeffkins: ”Het is een blije cursus waar in je veel inzicht krijgt in het denken en handelen van mensen!” Kleur creativiteit en sfeer zijn de verbindende elementen van Heuga tegeltapijt. Zij laten u volledig vrij in het creëren van uw eigen, individuele woonsfeer. Met Heuga tegeltapijt vormt, onderstreept en kleurt u uw eigen leefomgeving, zoals u met geen andere vloerbedekking kan. Het veelzijdige, brede assortiment van Heuga tegeltapijt is afgestemd op het gebruik: van ravotten in de kinderspeelkamer, de praktische eisen in de keuken en badkamer tot de uitstraling van de meest sfeervolle woon- en /of slaapkamer. U crëeert in alle creatieve vrijheid, voor iedere ruimte uw eigen ambiance. Vergunning voor ASB Greenworld te Nieuwdorp voor het wijzigen van de bij Beschikking d.d. 30 augustus 2000, met nummer WVO 7363 verleende vergunning In onze showroom kan u alles zien op de nieuwe display Maja Jeffkins, (010) 234 45 54 of (06) 54 78 12 84 •f- |S Ik machtig de SponsorBingo Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer €4350 de inleg van 5,- voor elke trekking 13 keer per jaar) van onderstaande rekening I af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel. 0900-300 1400 0,20 pm) of op www.sponsorbingolotenj.nl. 1 Prijzen worden automatisch op uw rekening gestort.De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 730/0002/829.2 d.d. 19/12/1997. I I I I Naam: I Adres: I I Plaats: (Post)banknummer: I I Datum: Handtekening: I Meer informatie www.sponsorbingoloterij.nl 1 0900-300 1400 o.zo pm) Bon opsturen (zonder postzegel) naar: SponsorBingo Loterij j Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam. Paneelgordijnen zijn prachtig voor een schuifpui. Je kunt alle panelen naar rechts of links laten verschuiven. Je kunt ook de panelen in 2 helften verdelen, net als bij gordijnen. Bij Gardisette bepaal je zelf de breedte van de panelen. Ze worden precies passend, speciaal voor u gemaakt. Nieuwe trends, fleurige prijzen. Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. L'.IaI i)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 16